Åker du kollektivt utomlands?

Måndag 1 juni 2015
DIN GUIDE T ILL KOLLEKTIVT RAFIKE N
​ ussarna
B
på Tjörn drivs
helt förnybart
Tjörns Omnibus blir först bland
Västtrafiks partnerbolag med att köra
enbart på det förnybara bränslet
HVO. I fredags levereras den första
lastbilslasten med HVO till Tjörn.
Tjörns Omnibus kör ungefär 1,4 mil­
joner kilometer om året på uppdrag
av Västtrafik, vilket motsvarar 35 varv
runt jorden. Företagets 30 bussar
har hittills kört på en blandning av
diesel och cirka 30 procent förnybart
bränsle, där den största delen av det
förnybara bränslet är HVO.
Men från och med i sommar kom­
mer samtliga bussar att köras till 100
procent på det förnybara bränslet,
vilket innebär att företaget minskar
sina utsläpp av koldioxid med nästan
80 procent.
– Att resa kollektivt är smart för
miljön, eftersom det minskar både ut­
släppen och trängseln i trafiken. Med
helt förnybart bränsle i tanken blir
vinsterna ännu större, säger Robert
Hansson, vd på Tjörns Omnibus.
Som en del i satsningen har Tjörns
Omnibus investerat i en tankbil med
släp som kommer att leverera HVO
till Tjörn. Även tankbilen drivs med det
förnybara bränslet.
– Det är jätteroligt att Tjörns Omni­
bus tagit första steget i en utveckling
som är en del i att minimera klimatbe­
lastning från vår trafik och ta oss mot
en fossilfri kollektivtrafik, säger Hanna
Björk, miljöstrateg på Västtrafik.
För att minska klimatbelast­
ningen har Västtrafiks som mål att 95
procent av trafiken ska utföras med
förnybar energi år 2025. Under 2014
kördes 86 procent med förnybar
energi.
Fakta HVO
HVO står för Hydrogenated
­Vege­table Oil och kan användas i
de flesta dieselmotorer utan någon
anpassning. Bränslet minskar kol­
dioxidutsläppen med upp till 85
procent jämfört med fossildiesel och
kan tillverkas av vegetabiliska oljor,
animaliska fetter (slaktavfall) eller
liknande restprodukter.
Åker du kollektivt
utomlands?
På hemmaplan har de flesta
kläm på hur kollektivtrafiken
fungerar men hur är det när vi
reser utomlands.
Pling frågade några resenärer om de brukar åka med den
lokala kollektivtrafiken när de
är ute och reser i andra länder
och städer.
TEXT OCH FOTO: ERICA HOLM
Erica Abrahamsson.
– I Frankrike och London har jag åkt mycket med tunnelbanan och det har funkat bra.
Jag har också varit i USA men där åkte vi inte kollektivt.
Henrick Friberg.
– Nej utomlands blir det taxi. Jag tycker
det känns krångligt att sätta sig in i nya
system och regler.
Oliver Merkell.
– Det beror på var jag är. I London och Bryssel har jag åkt kollektivt och
där tycker jag inte att det är så stor skillnad mot här hemma. Åker jag
däremot till en semesterort så kanske jag inte reser så mycket med kol­
lektivtrafiken.
Ritglada barn tecknar
kollektivtrafiken
Är du barn eller ungdom som gillar kollektivtrafiken och att åka buss, spårvagn,
tåg eller båt?
Tipsa Pling: [email protected]
Har du frågor om tider, priser och
biljetter eller vill lämna synpunkter
på kollektivtrafiken
– kontakta kundservice:
0771-41 43 00, vasttrafik.se
facebook.com/vasttrafik
instagram.com/vasttrafik
Produktion: newsroom.se
Gillar du även att rita? Plingsidan söker teckningar med anknytning till kollektivtrafiken.
Rita något från en buss- eller spårvagnsresa du varit med om, ditt favoritfordon eller kanske hur du tror
att kollektivtrafiken kommer att se ut i framtiden.
Om du vill ta chansen att få din teckning publicerad
på Plingsidan så skicka den till Plings teckning,
Västtrafik, Box 405, 401 26 Göteborg.
Ange också förnamn, ålder och vad bilden föreställer.
Imaan, 6 år, går på Ryaskolan och har ritat en spårvagn.
Veronica Björkman.
– Inte alltid men ganska ofta. Jag har åkt
kollektivt i Grekland, på Kanarieöarna
och i Turkiet. I Turkiet hade de inga fasta
hållplatser utan man fick vinka om man
ville åka med bussen och säga till var man
ville hoppa av. Det tyckte jag var jättebra
för då kan man ju i princip åka från dörr
till dörr.
Alice Broman.
– Ja, så mycket som möjligt. Det är ofta väldigt smidigt att
åka tunnelbana i storstäder utomlands. Senast jag gjorde
det var i Berlin.