fler dagisbarn än väntat

TISDAG 20 JANUARI 2015. MITT I BOTKYRKA-SALEM 5
TULLINGE Miljöminister Åsa Rom-
son (MP) besökte förra veckan Tullinge Vattenverk som varit avstängt
sedan 2011 efter upptäckten av
miljöföroreningen PFOS i dricksvattnet. Botkyrka som drabbats av
Försvarets verksamhet i Riksten
har kämpat länge för ersättning
men upplever att Försvaret glider
undan i ersättningsfrågan.
Åsa Romsons besök handlade
inte om ersättningsfrågan utan om
att staten ska intensifiera arbetet
med upptäcka och begränsa spridningen av högfluorerade ämnen.
– Men jag har tagit del av kommunens oro över att dialogen om
ersättning gått i stå. Det kommer jag att kommunicera till fler
ministrar.
Foto: Stefan Källstigen
Ministern tar med sig Botkyrkaoro
Åsa Romson med Botkyrka kommuns John Staberg.
Bensinmack rånades
av tre maskerade män
eriksberg En bensinmack
vid E4 rånades tidigt i lördags
morse.
Vid klockan 7 på morgonen
var det tre maskerade personer
som hotade personalen med
ett pistolliknande föremål.
Har haft tur. Pierre Christoffersson ansökte om förskoleplats i Riksten sex månader i förväg och lyckades knipa till dottern Molly en plats. De tre gärningsmännen fick
med sig cigaretter och kontanter till ett okänt värde. Männen
försvann sedan från platsen
i en silverfärgad bil av äldre
modell. Ingen skadades fysiskt
vid rånet.
Foto: Carlos Montecinos
Fler dagisbarn än väntat
l Felaktiga prognoser om antalet barnfamiljer ger förskolebrist i Riksten
Tillfälliga paviljonger och
förskoleavdelningar ska
bota platsbristen i förskolan i Riksten på kort
sikt.
I dag tvingas många
barn gå i förskola på
andra håll i Tullinge, i
väntan på plats närmare
hemmet.
På öppna förskolan i Tullinge träffar föräldralediga Pierre Christoffersson och hans dotter Molly från
Riksten andra föräldrar och barn,
som alla har något gemensamt.
De funderar över förskoleplatser,
åtminstone föräldrarna.
– Det är ett hett ämne här, absolut, säger Pierre Christoffersson.
Mitt äldsta barn var den enda som
fick plats i Riksten utan syskonförtur. Så nu när vi har sökt plats till
Molly har vi varit ute i extra god
tid, eftersom vi vet vilket tryck det
är, säger han.
I dag går 17 barn på Nyängsgården i Tullinge, eftersom de inte
fick plats på förskolan Nova eller
Luna i Riksten. De väntar på att få
plats på en förskola närmare hemmet.
– Är man nyinflyttad utan att redan ha barn på en av förskolorna
är det oerhört svårt att få en plats,
säger Pierre Christoffersson.
Oppositionspolitikern J
immy Baker (M) menar att situationen ser
ut som den gör i dag för att kommunledningen i flera år underskattat befolkningsökningen för
barn i förskoleålder i det växande
området.
– Nu ligger bygget av förskolor
efter och det är föräldrarna som
får lida när de ska få ihop livspusslet, säger Jimmy Baker.
Ordföranden i utbildningsnämnden, Ebba Östlin (S), bekräftar att kommunen har missat
i sina prognoser för hur många
barn i förskoleålder som skulle
flytta in i Riksten. Men att det är
ett problem som de kommer att få
bukt med.
– Jag tror att vi kommer att vara
i fas under mandatperioden, om
ingenting oväntat händer, säger
Ebba Östlin.
Förra året klarade kommunen
av att ge förskoleplatser till barnen i Riksten inom garantitiden.
Men då fick de placera barn i förskolan Nyängsgården i Tullinge
i stället för i Riksten.
Det var tidigare tänkt att en ny
förskola skulle stå klar nu under
januari.
Men bygget har skjutits upp och
planeras nu till september nästa
år. Med tanke på att barnkullarna
fortsätter att vara stora hade den
Sju tillfälliga avdelningar i höst
w Lilla Vega: Tre förskoleavdelningar ska ligga i anslutning till
förskolan Lunas lokaler. Det är
samma lokaler som tidigare
användes till förskoleklass och
årskurs ett innan skolan stod klar.
Finns från och med 1 februari.
Paviljonger med fyra förskoleav-
delningar kommer att vara på
plats i höst.
w Vega: Ny förskola planeras stå
klar i september 2016. I dag finns
två förskolor i Riksten, Nova och
Luna som tillsammans tar emot
225 barn.
Källa: Botkyrka kommun
behövts för att klara att ge plats åt
alla.
– Naturligtvis hade det varit
bättre om den nya förskolan funnits nu, som den från början var
planerad. Men vi får lösa platsbristen med tillfälliga lösningar
under tiden, säger Eva Svensson
som är verksamhetschef för förskolan i Botkyrka kommun.
De tillfälliga lösningar i Riksten
som Eva Svensson talar om är paviljonger som ska sättas upp i höst
och tre tillfälliga avdelningar i en
lokal som kallas Lilla Vega.
I första hand erbjuder kommunen platser till de som står i kö till
förskola, som inte har någon plats
i dag. Men de som i dag går på förskola i Tullinge i väntan på plats
i Riksten får vänta kvar ända till
hösten innan de kan få plats.
l  Olof Andersson
[email protected]
tel 08-550 550 86