Föreläsare och workshopledare 5e maj

Föreläsare och workshopledare 5e maj
Dr. Sara Houston
Dr. Sara Houston is Principal Lecturer in Dance at University of
Roehampton. Her current research project centres on the impact of
dancing for those living with Parkinson's and has been commissioned by
English National Ballet. In 2011 the BUPA Foundation awarded Dr.
Houston its prestigious Vitality for Life Prize for the Dance for
Parkinson's research and she was a finalist in the National Public
Engagement competition for the research in 2014. Dr. Houston is a
National Teaching Fellow and chairs the Board of Directors and Trustees
of People Dancing. Dr. Houston will talk about her research project that
has run since 2010 examining the experience of dancing with
Parkinson's. In the talk she will outline results and observations from
the project and talk about how we can evaluate our own projects.
Örjan Skogar
Örjan överläkare Geriatriska kliniken länssjukhuset Ryhov och har
jobbat med neurologi och geriatrik i ett 15 tal år med fokus på
motorikstörningar, engelskans movement disorders.
Specialistkompetenser i såväl geriatrik som neurologi. Örjan har gjort en
avhandling vid Karolinska Institutet 2013 på stress, smärta och
livskvalitet samt effekter av komplementärmedicinska behandlingar vid
Parkinsons sjukdom. Parallellt med detta arbetar han med övergripande
studierektorsfrågor för blivande specialister i region Jönköping.
Samuel Ånfors
Samuel arbetar som sjukgymnast på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Han har arbetat med neurologi sedan år 2002 och möter personer med
Parkinsons sjukdom för bedömning, rådgivning om fysisk aktivitet och
gruppträning. Samuel kommer att föreläsa om ”Att träna hjärna och
kropp vid Parkinsons sjukdom. Vad är lämplig träning och hur ska den
bli av?”
Ida-Klara Johansson
Ida-Klara arbetar med dansprojekt inom ramen för psykisk hälsa samt
äldre och kultur på folkhälsosektionen i Region Jönköpings län. Hon är
utbildad dansare vid London Contemporary Dance School och
legitimerad arbetsterapeut som har arbetat som frilansande dansare
parallellt med arbete inom hälsa och sjukvård. Ida-Klara leder idag
”Dans för dig med Parkinson” grupp på kulturhuset Spira i Jönköping
tillsammans med pianist Kerstin Jansson. 2014 gick hon Foundation of
Community och Dance for Parkinson’s Network UK Dance sommarkurs:
Introduction to Dance for Parkinson’s i samverkan med David Leventhal,
Mark Morris Dance Group.
Katarzyna Filipowicz
Katarzyna är professionell dansare, teatervetare och dansterapeut.
Under 2012 påbörjade Region Jönköpings län ett äldre och kultur
projekt där Katarzyna fick ett uppdrag att starta upp och leda ”Dans för
dig med med Parkinson” på Ryhovs Geriatriska Kliniken, Kulturhuset
Spira och på Kulturskolan i Värnamo. Hennes arbetssätt innebär att
blanda olika dansstilar och improvisation med levande musik. Hon tror
att erbjuda dans till personer med Parkinson kan vara en effektiv metod
som ger både nytta och ökat fysisk välbefinnande.
Kerstin Jansson
Kerstin jobbar som pianist på Smålands Musik och Teater i Jönköping
med uppgift att, förutom att vara pianist i Jönköpings Sinfonietta,
försöka hitta spännande sammanhang att verka med musik i Jönköpings
län. Det betyder mycket solistiska och kammarmusikaliska
föreställningar, egen serie på kulturhuset Spira, men också nydanande
experiment med skådespelare och dansare och mycket kontakt med
barn och ungdom. I slutet av 2014 erhöll hon pris för bästa barn- och
ungdomsföreställning i Europa under 2014 via Jeunesses Musicales.
Kerstin är pianist vid ”Dans för dig med Parkinson” klasser på
Kulturhuset Spira och kommer medverka både på
inspirationskonferensen och under workshop dagen.
Peter Buchar
Peter har en bakgrund som professionell Freestyle-skidåkare i sin
ungdom, följt av en längre period som skid- och windsurfing instruktör.
Ryggproblem och en komplicerad ryggoperation ledde in honom på nya
vägar i livet i mitten av 80-talet, och han blev kroppsterapeut på fulltid,
samt en dedikerad utövare och lärare av Qigong och Taichi. Han
öppnade sin första hälsoklinik i Göteborg och ett par år efter öppnade
han också sin egna tangoskola. När hans far fick diagnosen Parkinsons
sjukdom år 2005, började Peter studera hur hans eget arbete eventuellt
skulle kunna hjälpa hans far att fortsätta sitt liv med bibehållen
livskvalité. Peter kommer att prata om detta och om hur han nu
använder den traditionella Argentinska tangon i sitt arbete med
Parkinson-patienter runt om i landet.
Workshopledare 6e maj
Joanne Duff
Joanne graduated from Canada’s National Ballet School, Teacher
Training Course. She later completed an MA at the Laban Centre in
London.
Joanne taught ballet internationally in Canada, Hong Kong and London.
She was Head of Education for English National Ballet and has worked
freelance as an education consultant for organisations including
Scottish Ballet, The Royal Ballet School and The Royal Opera House. She
has worked extensively in dance education to devise and deliver
projects that enabled people of all ages and abilities to access classical
ballet and participate in the work of professional dance companies.
Joanne joined the Kentish Town Dance for Parkinson’s class in London
as a teacher in 2009, motivated and inspired by attendance at
workshops with the Mark Morris Dance Group in London and New York.
This community group developed into the registered charity, Musical
Moving, Dance for people with Parkinson’s. (www.musicalmoving.org)
Joanne is co-director and lead teacher with Musical Moving and now
teaches London groups, with musician Anna Gillespie, in Edgware,
Wimbledon and Hampton. Joanne also works with various members of
the Parkinson’s community in London to share practice and discuss the
development to this work.
Joanne is a founding member of the Dance for Parkinson’s Network UK.
(www.danceforparkinsonsuk.org) She is a trustee on the Network’s
Steering Group, working to ensure best practice in the field of dance for
Parkinson’s in the UK. The Network’s mission is to work to ensure that
in the fullness of time everyone with Parkinson’s in the UK will have the
opportunity to participate in a high-quality dance experience.
Amanda Fogg Amanda trained in Manchester and London and danced
in the UK and abroad before teaching ballet and allied subjects to
vocational students and children. Since 1999 she has been a freelance
Community Dance practitioner, working with older people and 2001
was awarded a Winston Churchill Travelling Fellowship to visit Dance
and Older People's projects in the USA. Since 2001 Amanda has also
been developing work in the field of Dance for People with Parkinson's.
She first established classes in Weymouth, Dorset in 2001 and had an
Arts Council grant to spend an extended time with Dance for PD (Mark
Morris Dance Group) in Brooklyn in 2007.
Currently Amanda team teaches and guest teaches in the UK and her
Weymouth group continues with Amanda's colleague and former
mentee, Aimee Smith. www.movementforparkinsons.org.uk
Amanda is a founder member and trustee of the Dance for Parkinson's
Network UK and has co taught and facilitated the Network Summer
Schools at Roehampton University and De Montort University,
Leicester, along with fellow Network founder members and David
Leventhal, Programme Director and founding teacher of Dance for PD,
Brooklyn.
Amanda and Joanne taught workshops together at the World
Parkinson's Congress in Glasgow in 2010 (when it was decided to form a
UK Network) and they have co-taught regularly from that point.