Begränsad framkomlighet i korsningen mellan väg 226

Mars 2015
Information om BanaVäg Flemingsberg
Begränsad framkomlighet i korsningen mellan väg 226 och
Hälsovägen/Regulatorvägen
Vi arbetar med att sidoförflytta väg 226 vid Flemingsberg, och under helgen den 27–30 mars kommer vårt
arbete att påverka trafiken i området.
en
äg
ev
ing
dd
Hu
När: fredag den 27 mars kl. 14.00 till måndag den
30 mars kl. 4.30.
Var: i korsningen mellan väg 226 och Hälsovägen/
Regulatorvägen.
226
Hälsoväg
en
Så här påverkas trafiken
Regulatorv
ägen
Under helgen bygger vi om korsningen till en temporär cirkulationsplats. Hastigheten sänks till 30 km/tim
under byggtiden.
För dig som åker bil: Hälsovägen stängs av mellan
Alfred Nobels alle och Huddingevägen stora delar av
helgen. Om du färdas på väg 226 och ska till Flemingsbergs centrum och Karolinska sjukhuset i Huddinge
rekommenderar vi att du kör via Flemingsbergsleden
och Röntgenvägen. Antalet körfält och framkomligheten på Huddingevägen och Regulatorvägen kommer att
påverkas.
Arbetet kan komma att orsaka köer. Välj därför om möjligt en annan väg, eller res kollektivt. Om du passerar
vårt arbetsområde, kom ihåg att det är människor som
arbetar nära trafiken. Anpassa ditt körande och sänk
hastigheten. För information om trafikläget, vänligen
besök ”Läget i trafiken” på www.trafikverket.se.
För dig som åker buss: Busshållplatserna på Hälsovägen trafikeras inte, och du hänvisas till andra hållplatser,
bland annat dem på Regulatorbron. För information om
bussar, tider och hållplatser, vänligen besök Reseplaneraren på www.sl.se.
För dig som går och cyklar: Gång- och cykelvägar
påverkas inte av helgens arbete.
226
Flemingsbergs station
Kartan visar hur vi bygger om korsningen till en temporär cirkulationsplats.
Framtida arbeten i korsningen
Cirkulationsplatsen är tillfällig och den skapar förutsättningar för oss att fortsätta arbetet med att sidoförflytta
väg 226 Huddingevägen. I juni kommer vi att återställa
korsningen cirka 25 meter högre upp mot Hälsovägen,
och den blir signalreglerad. Vi återkommer med mer
information om när och hur vi påverkar trafiken.
Gång- och cykelpassage stängs av under våren
Gång- och cykelpassagen under väg 226 Huddingevägen
kommer att stängas av vid några tillfällen under våren
2015. Exakt tidpunkt är ännu inte bestämd, men det sker
tidigast i maj. Mer information om dessa avstängningar
kommer att finnas på projektets hemsida.
www.trafikverket.se/banavagflemingsberg
Om projektet BanaVäg Flemingsberg
Projektet BanaVäg Flemingsberg är ett samlingsnamn
för flera projekt i och omkring Flemingsberg – alla med
syfte att förbättra trafiken på järnväg och väg. Projektet
består av:
• byggskede – vid Flemingsbergs station, nytt järnvägsspår, breddning och förlängning av plattformen.
• planering – vi tar fram en vägplan för om- och
nybyggnad av väg mellan Pålamalm, Flaggplan och
Flemingsberg.
Om Getingmidjan
Sträckan mellan Stockholms central och Stockholms
södra, även kallad Getingmidjan, är en viktig del av järnvägsnätet. Getingmidjan är i behov av omfattande upprustning, men det går inte att bygga om sträckan utan att
påverka trafiken. De stora arbetena planeras till somrarna 2018, 2019 och 2020. När trafiken påverkas behöver
tågresenärerna byta tåg vid andra stationer, bland annat
i Flemingsberg. För att det ska fungera behöver vi bygga
ytterligare ett spår. www.trafikverket.se/getingmidjan.
Om byggskedet vid Flemingsbergs station
På informationsmötet som anordnades i februari fick
vi veta att det blivit fel i bokningen av våra utskick och
att informationsbladet inte nått fram till alla. Vi ber om
ursäkt för det och berättar nedan igen om vad vi gör i
Flemingsberg och varför. Besök gärna www.trafikverket.
se/banavagflemingsberg för mer information.
Vi bygger ett nytt järnvägsspår i Flemingsberg för att
förbättra och utveckla järnvägen. De nya spåren ska
användas när den så kallade Getingmidjan byggs om.
Etapp 1 Förflyttning av Huddingevägen
För att kunna bredda plattformen på Flemingsbergsstation ska Huddingevägen (väg 226) inklusive korsningen
med Hälsovägen flyttas 25 meter bort från spårområdet.
Från och med sommaren 2015 ska du kunna åka på den
nya delen av vägen.
Fler projekt i området
Trafikverket driver fler projekt i området, mer information
hittar du på Trafikverkets webbplats.
• bussterminalen vid Tullinge: byggstart i vår/sommar 2015
• förbättringsåtgärder mellan Tumba och Tullinge: bygget
återupptas under sommaren 2015
• gång- och cykelväg mellan Skyttbrink och Tullinge:
vägplanen (vårt förslag till hur gång- och cykelvägen ska
byggas) ställs ut för granskning och du kan lämna dina
synpunkter.
På illustrationen kan du se hur vi bygger om och sidoförflyttar väg 226 Huddingevägen.
Arbetet beräknas pågå till sommaren 2015. Etapp 2 och 3 kan du läsa mer om på
www.trafikverket.se/banavagflemingsberg.
Om vägplanen för om- och nybyggnad av väg
mellan Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg
I samråd med allmänhet och andra intressenter tar vi
fram en vägplan för om- och nybyggnad av väg mellan
Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg. Under december–januari samrådde vi via webbplatsen, och vi planerar för ytterligare ett samråd sommaren 2015. Läs mer
på www.trafikverket.se/banavagflemingsberg och klicka
på länken Vägplan.
Kartan visar vilka projekt
Trafikverket driver i området.
Nytt spår vid Flemingsbergs station inklusive
258
Byggnation pågår till och med 2018.
Flemingsberg
Tullinge
parkhem
Förbättringsåtgärder för framkomlighet
och säkerhet vid Tullinge bussterminal.
Byggstart 2015.
Tumba
Förbättringsåtgärder på väg 226
mellan Tumba och Tullinge.
Ombyggnad pågår 2014-2015.
Tullinge
Här planeras för ny- och
ombyggnad av väg mellan
Pålamalm, Flaggplan och
Flemingsberg.
Planerad byggstart 2017/2018.
Tullinge skog
Här planeras gång- och cykelväg mellan
Skyttbrink och Tullinge. Planerad byggstart: 2016.
0
500
1 500
2 000 m
© Tomas Öhrling 2014
www.trafikverket.se/banavagflemingsberg