Unga Direkt - Göteborgsregionens kommunalförbund

Unga Direkt
Inbjudan till en kostnadsfri heldagsutbildning
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Barnombudsmannen (BO)
och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) bjuder in kommunerna i
Göteborgsregionen till en kostnadsfri heldagsutbildning i Unga Direkt-metoden.
20 november • Göteborg
Utbildningsdagen ger en grundläggande kunskap om
Unga Direkt. Efter utbildningen kommer deltagarna
att ha nödvändig kunskap för att kunna planera och
genomföra ett arbete med stöd av metoden i sina
kommuner. Barnombudsmannen (BO) håller i de
diskussioner och övningar som genomförs under dagen.
Målgrupp för utbildningsdagen är personer som arbetar
med barn och unga – direkt eller indirekt, som vill lära
sig tillämpa Unga Direkt-metoden genom att lyssna på
unga i sin kommun. Max 3 personer per kommun är
välkomna att anmäla sig till utbildningsdagen.
Lupp
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
inleder med att berätta om ungdomsenkäten Lupp (Lokal
uppföljning av ungdomspolitiken) som hjälper kommuner,
stadsdelar eller regioner att på ett enkelt sätt ta reda på
hur ungas situation ser ut.
Med stöd av Lupp-resultaten kan man utveckla insatser
för att förbättra ungas villkor lokalt. Även Unga Direkt
kan användas för att fördjupa kunskapen om resultaten i
Lupp. GR finns på plats under dagen.
Unga Direkt-metoden
BO:s metod Unga Direkt syftar till att ge viktig kunskap
och systematiskt lyssna till barn och unga. Med metodens
hjälp får man bättre underlag inför analyser, beslut och
satsningar som rör barn och unga. Kärnan i metoden går
ut på att man på allvar lyssnar till vad barn och unga har
att säga och att man låter dem tala till punkt utan att
påverka med egna värderingar och åsikter.
Metodens arbetssätt utgår från att barnen är experter
på sin egen situation och utifrån denna kan dela med sig
av erfarenheter och åsikter. Mer information om metoden
finns på www.barnombudsmannen.se/unga-direkt
Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri, men anmälan är bindande
och vid återbud efter sista anmälningsdagen debiteras en
avgift om 300 SEK. Anmäld plats kan alltid överlåtas till
annan person.
Varmt välkomna med er anmälan!
När? och Var?
Datum: 20 november 2015, 09.00–16.00
Plats: Meddelas i bekräftelse två veckor i förväg.
Utbildningslokal i centrala Göteborg.
Sista anmälningsdag: 6 november
Anmäl dig här:
http://korta.nu/20nov
Mer information
Kristina Elofsson, GR (för frågor om konferensen)
e-post: [email protected]
tfn: 031-335 53 16
Program (09.00-16.00)
09.00 Välkomna (morgonfika och registrering från 08.30)
MUCF, BO och GR informerar om dagen.
09.30 Lupp och Unga Direkt
Ungdomsenkäten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i kombination med Unga Direkt-metoden.
10.00 Unga Direkt
Introduktion om metoden Unga Direkt.
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning om metoden Unga Direkt
14.30 Eftermiddagsfika
15.00 Sista delen om metoden Unga Direkt
16.00 Avslutning