Plug-in 2.0 Ekonomi - Regionförbundet i Kalmar län

Plug-in 2.0 Ekonomi
Verkstadsbesök september 2015
Regionförbundet i Kalmar län
Övergripande struktur (1)
Svenska
ESF-rådet
SKL
GR
Östergötland
Kalmar
PlugInnovation
Jämtland
Västerbotten
Skåne
Övergripande struktur (2)
Kalmar
Regionala
aktiviteter
SCB/
PlugInnovation
Kommun
Kommun
Lokal
verkstad
Kommun
Lokal
verkstad
Kommun
Kommun
Lokal
verkstad
Kommun
Övergripande struktur (3)
Kommun
Regionala
aktiviteter
Lokala
verkstäder
SCB/
PlugInnovation
Övergripande struktur (4)
Kommun
Regionala
aktiviteter
Lokala
verkstäder
SCB/
PlugInnovation
Åtaganden mot projektet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Driva lokala verkstäder (enl verkstadsbeskrivning och budget)
Deltaga på regionala aktiviteter
Spridning regionalt och nationellt
Rapportering till PlugInnovation (och SCB)
Rapportering varannan månad till Regionförbundet
Medfinansiering 56% av total budget
 Samverkansavtal mellan kommun(er) och Regionförbundet
Budget lokal verkstad (1)
Formell budget:
Direkt lön (schablon)
Indirekta kostnader
Faktisk budget:
Direkt bokförd lön
Omkostnader
Medfinansiering
Medfinansiering
Budget lokal verkstad (2)
Faktiska kostnader för:
1. Personalkostnader för bokförd (direkt) lön i projektet (ESF-stöd)
2. Omkostnader för resor, möten, telefon, material, osv.
samt,
3. Personal som medfinansierar med egen tid i projektet
Rapporteras som:
1. Direkt lön enligt enhetskostnad x nedlagd tid
2. Indirekta kostnader, 15% x direkt lön
3. Medfinansiering, enhetskostnad x nedlagd tid
Rapportering lokal verkstad
Lägesrapportering
Ansökan om
utbetalning
Inrapportering PlugInnovation/SCB
Lokal
verkstad
Tidrapportering
direkt lön
Tidrapportering
Medfinansiering
Arbetsbeskrivning –
vid 1:a rapporteringen
Tidrapportering
Redovisning av direkt lön i projekt och/eller medfinansiering:
1. Särskild mall från ESF




Två flikar per månad – basuppgifter och tidrapport
NYTT! Enhetskostnader
Fritext om nedlagt arbete (inkl koppling till målgrupp/kategori)
Underskrift av chef och arbetstagare
2. Sammanställning av tid i Ansökan om utbetalning
 Nedlagd tid per månad och person
 NYTT! Indirekta kostnader 15% på direkt lön i projektet
 Underskrift av chef