ABO och RhD gruppering samt antikroppsscreening

Bilaga 2B
Datum
Beteckning
2015-01-26
2013/3056
Ackrediteringens omfattning
Laboratoriemedicin Gävleborg, Transfusionsmedicin - 1421
ABO och RhD gruppering samt antikroppsscreening
Komponent/
Undersökning
ABO och RhD gruppering med
antikroppsscreening
ABO och RhD gruppering med
antikroppsscreening, manuell
Akut ABO och RhD gruppering,
manuell
RhD gruppering med IAT, manuell
System
Erytrocyter/
Plasma
Erytrocyter/
Plasma
Erytrocyter
Metod/Mätprincip
Direkt agglutination/ Indirekt
agglutination
Direkt agglutination/ Indirekt
agglutination
Direkt agglutination
Erytrocyter
Indirekt agglutination
Utrustning
AutoVue
Enhet
Utrustning
Enhet
Förenlighetsprövning
Komponent/
Undersökning
BAS-test
BAS-test, manuell
MG-test
MG-test, manuell
System
Erytrocyter/
Plasma
Erytrocyter/
Plasma
Erytrocyter/
Plasma
Erytrocyter/
Plasma
Metod/Mätprincip
Direkt agglutination/ Indirekt
agglutination
Direkt agglutination/ Indirekt
agglutination
Direkt agglutination/ Indirekt
agglutination
Direkt agglutination/ Indirekt
agglutination
1(2)
AutoVue
AutoVue
Bilaga 2B
Datum
Beteckning
2015-01-26
2013/3056
Ackrediteringens omfattning
Laboratoriemedicin Gävleborg, Transfusionsmedicin - 1421
Övrigt
Komponent/
Undersökning
Direkt antiglobulintest, manuell
System
Metod/Mätprincip
Erytrocyter
Direkt agglutination
Fenotypning, manuell
Erytrocyter
Direkt agglutination/ Indirekt
agglutination
Utrustning
Enhet
Verksamhet utanför de egna laboratorielokalerna, s.k. fältverksamhet, ingår inte i ackrediteringen.
Ackrediteringsomfattningen är flexibel enligt vad som anges i detta beslut. Förändrade metoder där förändringarna innefattas i den flexibla ackrediteringen
får, även om nytt beslut inte har utfärdats, användas som ackrediterade metoder.
2(2)