Flextrafik Söderhamn

Flextrafik
Söderhamn
Gäller tills vidare, dock längst t o m 15 augusti 2015
Vad är flextrafik?
Flextrafiktrafik är ett komplement till den ordinarie linjetrafiken och
fungerar som anslutning till/från denna. Den är i första hand till för att
kommuninvånare som bor intill väg utan linjetrafik skall kunna nå olika
former av samhällsservice.
Vem får åka?
Du skall vara bofast på adressen och ha minst två kilometer till närmaste
busshållplats.
Hur gör jag?
Din resa beställer du på telefonnummer 0771-49 79 39, senast två
timmar i förväg. Uppge ditt namn, telefonnummer och varifrån du vill
åka.
Trafiken körs inte på helgdagar eller på midsommar-, jul- eller nyårsafton. Dessa dagar kör vi istället närmast föregående helgfria dag.
Vad kostar det?
Priset är detsamma som när du åker buss och du betalar direkt till
föraren. Åker du vidare med buss betalar du ny avgift.
X-Trafiks busskort gäller inte på flextrafiken.
Hur läser jag tabellen?
Platser markerade med X i tabellen trafikeras men ingen exakt tid finns
angiven. Tiden får du när du beställer resan och den kan variera beroende
på hur många som åker samt väglag/årstid.
1, 3 Västansjövallen, Norrbodarna, Storsjön, Visbodarna
Tisdag & Fredag
Västansjövallen Norrbodarna Storsjön Visbodarna Trönö Söderhamn
Taxi
Linje 67 Järnbron
x
x
x
x
10.15
10.45
Tisdag & Fredag
Söderhamn Trönö Visbodarna Storsjön Norrbodarna Västansjövallen
Järnbron
Linje 67
Taxi
15.15
15.40
x
x
x
x
2 Losjö, Svalarna, Kilmora
Tisdag & Fredag
Losjö Svalarna Kilmora Kungsgården Söderhamn
Taxi
Linje 67
Järnbron
x
x
x
10.25
10.45
Tisdag & Fredag
Söderhamn Kungsgården Kilmora Svalarna Losjö
Järnbron
Linje 67
Taxi
15.15
15.30
x
x
x
4 Humlegårdsstrand, Stålnäset
Tisdag & Fredag
Humlegårdsstrand Stålnäset Söderhamn
Taxi
10.00
x
x
Tisdag & Fredag
Söderhamn Stålnäset Humlegårdsstrand
Taxi
13.00
x
x
5, 6 Kyrkbyn, Bocksjön, Kilbo
Tisdag & Fredag
Kyrkbyn Bocksjön Kilbo Hpl Smedjan (Rv 50)
Taxi
Linje 100
x
x
x
10.00
Söderhamn Källgatan
10.20
Tisdag & Fredag
Söderhamn Hpl Smedjan (Rv 50) Kilbo Bocksjön Kyrkbyn
Källgatan
Linje 100
Taxi
11.35
12.00
x
x
x
7 Kungsgårdssjöarna
Tisdag & Fredag
Kungsgårdssjöarna Rosenvall Söderhamn Källgatan
Taxi
Linje 64
x
09.00
09.20
Tisdag & Fredag
Söderhamn Rosenvall Kungsgårdssjöarna
Källgatan
Linje 64
Taxi
11.15
11.35
x
8, 20 Lynäsbyn, Dåbo
Tisdag & Fredag
Lynäsbyn Dåbo Bergviksbron Söderhamn Källgatan
Taxi
Linje 64
x
x
09.45
10.20
Tisdag & Fredag
Söderhamn Bergviksbron Dåbo Lynäsbyn
Källgatan
Linje 64
Taxi
13.30
13.55
x
x
9,10, 11 Granänget, Gammelfäbodarna, Gullgruva, Själstuga
Tisdag & Fredag
Granänget Gammelfäbodarna Gullgruva Själstuga Skogs k:a Söderhamn
Taxi
Linje 64
Källgatan
x
x
x
x
10.35
11.20
Tisdag & Fredag
Söderhamn Skogs K:a Själstuga Gullgruva Gammelfäbodarna Granänget
Källgatan
Linje 64
Taxi
15.20
16.05
x
x
x
x
13, 14, 15 Härnebo, Hemstanäs, Småströmmarna, Älgnäs
Tisdag & Fredag
Härnebo Hemstanäs Småströmmarna Älgnäs Holmsveden Söderhamn
Taxi
Linje 64
Källgatan
x
x
x
x
10.25
11.20
Tisdag & Fredag
Söderhamn Holmsveden Älgnäs Småströmmarna Hemstanäs Härnebo
Källgatan
Linje 64
Taxi
15.20
16.20
x
x
x
x
19 Granön, Sunnäs, Maråker (Ej skolans lovddagar)
Måndag-Fredag
Granön Sunnäs Maråker Ljusne Söderhamn Källgatan
Taxi
Linje 64
x
x
x
x
x
x
08.10
10.57
08.30
11.15
Måndag, Onsdag, Torsdag, Fredag
Söderhamn Ljusne Maråker Sunnäs Granön
Källgatan
Taxi
Linje 64
15.30
Tisdag
15.45
x
x
x
Söderhamn Ljusne Maråker Sunnäs Granön
Källgatan
Taxi
Linje 64
13.20
13.35
x
x
x
19 Granön, Sunnäs, Maråker (Endast skolans lovddagar)
Tisdag & Fredag
Granön Sunnäs Maråker Ljusne Söderhamn Källgatan
Taxi
Linje 64
x
x
x
09.57
10.15
Tisdag & Fredag
Söderhamn Ljusne Maråker Sunnäs Granön
Källgatan
Taxi
Linje 64
13.20
13.35 X
X
X
18 Sörljusne, Hå, Morbodarna
Tisdag & Fredag
Sörljusne Hå Morbodarna Ljusne Söderhamn Källgatan
Taxi
Linje 64
x
x
x
09.57
10.15
Tisdag & Fredag
Söderhamn Ljusne Morbodarna Hå Sörljusne
Källgatan
Taxi
Linje 64
13.15
13.35
x
x
x
20 Skärså
Tisdag & Fredag
Skärså Lötvägen (Vågbro) Söderhamn Järnbron
Taxi
Linje 67
x
10.32
10.45
Tisdag & Fredag
Söderhamn Lötvägen (Vågbro) Skärså
Järnbron
Taxi
Linje 67
15.15
15.20
X