Ämnesprov 2015

2015-01-29
Ämnesprov för
grundskolans
Lärare
© 2011 Tieto Corporation
Ämnesprov 2015
Registrering av provresultat, Matematik år 3
Resultat delprov A - G
Ange uppnådda resultat för varje delprov
0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet
1 = Nått kravnivån för delprovet
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i delprovet
Webb
2
© 2011 Tieto Corporation
Resultat delprov B - G Poäng
Ange uppnådda poängvärden för
respektive delprov.
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i delprovet
Registrering av provresultat, Svenska år 3
Läser Svenska som andraspråk
Ange med ett X om eleven läser
enligt kursplanen för Svenska
som andraspråk.
99 = Uppgift saknas
Webb
3
© 2011 Tieto Corporation
Resultat delprov A-H Kravnivå
Ange uppnådda resultat för varje delprov
0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet
1 = Nått kravnivån för delprovet
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i delprovet
Resultat delprov B och C Poäng
Ange uppnådda poängvärden för
respektive delprov
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i delprovet
Registrering av provresultat, Engelska år 6
Resultat för delprov A - C
Ange delprovets betyg med betygsskalan A – F
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i delprovet
Webb
4
© 2011 Tieto Corporation
Provbetyg Engelska
Ange ämnesprovets samlade betyg
med betygsskalan A – F
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i samtliga delprov
Registrering av provresultat, Matematik år 6
Deltagande i delprov A - E
1 = Deltagit i delprovet
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i delprovet
Webb
5
© 2011 Tieto Corporation
Provbetyg Matematik
Ange ämnesprovets samlade betyg
med betygsskalan A – F
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i samtliga delprov
Registrering av provresultat, Svenska år 6
Läser Svenska som andraspråk
Ange med ett X om eleven läser
enligt kursplanen för Svenska
som andraspråk.
99 = Uppgift saknas
Webb
6
© 2011 Tieto Corporation
Resultat för delprov A - C
Ange delprovets betyg med betygsskalan A – F
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i delprovet
Provbetyg Svenska
Ange ämnesprovets samlade betyg
med betygsskalan A – F
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i samtliga delprov
Registrering av provresultat,
Fysik, Kemi eller Biologi år 6
Deltagande i delprov A - C
1 = Deltagit i delprovet
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i delprovet
Webb
7
© 2011 Tieto Corporation
Provbetyg NO
Ange ämnesprovets samlade betyg med
betygsskalan A – F
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i samtliga delprov
Registrering av provresultat,
Historia, Geografi, Religion eller Samhällskunskap åk 6.
Deltagande i delprov A - B
1 = Deltagit i delprovet
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i delprovet
Webb
8
© 2011 Tieto Corporation
Provbetyg SO
Ange ämnesprovets samlade betyg med
betygsskalan A – F
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i samtliga delprov
Registrering av provresultat, Engelska år 9
Resultat för delprov A - C
Ange delprovets betyg med betygsskalan A – F
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i delprovet
Webb
9
© 2011 Tieto Corporation
Provbetyg Engelska
Ange ämnesprovets samlade betyg med
betygsskalan A – F
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i samtliga delprov
Registrering av provresultat, Matematik år 9
Deltagande i delprov A - D
1 = Deltagit i delprovet
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i delprovet
Webb
10
© 2011 Tieto Corporation
Provbetyg Matematik
Ange ämnesprovets samlade betyg
med betygsskalan A – F
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i samtliga delprov
Registrering av provresultat, Svenska år 9
Läser Svenska som andraspråk
Ange med ett X om eleven läser
enligt kursplanen för Svenska
som andraspråk.
99 = Uppgift saknas
Webb
11
© 2011 Tieto Corporation
Resultat för delprov A - C
Ange delprovets betyg med betygsskalan A – F
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i samtliga delprov
Provbetyg Svenska
Ange ämnesprovets samlade betyg
med betygsskalan A – F
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i samtliga delprov
Registrering av provresultat,
Fysik, Kemi eller Biologi år 9
Deltagande i delprov A - B
1 = Deltagit i delprovet
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i delprovet
Webb
12
© 2011 Tieto Corporation
Provbetyg NO
Ange ämnesprovets samlade betyg med
betygsskalan A – F
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i samtliga delprov
Registrering av provresultat,
Historia, Geografi, Religion eller Samhällskunskap år 9
Deltagande i delprov A - B
1 = Deltagit i delprovet
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i delprovet
Webb
13
© 2011 Tieto Corporation
Provbetyg SO
Ange ämnesprovets samlade betyg med
betygsskalan A – F
88 = Provresultatet har förkommit
99 = Ej deltagit i samtliga delprov
Länkar till SCB och Skolverket
På SCB:s och Skolverkets hemsida hittar du information om årets
ämnesprov.
Länk till SCB
http://www.scb.se/ap3
http://www.scb.se/ap6
http://www.scb.se/ap9
Länk till skolverket
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod
14
© 2011 Tieto Corporation