Tranås Direkt Maj 2015

TRANÅS
INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015
TRANÅS
KOMMUN
Dokumentsök på www.tranas.se
Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en
ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på
www.tranas.se och klicka på ”Dokument” så kommer du till kommunens sökbara dokumentarkiv.
Vad händer i Tranås? Följ kommunen på:
www.facebook.com/AmbassadTranas
Innehåll
Stanna upp och njut av våren!
Tranås kommun söker fler gode män..................................... 2
Ständiga förbättringar inom äldreomsorgen........................... 2
I Götalandsbanans spår......................................................... 3
Ny mötesplats för unga.......................................................... 3
Mer miljöanpassad vattenkraft............................................... 4
Nominera ett företag till Tranås Energis miljöpris! ................... 4
Ny elbilspool i Tranås............................................................. 4
Nya Bredstorps IP tar form.................................................... 5
Boendesamordnaren - en viktig länk...................................... 6
Case nr. 2 i Tillväxtarena Industri............................................ 6
Idétävling - Vinn rådgivning till din affärsidé!............................ 7
Idag lär vi oss på ett annorlunda sätt...................................... 7
Schyssta bananer i Fairtrade City Tranås................................ 8
Destination Sommenbygd...................................................... 8
Mostugans förskola byggs ut................................................. 8
På framsidan ser ni den nya bryggan som byggs utanför Stadshuset.
Tranås Direkt ges ut av Tranås kommunkoncern, bestående av Tranås kommun,
Tranås Energi och Tranåsbostäder. Tranås
Direkt delas ut till samtliga hushåll i Tranås
kommun. Tidningen beräknas utkomma
med fyra nummer per år.
www.facebook.com/epicungdomsgard
ANSVARIG UTGIVARE
Roger Westman
[email protected]
TEXT/FOTO
Lisa Holmquist, Åse Afvander, Tina
Lindström-Carlsson, Elin Karlsson,
Erik Hellquist.
PRODUKTION
Tranås kommun Informationsavd.
TRYCK
Norra Skåne Offset
Nu är våren kommen och vi ser hur naturen snart är i full prakt. Inom kort kan vi sätta
oss och sola på den nya bryggan utmed Svartån eller ta en promenad i Östanåparken
som iordningställs. Vi kan hyra en elbil vid stadshuset, åka runt och se vad som försiggår i kommunen. Vi har t.ex. gjort en tillbyggnad av Mostugans förskola och förändringar på Bredstorps IP, eller så kan du ta en tur till Visskvarn för att titta på det nyinköpta
vattenkraftverket.
Det händer mycket nu. Vi kan även läsa om Götalandsbanans eventuella framfart i
Tranås, något som verkligen skulle förändra utvecklingen av staden.
Tänk tanken - en timmes resa och så är man i Stockholm...
Broschyren ”Det händer i Tranås” ska ha landat i din brevlåda. I den berättar vi om vad
som hänt i kommunen det senaste året och vad vi kommer göra framöver. Där har vi
även beskrivit vad det du betalar i skatt går till. Av varje hundralapp du betalar i skatt
går 83 kr till skola, vård och omsorg. Resten går till vägar, parker, vatten, kultur och fritid
etc. Att politikerna prioriterar skola, vård och omsorg syns i de kundundersökningar
som gjorts där nio av tio personer är nöjda med kommunens verksamheter.
Rosie-Marie Fors
Ekonomichef
43 kr
40 kr
7 kr 4 kr 4 kr 1 kr 1 kr
43 kr till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
40 kr till vård och omsorg
7 kr till räddningstjänst och central administration m.m.
4 kr till simhall, bibliotek, idrottsplatser och kulturevenemang m.m.
4 kr till vägar, parker, vatten och avlopp
1 kr till bygglov, detaljplaner och miljöhandläggning
1 kr till kommunfullmäktige, intern revision och överförmyndare
KONTAKTA/TIPSA OSS
Tranås Direkt, tfn. 0140-687 90
[email protected]
Pernilla Brask,
Veronica Wigstrand, Cecilia
Adriansson och
Sarah Warbhy.
Tranås kommun söker fler gode män
Har du hjärtat på rätta stället, ett
gott ekonomiskt sinne och tid över
för en medmänniska? Nu söker vi
fler gode män och förvaltare då
behovet ökar hela tiden.
Ständiga förbättringar inom äldreomsorgen
I förra numret av Tranås Direkt
kunde ni läsa om förbättringsarbetet Ständiga förbättringar som
håller på att införas i Tranås kommun. Några som har jobbat med
detta i ett par år är personalen på
Lövstagården.
Som god man hjälper du människor som
på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att sköta sin ekonomi och
bevaka sina rättigheter i samhället. Uppdraget kräver inte mer än allmänna kunskaper i ”vardagsekonomi”, personligt engagemang och vanligt sunt förnuft.
En god man är en person som biträder en
annan person främst i ekonomiska frågor,
men även när det gäller intressebevakning,
till exempel när det gäller att ansöka om
olika insatser. Omfattningen av arbetet varierar beroende på den enskildes situation.
Som god man ska du försöka skapa så god
livskvalité som möjligt för den enskilde
utifrån dennes ekonomiska och personliga
situation. Det är dock viktigt att poängtera att en god man är intressebevakare och
inte i något fall en utförare av sociala tjänster. Godmanskap är en helt frivillig hjälp.
Uppdraget är arvoderat.
2
- MAJ 2015
För att få bli god man krävs det att man
inte har några betalningsanmärkningar, du
får inte förekomma i Rikspolisstyrelsens
belastningsregister eller ha en förvaltare.
Vill du hjälpa en annan människa?
Besök www.tranas.se/overformyndare,
ladda ner och fyll i PDFen ”Intresseanmälan” och maila den till:
[email protected] Du kan
även kontakta oss på tfn. 0140-683 21.
– Vi tror att det är viktigt att man ser på
förbättringsarbete som en del av vardagen
och inte som ett projekt vid sidan av det
dagliga arbetet, berättar Cecilia Adriansson, enhetschef. Förbättringsarbetet blir
aldrig klart, utan vi kommer alltid vilja och
behöva utvecklas. I starten var vi lite osäkra
på vad vi skulle göra och vad vi skulle ha
planeringstavlan till, men det blev fort en
del av vardagen när vi väl hade börjat.
Medarbetarna på Lövstagården påpekar
att det är viktigt att anpassa förbättringsarbetet efter varje verksamhets behov. På
Lövstagården har man brutit ner de mål
och riktlinjer som finns på nationell- och
lokalnivå till verksamhetsnivå.
– Ledstjärnan och kommunens värdegrund har vi brutit ner och satt ord på vad
det innebär för just oss i arbetsgrupperna
här på Lövstagården, berättar Cecilia.
– Tack vare våra planeringstavlor och det
gemensamma kontoret har kommunikationen och informationsflödet blivit bättre på
vår arbetsplats, berättar tjejerna. Tidigare
fungerade inte kommunikationen mellan
avdelningarna samt mellan dag- och nattpersonal lika bra.
– Att vi har tydliga strukturer och rutiner skapar trygghet. Om man till exempel
missar ett möte vet man att det alltid finns
mötesanteckningar som man kan ta del av
i efterhand, berättar Pernilla Brask.
– När vi märkte alla fördelarna kom vi
snabbt in i det nya tänket. Man känner sig
delaktig i allt som händer och det har förenklat vår vardag, avslutar Pernilla.
TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN
Eget företag? - Vi hjälper dig!
Har du frågor kring företagande? Tveka inte.
Kontakta Lillemor Lundgren, tel. 0140-687 97
eller besök www.tranasunited.se. Vi hörs!
Gratis parkering
TRANÅS
Under 2015 är det gratis att parkera på
alla kommunala parkeringar i Tranås.
De flesta parkeringar är tidsbegränsade
och då ska en P-skiva användas.
I Götalandsbanans spår
Götalandsbanan, den nya järnvägen för höghastighetståg, kan
komma att gå genom Tranås. Oppositionsrådet Mikael Stenquist är
en av de personer som jobbar för
att det ska bli verklighet.
– Arbetsmarknaden blir plötsligt större,
du kan bo kvar här och jobba längre bort.
Studenterna kan nå Jönköping och Linköping på ett snabbare sätt. Tar det inte lång
tid att pendla blir Tranås en bra bostadsort,
med fantastisk miljö och natur och billiga
bostäder, menar Mikael Stenquist.
Trafikverket utreder Götalandsbanan som
ska sträcka sig mellan Stockholm och Göteborg. Den nya banan ska byggas för hastigheter på över 300 kilometer i timmen.
Tranås är en möjlig knutpunkt och arbetet
med att få Götalandsbanan att gå genom
Tranås är i full gång.
Nyligen var Mikael Stenquist, kommunchef Roger Westman och konsult Per Corshammar på en resa i Shanghai, Kina med
fokus på framtidens järnväg.
– Järnvägen går rakt igenom staden och
med Götalandsbanan har vi en superchans att få till ändringar, som att bygga
över eller under mark. Vi kommer att få
tillgång till banan för att köra pendeltrafik
som kommer att gå så mycket snabbare än
idag. Där har vi största vinsten för Tranås,
menar oppositionsrådet Mikael Stenquist
och fortsätter:
– Expertisen och regeringens Sverigeförhandlare säger att vi är en intressant knutpunkt. Utredningar visar att det är lämpligt
att binda samman höghastighetsbanan och
stambanan i Tranås. Ytterligare ett plus är
att vi ligger mitt mellan Linköping och Jönköping.
En höghastighetsbana är ett konkurrensmedel mot flyg, betydligt mer miljövänlig
och når fler människor.
– Vi fick erbjudande om att följa med på
resan eftersom vi är intressanta i Götalandsprojektet. Vi tackade ja för att vi såg
en möjlighet att knyta ovärderliga kontakter, berättar Mikael Stenquist och fortsätter:
måste jobbarna bo, äta, handla och kanske
roa sig. Det är så mycket mer än bara en
höghastighetsbana som Tranås får nytta
av, menar Mikael Stenquist och fortsätter:
– Opinionen säger att det kostar mycket pengar, men det ger effekter som att vi
kommer att bli mer intressanta, vi kommer att växa och fler företag kommer hit.
Beräkningar från expertisen säger att om
vi får en knutpunkt här, då kommer vi att
växa med 10 000 till 15 000 invånare.
Mikael Stenquist poängterar vikten av att
se samhällsnyttorna och vara positivt inställd till utveckling.
– Är man bara negativ kommer man aldrig att få utveckling. Kritisk granskning, ja,
men vi måste se samhällsnyttorna. Det kan
innebära stora kostnader för staden men
på sikt betalar det tillbaka sig. Med fler invånare får vi mer pengar i kassan, menar
Mikael Stenquist och avslutar:
– Vi kommer att utreda frågan grundligt
innan vi fattar beslut. När tåget har gått
kan vi inte göra mycket mer.
– Jag är supernöjd. Det drar med sig mycket mer än bara att vi skulle åka snabbtåg
därnere. Banken CBS, som satsar mycket
på infrastruktur, vill lära sig den europeiska marknaden och visade stort intresse för
just Tranås på grund av att vi besökte dem.
Redan den 31 juli i år ska Tranås kommuns
förslag, om hur sträckningen och stationsområdet ska se ut, vara inlämnat. 2016/2017
ska beslut tas och byggnationen är tänkt att
vara klar 2035.
– Det är mycket spännande och intressant
för Tranås kommuns del. Vi kommer att ha
stort behov av arbetskraft som ingenjörer
och projektledare. Under byggnationen
Höghastighetståg i Kina.
foto: mikael stenquist
dra som skulle kunna tänka sig att bli företagare. Personer som inte tidigare kände
varandra.
Delar av Drivkraftens referensgrupp klipper röda
bandet på invigningen. foto: loviza adolfsson
DRIVKRAFTEN:
Ny mötesplats för unga
- Ett projekt genom Montico
Var kan unga vara kreativa och träffa andra
likasinnade? En fråga utan svar, fram till
nu. I slutet av april slogs dörrarna upp till
en helt ny mötesplats.
– Unga vuxna är en viktig målgrupp men
dessvärre glöms de lätt bort i våra mindre
kommuner, berättar Lottie Rääf projektledare för Drivkraften.
– Genom vår nya mötesplats som vi valt att
kalla Drivkraften kommer de att få möjlighet att hamna i fokus. Syftet med mötesplatsen är att öka ungas innovationskraft,
vidga deras kontaktnät, öka kreativiteten
och få fler att våga starta företag eller arrangera event. Saker som kan vara till glädje för hela kommunen, fortsätter Lottie.
För att komma igång med projektet bildades en referensgrupp bestående av elva
unga Tranåsbor.
– De ska fungera som ett bollplank men
även vara ansiktet utåt för att inspirera andra att engagera sig, berättar Lottie.
Mötesplatsen
Monticos nya lokaler utgör mötesplatsen
som hade invigning den 22 april. Invigningen hade en kreativitetsutställning där
en jury samt publiken fick utse de fyra bästa bidragen. Förutom utställningen fanns
det tid för mingel och Jörgen Wågenberg
demonstrerade sina uppfinningar. Projektet fick videohälsningar från artisterna
Adam Tensta och Sanna Nielsen där de
önskade lycka till.
Drivkraftens mötesplats kommer att vara
öppen varje onsdagskväll med olika teman, föreläsningar, workshops och annat
kul. Vårens schema sträcker sig till den 17
juni och ett nytt schema fortsätter sedan i
höst. Kvällarna har oftast ett inslag av entreprenörskap. Vem som helst är välkommen och det kostar inget!
– I Drivkraftens nätverksgrupp där träffas
nu ett gäng unga företagare och några an-
TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN
13/5 Tranås United
Nyfiken på Tranås United?
20/5 Kärlekscafé & Livemusik
Lyssna på Kindagänget: ”Inse Läget”,
som brinner för jämställdhet.
28-29/5 Näringslivsdagarna
Drivkraftens paneldebatt
3/6 Föreläsning
med Viktoria Johansson
från Atleterna
10/6 Speedcoach + frågelåda
Boka tid!
17/6 Livemusik & Grillhäng
Tid: kl. 18.30-21.00
Förutom referensgruppen finns idag Drivkraftens Nätverk och Drivkraftens Samhällsgrupp. Målet är att även starta Drivkraftens Arrangörsgrupp och Drivkraftens
Integrationsnätverk.
– I de här grupperna får man chansen att
träffa människor man kanske inte annars
skulle träffat eftersom de inte hör till ens
umgängeskrets, berättar Lottie.
Vårprogram 2015
Vi drar igång den 2/9 igen!
Det vinnande bidraget
av Linnéa
Petersson
Följ oss gärna på
Instagram eller Facebook:
Drivkraften
MAJ 2015 -
3
Fiberutbyggnaden fortsätter
Fjärrvärme till Tostås
Utbyggnaden av fibernätet TRAMAN fortsätter. Under året satsar Tranås Energi på
att fiberansluta etapp två på Söder, Stoeryd samt södra Sommen. Projektering
pågår och grävningen planeras påbörjas
under sommaren och hösten.
Under början av året har Tranås Energi undersökt
intresset för fjärrvärmeanslutning bland boende i
området Tostås i Tranås. För att projektet ska bli av
krävs att ca 50 % av de tillfrågade villaägarna gör
en beställning. Arbetet med att sammanställa de
intresseanmälningar som kommit in pågår.
INFORMATION FRÅN TRANÅS ENERGI
Mer miljöanpassad
vattenkraft
Den 1 mars blev Tranås Energi
ägare till Visskvarn vattenkraftverk, deras tredje vattenkraftverk
i Ydre. Nu ska ännu mer förnybar
el produceras och en massa spännande möjligheter öppnas.
Det är över 100 år sedan Tranås Energi
började producera el i vattenkraftverket
vid Tranås kvarn. Idag är det de tre verken
i närheten av Österbymo; Olstorp, Forsnäs
och nyköpta Visskvarn, som står för vattenkraftsproduktionen. Tillsammans producerar de ca 4800 MWh el på ett år.
De tre anläggningarna ligger alla i anslutning till Bulsjöån, som binder samman
sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och
Sommen. Tranås Energi har sedan många
år arbetat på ett unikt sätt med att skapa
bra förutsättningar för fisk och övrigt djurliv runt sina vattenkraftverk. Ett exempel
är de faunapassager som byggts, det vill
säga vattenvägar där fisken kan ta sig förbi
anläggningarna och fortsätta vidare mot
nästa sjö.
Vid vattenkraftverket i Olstorp, mellan
Västra och Östra Lägern, finns sedan flera år en faunapassage. Innan den byggdes
hade vattenområdet varit stängt i nästan
100 år, men numera kan fisken röra sig fritt
mellan Lägern-sjöarna.
Ett projekt för bygge av en passagelösning
pågår just nu vid verket i Forsnäs, där Östra Lägern övergår i Bulsjöån. Därefter ska
nästa anläggning på sträckan anpassas,
den gamla kvarndammen i Oppeby som
också ägs av Tranås Energi.
Längre nedströms, där Bulsjöån mynnar
ut i Sommen, finns Visskvarn. En önskan
om att kunna skapa fri väg för fisken hela
vägen hit, så att den ska kunna simma mellan Lägern-sjöarna och Sommen, har länge
funnits hos Tranås Energi. Tack vare köpet
av Visskvarn blir det nu möjligt. Tanken är
att en passage ska byggas även här och en
förstudie, där lämplig plats och förutsättningarna utreds, kommer att startas upp.
Sedan ska tillstånd sökas hos Mark- och
Miljödomstolen. Magnus Lundberg, elnätschef på Tranås Energi, tror inte att det
kommer att bli några problem att få detta
tillstånd.
- En faunapassage vid Visskvarn möjliggör
uppvandring av fisk vilket ger bland annat
öringen tillgång till fler platser för lek, säger Magnus Lundberg. Idag är de begränsade till området vid Visskvarn.
För att ytterligare underlätta vandringen
för fiskarna släpper Tranås Energi förbi
cirka tre gånger så mycket vatten som vattendomen kräver. En miljösatsning som
denna ger en liten förlust i inkomst, men
en stor vinning för miljön och den biologiska mångfalden i området.
Tips!
Välj ”Hemmagjord el” när du tecknar
elavtal, så kommer elen du betalar för
från Tranås Energis egen produktion.
Visskvarn vattenkraftverk vid Bulsjöån i Ydre kommun.
Nominera ett företag till
Tranås Energis miljöpris!
Jobbar du på ett företag som gör
bra saker för miljön här i Tranås
kommun, eller känner du till ett
som gör det? Då ska du nominera
det till Tranås Energis miljöpris!
Tranås Energi vill lyfta fram de lokala initiativ och åtgärder som finns och delar därför i år ut pris till ett företag som utmärker
sig på området. Tävlingen är nu öppen för
nomineringar och kommer att vara det till
och med den 1 oktober. En jury kommer
sedan att titta på de förslag som kommit
in och utse en vinnare som presenteras på
Tranåsgalan i höst. Det vinnande företa-
Den 10 april invigdes Tranås nya
elbilspool. Under de närmsta tre
åren kommer anställda inom Tranås kommun och Tranås Energi att
kunna nyttja elbilarna i tjänsten,
på arbetstid. Övrig tid är det fritt
fram för allmänheten att boka de
klimatsmarta bilarna.
Redan under hösten 2013 hade Tranås
kommun två elbilar på prov som anställda
kunde använda vid tjänsteärenden. Testet
gav mersmak och nu startas ett nytt projekt
där två nya Nissan Leaf hyrs in under tre år.
Precis som förra gången kommer bilarna
att användas av kommunens anställda under arbetstid på vardagarna, men på kvällar
och helger är det nu fritt fram för allmänheten att boka dem. Med ett fulladdat batteri och blandad körning kommer man ca
15 mil i de automatväxlade elbilarna, som
finns placerade vid laddstolparna på parkeringen vid Stadshuset i Tranås.
Kommunalråd Anders Wilander inviger elbilspoolen.
- MAJ 2015
- Miljö och miljöförbättrande åtgärder är
en naturlig del av vår verksamhet och något vi arbetar hårt med på flera sätt. Vi vill
inspirera andra företag till att berätta om
sitt miljöarbete så att vi alla kan utvecklas
ännu mer, säger Niklas Johansson som är
vd på Tranås Energi.
Nominera!
Läs mer och nominera ett företag på:
www.tranasenergi.se/miljopris
Ny elbilspool i Tranås
Boka en elbil!
Läs mer och boka på:
tranas.se/elbilspool
4
get kommer att belönas med 10 000 kr att
skänka till valfri miljöorganisation.
- Tanken är att bilarna ska rulla så mycket
som möjligt, säger Fredrik Skaghammar,
miljöchef på Tranås kommun.
Bilarna hyrs in ifrån företaget MoveAbout,
som driver flera elbilspooler runt om i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Det är
också MoveAbout som sköter uthyrningen
av bilarna till privatpersoner i Tranås. Den
privatperson som vill boka en bil skapar ett
konto på www.tranas.moveabout.se och får
sedan inloggningsuppgifter för att kunna
boka bilarna. På hemsidan finns även priser samt mer information om hur bokningen går till.
I Tranås laddas elbilarna idag med 100 %
förnybar el i Tranås Energis befintliga
laddstolpar. Under 2015 kommer Tranås Energi att bygga en ny laddstation till
poolbilarna, troligen blir det en variant av
carport med solceller på taket.
Tranås Energi har sedan några år två egna
elbilar som används flitigt av personalen
vid fjärrvärmeservice och andra tjänsteärenden.
- Vi tror starkt på elbilar som en viktig del
i en framtida fossilfri fordonsflotta, säger
Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.
TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN
Hallå alla landkrabbor!
Ryktet går att pirater invaderar
Sommenbygd i sommar. Håll utkik
efter sommarens föreställningar av
Kapten Nemmos priater till havs
på: www.tranas.se
www.boxholm2.com
INFORMATION FRÅN TRANÅSBOSTÄDER
Nya Bredstorps IP tar form
Arbetet med att utveckla och
förbättra Bredstorps IP går nu
vidare i en ny fas. Efter ett flertal
projekt med ishallen, tennisbanorna och friidrottsanläggningen
startar nu förbättringsarbetet av
den yttre miljön med cirkulationsplats, gång- och cykelvägar, belysning och tydliga entréer. Allt för
att förbättra tillgängligheten.
Området kring idrottsplatsen Bredstorp
förnyas i ett samverkansprojekt mellan
Tranåsbostäder, Tranås kommun, Kultur
& Fritid och Tranås Energi.
– I samverkansprojektet ingår Tranåsbostäder, fastighetsägare som arbetat fram
utformningen av de nya entréerna, Tranås
kommun som svarar för försörjning av trafikplatsen och gång- och cykelvägar samt
Tranås Energi som jobbar med belysningsprogrammet. Kultur & Fritid är hyresgäst
och verksamhetssamordnare på Bredstorp,
berättar Göran Lorentzi, projektansvarig
på Tranåsbostäder. Han fortsätter:
– Alla fyra verksamheter har arbetat tillsammans under projekteringsarbetet och
nu har vi landat i en områdesplan som är
förankrad hos berörda föreningar. Projektets huvudsyfte har varit att förbättra tillgängligheten och trafiksituationen på och
omkring området. Dessutom kommer de
nya entréerna att förses med belysta skyltar
som visar vilken idrott entrén betjänar. Arbetet kommer att påbörjas i början av maj
och bli färdigt under hösten.
Samarbete med Tranås Energi
Tranås Energi har hand om det rent funktionsmässiga som elförsörjning och den
kommunala belysningen.
– Därutöver har Tranåsbostäder valt att
använda oss som konsulter. Det uppdraget
innebär att samverka för att göra områ-
Områdesplan för ombyggnaden av Bredstorps IP.
det kring Bredstorp enhetligt med färger,
armaturer och stolpar. Gestaltningen på
belysningen ska vara likartad för att ge en
helhet. Vi, alla, samverkar för att Tranås
ska visa en bra profil utåt, berättar Kristofer
Jonsson på Tranås Energi. Han fortsätter:
– Vi ser det här som en möjlighet. Tranåsbostäder väljer att höja standarden och det
är kul att bli inbjuden i ett så tidigt skede
och få vara med och styra från början.
Joakim Lindh, utredningsingenjör, VAoch gatuavdelningen på Tranås kommun
ser fram emot att arbetet med Bredstorp
nu sätter igång på allvar.
Ökad tillgänglighet
– Det är väldigt roligt att vi nu börjar bygga. Många har varit inblandade och det har
tagit tid att komma fram till en bra lösning.
Med gemensamma krafter kan vi bygga en
bra slutprodukt som gagnar alla. Det är ett
avstamp för framtiden.
– Framförallt är det positivt att Bredstorp
får en väldigt bra tydlighet. Förut har det
varit rörigt trafikmässigt. Nu blir det klarare genom markerade ytor, en tydlig zon,
som skapar säkerhet när man lämnar av
sina barn och ungdomar. Det ska bli mer
välkomnande och lättare att hitta rätt för
besökare som aldrig varit där. Dessutom
har vi ökat tillgängligheten för de som tar
sig genom området.
Eva Hanzén, kultur- och fritidschef på
Tranås kommun, är mycket nöjd med samarbetet.
– Bredstorp får ett ansiktslyft, med en ordnad trafiksituation med bra ytor för bil-,
cykel- och gångtrafikanter. En tydlighet,
med bättre belysning och väl synliga entréer till de olika idrottsutövarna, säger Eva
Hanzén och fortsätter:
Löparbanorna på Bredstorps IP renoverades under 2014.
TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN
– Vårt samarbete med Tranåsbostäder
överhuvudtaget när det gäller kommuninvånarna och besökarna är a och o. Vi träffas, diskuterar och hjälps åt med omvärlds-
bevakning, ser vart det är på väg och vad
föreningslivet vill. Vi tillsammans täcker av
en större bild av hur saker och ting borde
vara istället för att vi jobbar enskilt på varje
kammare.
Många föreningar berörs
På Bredstorp finns i dagsläget ett tiotal
verksamma idrottsföreningar.
– Föreningarna är i grunden positiva till
förändringen, de var lite oroliga i början
men sen de märkte att vi lyssnar på deras synpunkter är de positiva till att det
nu händer något på riktigt. Tranås kommun satsar på vår idrottsarena. Vi får inte
glömma bort att Bredstorp ofta är den
första platsen som besökare kommer till i
Tranås, som gästande lag, publik eller utövare inom någon idrott. Därefter blir man
kanske mer nyfiken på Tranås, menar Eva
Hanzén.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar
för att hålla anläggningarna för idrottsutövarna i funktionellt skick och ska se till
säkerheten och tryggheten med bra trafiklösning på området.
– Det som varit sämst på Bredstorp är att
de yngsta barnen som tränat fotboll har
haft den mest osäkra vägen från omklädningsrummen till planen. Det avhjälper vi
nu. Vår roll är att skapa ett bra kultur- och
fritidsliv för alla, med fokus på barn och
ungdom, avslutar Eva Hanzén.
MAJ 2015 -
5
Stadsvandra i Tranås
Tipsa oss om evenemang
Visste ni att ni kan får in era evenemang i Evenemangskalendern?
Det är bara att registrera dem på
www.sommenbygd.se/eventreg
- gå i tranåsstjärnornas fotspår
Datum: 31/5, 27/6, 8/7, 25/7, 5/8 och 15/8. Biljett
köper du på Tranås Direkt, Storgatan 22 i Tranås,
tfn. 0140-687 90. Vi tar även emot hela sällskap.
Boendesamordnaren - en viktig länk
En enklare väg in på bostadsmarknaden genom nära samarbete med hyresvärdarna. Boendesamordnaren Anders Karlsson ska
underlätta för personer i utsatta
grupper att få bostad.
Socionom Anders Karlsson tillträdde
den nya tjänsten som boendesamordnare i Tranås kommun den 1 januari i år.
Tjänsten, som lyder under socialtjänstens
individ- och familjeomsorg, är en projektanställning som löper på två år. Boendesamordnaren ska fungera som en länk
mellan de personer som står långt från bostadsmarknaden och hyresvärdarna i kommunen. Anders Karlsson, som har några år
som oppositionsråd bakom sig, har jobbat
inom socialtjänsten i 23 år.
– Efter några års tjänstledighet såg jag ett
bra tillfälle att prova på nya arbetsuppgifter. Att testa något nytt är inte helt enkelt
men jag ser det som en spännande utmaning, säger han.
Uppdrag i två delar
Uppdraget som boendesamordnare är
uppdelat i två delar, varav den ena delen
finansieras av Länsstyrelsen. Tjänsten
innebär att Anders Karlsson har en samordnande funktion, vilket gör att hyresvärdar i Tranås kommun kan vända sig till en
handläggare istället för flera.
– Det ska vara en väg in och en väg ut. Vi
ska få fler människor anvisade till lägenheter. Tranås kommun har avtal med de statliga myndigheterna och Migrationsverket
att ta emot 35 till 45 personer per år och då
ska en del av dem anvisas lägenheter. Den
delen av mitt uppdrag är finansierad av
Länsstyrelsen, berättar Anders Karlsson.
Hjälp på individnivå
Den andra delen av uppdraget, som finansieras av socialtjänsten, riktar sig mot
personer som av olika psykosociala skäl har
svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.
– Det innebär att jag ska stötta de personer
i samhället som har svårt att få lägenhet
genom att fungera som en länk till hyresvärdarna. Målet är en kvalitetsförbättring
för människor som har svårigheter att
komma in på bostadsmarknaden av olika
anledningar. Det kan vara av sociala, ekonomiska eller psykiska skäl, berättar Anders Karlsson och fortsätter:
– Mycket går ut på att underlätta samarbetet med hyresvärdarna och det som socialtjänsten behöver ha hjälp med på alla nivåer, både på individnivå och av övergripande
karaktär. Jag kan till exempel vara med på
möten och stötta personer i deras sökande
efter bostäder. Kommunen har haft svårt
att ta emot alla som behöver hjälp så tanken är att förbättra det arbetet.
Anders Karlsson har skickat ut brev och
redan hunnit träffat en del av hyresvärdarna i Tranås kommun.
– Just arbetet med att ta emot nyanlända
personer är en central fråga som många
kommuner har svårigheter med, så det
är klart att det finns utmaningar. Till att
börja med inventerar jag hur behovet ser
ut och tar kontakt med hyresvärdarna.
Det är meningen att vi ska hitta ett utvecklande samarbete tillsammans, säger han
och fortsätter:
– Det är viktigt att bygga förtroende med
hyresvärdarna och stötta dem i olika situationer när det är möjligt. Om det till
exempel uppstår språksvårigheter med de
bostadssökande kan vi hjälpa till.
Kontakt med hyresvärdar
Anders Karlsson vill gärna att hyresvärdarna tar kontakt med honom.
– Det är en önskan att hyresvärdar hör av
sig till mig för att diskutera möjliga lösningar för att i första hand klara den överenskommelse för nyanlända som Tranås
kommun har med Migrationsverket. Till
skillnad från andra kommuner finns det
ett antal lediga lägenheter, så det gäller att
hitta en matchning mellan bostadssökande
och hyresvärd.
Boendesamordnare
Anders Karlsson
Fakta om boendesamordnaren i Tranås kommun
Vem: Anders Karlsson, socialtjänsten.
När: Projektet med boendesamordnare pågår under 2015 och 2016.
Uppdrag: Att fungera som en länk
mellan hyresvärdar och människor
som på egen hand har svårt att få
tag på bostad.
Case nr. 2 i Tillväxtarena Industri
Vid en presskonferens i mars presenterades företaget SW-Rennsport
som nu gör en nysatsning och
övertas av Ludwig Winbladh, Julia
Winbladh-Pauw och Jimmy Pauw.
Företaget SW-Rennsport Consulting AB
har funnits sedan 1997 men gör nu en nysatsning med tre nya förmågor i spetsen.
Det är syskonen Ludwig och Julia samt
Julias man Jimmy som ska driva företaget.
Företagets verksamhetsområde kommer
ändras från att vara ett rent konsultbolag
till att bli ett servicebolag som lagrar och
distribuerar reservdelar rörande garantiåtaganden, utför garantireparationer och
har telefonsupport för trädgårdsprodukter
med batteri- och robotteknik.
SW-Rennsports uppdragsgivare är det kinesiska företaget Sumec, men de har även
kontrakt med fyra stora kedjor i Sverige,
Finland, Norge och Polen som säljer trädgårdsprodukter inom batteri- och robotteknik. Företaget kommer även bedriva
utbildningsverksamhet för distributörer
och kedjornas personal.
Åke Winbladh, som tidigare drivit företaget, tänker nu dra sig tillbaka och endast
fungera som rådgivare. Han hoppas att den
här satsningen kan gynna Tranås i längden.
– Tranås behöver positiva nyheter och något som ger hopp om framtiden, säger Åke.
Växte ur garaget
2014 var ett testår och verksamheten bedrevs då i garaget hemma hos Julia och
Jimmy. Garaget växte man dock ur och
kontaktade därför Tranås United för att
komma vidare.
Ludwig Winbladh, Julia Winbladh-Pauw och Jimmy Pauw.
6
- MAJ 2015
– Vi fick helt enkelt inte plats att kunna
utvecklas så därför behövde vi hitta en lokal. Vi har ingen försäljning och ska inte
börja med det heller, men vi tror att arbetsbelastningen med support, reservdelslager
och reparationer ska kunna tredubblas mot
2014, berättar Julia.
– Eftersom det här är en säsongsrelaterad
verksamhet hoppas vi på att kunna inkludera det som företaget gjorde vid starten
nämligen att reparera professionell alpin
vinterutrustning. Det skulle nog kunna
vara en bra kombination som till en början
kan sysselsätta oss tre året runt, berättar
Julia vidare.
Robotteknik är framtiden
Det händer mycket inom batteri- och robotteknik och Åke gissar att nyförsäljningen av bensinprodukter kommer att dö ut
inom en 5-årsperiod.
– Vi såg en affärsmöjlighet med utvecklingspotential och därför flyttade vi verksamheten till Traktorn 5 där vi nu hyr lokalen sedan den 1 mars, berättar Åke.
Carina Drätting Nordstrand, projektledare
för Tillväxtarena Industri, är glad över att
äntligen få offentliggöra det här projektet.
– Jag tror det här kan bli riktigt bra. Det är
ett framtidsprojekt! säger Carina.
– Det är kul att ha kommit igång och att
få vara med från början. Just nu är det fullt
upp innan säsongen börjar. Under sommaren kommer personalstyrkan att utökas
med sex personer då vi har telefonsupport
och service i full gång, avslutar Julia.
TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN
Paradmarscher
Lördagar fr.o.m. 2 maj,
Storgatan, kl. 11.00.
Nationaldagsfirande - 6 juni

Friluftsgudstjänst, flaggparad, prisutdelning: Årets Förening, Årets Ledare,
Kulturpris, Kulturskolans Dag, mångkulturell matmarknad, prisutdelning till
Holavedsgymnasiets bästa karnevalsutstyrsel. Vi ses i Folkets Park kl. 9-16.
Välkomna!

Idétävling - Vinn rådgivning till din affärsidé!
Varje år bjuder Tranås United in till
Näringslivsdagar. Dagarna för 2015
börjar nu närma sig och nytt för i
år är att allmänheten kan delta i
den idétävling som anordnas.
Under hösten genomförde Science Park
idékvällar på fyra platser i länet. Syftet med
dessa kvällar var att locka fram intressanta
idéer och innovationer som kan leda till en
företagsstart eller att ett befintligt företag
hittar en ny produkt eller tjänst.
Nu anordnar Tranås United en liknande
idékväll, som kommer att gå av stapeln den
28 maj i Monticos nya lokaler.
– Om du bär på en företagsidé, innovation
eller produktutvecklingsidé, så är den här
tävlingen ett utmärkt tillfälle att komma vidare, säger affärscoach Lillemor Lundgren
som både är med och ordnar idékvällen
och kommer att sitta i juryn.
– Tveka inte, ta chansen och anmäl dig nu,
uppmanar Lillemor. I vinstpotten finns ett
affärsutvecklingsstöd på upp till 15 000 kr.
Det är kostnadsfritt att delta och presentationen sker under sekretess i enrum.
Lillemor, som har tidigare erfarenhet av
sådana här tävlingar, säger att arbetsgruppen funderat mycket på själva utformningen av tävlingen.
– Det är mycket man ska tänka på. Det är
alltid viktigt att se till så idéerna hålls hemliga och att alla känner att de vågar komma
och presentera sin idé.
Du behövs i Tranås!
Årets Näringslivsdagar går av stapeln
den 28-29 maj och har temat ”Du behövs i Tranås”. Fokus kommer att ligga
på ungdomar, kompetensförsörjning och
entreprenörskap. Programmet innehåller
aktiviteter för såväl grundskolan som för
gymnasiet och belyser aktuella ämnen och
frågeställningar inom entreprenörskap och
arbete. Hur ser de unga på framtidens jobb
och möjligheter? Vad kan näringslivet erbjuda dem, och matchar dessa bilder verkligen varandra?
Två av föreläsningarna som äger rum under dessa dagar och är öppna för allmänheten, skola och näringsliv. På torsdagen
den 28 maj får vi lyssna till Ulf Boman från
Kairos Future som behandlar ämnet ”Dagens unga – morgondagens medarbetare.”
Idékväll
i TranåsNäringslivsdagarna
Anmälan Idétävling
Anmäl dig senast den 21 maj till:
Information om föreläsningarna och tid-
Lillemor Lundgren
tfn. 0140-687
97 eller
er hittar du på www.tranasunited.com.
Vinn rådgivning
till
din affärsidé
mail [email protected]
Fredagen bjuder på en inspirationsföre(ange namn och kontaktuppgifter).
läsning av entreprenören Björn Söderberg.
Mer information om hur tävlingen går till
I föreläsningen ”Den som inte har misskommer via mail när du anmält dig.
lyckas har aldrig försökt!” får vi följa hans
om dinlämnar
idé och
resa när hanBerätta
som nittonåring
Sve-tävla om affärsutvecklingsstöd på
upp
till 10 på
000
kronor.
rige för att ”få
perspektiv
livet”
i Nepal.
Har du en idé som du skulle vilja utveckla? Välkommen på idékväll i Tranås
den 28 maj. Under kvällen bjuder vi på enklare mat, intressant föreläsning
och en kort presentation om hur vi kan hjälpa dig att utveckla idéer och
företag.
Följ Tranås United på Facebook för
senaste nytt angående Näringslivsdagarna: facebook.com/TranasUnited.
Datum:
28 maj 2015
Tid:
17:00-21:00
Plats:
? i Tranås
Idag lär vi oss på ett annorlunda sätt
Under sekretess och i enrum får du som vill presentera din idé för vår jury
fick får
de berätta
för sin
grupp vad
sett och
hantera
begrepp ochAlla
informed
affärsutvecklare.
deltagare
individuell
feedback
ochde
erbjuds
mation.stöd
Kort
fortsatt
försammanfattat
att utveckla idén.gav tips på vad nästa grupp besökare skulle
kika efter. Det gjorde att nästa grupp kände
så är en simulering något
sigha
liteden
tryggare.
som
gör
en under
komplexa
fråga
Den
idé
som
kvällen
bedöms
största utvecklingspotentialen
begriplig.
vinner
en affärsutvecklingscheck på
10
000
kronor
för frågade
att
– Vad lärde
ni eratt
av använda
det här då?
fortsätta
arbetetsom
medgenomidén.
Anna när själva besöken var klara.
Simuleringen
fördes under vårt besök var
– Hur det är att besöka en ny kultur, sa
en del av religionsundervisnågon.
ningen. Eleverna i klassen
– När någon gör saker som vi tycker är
delades in i två grupper och
annorlunda
kanske man tycker att de är
fick representera varsin kulkonstiga
och
detatt
blir
lätt kunna
missförstånd,
tur
i
var
sitt
klassrum,
grupDet är gratis att vara med under kvällen men för
vi ska
förbe- sa
någon
annan.
perna
fick
inte
veta
något
reda oss behöver vi din anmälan senast den 21 maj. Skicka ett mail till:
om varandras kulturer. Upp– eller
När man
förstår97
vad
andra
gör [email protected]
ring inte
0140-687
och
berätta
om
giften
var att
”knäcka
koden”på föreläsningen.
nar man lätt utanför. När man inte förstår
du
vill tävla
eller
bara lyssna
vilket innebar att eleverna, utan att prata
någons språk och agerande så iakttar man
med varandra,
skulle
utöva sin
kultur
och
gärna,
ytterligare
elev.
Mer
information
om
hur tävlingen
går tillsakommer
viaen
mail
till de som angenom att besöka
varandra
i
klassrummen
mält att de vill presentera en idé.
lista ut vad som kännetecknade den andra
civilisationen och vad de gjorde i den kulturen. Något som inte var helt lätt!
Anmälan!
Det är måndag morgon och första
lektionen när vi besöker klass 9B
på Ängarydsskolan för att titta närmare på vad det är en karriärlärare
gör. Anna Sundströms projekt som
karriärlärare går ut på att utveckla
aktiva metoder för lärande.
– Att bara läsa något i en bok är inte alltid
det bästa sättet för att lära sig eller förstå
något, speciellt inte komplexa frågor, berättar Anna.
En central del i Annas alternativa metoder
för lärande är något som kallas för simuleringar. En simulering är en övning (ofta i
grupp) där verkligheten är förenklad. Efter
aktiviteten i simuleringen följer en så kallad debriefing, då får eleverna prata om vad
som hände under övningen samt diskutera likheter och skillnader med hur det är i
verkligheten. Eleven utmanas i det aktiva
lärandet och utvecklar därigenom förmågan att kunna analysera, kommunicera,
Utvärdering av simulering
Efter att alla elever hade fått utöva sin
kultur och besökt den andra kulturen i
det andra klassrummet samlades alla igen.
Tillsammans gick man igenom vad som
kännetecknade de olika kulturerna och
eleverna fick berätta hur det kändes att
besöka den andra civilisationen där ingen
pratade med en och man inte förstod vad
de gjorde. Flera i klassen var eniga om att
det var jobbigt att vara den som besökte
den andra kulturen först. Man hade ingen
aning om vart man hade kommit eller vad
personerna där gjorde vilket ledde till att
man kände sig utanför. När de första besökarna kom tillbaka till sin egen civilisation
TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN
Föreläsning:
Filip Källner från Ingesbo
och
– SåLantbruk
det manAB
inte
ärÖrjan
van vid är konstigt?
Vagnström från
Linderås
sammanfattade
Anna.
Hur borde vi då
Lantteknik
AB människor från andra
tänka
när vi träffar
kulturer?
– Vi borde tänka att det är spännande att
lära sig om andra och att man ska hjälpa
varandra, svarar eleverna.
– Kan ni ge några exempel på vad vi gör
somArrangörer:
är konstigt i Sverige?
– Vi äter rutten fisk!
– Vi hoppar runt som grodor runt midsommarstången!
TRANÅS
Jag går från denna annorlunda religionslektion med funderingen; vem är det som
är konstig egentligen!?
Annorlunda religionslektion.
MAJ 2015 -
7
Schyssta bananer i Fairtrade City Tranås
Arbetet med att uppmärksamma
Fairtrade och öka antalet rättvisemärkta produkter i Tranås fortsätter. Nyligen var de vandrande
bananerna och Fairtrade-ambassadörerna Lina och Li på besök.
Lina Strannegård och Li Törnblom, som
läser på Folkhögskolan i Eskilstuna har
nyligen avslutat en 54 mil lång promenad
från Eskilstuna till Malmö för att uppmärksamma Fairtrade. De har känts igen på sina
gula banandräkter.
– Lina och Li hade blåsor på fötterna när
de kom till oss. De var ändå positiva och
berättade att folk stannat dem längs vägen
för att få veta varför de var utklädda till
bananer. De kom samtidigt som vi hade
torgdag i Tranås, så det var mycket folk ute,
säger Anna-Lena Holstensson, Fairtradesamordnare i Tranås.
Styrgruppen för Fairtrade City Tranås stod
tillsammans med Lina och Li på torget och
delade ut bananer och choklad samt spred
information om Fairtrade.
– Det var påsk när Lina och Li var hos oss
så vi hade även en tävling om ett påskägg
fyllt med Fairtradeprodukter. Tjejerna drog
mycket folk, då de var utklädda till bananer. När vi var på väg till ett lunchställe blev
de stoppade av nyfikna personer som ville
ställa frågor till dem, berättar Anna-Lena
Holstensson.
Fairtrade
Fairtrade är en produktmärkning som
innebär förbättrade ekonomiska villkor för
odlare och anställda, mänskliga rättigheter
i arbetslivet och miljöhänsyn. Sedan 2010
är Tranås Fairtrade City-diplomerad. Det
innebär bland annat att antalet rättvisemärkta produkter på restaurang, handel,
företag och hotell i kommunen ska öka för
varje år. En styrgrupp i Tranås kommun
med samordnaren Anna-Lena Holstensson
i spetsen har till uppgift att sprida information om etisk konsumtion till kommunens
företag och invånare.
– Diplomeringen förnyas vartannat år och
då måste vi visa på en ökning av antalet
Fairtradevaror i kommunen. Vi ska även
ha ett antal evenemang varje år. Det kan
till exempel vara att vi är ute och gör punktinsatser för att sprida kunskap om Fairtrade, säger Anna-Lena Holstensson.
De vandrande bananerna Lina och Li.
– På alla hjärtans dag uppmärksammades Fairtrademärkta rosor hos Tranås
blomsterhandlare och snart är det dags för
ett besök på biblioteket.
World Fair Trade Day
– Den 9 maj är det World Fair Trade Day,
då har vi i samarbete med biblioteket en
teckningstävling för barn. Vi ger information kring Fairtrade och bjuder barnen på
bananer, berättar Anna-Lena Holstensson.
Till hösten kommer styrgruppen för Fairtrade City i Tranås att bjuda in styrgrupper
från andra kommuner till en inspirationsdag för att utbyta erfarenheter.
– Vi kommer även att bjuda in idrottsföreningar för att uppmärksamma Fairtrade,
vi hoppas att de kanske kan välja Fairtrademärkt kaffe och godis i sin försäljning, avslutar Anna-Lena Holstensson.
Vill du vara med och bidra till ett
rättvist Tranås och en rättvisare
värld? Kontakta Tranås Fairtradesamordnare: Anna-Lena Holstensson
tfn. 0140-687 89, för mer info.
LEADERPROJEKT:
Destination Sommenbygd
Turistsatsningen Destination Sommenbygd är
ett samarbete mellan Tranås, Boxholm, Ydre
och Kinda. Leaderprojektet är nu avslutat men
samarbetet för att locka turister fortsätter.
Leader är en del av landsbygdsprogrammet i EU som ska
bidra till lokal utveckling av landsbygden. Ett fyraårigt
Leaderprojekt med mål att sätta varumärket Destination
Sommenbygd på kartan avslutades vid nyår. Projektet har
bland annat resulterat i en hemsida, sommenbygd.se.
– Under 2014 har vi gjort en uppdatering av hemsidan.
Vi har byggt om den från grunden, gjort en ny struktur
och lagt in nya bilder och texter. Just nu är vi på gång med
översättningar till engelska och tyska, berättar Anna-Lena Holstensson, ansvarig för Leaderprojektet och turismansvarig på Tranås Direkt.
– Destination Sommenbygd har gemensam marknadsföring, med nyhetsbrev, nätverksträffar och föreläsningar
och har tagit fram en ny broschyr som kommit i dagarna.
Vi har även ”Kapten Nemmos Pirater till havs”, en barnteater med gymnasieungdomar som skådespelare som
kommer att leva vidare och fortsätta utvecklas.
Åse Afvander, webbkoordinator på Tranås United som
ansvarat för framtagandet av den nya hemsidan, är nöjd
med samarbetet.
– De turismansvariga i Sommenbygdkommunerna tar
hand om hemsidan och uppdaterar den kontinuerligt
med nya evenemang och aktiviteter, säger hon och fortsätter:
– Samarbetet mellan kommunerna runt sjön Sommen är
till turisternas fördel. De som turistar i Sommenbygden
bryr sig ju inte om våra läns- och ortsgränser.
Destination Sommenbygd
bjuder även in besökarna via
sociala medier.
– Instagrambilder som taggas med #Sommen kommer automatiskt att synas
på hemsidan, berättar Åse
Afvander. Dessutom finns
Destination Sommenbygd
på Facebook, sök på:
sommenbygd.se.
Glada barn hjälper till med
första spadtaget till nybygget.
Mostugans förskola byggs ut
Nyligen togs första spadtaget för Mostugans tillbyggnad.
Förskolans barn deltog i ceremonin genom att därefter
inta den symboliska sandhögen. Barnen kommer att kunna följa det spännande arbetet med bygget. Förskolan har
i dagsläget plats för cirka 39 barn och kommer med den
nya tillbyggnaden ha plats för ytterligare 15 barn. Tillbyggnaden ska vara klar i god tid före inskolningen i augusti.
TANKAR OCH FUNDERINGAR KRING
BYGGARBETSPLATSEN MOSTUGAN 10/3 2015
(Barnen står vid fönstret och tittar ut på bygget.)
- Varför har de satt stängsel där ute?
- Det är för att inte vi ska komma in.
- Ja, för då kan vi bli mosade.
- De har hjälmar så man inte får grävmaskinen i huvudet.
- Får man platta med spaden?
- Titta! Han tar stenen. Hur kommer de få upp allt?
Tips!
Tagga instagrambilder med
#Sommen så visas de i flödet på
sommenbygd.se.
8
- MAJ 2015
- Alltså, de gräver ju gräs också.
- Nu fick de upp stubben!
- Titta på högen, de har lagt nåt där. (En skopa.)
- De har ju grävt bort träden.
- Men, ett stort sandslott gör de nu.
- Varför kan grävskopan snurra sådär runt?
- Varför blir det sådär på fönstret när man andas?
TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN