pebhistoriskarykteavt alleasaderlavinartadj

ÄR FORNA
STORDÅD
HÖRSÄGEN
H
R Y
L
L
J A
D
HYRDE
ÖVER
LÄNGRE
TID
MYCKET
SNABBT
ÖKANDE
OK
2
REDSKAP
Astrid Lindgren föddes den 14 november
1907 och som av en händelse (eller?) har en
av hennes figurer namnsdag idag (1). Astrid
återfinns nu på de nya tjugokronorssedlarna
som fått några nya säkerhetsdetaljer, bl.a.
en färgskiftande bild på sedelns framsida
som har anknytning till personen i fråga. Vad
föreställer den lilla bilden i Astrids fall (2)?
SPYDIG
IDROTTS- VAR
FÖREJUSSI
NING
DEN
ÖSES
B I T S
KORPULENTA
F E T
SPANSK SKYLTFOLKN E
DANS ÄMNE
22
B O K
VILLERVALLAN O
R E
STIRRIGA
BINDEMEDEL L RUVÄN N
R E P
KARPFISK
R U D
ÄR
LJUDO H Ö
LÖS
3
BLÅÖGDHET
VISSNA
GENETISK
KOPIA
K
L
O
FOLKREPUBLIKAN
GAMMALT
ROMMYNT
D
E
N
A
R
NEKA
A V
VAR
TYST
Ä
DEN ÄR
TRÄBAR T
R
E L
A G D
KUNGAN NAMN
E
TA I
BRUK
K I N
A N
R V Ö
A I V
VIA
G E
B A R
LEDNING
TURKORT
4
ÖRTBÄR
BEHÅL- DJÄVULARE I LEN I
KOPP TITEL?
P
I S T O R
K T E
A
E A S A D
A V I N A
E L D 11
O N
R E
MUNKEN
TIBET
A ILOGE
L A M
FRAMTONING
S L Å LUSÄGG I
A N G L
Å D E N
K A B E L
MISSFLYTET
A VINTERO T U
VÄGAR
OSLOLAND
R I K UPPRÖRT
N
E S
A G
G I R O
S A
G R
I T E T
RAR
N O M FINGP
R U M S
MÖBEL- KRÄKJÄTTE
LAN
ÖVERENSKOMMELSE
INTE
SAMMA
HÄNFÖRELSE
LUND I
ÖKEN
SKUREN
VERK
FRÅN BIBLIOTEK
FISKA
MED KROK
FAR MED
GODS
ORDNING
FYLLER
FOLK
MED LUFT
1
OMSJUNGEN
HÖNA
BETALNINGSSYSTEM
KAN KO
STÅ I
ÄR KISSAR SOM
KISSAR
UTE
KAN OCH
KAN INTE
FLYGA I
LUFTEN
6
TRÄFF
FÖR TVÅ
PÅTÄNKT
SENARE
VISS
BALT
ENTUSIASM
5
FIN FEST
TOM
E HAND
B
I S K A
V T A L
E SPÄDA R TUREN
R T A D
U T I
G N E T
TILLTALAR
NOG
A N MÅNGA
R
M A G E
JÄTTEA TÄVLING
O S
GE UT
R E D A
D I N
SKRIVA
PÅ
R E N DATORN
O R G E
D A
D
N
G I
A N A T
D A T E
E T A R
R E N A
I
FULLFJÄDRADE
ASÄTARE
7
MODERSMÅLET
ROSIGA
UTSLAG
DIETINDEX
VATTENVÄXT
DEN
KORSAS
ALLT SOM
OFTAST
Konstruktör: Tobias Burnesson Foto: Sjöberg bild © Bonnier Korsord