SBIF:s MEDDELANDET SBIF Nytt Infoturné om kompetenskrav

Svenska Byggmästare- och
Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f.
Drätselporten 3 B
00240 Helsingfors
045-633 2346
[email protected]
www.byggarna.fi
SBIF:s MEDDELANDET
Nr. 7/2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SBIF Nytt
Semestrarna börjar vara över och med det aktiveras förbunds- och föreningsverksamheten igen. SBIF:s
styrelse har sammanträtt för tredje gången i år och denna gång möttes vi på RKL:s nyrenoverade
rekreationsområde Wuoriola i Vichtis den 27.8. På föredragningslistan var bland annat Byggnadskalendern
som nu är klar för tryck och leverens är lovad senast vecka 39. Annonsförsäljningen har inte nått upp till
samma nivåer som tidigare år då Sten Liljeqvist bar huvudansvaret men allt som allt har arbetet gått bra med
nya ombrytaren, Rabbe Sandelin, och studerande Christoffer Lindholm. Kalendern blev slutligen knappt 400
sidor då ordlexikonet ännu lämnades bort från denna upplaga. Dels kräver lexikonet ännu en noggrannare
genomgång och dels skulle max sidantal överskridas om det hade varit kvar. Kalendern kommer att delas ut
på föreningarnas månadsmöten från och med oktober. Övriga ärenden som behandlades var bland andra
kommande Infoturné och Sommarträff. Läs mera om dessa på kommande sidor och märk att sista
anmälningsdatum är redan nästa vecka så anmäl er i tid! Förbundssekreteraren informerade också om
att årets höstmöte hålls lördagen den 14.11 kl. 15-17 yrkeshögskolan Metropolia, Bulevarden 31. Så ni kan
även lägga det datumet i kalendern redan i detta skede.
Infoturné om kompetenskrav enligt MBL
VVS Föreningen i Finland, Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland och
Rakennusmestarit ja Insinöörit RKL AMK arrangerar infotillfällen runt om i Svenskfinland angående de nya
kompetenskraven enligt Markanvändnings- och bygglagen för planerare och arbetsledare.
Som föreläsare fungerar VVS ingenjör Siru Lönnqvist, som är styrelseledamot i FISE och verksamhetsledare
för VVS Föreningen. I seminariet presenteras även Lupapiste.fi tjänsten.
Tidtabell:
16.9 kl. 14.00 – 17.00
17.9 kl. 14.00 – 17.00
21.9 kl. 14.00 – 17.00
22.9 kl. 14.00 – 17.00
24.9 kl. 14.00 – 17.00
Ekenäs, Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9
(seminariebyggnadens festsal, gult trähus)
Borgå, Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1
Vasa, Yrkeshögskolan Novia, Wolffskavägen 33
Jakobstad, Optima, Trädgårdsgatan 30
Pargas, Stadshuset, Bryggan, Strandvägen 28
1
Program:
14.00 Siru Lönnqvist – allmänt om FISE och de nya kraven för planerare och arbetsledare
15.15 Kaffe
15.30 Lupapiste.fi – elektronisk ansökan om tillstånd som gäller byggande och miljö
16.00 Allmän diskussion
Deltagaravgift:
Medlemmar i VSF eller SBIF(RKL) – gratis
Studerande – gratis
Övriga – 50 €
Minimideltagarantal 10 personer/ort.
Anmälning:
senast fredagen den 11.9 via länken https://www.lyyti.fi/group/vsf_sbif_infoturne
eller till undertecknad.
SBIF:s sommarträff lördagen den 19.9
Program:
Kl.10.00 Bussen avgår från YH Novia i Ekenäs till Svartå slott
Kl.10.45 Rundvandring i Svartå slott
Kl.12.00 Lunch på Svartå slott
Kl.13.00 Busstransport tillbaka till YH Novia
Kl.14.00 Föredrag om skolan
Kl.15.00 Program på skolan
Kl.17.00 Bastu
Kl.20.00 Middag på restaurang Knipan (tre rätter och ett glas vin ingår i priset)
Pris: 60 euro
Anmälningar senast den 9.9 till Tomson Holmlund, 040-700 5885 eller [email protected]
SBH
Hänt i föreningen
Då var sommaren i stort sett förbi och en ny säsong står för dörren. Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors
har inte haft några evenemang under sommaren men ett sorgebud har dock via tidningarna nått oss.
Vår äldsta medlem, Birger Strömsholm från Virkby avled i juni då han var 92 år gammal. Vila i frid, Birger.
Kryss i kalendern
SBiF:s sommarträff ordnas den 19.9.2015 på Svartå slott, därefter fortsätter dagen på Knipan i Ekenäs, alla
intresserade kan ta kontakt med Tomson Holmlund, tel. 040 700 5885.
Höstens första månadsmöte hålls torsdagen den 17 september och SBH:s höstmöte den 15 oktober, båda med start
kl. 19.00 på Tekniska, Eriksgatan 2.
Till bägge mötena har vi blivit lovade föredragshållare.
2
VBF
Kryss i kalendern
Inget möte i september, istället träffas vi på infotillfället om de nya kompetenskraven enligt MBL måndagen den 21.9
kl. 14.00 – 17.00 på Yrkeshögskolan Novia. Läs mera programmet och anmälningar tidigare i Meddelandet.
OBS! Byggnadskalendern delas ut i samband med tillfället till de som betalat medlemsavgiften 2015.
VNB
Kryss i kalendern
Måndagen den 28.9 håller VNB sitt septembermöte i form av en exkursion till Kones hissfabrik i Hyvinge. Vi besöker
även deras People & Flow-center. Vi åker med buss, med start ca kl 12 från Hangö. Anmälan till Leo Gustafsson,
0400 875215 eller [email protected] , senast den 21.9. De tar emot höst 20 pers, så anmäl dej i tid om du vill delta.
Traktering är utlovad!
NÖB
Kryss i kalendern
Inget möte i september, istället träffas vi på infotillfället om de nya kompetenskraven enligt MBL tisdagen den 22.9 kl.
14.00 – 17.00 på Optima. Läs mera programmet och anmälningar tidigare i Meddelandet.
OBS! Byggnadskalendern delas ut i samband med tillfället till de som betalat medlemsavgiften 2015.
ÖNB
Kryss i kalendern
Inget möte i september, istället träffas vi på infotillfället om de nya kompetenskraven enligt MBL den 17.9 kl. 14.00 –
17.00 på yrkesinstitutet Inveon. Läs mera programmet tidigare i Meddelandet och kom ihåg att anmäla er!
Kom ihåg!!
SBIF:s sommarträff lördagen den 19.9 till Svartå slott (pris 60 euro). Se hela programmet tidigare i Meddelandet.
Anmälningar till Tomson Holmlund, 040-700 5885, [email protected]
3
ÅBF
Kryss i kalendern
ÅBF Återupptar sin höst verksamhet på avvikande tidpunkt den 24.9 kl 14.00 - 17.00 i Fullmäktigesalen i Stadshuset,
Strandvägen 28, då VVS Föreningen i Finland, Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland och
Rakennusmestarit ja Insinöörit RKL AMK arrangerar infotillfälle angående de nya kompetenskraven enligt MBL för
planerare och arbetsledare.
Program:
14.00 Siru Lönnqvist - allmänt om FISE och de nya kraven för planerare och arbetsledare
15.15 Kaffe
15.30 Lupapiste.fi - elektronisk ansökan om tillstånd som gäller byggande och miljö
16.00 Allmän diskussion - byggnadstillsynens representant finns på plats.
Kom ihåg!!
SBIF:s sommarträff lördagen den 19.9 till Svartå slott (pris 60 euro). Se hela programmet tidigare i Meddelandet.
Anmälningar till Tomson Holmlund, 040-700 5885, [email protected]
Jubilarer
85 år
Göran Dahlvik 17.9 NÖB
80 år
Eric Sundman 26.9 SBH
70 år
Jan-Mikael Sten 26.9 VBF
Gunnar Sundström 16.9 NÖB
Östen Bredenberg 8.9 VNB
Stig Wiik 4.9 SBH
50 år
Mikael Sjöblom 30.9 SBH
Ett stort grattis till er alla!
Nya medlemmar
Christoffer Östberg VBF
Jonas Smedman VBF
Martin Westerlund VBF
Magnus Sjöholm VBF
Robin Enlund NÖB
Johnny Nylund NÖB
Alexander Gran VBF
Robin Rönnqvist VBF
Ben Tuomela VBF
Sofia Dahl VBF
Edward Nyby VBF
Björn Krook VBF
Thomas Öhman SBH
Välkomna med i verksamheten!
Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den sista september.
Ni som vill bidra till inbesparade postavgifter för föreningarna meddela er e-postadress till förbundssekreteraren. Kontaktuppgifter finns högst upp på Meddelandets första sida.
Med vänlig hälsning
________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
4