Swedish School London

Välkommen till Osbeck!
Swedish School London
Den 30 januari kommer Pär Hyss, biträdande rektor på Swedish School
London, att besöka Osbecksgymnasiet för att hålla ett informationsmöte.
Ni kommer även att få möjligheten att träffa elever som har läst på
Swedish School London.
Plats: Osbecksgymnasiet, sal 1411
Datum: 30 januari
Tid: 12.00-13.00
Mötet är avsett för elever som:
• går i årskurs 9 och funderar på att läsa
i London.
• går i årskurs 1 på Osbecksgymnasiet och
har blivit antagna till OSBECK LONDON
• går i årskurs 1 på Osbecksgymnasiet och står på reservlistan till
OSBECK LONDON
Osbeck London är möjligt för dig som går/väljer:
•Ekonomiprogrammet.
•Naturprogrammet.
• Samhällsvetenskapsprogrammet. Inriktningar: beteendevetenskap och samhällsvetenskap.
Självklart är vårdnadshavare lika välkomna som elever
Vid frågor kontakta:
Alan Lord
Tel: 0430-151 90
[email protected]
www.laholm.se/osbeck