Kyrkbänksvärmare

Kyrkbänksvärmare
Bänkvärmare för uppvärmning av kyrkor.
Värmarna monteras på bänkens undersida och
värmer dels bänken men också golvet under,
snett framför och bakom. Värmaren som är triangelformad med tät ovansida är som standard
brunlackerad (RAL8014). Värmaren är läckströmssäker. Värmaren tillverkas i standardlängder med en effekt på 260W/m.
Montering
Automatikskåp
Värmarna monteras under bänken i dess integrerade konsoler.
Kompletta automatikskåp med huvudbrytare, gruppindelning,
gruppsäkringar, jordfelsbrytare, veckour och timer för omställning mellan grundvärme och närvarovärme. Möjlighet till zonindelning och steglös reglering.
Installation och reglering
Bänkvärmaren skall installeras stadigt. Värmaren är försedd
med 1,0m anslutningsledning vilken kopplas i separat kopplingsdosa. Värmaren kan vändas med kabeln åt höger eller
vänster.
Tekniska data
Typ
Effekt (W)
Spänning (V)
Längd (mm)
Bredd (mm)
Höjd (mm)
DTA70
180
DTA100
260
400/2
700
165
160
4
400/2
1000
165
160
DTA150
6
390
400/2
1500
165
160
8
DTA180
470
400/2
1800
165
160
10
Tillbehör
Kompletta automatik centraler
Eveco AB
I
Traneredsvägen 112
I 426 53 Västra Frölunda I Tel 031-84 08 50 I
Fax 031-84 92 27
I
www. eveco.se
Vikt (kg)
Försäljningschef
Henrik Ottosson
0707 - 99 82 28
031 - 338 84 56
[email protected]
Region Nord
Rune Hermansson
0707 - 82 84 54
031 - 338 84 55
[email protected]
Region Mitt
Anna Montán
0707 - 82 84 52
031 - 338 84 58
[email protected]
Region Väst
Erik Wrennö
0707 - 82 84 57
031 - 352 84 63
[email protected]
Region Stockholm
Region Väst
Linus Olsson
0707 - 82 84 55
08 - 514 918 41
[email protected]
Thomas Alfvegren
0707 - 82 84 50
031 - 338 84 54
[email protected]
Region Syd
Region Öst
Calle Schéle
0707 - 82 84 51
031 - 338 84 57
[email protected]
Janne Carlsson
0707 - 82 84 53
031 - 338 84 53
[email protected]
www.eveco.se
Gå gärna in på eveco.se för ytterligare information om t.ex.
teknisk information • beräkningsprogram • installationsanvisningar • CE-deklarationer • trycksaker • kontaktinformation
Eveco AB
I
Traneredsvägen 112
I 426 53 Västra Frölunda I Tel 031-84 08 50 I
Fax 031-84 92 27
I
www. eveco.se