Broschyr Unisport Taraflex Sportgolv

TARAFLEX™
SPORTS FLOORING
gerflor.com
TARAFLEX™ HAR FUNNITS I BRANSCHEN
SEDAN 1947 DÅ DE FÖRSTA SYNTETISKA
SPORTGOLVEN TILLVERKADES.
2
AFLE
UI
RI
NG
GEN
NE
™
T
X
AR
SPO
OO
R T S FL
GERFLOR HAR VERKAT REVOLUTIONERANDE FÖR SPORTVERKSAMHET
INOMHUS OCH ÄR FORTFARANDE
LEDANDE INOM INNOVATION!
Taraflex™ är den mest högpresterande produkten på marknaden.
Skydd och säkerhet har alltid högsta prioritet när vi utvecklar ett nytt golv.
Med ett komplett utbud av P1/P2/P3-produkter erbjuder Gerflor
perfekta lösningar som anpassas efter alla typer av utövare och
användningsområde, från lågintensiva aktiviteter till sport på elitnivå.
Gerflor levererade via avtal med IHF och FIVB spelunderlag till handbollsoch volleybollturneringarna vid de senaste olympiska spelen i London
2012 är det mest välrenommerade sportunderlaget i världen. Det har
använts i tio på varandra följande olympiska spel, från Montreal 1976
till London 2012, som inomhusunderlag för bl.a. handboll, volleyboll,
badminton, bordtennis och sittande volleyboll.
Gerflor engagerar sig för långsiktig hållbarhet och har inkorporerat
konceptet i golvens prestanda och egenskaper. Välj Taraflex™ och få ett
högkvalitet sportgolv med minst 20 års livslängd!
TARAFLEX™ SPORTGOLV
ÄR ERKÄNT ÖVER HELA VÄRLDEN
6
3500
Varje dag
leker mer än
miljoner barn på ett
Taraflex™ sportgolv.
tävlingar på hög nivå
avgörs varje år på Taraflex™
sportgolv.
3
GERFLOR TAR ANSVAR FÖR MILJÖN
LÅT OSS GÅ VIDARE TILL NÄSTA NIVÅ
Vi tror att handlingar säger mer än ord! Alla våra produkter
erbjuder fördelar för användarna genom att ta hänsyn till
faktorer som hygien, säkerhet, akustik, visuell komfort och
kvalitet på inomhusluft.
4
1
2
3
4
Kvalitet på inomhusluft
Energispareffekt på upp till 15%
Ett nytt färgurval med hög reflexionsfaktor
Lägre underhållskostnader
Protecsol® ytbehandlingen är den mest
hållbara på marknaden. Den garanterar
minimalt underhåll och exceptionell
hållbarhet för produkten.
Livscykelanalys
Proaktiv avfallshantering efter
tillverkning
• Tillverkat av 30 % återvunnet vinyl
• 100% återvinningsbart
5
Program för omhändertagande
av avfall efter installation
6
Ansvarsfullt utvalda
råmaterial
100%
recyclable
Återanvändning av avfall efter installation samt övrigt överflödigt material
INGA tungmetaller
INGA lösningsmedel
INGEN formaldehyd
INGA substanser som kan vara
föremål för REACH*-restriktioner
REACH
compliant
*REACH är den europeiska förordningen för registrering, bedömning och godkännande av kemiska produkter inom EU
5
VARFÖR BÖR DU VÄLJA TARAFLEX™?
1
2
3
6
FÖR
SKYDDSEGENSKAPERNA
SKYDDSEGENSKAPERNA för golvet minskar de
omedelbara skaderiskerna för alla utövare som faller,
slänger sig eller glider på golvet. Ett sportgolv karaktäriseras av skyddsegenskaperna som kompletterar stötdämpningsegenskaperna.
Nu kan vi mäta effekten!
FÖR
SÄKERHETSEGENSKAPERNA
• SÄKERHETSEGENSKAPERNA för golvet bidrar till att minska
risken för långtidsskador. Stötdämpning minimerar kraften när
kroppen stöter mot golvet.
• Ju bättre STÖTDÄMPNING desto lägre risk för
långtidsskador.
FÖR
LIVSLÄNGDEN
• Taraflex™ är slitstarkt och högpresterande
under GOLVETS HELA LIVSLÄNGD.
• Gerflor garanterar nivån för stötdämpning
(P1/P2/P3) för Taraflex™-sportgolvsserien efter
10 års användning av produkterna.
STÖTSKYDDSINDEX IPI
%
GERFLORS SVAR
100
STARKT SKYDD
90
80
Gerflor erbjuder Taraflex™ Sport M Comfort,
ett P3-golv med den högsta
skyddsnivån på marknaden.
IPI = 88%
MEDELSTARKT SKYDD
70
60
IPI (%)
50
SVAGT
SKYDD
40
30
20
Källor: Studie från ETH Zurich
Biomekanisk studie från Université de Poitiers
Rekommendationsbrev från AFNOR: AC P 90-205
INGET SKYDD
10
0
Parkett
PU (P1)
PVC (P1)
Gummi (P1)
PVC (P3)
PUNKTELASTISKA GOLV
Hopp
TYP AV AKTIVITET
P1
Löpning
P2
P3
Med ett komplett utbud av stötdämpning P1/P2/P3,
kan Gerflor erbjuda användarna den
rätta lösningen och den högsta säkerheten.
SMÄRTTRÖSKEL
SKADERISK
Gång
%
15
25
35
STÖTDÄMPNING
%
45
FÖRÄNDRING AV STÖTDÄMPNINGSNIVÅ:
Individuella sportgolvspaneler testade vid installation och tio år senare
100
20
0
Panel 1
Panel 2
Panel 3
Panel 4
Panel 5
TI
1Å0R
ORIGARAN
EG
40
ORIGARAN
EG
Genomsnitt
STARTVÄRDE
VÄRDE EFTER 10 ÅR
MÄTNOGGRANNHET +/- 4%
Undersökningen tillgänglig på begäran.
7
KA
T
Gerflor garanterar produktkategorin (P1/P2/P3) efter
10 års användning.
60
KA
T
80
TI
Förändring i förhållande till startvärden
120
0
IPI
NYHET
= STÖTSKYDDSINDEX
≤ 50%
svagt skydd
50% < IPI ≤ 80%
medelstarkt skydd
> 80%
starkt skydd
Litet stötområde, golv med
lågt IPI värde, stora risker för
omedelbara skador.
“ Jag har deltagit i en biomekanisk studie, ett samarbete mellan Gerflor, Université de
Poitiers och franska ministeriet för ekologi, hållbar utveckling och energi. Studien har
visat att punktelastiska sportgolv i kategorin P3 ger den högsta skyddsnivån i fråga om att
minska risken för frakturer på utövare, från småbarn till idrottare och äldre motionärer.
Endast stötdämpning är inte tillräckligt.”
Yves Touchard - teknisk koordinator för sportstudier,
franska utbildningsministeriet, Frankrike
8
Stort stötområde, golv med
högt IPI värde.
STÖTSKYDD (IPI)
SKYDDSEGENSKAPERNA för golvet minskar risken för omedelbara
skador för utövare som faller, slänger sig eller glider på golvet (barn,
vuxna, idrottare...)
IPI-mätare
NU KAN VI MÄTA EFFEKTEN!
ccelerometriskt instrument för mätning av skyddsnivån för sportgolv
A
(AC P 90-205).
JU HÖGRE IPI värde (stötskyddssindex), DESTO HÖGRE SKYDD
(mindre smärta, färre frakturer...)
TARAFLEX™-SERIEN omfattas av golv med högt IPI-värde
Stötskyddsindex (IPI)
%
100
90
STARKT SKYDD
82%
80
IPI (%)
70
73%
MEDELSTARKT SKYDD
60
52%
50
40
88%
SVAGT
SKYDD
KÄLLOR:
30
20
10
0
• Studie från ETH Zürich
• Biomekanisk studie från Université de Poitiers
•Rekommendationsbrev
från AFNOR: AC P 90-205
INGET SKYDD
Parkett
TARAFLEX
™
Annan PVC
Gummi
SPORT M PERFORMANCE
PU
Taraflex™
Multi-Use 6.2
Taraflex™ Sport Taraflex™ Sport Taraflex™ Sport
M Evolution M Performance
M Comfort
GERFLORS SVAR
D-Max
DURABILITY
™
COMFORT
CXP HD
™
M
ycket bra stötskydd: IPI = 82%
T araflex matta med unika skyddsegenskaper och hög prestanda!
P1
9mm
P2
P3
9
HEMLIGHETERNA BAKOM TARAFLEX™-SPORTGOLV
1
2
En ytbehandling med den unika och patenterade Protecsol®
Triple Action har tre avgörande fördelar:
E
n intelligent ytbehandling, som innebär en idealisk kompromiss mellan glid och grepp för sportskor. Golvet ger fast
grepp och motstånd när idrottaren accelererar, men låter
foten röra sig fritt vid rotation.
E
n yta som inte ger skrubbsår där temperaturen under
ett fall reduceras med 25 %, vilket minimerar risken för
skrubbsår.
E
n yta som är kostnadseffektiv och lätt att underhålla.
D-Max / D-Max +
DURABILITY
DURABILITY
™
™
Det UNIKA ytsystemet D-Max™ är tillverkat av
PVC-plattor med kalandrerad yta och armering av
glasfiberväv, vilket garanterar hög hållbarhet för
Taraflex™-sportgolv.
Ytsystemet D-Max™ +, exklusivt för Taraflex™,
med armering av två glasfibervävar erbjuder:
U
tmärkt dimensionell stabilitet (>0.1%)
Motståndsförmåga mot intryck förbättrad med 35% för att öka golvseriens användnings-
möjligheter
1
D-Max
DURABILITY
2
D-Max +
DURABILITY
3
3
™
™
COMFORT
CXP HD
™
Tillverkningsprocessen för CXP (Cellular Xtreme Process)
portätt skum har nu kombinerats med VHD skumteknik
(Very High Density) som utvecklats av Gerflor.
Varför ska man använda skum med dubbel densitet?
COMFORT
CXP
2cm
2cm
COMFORT
CXP HD
™
™
4cm
4cm
Vid nedslaget på golvet:
Det lätta och elastiska skummet i det undre lagret trycks ihop för att ge ökat skydd och ökad säkerhet.
VHD-skummet i det övre lagret förblir fast, så att deformationen runt foten blir två gånger större, vilket skapar större rörelsefrihet vid rotation och ett säkert fotfäste som minimerar risken för skador.
Kombinationen av Protecsol®, D-Max™/D-Max™+, CXP™HD-skum säkerställer att
Taraflex™-sportgolv är slitstarka och högpresterande.
10
EN 14904 EUROPEISK STANDARD FÖR SPORTGOLV
Standarden EN 14904: minimikrav som måste uppfyllas
av sportbeläggningar för inomhusbruk
mm
VERTIKAL
5
DEFORMATION
C3
C4
4
3
A4
A3
2
1
0
P1
25
30
P2
35
40
45
P3
50
55
60
65
70
75 %
STÖTUPPTAGNINGSFÖRMÅGA
(stötdämpning)
P1, P2, P3:
Punktelastiska golvkonstruktionsklasser
enligt Europastandarden.
3 sorters sportgolv:
unktelastiska golv (point elastic) som Taraflex™ (Taraflex™ Sport M Evolution, Taraflex™ Sport M Performance,
1 P
Taraflex™ Sport M Comfort och Taraflex™ Multi-Use 6.2).
2 Ytelastiska golv (area elastic) såsom sviktgolv av trä.
3 Kombinationselastiska golv (combined) som ger en kombination av punktelastiska och ytelastiska egenskaper.
Standardvärden:
EN 14904-standarden bestämmer stötdämpningsklass för alla golv. Avsikten är att skapa uppmärksamhet kring hur
viktigt det är att installera säkra och bekväma golv som minskar risken för skador.
EN 14904
SPORTEGENSKAPER
TEKNISKA
EGENSKAPER
KLASSIFICERING
BESKRIVNING
STANDARD
KRAV
ENHET
Vertikal deformation
EN 14809
≤ 3.5
mm
EN 14808
≥ 25
%
Friktionskoefficient
EN 13036-4
80 - 110
-
Bollstuds
EN 12 235
≥ 90
%
Motståndsförmåga mot intryck
EN 1516
≤ 0.5
mm
Motståndsförmåga mot hjul
EN 1569
≥ 1500
N
Stötmotstånd
EN 1517
≥8
N/m
Nötningshärdighet
EN ISO 5470-1
≤ 1000
mg
Glans
EN ISO 2813
≤ 30
%
Planhet
EN 13036-7
< 6mm/3m
-
Brandklass
EN 13501-1
Cfl-s1
-
Formaldehydemission
EN 717-1/2
≥ E1
-
Pentaklorfenolemission
EN 12673
< 0.1
%
Stötupptagningsförmåga
(stötdämpning)
11
VÄGLEDNING VID VAL AV PRODUKT
IPI
IPI
IPI 100%
SKYDDSEGENSKAP ...
...är en viktig mekanisk egenskap för
sportgolv när det gäller att minska
risken för omedelbara skador för
användarna när de faller, glider eller
slänger sig på golvet: mindre smärta,
färre blåmärken och färre frakturer.
IPI = STÖTSKYDDSINDEX
≤ 50%
svagt skydd
50% < IPI ≤ 80%
medelstarkt skydd
> 80%
starkt skydd
SKYDDSEGENSKAPER som minskar skaderisken
80%
2.1mm
P1
6.2mm
2.1mm
6.2mm
7mm
2.1mm
9mm
6.2mm
7mm
IPI = 73%
9mm
12mm
12mm
7mm
50%
IPI = 52%
9mm
12mm
TARAFLEX™
SURFACE
TARAFLEX™
MULTI-USE 6.2
TARAFLEX™
SPORT M EVOLUTION
25%
SÄKERHET Skydd mot långtidsskador
ANVÄNDNING
Småbarn (0-6 år)
Skolidrott
Klubbar/tävlingar
Vuxna/äldre/fritid
Universalanvändning
12
TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2
TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION
2.1mm
6.2mm
7mm
P3
9mm
12mm
2.1mm
P2
IPI = 88%
6.2mm
7mm
9mm
IPI = 82%
12mm
TARAFLEX™
SPORT M COMFORT
TARAFLEX™
SPORT M PERFORMANCE
SÄKERHET
Skydd mot långtidsskador:
minskad risk för benhinneoch seninflammation.
SA%
SA% = STÖTUPPTAGNINGSFÖRMÅGA (EN 14904)
25% ≤ P1 < 35%
35% ≤ P2 < 45%
45% ≤ P3
35%
45%
SA%
TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE
TARAFLEX™ SPORT M COMFORT
13
“ Jag sökte efter naturliga färger för att få golvet att harmoniera
med betongkonstruktionen och på så sätt ge sporthallen ett
välbalanserat helhetsintryck.”
Carole Mathevon - arkitekt på LinK, Frankrike
14
1
3D-PLANERING FÖR SPELUNDERLAG
FÖR ATT VISUALISERA DITT PROJEKT I 3D
1
Välj underlag:
en eller flera sporter
2
Välj färger
3
Se spelunderlaget i 3D
Finns även på gerflor.com
2
MIN TARAFLEX®
FÖR ANPASSADE GOLV
1
Välj bland 130 olika färger
2
Få en prototyp kostnadsfritt inom 15
arbetsdagar efter förfrågan (exklusive frakttid,
högst 3 per ifyllt formulär)
3
Bekräfta
Villkor: minsta beställningsmängd 1000 m²
per färg och per projekt
Se dina färgkombinationer på mytaraflex.gerflor.com
3
MY LOGOS
FÖR ETT ENASTÅENDE RESULTAT
Tack vare den senaste vattenskärningstekniken kan du nu förse ditt
golv med din stads eller klubbs logotyp.
För ytterligare information, vänligen kontakta din
försäljningsrepresentant.
15
GÖR VERKLIGHET AV DINA DESIGNIDÉER
6873 - Anthracite / Y = 20,5
6159 - Pink / Y = 19,1
6381 - Maple Design / Y = 39,9
6559 - Spring / Y = 47,1
Alla färger finns tillgängliga för Taraflex™ Surface,
Taraflex™ Sport M Evolution, Taraflex™ Sport M Performance
och Taraflex™ Sport M Comfort
6830 - Black / Y = 4,2
6347 - Beige / Y = 39,7
6570 - Mint Green / Y = 16,9
6557 - Forest / Y = 10,9
6375 - Oak Design / Y = 29,7
Bilderna på golvbeläggningarna i denna katalog har återgetts så troget som utskriftstekniken tillåter.
16
6180 - Red / Y = 10,9
6038 - Terracotta / Y = 19,9
3764 - Taupe / Y = 17,9
6211 - Gold / Y = 45,7
6431 - Teal / Y = 21,4
6146 - Coral / Y = 28,7
6758 - Silver Gray / Y = 36
6445 - Lagoon / Y = 25,7
6430 - Blue / Y = 8,3
LJUSREFLEXIONSFAKTOR (EN 13 745)
Y: Energibesparing
när Y > 20.
2404 - London Light Blue / Y = 33,8
“ Ljusa färger ger energibesparingar på
upp till 15 %”
Philippe Magro
Miljöchef – Gerflor
17
INNOVATIVA LÖSNINGAR OAVSETT ANVÄNDNING
Gerflor erbjuder en komplett golvlösning för hela idrottshallen.
CAFETERIA
Creation & Artline
KÖK
Tarasafe™
FÖRVARINGSUTRYMMEN
GTI
SJUKRUM
Taralay Impression
Taralay Premium
OMKLÄDNINGSRUM
Tarasafe™
DUSCHRUM
Shower System
STYRKETRÄNINGSRUM
Attraction
KONDITIONSTRÄNINGSRUM
Taraflex™ Surface
Attraction
18
TRAPPOR
Tarastep
PASSRUM
Taraflex™ Sport M Comfort
Taraflex™ Sport M Performance
Taraflex™ Sport M Evolution
Taraflex™ Multi-Use 6.2
KONTOR
Saga2
Attraction
Creation
Creation Clic System
RECEPTIONSOMRÅDE
Tarasafe™
SPORTHALL
Taraflex™ Sport M Comfort
Taraflex™ Sport M Performance
Taraflex™ Sport M Evolution
Taraflex™ Multi-Use 6.2
19
ELITIDROTTER
INNEBANDY
“Vi har spelat på Taraflex vid alla tv-sända SSL-matcher och
världsmästerskap de senaste åren. Spelunderlaget är fantastiskt. Bollrull, studs och fäste är i toppklass!
Rasmus Enström - IBF Falun och Svenska Innebandylandslaget (utsedd till världens
bästa innebandyspelare 2011-12, 2012-13, 2 SM-guld, 1 VM-guld, 2ggr vinnare av poängligan SSL), 2 st Champions Cup-guld
20
VOLLEYBALL
“ Första gången jag spelade på Taraflex™ var under
OS. Det är världens bästa spelunderlag för volleyboll.
Alla spelare, seniorer och ungdomar, är värda att spela
på Taraflex™.“
Caren Kemner - Ägare av Riverfront Athletic Club
Framröstad som bästa kvinnliga volleybollspelare i världen av FIVB, USA
BADMINTON
“ Tack vare en Gerflor-beläggning förbättras kvaliteten på
vår träningsmiljö eftersom samma typ av golv används vid
internationella tävlingar. Graden av stötdämpning som uppnås
med Gerflor bidrar också till att minska problemen med stukade
fötter och stötskador jämfört med ett trägolv“.
Jens Grill - Tävlingsansvarig för Badminton England, Storbritannien
BORDTENNIS
“ För mig är golvet av avgörande betydelse. Greppet
bör vara perfekt balanserat så att rörelserna under
bollduellerna kan ske enkelt och bekvämt. “
Werner Schlager - världsmästare i bordtennis, Österrike
HANDBOLL
“ Vi har haft ett partnersamarbete med Gerflor sedan 2004.
Golven är en viktig del av vår identitet och är en omistlig tillgång
för vår sport.”
Michael Wiederer - ordförande för EHF, Österrike
21
AXPLOCK AV SVENSKA REFERENSER
Helsingborgs Arena
Mörby Idrottshall
22
Nyhemshallen
Färs och Frosta Sparbank Arena
Rosvalla Arena
Kristianstad Arena
23
RTO
P
S
R
E
L
L
Ä
G
T
E
™ SERIEN
NÄR D
X
E
L
RAF
A
T
R
Ä
R
E
T
E
IT
IV
AKT
EN
G
N
I
N
S
Ö
L
A
K
S
I
L
ALLTID DEN IDEA
24
ANVÄNDNING
STÖRRE
IDROTTSEVENEMANG
IDROTTSHALLAR
• GYMNASTIKSALAR PÅ SKOLOR
SKYDDSMATTA
HALLAR FÖR UNIVERSELL
ANVÄNDNING HÄLSOCENTER OCH GYM
RACKETSPORTER
HANDIKAPPIDROTT
25
“Vi har använt oss av Taraflex vid alla SM- och VM-finaler
det senaste åren. Responsen från spelarna, tränarna och
domarna angående spelunderlaget har varit fantastiskt.
Mattan är utmärkt att använda mobilt då hanteringen och
utrullningen går mycket smidigt. Den ser mycket bra ut på
TV och stötdämpningen i golvet
bidrar till mindre förslitningsskador på spelarna”
Göran Harnesk - Generalsekreterare
Svenska Innebandyförbundet
26
STÖRRE IDROTTSEVENEMANG
Experten på mobila golvlösningar
Gerflor är den mest eftertraktade golvpartnern tack vare vår expertis, Taraflex™
värdesätts högt av många förbund och av de olympiska kommittéerna.
Gerflor är mer än en golvtillverkare, företaget är den mest eftertraktade partnern vid stora idrottsevenemang över hela världen. Varje dag spelas 10 matcher på hög nivå på ett Taraflex™ -sportgolv.
TARAFLEX™ SPORT
M PERFORMANCE
IPI = 82%
GERFLORS SVAR
D-Max
D-Max +
DURABILITY
™
DURABILITY
™
COMFORT
CXP HD
™
Säkerhet och prestanda!
Dagens Taraflex™ Sport M Performance är
resultatet av Gerflors mer än 60 års erfarenhet.
P1
9mm
P2
P3
27
“Under förberedelserna inför OS i London skulle det
inte vara meningslöst att ha en bra partner om inte
produkten är rätt och passar syftet. Produkten var
verkligen den rätta och Gerflor levererade när det
betydde som allra mest,
i tid inför OS i London”
Chris Lipscomb - Sportverksamhetschef, London
Organisationskommittén för de olympiska och paralympiska
spelen, Storbritannien
28
IDROTTSHALLAR
Idrott är en del av skolundervisningen
erflor erbjuder ett utbud av multisportgolv som är idealiska för skolor då de
G
minskar risken för skador p.g.a. stötar och fall.
Taraflex™-sportgolv erbjuder mer stöd än något annat golv, vilket inger en känsla
av komfort och skydd så att utövarna kan utföra sina aktiviteter på ett säkert sätt.
TARAFLEX
™
SPORT M COMFORT
IPI = 88%
P1
P2
P3
12mm
TARAFLEX™ SPORT
D-Max
DURABILITY
P1
P2
™
COMFORT
CXP HD
™
Maximalt skydd
och säkerhet
Det första Taraflex™-sportgolvet i P3kategorin! Gerflors innovation och tekniska
kunnande erbjuder optimal komfort och
säkerhet vid fysiska aktiviteter för alla
utövare, särskilt barn.
D-Max
D-Max +
CXP HD
D-Max
CXP HD
DURABILITY
M PERFORMANCE
IPI = 82%
9mm
GERFLORS SVAR
™
DURABILITY
™
COMFORT
™
Skydd och
prestanda!
Dagens Taraflex™ Sport M Performance
är resultatet av Gerflors mer än 60 års
erfarenhet.
P3
TARAFLEX
™
SPORT M EVOLUTION
IPI = 73%
DURABILITY
™
COMFORT
™
Idrott för alla!
Taraflex™ Sport M Evolution ger komfort och
säkerhet för alla typer av sport- och fritidsaktiviteter.
7mm
P1
P2
P3
29
30
SKYDDSMATTA
Effektivt skydd av ditt golv...
ånga hallar används idag till andra evenemang än sport och då krävs det att man
M
har ett helt fungerande system att skydda golvet med.
Bateco skyddsmatta erbjuder ett bra skydd samtidigt som det är enkelt och smidigt
att hantera.
Slitstark skyddsmatta
Bateco skyddsmatta är en slitstark skyddsmatta som tål att användas om och
om igen. Tack vare dess smidighet formar den sig perfekt mot alla typer av underlag. Skyddsmattan är tillverkad av en homogen plastmassa vilket gör att den är smidig, slittålig och lätt att hålla ren. Mattan är enkel att lägga ut och rulla in. Den formar sig snabbt till undergolvet och kan läggas ut på alla underlag (parkett, gummi, plast).
Två personer lägger ut 800 m² på cirka 2 timmar. Tillhörande vagnar gör arbetet med att rulla ut och rulla in mattan mycket enkelt. Våderna lägges kant i kant eller omlott om så önskas, mattorna kan även tejpas i skarv.
JANNE
Många användningsområden
Det finns många olika användningsområden för Bateco skyddsmatta. Några som kan nämnas är konserter, utställningar, mässor, skolavslutningar, danser, revyer, skridskogångar, gångstråk, omklädningsrum etc. Bateco Skyddsmatta används idag som täckgolv i flera sporthallar runt om i Sverige men även som skydd i tennis- och ishallar där den läggs direkt på betong.
Gerflor Bateco Skyddsmatta är brandskyddsklassad och godkänd att använda som täckgolv.
ANNA
Effektivt skydd vid:
utställningar/mässor
konserter/revyer
danser
skolavslutningar
skridskogångar
gångstråk
omklädningsrum
övrigt
31
32
HÄLSOCENTER OCH GYM
Skapa din egen atmosfär...
Skräddarsy ditt utrymme med rätt golv för dina behov och din stil!
Gerflors fitnesserbjudande tillhandahåller en praktisk lösning för varje
utrymme i din sportanläggning. Experter från Gerflor har tagit fram en komplett
golvbeläggningslösning med integrerad teknik och design.
2
5
3
1
1
2
3
1
GRUPPTRÄNINGSUTRYMMEN
2
KONDITIONSAVDELNINGAR
3
RELAXAVDELNINGAR
4
OMKLÄDNINGSUTRYMMEN / DUSCHAR
5
FRIA VIKTER
GYMNASTIK / AEROBICS / STRETCHING
CYKLING / LÖPNING
BAR / SPA
4
4
3
TARAFLEX
™
1
GERFLORS SVAR
SPORT M EVOLUTION
D-Max
DURABILITY
IPI = 73%
™
COMFORT
CXP HD
™
Idrott för alla!
Taraflex™ Sport M Evolution erbjuder skyddsoch säkerhetsnivåer som passar till alla typer
typer av sport- och fritidsaktiviteter.
7mm
GTI
2
5
P1
P2
P3
Modullösningar för tung belastning
CREATION CLIC SYSTEM
2
3
Trendig design och enkel installation
TARASAFE™
4
Halksäkra golv för våta utrymmen
33
“ För mig är golvet av avgörande betydelse. Greppet
bör vara perfekt balanserat så att rörelserna under
bollduellerna kan ske enkelt och bekvämt.“
Werner Schlager - världsmästare i bordtennis, Österrike
34
RACKETSPORTER
Specialbeläggningar
I racketsporter är golvet en del av spelet – det är avgörande för utövandet av sporten och
för spelarnas framgång.
Golv för racketsport bör erbjuda en utmärkt kompromiss mellan glid och grepp för
sidoförflyttningar, accelerationer och riktningsförändringar.
Våra kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling samt vårt varaktiga
partnerskap med internationella idrottsförbund har gett oss ett välrenommerat rykte
inom specialsporter. Gerflor erbjuder ett komplett utbud av lösningar för racketsporter
(badminton, bordtennis och tennis) med olika installationsmetoder (flyttbara och fasta golv)
för att uppfylla spelarnas och anläggningarnas krav.
TARAFLEX™ TABLE
GERFLORS SVAR
TENNIS
MOBILT SPORTGOLV
D-Max +
DURABILITY
™
Konstruerat och utvecklat i samarbete med det
internationella bordtennisförbundet (ITTF)
PERMANENTA LÖSNINGAR
Tillgängligt som lätthanterligt, lättinstallerat
och flyttbart spelunderlag (3,7 mm) samt i
permanent format (4,5 eller 6,2 mm)
NYHET
3.7mm
3.7mm
4.5mm
7mm
6mm
6.2mm
P1
TARAFLEX™ BADMINTON
P2
D-Max
DURABILITY
6.2mm
MOBILT SPORTGOLV
Erbjuder bästa möjliga skydd
för spelare och perfekt fotfäste
Tillgängligt som lätthanterligt, lättinstallerat
och flyttbart spelunderlag (3,9 mm) samt i
permanent format (4,5 eller 7 mm)
3.9mm
6mm
TARAFLEX™ TENNIS
PERMANENTA LÖSNINGAR
4.5mm
7mm
6.2mm
P1
DURABILITY
Det idealiska och säkra tennisunderlaget för unga nybörjare,
seniorspelare och tennisklubbar
P3
3.7mm
D-Max
7mm
™
™
P2
COMFORT
CXP HD
™
P3
Snabb bollhastighet
6.2mm
P1
P2
35
“Det amerikanska laget älskade golvet under de paralympiska
spelen. Jag deltar i de paralympiska spelen för tredje gången,
så jag har spelat på många olika typer av golv, men detta var det
överlägset bästa. Det var lätt att förflytta sig på det vilken gav
upphov till riktigt spännande spel under hela turneringen! Vi var
så nöjda att vi ville ta golvet med oss hem.“
Kendra Lancaster - USA:s olympiska kommité, USA
36
HANDIKAPPIDROTT
Golv för idrottsglädje!
araflex™-sportgolv är erkänt över hela världen inom alla idrotter.
T
Vadderat ytskikt och höga IPI-värden är viktiga egenskaper för sittande volleyboll och andra
sittande idrotter.
Taraflex™ produkter för universalanvändning lämpar sig också väl för sporter på hjul.
Att spela på ett Taraflex™-sportgolv bidrar till extra spelglädje för
ALLA utövare!
TARAFLEX
™
GERFLORS SVAR
MULTI-USE 6.2
D-Max +
DURABILITY
™
D-Max +
DURABILITY
™
COMFORT
CXP HD
™
Ett sportgolv anpassat för
rullstolar och olika sporter
Ett riktigt sportgolv i P1-kategorin (överensstämmer med standarden EN 14904), 25 till 35 %
stötdämpning.
P1
6.2mm
P2
TARAFLEX™ SURFACE
Trefaldig styrka: två glasfibernät och ett övre skikt
ger en enastående motståndsförmåga mot intryck.
Utmärkt beständighet mot tung belastning.
P3
D-Max
DURABILITY
™
Idealisk för sport på hjul och
universell användning med tung belastning
Taraflex™ Surface erbjuder utmärkta grepp- och glidkoefficienter och finns
tillgängligt med den mycket hållbara, flerskiktsytan D-Max™ för maximal
hållbarhet och motståndsförmåga mot intryck.
2.1mm
TARAFLEX™ SPORT
IPI = 82%
P1
9mm
D-Max
D-Max +
DURABILITY
M PERFORMANCE
™
DURABILITY
™
COMFORT
CXP HD
™
Skydd och prestanda!
Med ett IPI-värde på 82 % erbjuder Taraflex™ Sport
M Performance hög komfort för sittande idrottare
och bidrar till idrottsglädje!
P2
P3
37
KOMBINATIONSELASTISKA SPORTGOLV
UNISPORT KOMBI
68 S MED SPORT M EVOLUTION 7,0 / SPORT M PERFORMANCE 9,0
Ett uppreglat sportgolv
Ett dubbelt regelsystem med sviktelement av specialgummi. Systemets
unika uppbyggnad gör det mycket tåligt mot höga belastningar.
Golvkonstruktionen kan läggas på ojämna underlag. Bygghöjden kan
anpassas med hjälp av förhöjningsklossar, som standard ingår uppbyggnad
upp till 100 mm.
Sportbeläggning
Taraflex Sport M Evolution 7,0 mm (stötupptagningsförmåga 32%) eller
Taraflex Sport M Performance 9,0 mm (stötupptagningsförmåga 37%).
Taraflex har en mycket slitstark och lättstädad ytbeläggning. Dess
unika prefabricerade glasfiberarmering gör mattan helt formstabil. Hela
konstruktionen uppfyller de högsta kraven för kombinationselastiska
sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4. Golvsystemet kan kombineras
med mekanisk ventilation. Finns i flera färger samt 2 trämönster.
Sport M Evolution 7,0
Sport M Performance 9,0
1
1
2
3
4
5
6
2
3
Bygghöjd: 73-75 mm
Taraflex sportmatta
Sport M Plus 7,0 mm
eller Sport M
Performance 9,0 mm
Fukttrög spånskiva
16 mm. Plastfolie under
spånskivan
Folie
0,05 mm
4
Överregel
5
Underregel
6
Sviktelement
17,5x95 mm
c/c 145 mm
TESTRESULTAT UNISPORT KOMBI 68 S
38
MÄTNING
TESTRESULTAT
KRAV ENLIGT EN
Stötupptagning
63%
>55-75
Standarddeformering
3,5 mm
Max 5,0 mm
Rullande last
>1500 Nm
Min 1500 Nm
Bollstuds
91%
Min 91%
Friktion
85
80-110
17,5x95 mm
c/c 500 mm
15 mm
Med distansklossar kan
bygghöjden anpassas upp
till 250 mm
UNISPORT ELASTIC
MDF 35
MED
SPORT M EVOLUTION 7,0 / SPORT M PERFORMANCE 9,0
Ett elastiskt sportgolv med
dubbla MDF-skivor
Golvkonstruktion med dubbla 10 mm MDF skivor som ligger på 15 mm
skum underlag.
Sport M Evolution 7,0
MDF-skivorna hellimmas och häftats ihop med förskjutna skarvar för att
minimera synliga skivskarvar i systemet. Det elastiska undergolvet bygger
35 mm.
Sport M Performance 9,0
Sportbeläggning
Taraflex Sport M Evolution 7,0 mm (stötupptagningsförmåga 32%) eller
Taraflex Sport M Performance 9,0 mm (stötupptagningsförmåga 37%).
Taraflex har en mycket slitstark och lättstädad ytbeläggning. Dess
unika prefabricerade glasfiberarmering gör mattan helt formstabil. Hela
konstruktionen uppfyller de högsta kraven för kombinationselastiska
sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4. Golvsystemet kan
kombineras med mekanisk ventilation. Finns i flera färger samt 2
trämönster.
1
1
2
2
3
4
3
Bygghöjd: 42-44 mm
TESTRESULTAT UNISPORT ELASTIC MDF 35
MÄTNING
TESTRESULTAT
KRAV ENLIGT EN
Stötupptagning
59%
>55-75
Standarddeformering
3,2 mm
2,3-5 mm
Rullande last
>1500 Nm
Min 1500 Nm
Bollstuds
95%
Min 90%
Friktion
102
80-110
4
Taraflex sportmatta
Sport M Plus 7,0 mm
eller Sport M
Performance 9,0 mm
MDF-skiva
10 mm.
MDF-skiva
10 mm.
Plastfolie under
MDF-skiva.
Sviktelement
15 mm.
39
KOMBINATIONSELASTISKA SPORTGOLV
UNISPORT ELASTIC
PW 33
MED
SPORT M EVOLUTION 7,0 / SPORT M PERFORMANCE 9,0
Ett elastiskt sportgolv med
dubbla plywoodskivor
Golvkonstruktion med dubbla 9 mm plywoodskivor som ligger på 15 mm
skumunderlag.
Plywoodskivorna hellimmas samt häftats ihop med förskjutna
skarvar för att minimera synliga skivskarvar i systemet.
Sport M Evolution 7,0
Sportbeläggning
Taraflex Sport M Evolution 7,0 mm (stötupptagningsförmåga 32%) eller
Taraflex Sport M Performance 9,0 mm (stötupptagningsförmåga 37%).
Taraflex har en mycket slitstark och lättstädad ytbeläggning. Dess
unika prefabricerade glasfiberarmering gör mattan helt formstabil. Hela
konstruktionen uppfyller de högsta kraven för kombinationselastiska
sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4. Golvsystemet kan kombineras
med mekanisk ventilation. Finns i flera färger samt 2 trämönster.
Sport M Performance 9,0
1
1
2
2
3
4
3
Bygghöjd: 40-42 mm
Taraflex sportmatta
Sport M Plus 7,0 mm
eller Sport M
Performance 9,0 mm
Plywoodskiva
9 mm.
Plywoodskiva
9 mm.
Plastfolie under
plywoodskiva.
TESTRESULTAT UNISPORT ELASTIC PW 33
40
MÄTNING
TESTRESULTAT
KRAV ENLIGT EN
Stötupptagning
59%
>55-75
Standarddeformering
3,6 mm
2,3-5 mm
Rullande last
>1500 Nm
Min 1500 Nm
Bollstuds
90%
Min 90%
Friktion
90
80-110
4
Sviktelement
15 mm.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV TARAFLEX SPORTGOLV
Normal rengöring
Regelbunden rengöring genom dammsugning eller fukt/torrmoppning samt rengöring med skurmaskin med vit eller röd rondell. Använd endast en liten mängd rengöringsmedel med PH 7-9. OBS! Häll inte ut vatten över en större yta för att efter några minuter suga upp/torka bort det.
Borttagning av fläckar/handbollsklister
Undvik att fläckar torkar in i mattan. Ta en torr eller lätt fuktig trasa och
ta bort dem så snart som möjligt. Handbollsklister avlägsnas med miljövänligt klisterborttagningsmedel. Påför medlet på fläcken och låt det verka. Torka därefter med en fuktig trasa. Efter detta kan skurmaskin användas. På målade linjer kan inte för starka medel användas då detta gör så att linjer kommer att tvättas bort över tiden.
OBS! Skurmaskinen får inte stå stilla och arbeta på golvet. Svarta märken efter skosulor är lätta att avlägsna och bör försvinna efter en normal rengöring. Om märkena trots allt sitter kvar får man gnugga bort dem med en torr eller fuktig trasa.
Skador i sportgolv
Eventuella skador i konstruktion eller matta måste rapporteras till leverantör för åtgärd. Taraflex Sportmatta är enkel att reparera vid skada.
Kontroll av linjemarkeringar
Linjerna bör kontrolleras med jämna mellanrum, speciellt vid målområde för innebandy där extra mycket slitage förekommer. Innebandymålen skall regelbundet kontrolleras så att där finns ett slitskydd (plastskydd) under stolparna, detta för att undvika skada på mattan.
Klister och lim
Handbollsklister och liknande bör avlägsnas från sportgolvet så snart som möjligt.
UNICLEAN FÖR RENGÖRING AV SPORTGOLV
Rengöring för alla typer av golv vid
idrottsanläggningar. Löser effektivt bort smuts
samtidigt som den är skonsam mot ytan
För optimalt resultat, använd UNICLEAN vid regelbunden städning.
UNICLEAN löser effektivt handbollsklister, feta ytor och annan smuts
från golvet.
41
TEKNISKA DATA:
Taraflex™
Sport M
Performance
Taraflex™
Sport M Comfort
Standard
Krav
Enhet
Taraflex™
Surface
Taraflex™
Surface Mask
Taraflex™
Multi-Use 6.2
-
-
-
-
-
-
Ytbehandling
-
-
-
Ytkomplex
-
-
-
D-Max™
Skum
-
-
-
Tjocklek
EN 428
-
mm
Vikt
EN 430
-
kg/m
2.9
2.58
4.2
4.6
5.4
5.1
Längd*
EN 426
-
lm
26.4 Max
20 Max
20.5 STD
26.4 Max
26.4 Max
26.4 Max
Bredd
EN 426
-
lm
1.5
2
1.5
1.5
1.5
-
EN 14808
≥ 25
%
-
-
P1
P1
P2
P3
Beskrivning
Dry-Tex™ System / Eco-Fit™
Taraflex™
Sport M Evolution
-
Beskrivning produkt
Triple-Action Triple-Action
Protecsol®
Protecsol®
2
Triple-Action
Protecsol®
Triple-Action
Protecsol®
Triple-Action
Protecsol®
Triple-Action
Protecsol®
100% PVC
D-Max+™
D-Max™
D-Max™ /
D-Max+™
D-Max™
-
-
CXP-HD™
Dubbel densitet
CXP-HD™
Dubbel densitet
CXP-HD™
Dubbel densitet
CXP-HD™
2.1
2
6.2
7
9
12
Sportegenskaper
Stötdämpning
Stötdämpningsindex (IPI)
Vertikal deformation
AC-P90-205
-
%
-
-
52
73
82
88
EN 14809
≤ 3.5
mm
≤2
≤2
≤2
≤2
≤3
≤ 3.5
Energiåtergivning
NF P 90 203
≥ 0.31
m/s
≥ 0.31
≥ 0.31
≥ 0.31
≥ 0.31
≥ 0.31
≥ 0.31
Glidkoefficient
EN 13036-4
80 to 110
-
80 to 110
80 to 110
80 to 110
80 to 110
80 to 110
80 to 110
EN 12235
≥ 90
%
≥ 90
≥ 90
≥ 90
≥ 90
≥ 90
≥ 90
ITF
-
-
-
-
-
-
-
-
EN ISO 5470-1
≤ 1000
mg
≤ 350
≤ 350
≤ 350
≤ 350
≤ 350
≤ 350
Bollstuds
Bollhastighet
Tekniska egenskaper
Nötningshärdighet
Stötmotstånd
EN 1517
≥8
N/m
≥8
≥8
≥8
≥8
≥8
≥8
Motståndsförmåga mot intryck
EN 1516
≤ 0.5
mm
≤ 0.5
≤ 0.5
≤ 0.25
≤ 0.5
≤ 0.5
≤ 0.5
Klassificering
Brand
EN 13501-1
-
-
Bfl-s1
Bfl-s1
Cfl-s1
Cfl-s1
Cfl-s1
Cfl-s1
-
-
-
Sanosol®
Sanosol®
Sanosol®
Sanosol®
Sanosol®
Sanosol®
ISO 22196
-
-
Behandling
Antibakteriell aktivitet
(E. coli - S. aureus - MRSA) (1)
> 99.9% är tillväxthämmande
CE Marking
7
EN 14 904
-
-
Brand
Glidkoefficient
Nötningshärdighet
Beständighet mot rullande
last
Brand
Glidkoefficient
Nötningshärdighet
Beständighet mot rullande last
De föreslagna specificeringarna hamnar inom de toleransnivåer som vanligtvis accepteras inom denna sektor samtidigt som de överensstämmer med standarderna.
(1) Effektiva rengöringsmetoder är det bästa försvaret mot infektioner
* Kontakta oss för andra rullängder
Dry-Tex™ System
42
Eco-Fit™
Taraflex™ Badminton
Taraflex™ Tennis
Taraflex™ Table Tennis
Portable
4.5
6.2
Taraflex™
Bateco
-
-
-
-
-
Triple-Action
Protecsol®
Triple-Action
Protecsol®
PUR Protect®
Triple-Action
Protecsol®
-
-
100% PVC
D-Max™
100% PVC
100% PVC
D-Max+™
-
-
CXP™
-
Dubbel densitet
CXP-HD™
CXP™
-
CXP-HD™
-
-
3.9
4.5
7
3.7
4.5
6.2
1.5
1.65
Portable
4.5
-
-
-
-
Triple-Action
Protecsol®
PUR Protect®
D-Max™
100% Pur PVC
CXP-HD™
6.2
7.0
Taraflex™
Isolsport
3.8
1.95
2.6
4.6
1.9
2.6
4.2
2.05
1.35
24 STD
16 STD
20.5 STD
26.4 Max
16 STD
20.5 STD
20.5 STD
30 Max
45 Max
1.5
3 x 2.7
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
P1
-
-
P1
-
-
P1
-
-
52
-
-
73
-
-
52
-
-
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
-
-
≥ 0.31
≥ 0.31
≥ 0.31
≥ 0.31
≥ 0.31
≥ 0.31
≥ 0.31
-
-
80 to 110
80 to 110
80 to 110
80 to 110
80 to 110
80 to 110
80 to 110
-
-
≥ 90
-
≥ 90
-
-
≥ 90
≥ 90
-
-
Class 5 (Fast)
-
-
-
-
-
-
-
-
≤ 350
≤ 350
≤ 350
≤ 350
≤ 350
≤ 350
≤ 350
≤ 300
-
≥8
-
-
≥8
-
-
≥8
-
-
≤ 0.5
≤ 0.5
≤ 0.5
≤ 0.5
≤ 0.5
≤ 0.5
≤ 0.25
≤ 0.5
≤ 0.5
Cfl-s1
Bfl-s1
Cfl-s1
Cfl-s1
Bfl-s1
Cfl-s1
Cfl-s1
Bfl-s1
Cfl-s1
Sanosol®
Sanosol®
-
Sanosol®
Sanosol®
-
Sanosol®
-
-
-
> 99.9% är tillväxthämmande
-
-
Brand
Glidkoefficient
Nötningshärdighet
Beständighet mot
rullande laste
Brand
Stötdämpning
Glidkoefficient
Nötningshärdighet
Beständighet mot
rullande last
Brand
Brand
> 99.9% är tillväxthämmande
Brand
Stötdämpning
Glidkoefficient
Nötningshärdighet
Beständighet mot
rullande last
Brand
Glidkoefficient
Nötningshärdighet
-
Brand
Glidkoefficient
Nötningshärdighet
Beständighet mot
rullande last
> 99.9% är tillväxthämmande
Brand
Stötdämpning
Glidkoefficient
Nötningshärdighet
Beständighet mot
rullande last
Brand
Glidkoefficient
Nötningshärdighet
43
SVERIGE
Axeltoftavägen 180
SE-261 35 Landskrona
Tel: +46 (0) 418 766 00 - Fax: +46 (0) 418 734 24
DANMARK
Lejrvej 29
DK-3500 Værløse
Tel: +45 75 38 98 11 - Fax: +45 75 38 98 13
gerflor.com
ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC
RC Lyon B 726 580 152 - JPE - Crédit photo : F.Bourcier; S.Pillaud , © Corbis - Fotolia.com- Printed in CEE 209 406 - 11/2014
NORGE
Tegleverksveien 100
3057 Solbergelva
Tel: +47 32 23 23 30 - Fax: +47 32 23 23 31
www.unisport.com
Be CONNECTED !
www.gerflor.com
Committed to sustainable development