Graderingsinstruktion 11, vecka 29, 2015

1(2)
GRADERINGSINSTRUKTION
Växtskyddscentralen
Uppsala 7 juli 2015
Hej!
Nu börjar vi se slutet på säsongen men det är fortfarande ett par
graderingsveckor kvar! Utvecklingen på svampsidan går fort och vi ser en
fördubbling av bladfläcksangrepp i höstvete. Skriv i anteckningar vilken
bladfläcksjukdom som dominerar i ditt vete (gäller såväl höst- som vårvete).
Graderingar vecka 29, måndag 13 juli.
Vi behöver resultaten före kl. 12.00 på tisdag 14 juli, annars saknar vi dem i
veckans sammanställning och analys.
Höstvete:
Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost och bladlöss. Gulstrimsjuka, se
rågvete ovan för graderingsinstruktion. Skicka in axprover för vetemygga vid
DC 73 (då kärnan nästan nått full längd) och DC 77, se rågvete för instruktion.
När grödan nått DC 75 ber vid dig gradera följande: Tripsskador en gång på
25 strån och ange som procent angripna strån. Angrepp är när översta bladslidan
vissnat minst halva varvet runt strået. Stråknäckarprover/ rotdödarprover:
Gräv upp 50 plantor försiktigt och se till att få med rötterna. Klipp av strået ca 25
cm från basen och ta bort lös jord. Rötterna får inte ruttna så förvara dem torrt
och lämna till oss vid tillfälle. Märk proverna med fältnummer, gröda och datum.
Rågvete:
Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, brunrost, gulrost och bladlöss.
Skicka in axprover för vid DC 77. Klipp av 15 ax och skicka till oss. Märk
axproverna med fältnummer, gröda och datum och skicka till oss samma dag.
När grödan nått DC 75 ber vid dig gradera tripsskador och ta
stråknäckarprover. Se höstvete för instruktion. Detta är sista graderingsveckan
i rågvete så ni kan ta in käpparna när allt är klart!
Vårkorn:
Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, rost och bladlöss. Denna vecka ber
vi dig även göra en uppskattning av antalet plantor som är angripna av flygsot i
fältet om axgång har skett. Räkna antalet angripna plantor i en ruta på 1x10m på
några olika ställen medan du går i fältet och notera antalet angripna plantor per
kvadratmeter i anteckningsrutan. Minor av minerarfluga graderas en gång
mellan DC 50 och DC 70. Graderingen görs på 50 blad precis som bladfläckar.
Observera att fysiologiska fläckar INTE ska tas med i bladfläcksgraderingen.
Jordbruksverket | Rådgivningsenheten Norr | Dragarbrunnsgatan 35 2tr | 753 20 Uppsala
www.jordbruksverket.se | [email protected]
Jordbruksverket
2(2)
Tänk på att korn ofta blommar innan den gått ur holk. Pilla upp småaxen i mitten
av axet för att se om kärnan har börjat växa.
Vårvete:
Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost och bladlöss. Minor av
minerarfluga, se vårkorn ovan för graderingsinstruktion. Ta in axprov för
vetemygga när grödan nått DC 75. Endast ett axprov ska tas i vårvete.
Havre:
Bladfläckar, rost och bladlöss. Flygsot, se korn ovan för graderingsinstruktion.
Rödsot graderas som antal angripna plantor/m2 och metoden finns beskriven på
baksidan av protokollet. Notera gärna i anteckningar om du ser svartrost på
stråna.
Ärt:
Bladmögel. Gradera fem plantor på fem platser i rutan. Ange i procent angripna
plantor (såvida inte fler än 70 % av plantorna är angripna, gradera då per blad).
Räkna bladlöss i toppskotten.
Vinter- och sommarsporer av gulrost. Båda
typerna av sporer räknas med i
graderingen.
Flygsot i korn.
Vänliga hälsningar Caroline, Patrik, Lina och Anders
E-post: [email protected]
[email protected]
072-222 68 23
[email protected]
070-662 18 85
[email protected]
073-201 44 56
[email protected]
073-201 44 59