Produktblad säkerhetspaket Protect

Säkerhetspaket
Protect
Uppgradera Elit xceed med ett av nedanstående säkerhetspaket. Förstärkningar på känsliga ställen och extra starka beslag samt låsbart handtag ger
ett extra skydd mot intrång. För RC2 och Secure by Design gäller även att
produkten levereras med ett kraftigare lamellglas.
PROTECT
RC2
• Låsbart handtag Hoppe London (BPK30) med tillhörande cylinder till fönster.
Fönsterdörrar utrustas med beslag förberett för cylinder (BPK4) vilket gör det
möjligt att kombinera med husets övriga låssystem.
• Förstärkta beslag och infästningspunkter.
• Glas som uppfyller P4A.
• Glasas med glassäkring.
SBD (Secure By Design)
• Låsbart handtag Hoppe London (BPK30) med tillhörande cylinder till fönster.
Fönsterdörrar utrustas med beslag förberett för cylinder (BPK4) vilket gör det
möjligt att kombinera med husets övriga låssystem.
• Förstärkta beslag och infästningspunkter.
• Glas som uppfyller P1A.
• Glasas med glassäkring.
RC2N
• Låsbart handtag Hoppe London (BPK30) med tillhörande cylinder till fönster.
Fönsterdörrar utrustas med beslag förberett för cylinder (BPK4) vilket gör det
möjligt att kombinera med husets övriga låssystem.
• Förstärkta beslag och infästningspunkter.
• Glasas med glassäkring.
• RC2N kräver inget speciellt glas utöver standard.
Vridfönster
1. Förstärkt bågunderstycke
och spanjolett
2. Härdat toppbeslag
3. Förstärkt glidskena
4. Förstärkt infästning av glas
5. Invändigt låsbart handtag
(Beslagspaket 30)
6. Förstärkt infästning av
slutbleck
Fast karm
1. Förstärkt infästning av glas
1 (3)
Överkantshängt fönster
1. Förstärkt bågunderstycke,
spanjolett och karmöverstycke
2. Förstärkningsbleck mursida vid
alla gångjärn
3. Förstärkt infästning av slutbleck
4. Förstärkt infästning av glas
5. Invändigt låsbart handtag
(Beslagspaket 30)
Sidhängt fönster
1. Förstärkningsbleck mursida vid
alla slutbleck och ggj
2. Förstärkt bågsida och karmsida
3. Extra skyddsplåt över låskista
4. Förstärkt infästning av glas
5. Invändigt låsbart handtag
Vid 2-luft även:
6. Förstärkt karmdelande post.
7. Förstärkta slutbleck
Fönster- och fönsterpardörrar
1. Förstärkningsbleck mursida vid
alla slutbleck och gångjärn
2. Förstärkt båg- och karmsida
3. Extra skyddsplåt över låskista
4. Förstärkt infästning av glas
5. Låsbart handtag (Beslagspaket 4,
förberett för cylinder ASSA 1307
och ASSA 1309)
OBS! Säkerhetspaket levereras
endast till helglasade fönster- och
fönsterpardörrar.
Handtag och lås i säkerhetspaketen
Beslagspaket 30, till fönster
Beslagspaket 4, till fönsteroch fönsterpardörrar
2 (3)
Montering av inbrottsförstärkta produkter
ovan, skruv 8 x 64 mm samt tryckfördelningsbricka är godkänd i klass 4 Inbrottsskyddande
fönster enligt SS 81 73 32. Vi rekommenderar
att denna infästning alltid används till produkter förstärkta mot inbrott.
hsreklam.se • 2015-08-05
För att försvåra det ytterligare vid inbrottsförsök bör fönstrets/altandörrens låspunkter
klossas. Vid montage av vridfönster är detta
ett krav. Montage enligt Svensk Standard:
Infästning med justerbar karm hylsa enligt
Exempel på klossning av
låspunkter till vridfönster
Exempel på klossning av
låspunkter till sidhängt
fönster.
Exempel på klossning av
låspunkter till fönsterdörrar
Elitfönster AB, Box 153, 574 22 Vetlanda, Tel: 010-451 40 00, Fax: 010-451 40 01
Elitfönster AB, 360 73 Lenhovda, Tel: 010-451 40 00, Fax: 010-451 40 01
[email protected], www.elitfonster.se
3 (3)