Läsarbilden Svensktoppen Minnenas television Kära besväret Stora

8
11
7
11
13
NEJ 5
PÅ ETT
SÄTT
LEMMAR 7
ROMERSK
FYRA
SPRIDA
GLÄDJE
20
1
5
KAN MAN
SPELA PÅ
10
7
DOSA
1
18
10
5
3
18
8
3
1
HÖNS- 2
FÅGEL
SIGNAL
11
7
12
7
7
11
1
SMÄRKT
OLOF
9
KVICKT
NEJ
10
18
8
7
15
SÅDAN STILAR 18
FRÅGAR
OM GIF- FYNDTERMÅL PLATSEN
11
11
7
2
A
K
V
A
R
I
E
T
16
F R
E
P A
N
10
GREPP 8
VATTENBEHÅLLAREN
7
BAR 11
RUSTNING
I SKYDD
12
13
5
23
ÄR UPPÅT 8
VÄGGARNA
1
13
13
M
10
14
FLYGAR- 7
KONST
ROR
MAN I
15
10
7
7
8
12
E
G
G
1
6
3
2
5
7
OCKSÅ 8
ETT HUSDJUR
SÅS
FLITIG
KARP?
7
7
6
7
3
DEN 12
HALTAR
IBLAND
FLYGEL
8
7
9
6
7
10
6
9
1
K
N
A
T
A
D
E
19
7
5
13
I ADELS 7
NAMN
7
11
19
18
10
8
13
11
11
INTE
GIVA
8
7
1
5
13
10
10
2
11
7
K
O
A
L
A
19
STUMP
13
3
1
7
16
AMFORA 22
17
8
11
ARBETSLAG
8
1
18
7
8
7
8
7
PUBDRYCK
13
19
6
MOR
R
A
T
A
D
ANMÄLER SIG
ANMÄSOM
SÖLER
SIG
KANDE
SOM SÖKANDE
RÅTTOR
OCH
RÅTTOR
MÖSS
OCH
MÖSS
E
E
OBEMEDLA GAGNAD
6
5
11
9
18
SYMBOL 19
PÅ
SKÄRMEN
10
MÄN I
JEROMEMÄN
BOK I
JEROMEBOK
T
T
11
2
TONOMFÅNG
TONOMPICKELFÅNG
HUVAN
PICKELHUVAN
7
H
H
2
5
NIFORM
NIFORM
I
FOTÄNI
DAN
FOTÄNDAN
UNDERSÖKA
UNDERSÖKA
7
FRAM- 8
FÖR
DOLE
19
8
12
1
1
11
91:ANS
GYLLEN91:ANS
SKALP
5
4
2
6
ALL6
VARLIG
ALL-
9
5
1
TJOHEJ
FLIT
GRÖNT
I
GRÖNT
MUGGEN
I
MUGGEN
N
N
E
E
O
O
N
N
9A
MOSSEN
A
N
N
12
A
A
S
S
6
MÄRKE
FINITIVMÄRKE
13
15
19
KRIGARE
I
4
KONGRESSKONMEDGRESSLEMMEN
MEDLEMMEN
19
13
I
LIBELL
I
LIBELL
VOKAL
SLAG
KLUBBHÄLLA
SLAG
KORNETTON
KORNETTON
16
ÖRON
16
12KLUBB- HÄLLA
4
KRIGARE
FORM
I
FORM
6
SNABEL-A
SNABEL-A
4
20
3
LÖSER
MÅNGA KUFISKA
LÖSER
BROTT
INMÅNGA KUFISKA FINITIVBROTT
IN-
TROSA
NOGGRANN
13
16
INGÅR I
VOKAL
VISSA
INGÅR
RÄTTERI
VISSA
RÄTTER
9
ÖRON
PIGGHAJ
PIGGHAJ
11
HAR
GÖSEN
I HAR
VIND
GÖSEN
I VIND
22
1OMBORD
SURRA
OMBORD
GREKISK
GREMUSA
KISK
MUSA
12
MERI
4
6 STRÖM12
STYRKA
STRÖM-
12
RIKT12NING
RIKT-
6
STYRKA
6
VASS
UPPVASS
HÖJUPPNING
HÖJNING
OPERATIVSYSTEM FRÅN
OPERATIVMICROSOFT
SYSTEM FRÅN
MICROSOFT
VAR
MERI
2 LENNART
HAR DET
I EN
HAR
DET
HAST
I EN
HAST
KASTADE
LODBROK
KASTADE
I ORMLODBROK
GROPEN
I ORMGROPEN
5
VAR
LENNART
SURRA
4
6
FLIT
TRÖTT
SÖKS
I NÖD
SÖKS
LINDIRADE
NÖD
LINDRADE
SKAL-D
V
V I S I T E R A
L E D
N T
L E D
N T
TRÖTT
11
INTE
JUST
INTE
JUST
KAMPSPORT
KAMPSPORT
19
SKJUTA
NING
TILL
SKJUTA
TILL
2
T A G
O M
S T E G R A
S T E G R A
GÖRA MOTSTÅND
GÖRA MOTSTÅND
5
2
10
11
Svensktoppen
KAN
R
8
R
I
I
T2
T
A
A5
SKAL-D
22
BLIR EN VARLIG
DEL EFBLIRMÅL
EN
TER
DEL EFBEVITTNA
TER MÅL
BEVITTNA TJOHEJ
14
UGGLOR
MOSSEN
TECKNA REKLAMGAS
I
ÄR ÖVERDRIVET
ÄRNOGÖVER- TROSA
DRIVET
GRANN
21
2
GYLLEN12
SKALP
KAN
JOURNAKAN
LIST
JOURNAVARA
LIST
VARA
16
5
ATOMKICKA
NR 81
ATOMNR 81
ÅKER
5
KORT
PÅ
KORT
VITA
PÅ
ROCKEN
VITA
ROCKEN
9KICKA
6
ÅKER
AFRIKA
SYDAFRIKA
6
15
UGGLOR
TECKNA REKLAMKAN
GAS
I
R7 A
R A
A R
A R
R6
R
I L
I18L
T E
T E
E1 N
E N
T A
T A
P E4 D
17
P E D
R E
R E
SVIN
DEN FÅR
HOPPA
DENINFÅR
HOPPA
IN
SYDFIENDE
BEKYMMERBESAM
KYMMERSAM
KULA
HAR
HAR
6
N A
M U S
S L A G T
N Y
K DNE Ä
D E
E L B O NNA GGN AATD
A N T
J
Y R VAA TTA
D A R
E D
B Å ETT TS SR ÖFFE
E S S
Ö
R HEHHÅ ÄÄ NNN ÅKK ELLSAAS RRT
H Å
N
E S T
E J S A
I RLL O SS G
E J S AT
K L I O
F E L
I O
F E L
A K EEL R
L LA
A TS A
L L A
S
G R A D
I S M
N GAR ATT DA TG I ÅOS MMG
FIENDE
19
KOMMER
SOM EN
BERÖM KOMMER
KANONEN
KULA
BERÖM SOM
KANON-
BUKTER
BUKTER
F Ö
F Ö
V I K
V I K
9 F 14
A
F A
F R
17 F R
E
E
L E
14 L 20
E
DE TILLHÖR DE
DE TILLSTYRANHÖR
DEDE
STYRANDE
5
O G Ä R
D O N A
E L
G
F Å G
G A L E
A
A N
P
P Å G
S
P R I S
P R I S
R E
T Ö S
R E ST Ö
TSA
O K T A V E R
O K T A V E R
JAÄ LNM E N P
J Ä L M E N
E R
G R A V
E R
G R A V
KR DAÄ S
S TP
A
K
D Ä S T A
T Å
S T O J
TG
Å NS O
T O J
I S I T E R A
OBEMEDLA GAGNAD
7
BE19
TYDER
JA
UTDÖMD
5
SNURRIGA
SNURRIGA
LURVIGA
MISSAR
1
7
KISENS 12
SPEL
11
7
VÄL I 12
GÖTET
PUNGDJUR
2
13
6
DET 5
BLIR
KVAR
PÅ NOTA
1
8
10
11
10
2
VEMOD 3
VINTERSPORTSORT
11
FISKE
7
19
8
VÅLLA 19
GÖR
DRÖM
HEMSK
19
11
12
LEDER 12
ARMADOR
7
8
GÄNG
18
5
2
16
AVFESTA
SE
3
VISSEN
UT
LEDNING
2
PRIVATA 10
EXTRAKORT I
LEKEN
EGO 21
7
GICK
ELLER
SPRANG
18
VANA
3
1
TAR EN 11
PAUS
KLINGA
1
ÖPPNAR 18
MUNNEN
KARTBOK
HÄRS- 7
KEN
10
7
S T
O
I R
A G
K
T A
T T
A L
A
S S
E
D D
I
A P
BEVAKA
8
3
LISTIGA
8
BESVÄR 19
DANS- 7
VISA
HÖG
TID
GER EL
STOR
ÖPPEN
PLATS
BLIVIT
BETAD
3
5
6
8
PÅLÄST
AVKASTA
12
7
2
JORDREMSA
Å N
L I
E
N D
A
E G
N S
E
R A
G L
I A
R
L M
Ä
12
ÖRAT
A
G
N
A
T
S
18
LÅNG 7
SJAL
TÄNKESPRÅK
3
OBETÄCKT
OBEUNIKA
TÄCKT
TING
UNIKA
TING
SOM
SVIN
MYGEL SIG
ETT
SVAGARE
5
12
M
I
S
S
U
P
P
F
A
T
T
N
I
N
G
DEN
SUGER
RÄCKA
UPP
I
G
E
L
N
N
Å
M
O
R
B
R
O
R
4
3
6
8
15
4
11
6
15
4
19
6
DAGEN
FÖRE
BETRAKTA
HAFSAT,
DRULLAT
5
ÄR
YNGRE
FINNS
NORD
OCH SYD
18
16
5
PLATS
FÖR
MAT
STÅ OCH
VÄNTA
I RAD
15
6
SKREK
TILL
4
12
4MINDRE
STÖLD
9
DOSAN
FÄSTER
UPP
BEVARAD
6
19
ÄPPLEN
FRÅN
KINA
KINES
FINNAS
ÄNNU
1
SPÅN
FÖRKORTAS
RADIUM
BEFRIADE
VERKLIG
TRÄSTAD
9
2
ÄNTRAR
SHOWARE
13
14
STÄLLA
PÅ LED
LIGGER
PÅ
VINTERSJÖ
16
6
REJÄLT
FÄST
RIKTNING
ÖVAR
MUSIKER
12
SYSSLOR
6
4
ÖVERKLASSEN
SÖTA
KVINNLIGA
UNDER
VÄGRAR
DE LEVER
PÅ SKÄR
INGEN
23SANNING
SPRÅK
HÄNGS
KLÄDER
IN I
7
PONNYMAMMA
23
HÖGA
6BOLLAR
21
9
6
INTE
VÅRT
FÖRE
MORAL
START-
PÅHITTADE
BERÄTTELSER
7RUTA
L A
H
I
KAOSET
FINNS
I BOK
MODE
MÅ VÄL
NORDMAN
HÅRET
PÅ
FÅRET
JIPPO
NOLL
MISSTAG
SKIDORT
I COLORADO
ÖRING
FÖRLORAT
I TAL
BRYGD
TALEKONST
STRÖM
HUNDGÅRD
SAVANNDJUR
T Å R T K A L A S
FÖDELSEDAGSFEST
FESTRUM
VITLÖKSSÅS
STICKAD
TRÖJA
I MATTEBOK
FISKRESTER
DE
MÅSTE
FÖLJAS
INTE
BRA
ALLS
R I
L
A L
V A
R
E D
S I
O R
R I
G
L E
I N
E T
R
A I
L
R S
I K
G N
G A
F I N T
R Ä
A V
A
I
A
V R Å J
O
U R I A N
O L
S
E
L
L I S
K EE KNS J Ö G R E L T
R Ö T
S N A T
E R I
V A R S U
K V A R S T Å
U L
P ET
L S I
E R
S AE A Å
R A D A
A K T
V I T
R AR
R A
E K A
O DI SL A
N I T A D
L Ö
N
V
R EG AAR D E Ö
R O B
T A L
S T O
L Y R O R
T O
T F MS A
J RETOR
E N S
SÖ
A G
R A
K E N N E L
MO S
MINDRE
DEL
MAMMAS
BROR
FÖLJA
FÖRST
I TURER
INDISKT
BRÖD
ANFÖRARE
PORTVINSTÅ
FÖRENA
LAVIN
ARGA
BO
MASTER
OCH
SEGEL
LJUDLÖSHET
DE
BAKVATTEN IRÄKNAS
SKOLAN
T
Y
S
T
N
A
D
E T
D A
A L
E
A N
N
O R
R Ö
A S
K T
A
E T
R
A S
T
V A
A T
D E
E R
N A
U
R
SKÄNKER
AFRIKALAND
GE FART
PÅ SJÖN
MANFOLK
BLODSVITTNE
FÄRGLÖSA
B
L
B E
K
A
HÄFTIG
OCH
ROLIG
TILLTALAR
HO
GUDSFÖRNEKARE
TÄTT
ÄR
OSÄKER
MILJÖN
OGÄSTVÄNLIG
AKROBATISKT
I SNAPS
DEN HAR
EN BÅGE
VÄLDIGA
PÅGÅENDE
HARMLÖS
OFFRADE
BYGGDE
JÄRNVÄG
EN THURMAN
SOM
SAGT
SEG
DOMINO
OCH
WALLER
FÅR
SKJUTS
STARK
AVSKY
UPPSTÄLLNING
KOMMER
H&M
FRÅN
SKULPTUR
K
K
S
E
FRAMFÖR
DOLE
ÄKTA
BRYTS
LÄTT
BRYTS
LÄTT
B
B
BLIR
OFTA
DAGEN
UDDE
KOPPARBELÄGGNING
D
A
N
ANSAR
ANSAR
DELAT
LAND
DELAT
LAND
KUL
MED
TJIM
KUL
MED
TJIM
FIGUR
PÅ DET
HALA
FOTDEL
ISLAMLEDARE
Å
T
T
A D
R
I A
I G
I
Ö G
L
A N
H
E
A T
T S
A
R R
A
S Ö
A S
LOPPOMGÅNG
OTÄT
TRIVSELTILLSTÅND
LEDARE
KYLD
KALLAS
JULFÖRBEREKALLAS
DELSER
JULFÖRBEREDELSER
NÖD
SKA FÖRHINDRA
BILSTÖLD
TVÅ
TILLTALATS
SORTER
MÄTTES
I FÖRR
BLI ARG
FLACKAT
PUBGÖRA
BÖR MAN
OM LOV?
VÄXER
GULT
GO
FICK
NARKOS
MISSTÄNKS
E S S
T L Å
A S
L N A
A T
R A P
V D E
E G
TRÄD
SKA BLI
FJÄRIL?
FINNS PÅ
UTSLAGSPLATS
IBLAND
MED
ALTER
ART1530-049-072.indd 51
E
S
P
R
E
S
S
O
W
N
T
E
U
E
T
T
G
A
L
N
I
G
X
G
I
E
I
K
L
I
B
B
I
G
T
S
H
A
S
H
I
V
V
B
L
L
I
A
T
T
A
M
U
B
M
A
B
E
T
I
A
I
Ä
S
T
E
N
B
I
T
S
R
O
M
R
T
SPRIDA
VÄTSKA
MED GAS
LÄGGA
BESLAG
PÅ
ÄR EN
GLOBELÅTER
TROTTER
FÖR-
FÖRSOM SÄMRAR
SIKT
MYGGOR I KÖKET
FÖRLORA
FÖRLED
VÅR
MODER
AD
INTERIM
6
8
GÅ I
VATTEN
ATMO-
HONAN
MED
KLÖS
PIPPI
HÄR OCH
I USA
BÖRJAT
PÅ
H H
OO
N
B B
A
MM
UM
U
T
R R
U
GG
R
S SL
G GI
S S
US
U
G
B B
A
G
L
OO
LB O
B
A
RA
R
ER
E
N
E
G
EG
E
NE
N
A
R
U
NU
N NJ
R
N
AN
A AA
OO
D
P
OP
O
RO
R
L LA L
A
S
SI SK
I K
IT
K K
E K
E
A
A AL A
LL
HÅ
N
D
O
B
A
R
U
TA
R
U
G
R
E
S
LI
G
R
I
U
G
B
A
S
BK
E
N
A
N
A
R
JO
A
R
O
D
RS
A
S
K
K
TE
E
A
LL
V
Å ÅY Y
D
UD
UL U
LE
N
A
R
RR
R
AR
AT
T
A
S A
S S
O
UÄ Ä
DÄ
DL
R
E
K E
K K
O
LT
I T
IA T
A
G
R
I R
GG
E
G
GG
EG
E
N
A
S
A S
A
RA
R
KL K
LA L
A
V
N
A AR R
E
A
R
T R
T TR
O
JR O
R
DR
D
S
A
RI RA
I A
I
DS ST S
TA
ST S
TE T
EL
S
K
A K
A AI
T
E ES S
E
A
MM
EM
E
N
L
V
A V
A
RA
R
HÖRS
TALANG TALANG
TALANG TALANG
HAR
HAR
HAR
HAR
GRANAR GRANAR
GRANAR GRANAR
KANFAL
FAL KAN FAL
KAN FAL KAN
KÄNGUS KÄNGUS
KÄNGUS KÄNGUS
LILLA
LILLA
LILLA
LILLA
HELLEN HELLEN
HELLEN HELLEN
NÖTNÖTNÖTNÖTNINGEN NINGEN
NINGEN NINGEN
LOVORD LOVORD
LOVORD LOVORD
EFTER- EFTEREFTER- EFTERFRÅGAN FRÅGAN
FRÅGAN FRÅGAN
MMM
D
JO O
JR O
R
D
O
NO
N
ON
O
R
U
LT U
TA T
A
R
ÖR
Ö
DÖ
D
B
R R
ER
E
O
D
R
D
G
O
R
AE
D
B
R
E
O
R
MEKANIKER
MEKANIKER
MEKANIKER
MEKANIKER
GJORDE GJORDE
GJORDE GJORDE
UPPCEDER- CEDERCEDER- CEDERLÖST
KAN EN KAN
KANEN
EN KAN EN HÖK
HÖK
HÖK
HÖK
STAT
LÄKARELÄKARE
HA
LÄKAREHA
LÄKARE
HA
HA
MÅNGA
MÅNGA
MÅNGA MÅNGA
J
O
L LU
R
PÅ DEM PÅ
PÅDEM
DEM PÅ DEM
TRÄNGS TRÄNGS
TRÄNGS TRÄNGS
FOLK
FOLK
FOLK
FOLK
21
1
8
4
14
20
5
5
11
4
8
9
HÖRS
HÖRS
HÖRS
Y
E
R
L
A
T
O
P
D
LA
O
R
A
G
E
G
E
R
E
N
A
RT
A
V
R
E
V
R
E
D
ST
AE
T
A
R
E
LA
N
I
S
E
B
E
NI
RL
Kluriga krysset
ÄR UR
RYTM
STAT
KLÖS
2015-06-15 15:42
L
A
R
V
A
P
E
R
AT
R
O
I
E
T
RP
A
D
E
TD
K
A
V
O
L
E
N
TJÄ
E
A
N
R
KT
AR
N
K
A
B
U
S
IK
L
E
O
ALLTSÅ
TON I
SKALAN
TON I
SKALAN
G
G
N
N
I
I
S
S
T
T
A
A
N
N
RÅG
RÅG
GAV
INGET
VAL
GAV
INGET
HÖRS
VAL
EFTER
FALL
HÖRS
EFTER
LÄGGA
FALL
SMÅ
BARN
LÄGGA
SMÅ
BARN
Ö K
Ö K
M O D
M O D
P Å
P Å
I P S
I P S
N L A
N L A
K I R
K I R
O N
O N
R G A
R G A
G
H
G
H
HALVSOVER
HALVSOVER
I GÅNG
GRÄL
BREVI LÅDA
GÅNG
BREVLÅDA
KORTBENTA
HUNDAR
KORTSNYFTA BENTA
HUNDAR
SNYFTA
G
G
R
R
I
I
N
N
A
A
9 I ROM
9JASÅ!
I ROM
JASÅ!
DEN SOM
SPAR,
DEN ...
DEN SOM
SPAR,
DEN ...
GRÄL
FÅ
LOV
ATT
BAKEN
FÅ
LOV
FIGUR
ATT
BAKEN
T
T
A
A
X
X
A
A
R
R
Ä
Ä
N
N
D
D
S A
S A
N
N
FIGUR
STJÄRNAN
STJÄRNAN
DECIMETER
MJUKT
MINERAL
MJUKT
VISTE
MINERAL
VISTE
DECIMETER
ÄR VÄL
ALLTID
HOT
ÄR VÄL
ALLTID
HOT
FÖRSTÖRA
FÖRSTÖRA
N
N
Å
Å
TEXT PÅ
DÖRR
AV-PÅ
TEXT
VAKTA
DÖRR
AVVAKTA
REN DY
BRUTEN
Ä
Ä
V
V
J
J
A
A
INNANFÖR
SKALET
INNANFÖR
SKALET
REN DY
LIKA
MED
NEJ
LIKA
MED
NEJ
DARTDRYCK
DARTDRYCK
FISKYNGEL
FISKYNGEL
N G
N G
Ä L
Ä L
I
I
Å
Å
R E
R E
A N
A N
T A
T A
A
A
L A
L A
PALLAR
LÅNG
PALLAR
TID
LÅNG
TID
E
E
T
T
U
U
I
I
T
T
B
B
I
I
D
D
A N
A N
Ö
Ö
T T
T T
BRUTEN
B
B
A
A
S K
S K
O
O
M
M
R
R
O V
O V
M
M
B B
B B
O
O
STÅR
DEN
LOJALE
STÅR
DEN
FISKA
LOJALE
MED
STOR
FISKA
KROK
MED
STOR
KROK
VÄRKANDE
VÄRKANDE
T
T
SAMEHYDDA
BRANDSAMESAMSTARTEN
HYDDA
EHYDDA
BRANDSTARTEN
DET
BLÅA
BANDET
DET
SAMLA
BLÅA
BANDET
SAMLA
HAL
FISK
HAL
FISK
I
I
L
L
L
L
D
D
Å
Å
D
D
INTE
HÖG
INTE
HÖG
L
L
Å
Å
G
G
A
SITTER
GÄRNA
UPPE
SITTER
GÄRNA
UPPE
N
N
A
A
T
T
T
T
U
U
G
G
G
G
L
L
A
A
1
2
3
4
5
6
7
8
BROTT
BROTT
A
A
9
SIMMA
UNDER
VATTEN
SIMMA
UNDER
VATTEN
10
S
S
N
N
O
O
R
R
K
K
L
L
A
A
8
9
A N
A
I T
G U
E R
N I
S
E T
N
S
S J A
K O M
E B B
B A
T A
E R Ö
G
K
S E
T O N
I M
L
Å
L O K
I
A
T E R
S E
T T
R E G
O T E
1
6
8
1
4
10
12
8
5
15
15
15
8
11
8
5
14
19
3
17
11
8
7
12
11
5
14
7
9
2
10
9
1
3
8
11
8
14
14
15
5
5
10
9
13
8
5
8
19
9
12
3
12
2
5
11
14
10
1
14
12
12
14
8
17
1
11
8
14
5
13
9
10
11
5
1
3
3
8
9
10
11
2015-06-15 15:36
B
1
10
14
13
17
18
4
5
15
3
2
A
8
11
3
9
14
19
17
10
11
8
15
8
9
8
1
2
17
5
C
D
E
F
G
13
8
11
H
20
2
I
14
10
17
17
J
13
8
14
5
18
11
8
3
8
L
4
8
21
M
21
N
5
21
11
13
7
8
8
12
3
21
2
9
8
9
1
8
11
4
S J U
N O T
O R G
D Å
I N
R Ö D
O T A
N
G
I A T
V I
O D D
R E
A L A
K A P
A
P
D K A
Ä R
Ö K A
L E T
2
20
8
2
17
4
8
16
14
19
4
8
3
5
11
R
K
FÖR E K A
SÅNGHAR
DEN
GÅR A
F
T
O
N
GAMMAL ÄR EN
REPRIS AKTILÄNGE SMÄRTA S
R U
VITET
SEXA S T
I ROM
RENA T V
O LE RFAKTA
A
VIRKE
A S P
MAV
EAL
D ET
H A T
GÅ I
VATTEN
ATMOV PA RDI
SFÄR
H Y P E R
AAVFALL
T T A
L E V A
PIPPI
T HÄRI USAOCH
A ANN
A R
GER
DIETIST
RÅD OM
LR
O
A
V
A
S
E
R
O
T
R
O
N
I
TA
P
S
D
E
D
A
K
A
O
LT
NY
Ä
JR
A
N
K
T
R
K
A
U
S
K
E
O
S
Y KAN
R K
RIK L VARA
K
Ä N
STAT
BEN
A
K O
PI P A R
A R
R
L
R I V A
AC E
N
A K T I
N
A T
DR E O
K
A
R
S A
O
K
H E
ÄR OFTA
KLINKBYGGD
BEGÄRAN
I RÄTTEN
DE TOG
FARTYG
FÖRBEREDA
FÖR
STRID
KOMMER
PÅ
TRÄD
RYMMER
IBLAND
KÄNNA
SIG FÖR
TÄVLAR
MAN MOT
TALAS
FARSI I
KÄNNER
EN DEL
FIENDER
GÖR MAN
HÅL MED BRUKAR
KVERUI EN
LANT
COCKTAIL
FESTDIKT
TJUTA
HAR VI PÅ
BANKEN
ANMÄRKNINGAR
TECKEN
I
ADRESS
BO
DRAR
FOLK
TILL
BUTIKER
FÅGELN
RIKTIG
DET
ORDENT- EVIGAS
LIGT
MAN
FÄSTA
K
O
VÄRT
ATT
MÄRKA
GER RÖK
MED
SMAK
JENSSEN
ÄR
MINDRE
PÅ
SPÅREN
R RS S SI I C
I C C
O
RO
R
KR
K
E K
E
S E
ST S
TE T
E
RE
R RROVA
BOR
A
S
A S
A
OA
O
R
O
R
DR
D
ED
E
NE
N N
MAN
SKYLDIGR
O
RO
R RLMED
LA L
A
S A
ST S
TA T
A A HET
T
R
AR
A
B A
B
A B
A
NA
N
T N
T TN N N
GÖRS
MED
O
N N
OO
N
O
N
SN
S
A S
AL A
LA L
A A
LITEN
A
S A
S
A S
A
D
A
D
ED
E EA A
RA
R R
BOLL
P
ST S
T T R RI RS
I S
IK S
K
A K
A A I
E
OO
CO
C
HC
H H
R R
UR
UI U
N
I N
IE N
E
RE
R
N
D
A
RA
R
RR
R
AR
A A
OO
RO
R
SR
S
A S
A AE ET
A
MM
AM
AL A
LE L
E
N PORSLIN
E
N N
MMM
S ST S
T
O
L
T T
WKALLAS
WW
L LI LN
I N
I NA A
V A
VI V
G
I
KANSKE TALAT
Y
A Y
AL HENRIK
A
LE L
E ES VARMT
SL S
L
OO
LG O
G
AG
A
NA
N
FÖR
Ä
R
NR
N
AN
A AE E
K E
K KR R
ER
E
NE
N
AN
AT
N
D D
RD
R
YROR
Y
GY
G G
G GI G
N
I N
I N I
MERSK
T
OO
MO
M
TM
TA T
AL A
LA
FYRA
R
A AT A
TL T
LE L
ET E
TE T
E
N
A VÄRMER L LI LR
I R
IE R
ET E
T
HAND V V
A V
A
GA
G G
N N
AN
A
V
K
N N
AN
A
RA
R
AR
A
DA
D
E
O
D D DÅ Å
RÅ
R
ER
E
N
BUGG
"MYGG- "MYGG"MYGG- "MYGG-
BUGG
BUGG
BUGG
STRÄNG-
VILL
MEDLARE
D
D
G
L
RA
E
G
B
R
U
O
R
N
ÄR AIDA ÄR
ÄRAIDA
AIDA ÄR AIDA
OCH
OCH
OCH
OCH
FAUST FAUST
FAUST FAUST
FÖRFÖRFÖRFÖRNÄMA NÄMA
NÄMA NÄMA
LÄKE- LÄKELÄKE- LÄKEASYNJA ASYNJA
ASYNJA ASYNJA
STJÄRN- STJÄRNSTJÄRN- STJÄRNBILD
BILD
BILD
BILD
STÅR PÅ STÅR
STÅRPÅ
PÅ STÅR PÅ
SCEN
SCEN
SCEN
SCEN
DONERARDONERAR
DONERARDONERAR
GÖR
GÖR
GÖR
GÖR
GÖKEN GÖKEN
GÖKEN GÖKEN
GICK
GICK
GICK
GICK
INGEN INGEN
INGEN INGEN
OMVÄG OMVÄG
OMVÄG OMVÄG
HOPAR HOPAR
HOPAR HOPAR
KÖRKÖRKÖRKÖRUPPUPP- UPPSTRAND-STRANDSTRANDKARLAR STRANDKARLAR
KARLAR KARLAR
STROF
LÖST
LÖST
LÖST
SJÖ
SJÖ
SJÖ
SJÖ
STAT
STAT STAT
LORTIGA LORTIGA
LORTIGA LORTIGA
NOTNOTNOTNOTNYCKEL NYCKEL
NYCKEL NYCKEL
BADBADBADBADFLICKA FLICKA
FLICKA FLICKA
HEJAR HEJAR
HEJAR HEJAR
UPPROR UPPROR
UPPROR UPPROR
FOLK PÅ FOLK
FOLKPÅ
PÅ FOLK PÅ
ENA- ENAENA- ENAALPALPALPALPHANDA HANDA
HANDA HANDA
GRUPP GRUPP
GRUPP GRUPP
FJÄLL- FJÄLLFJÄLLSÄRSÄRSÄRSÄRVAND- VANDVANDPRÄGEL PRÄGEL
PRÄGEL PRÄGEL
RARE
RARE
RARE
KAN HANKAN
KANHAN
HANKAN HAN
TRÄFF TRÄFF
TRÄFF
SÄTTA SÄTTA
SÄTTA SÄTTA
HÅL I
HUDEN
P
SKARVA
IBLAND
SES PÅ
BÖSSA
S
SOLO- SOLOSOLOSÅNG SÅNG
SÅNG
FANNS I FANNS
FANNSI I
DELFI
DELFI
DELFI
DRÄNG- DRÄNGDRÄNG- DRÄNGKÖRII HÅL
KÖR
KÖRI
KÖR
HÅL
HÅL
HUDEN
HUDEN
ÄR VI HUDEN
ÄRVIVI
ÄR VI
ÄR
ALLA
ALLA
ALLA
ALLA
FORMELLA
TOG
SKRUV
SKARVA
SKARVA SKARVA
IBLAND
IBLAND IBLAND
SES
SESPÅ
PÅ SES PÅ
BÖSSA
BÖSSA BÖSSA
GOJA GOJA
GOJA GOJA
STÅR STÅR
STÅR STÅR
MOT
MOT
MOT
MOT
SKÄMT SKÄMT
SKÄMT SKÄMT
HAMNARHAMNAR
HAMNARHAMNAR
I DIKTER I IDIKTER
DIKTER I DIKTER
KVÄLLS- KVÄLLSKVÄLLS- KVÄLLSSEX
SEX
SEX
SEX
NAMN PÅNAMN
NAMNPÅ
PÅNAMN PÅ
KUNGLIGKUNGLIG
KUNGLIGKUNGLIG
SLUP
SLUP
SLUP
SLUP
AVVÄRJT AVVÄRJT
AVVÄRJT AVVÄRJT
SOLOSÅNG
FANNS I
DELFI
FORTE
FORTE
FORTE
FORTE
FORMELLA
TOG
SKRUV
HÖR
HIT!
BRANDY BRANDY
BRANDY BRANDY
KROSÄR
ÄR
ÄR
ÄR
SAD
MÅNEN MÅNEN
MÅNEN MÅNEN
GAMMALGAMMAL
GAMMALGAMMAL
ODENKÄRRA KÄRRA
KÄRRA KÄRRA
SON
FJÄLLVANDRARE
TRÄFF
SOLSOLSOLSOLDYRKAREDYRKARE
DYRKAREDYRKARE
MÄRKER MÄRKER
MÄRKER MÄRKER
PUCKEL- PUCKELPUCKEL- PUCKELOXE
OXE
OXE
OXE
KRIGS- KRIGSKRIGS- KRIGSGUDINNAGUDINNA
GUDINNAGUDINNA
VÄST- VÄSTVÄST- VÄSTKUSTORTKUSTORT
KUSTORTKUSTORT
HATT
ART1530-049-072.indd 49
HATT
HATT
HATT
LÄTT
LÄTT
LÄTT
LÄTT
MÄTT
MÄTT
MÄTT
MÄTT
PLÄTT PLÄTT
PLÄTT PLÄTT
SPYDIG SPYDIG
SPYDIG SPYDIG
SVAMP SVAMP
SVAMP SIMMAR
SVAMP
SIMMAR
SIMMAR SIMMAR
PÅ
ETT PÅ
PÅ ETT PÅ
ETT
ETT
SVÅR
SVÅR
SVÅR
SVÅR
VISST
VISST VISST
VISST
ATT
ATT
ATT
ATT
SÄTT
SÄTT
SÄTT
SÄTT
FATTA FATTA
FATTA FATTA
KOMPA- KOMPAKOMPA- KOMPANIORT NIORT
NIORT NIORT
DRÖM- DRÖMDRÖM- DRÖMTJEJ
TJEJ
TJEJ
TJEJ
PARTI
KROSKROS- KROSSAD
SAD
SAD
LÅGODENODEN- ODENLAND
SON
SON
SON
KÖRDE KÖRDE
KÖRDE KÖRDE
MAS
MAS
MAS
MAS
HÄCK- HÄCKHÄCK- HÄCKMED
MED
MED
MED
LAS
LAS
LAS
LAS
SVÄRTA SVÄRTA
SVÄRTA SVÄRTA
PLUGG PLUGG
PLUGG PLUGG
REKLAM-REKLAMREKLAM-REKLAMI USA
I IUSA
USA
I USA
FRAS
FRAS
FRAS
FRAS
GÅ
GÅ
GÅ
GÅ
FÖRE EU FÖRE
FÖREEU
EU FÖRE EU
OMBORD OMBORD
OMBORD OMBORD
DANS- DANSDANS- DANSBRÖDER BRÖDER
BRÖDER BRÖDER
MALLIG MALLIG
MALLIG MALLIG
KANSKE KANSKE
KANSKE KANSKE
EN
EN
EN
EN
BULLE BULLE
BULLE BULLE
LEJON- LEJONLEJON- LEJONMAN MAN
MAN MAN
PRYD- PRYDPRYD- PRYDNADS- NADSNADS- NADSSTEN STEN
STEN STEN
TRAMPA TRAMPA
TRAMPA TRAMPA
HÖR
HÖR
HIT!
HIT!
STUVA
KRAM- KRAMKRAM- KRAMDJUR DJUR
DJUR DJUR
DROG DROG
DROG DROG
SÖDERUTSÖDERUT
SÖDERUTSÖDERUT
TREMU- TREMUTREMU- TREMULERA LERA
LERA LERA
STROF
STROF STROF
UTOM- UTOMUTOM- UTOMJORDINGJORDING
JORDINGJORDING
KAN
KAN
KAN
KAN
SKADAS SKADAS
SKADAS SKADAS
PÅ PLAN PÅ
PÅPLAN
PLAN PÅ PLAN
ART1530-049-072.indd
ART1530-049-072.indd
66-67
66-67
HÖR
HIT!
VARUKODVARUKOD
VARUKODVARUKOD
GÅ AV GÅ
GÅAV
AV GÅ AV
SPAPELNSPAPELN
SPAPELNSPAPELN
FORFORMELLA
MELLA
TOG
TOG
SKRUV
SKRUV
DDRDDRDDRDDRKÄRRA KÄRRA
KÄRRA KÄRRA
DAGENS DAGENS
DAGENS DAGENS
TEKNIK TEKNIK
TEKNIK TEKNIK
STUVA
STUVA
INGÅR I INGÅR
INGÅRI I INGÅR I
BESÄTT- BESÄTTBESÄTT- BESÄTTNING
NING
NING
NING
PARTI
RAK-
RAKRAK-
RAK-
RYGGAD RYGGAD
RYGGAD RYGGAD
LÅGLAND
OMBUD OMBUD
OMBUD OMBUD
BAKBAKBAKBAKVÄNDA VÄNDA
VÄNDA VÄNDA
SKRATT- SKRATTSKRATT- SKRATTRETANDERETANDE
RETANDERETANDE
SYSTEM-SYSTEMSYSTEM-SYSTEMVARA
VARA
VARA
VARA
I
V
I R
A
T
BERÖMD BERÖMD
BERÖMD BERÖMD
DIFFUS DIFFUS
DIFFUS DIFFUS
MITTEN- MITTENMITTEN- MITTENPARTI PARTI
PARTI PARTI
OKOKT
OKOKT
OKOKT
I
SS
AT
TI
O
L
M
A
VN
I
E
LK
TI
UDDUDDLÖS
LÖS
UDDLÖS
VERKS- VERKSVERKS- VERKSCHEF CHEF
CHEF CHEF
OKOKT
BÖRJAR BÖRJAR
BÖRJAR BÖRJAR
GAMMALGAMMAL
GAMMALGAMMAL
BLI TILL BLI
BLITILL
TILL BLI TILL
ÄR
GULD
MÅL
MÅL
FÖR
FÖR
NÅL
NÅL
ÄR
ÄR
GULD
GULD
ÄR
GULD
TECKEN
FÖR
ÄDELGAS
DÄRIFRÅN
HURSA?
TVÄTTA
J
6
4
8
5
6
7
7
8
DEN ÄR
MYGGJAGARE
ORD I
FACKJARGONG
PORSLIN
TALAT
VARMT
FÖR
FYLLA
IGEN
P
O
B E
S
R I
LYRIK
TYSKT
BILMÄRKE
SPÅTT
ROVA
SKYLDIGHET
TIDIG
DYGNSDEL
DÄRIFRÅN
HURSA?
TVÄTTA
MILJARDERS
FÖDA
B
V I S
R L A
E
K
D Ä N
A G A
A T
LÄNGTAT
EFTER
HÄNDA
MED
RUM
@
B
O
L
O
G
S N
A
PAPPERSKLÄMMA
VÅRD
STAD
I NORDITALIEN
I HOTAT
GASSKIKT
HALVAPOR
MISSA
INTE!
ÄR
KERMIT
EN
ÖGLA
MAGERT
ART1530-049-072.indd
ART1530-049-072.indd
56-57
56-57
2015-06-15
2015-06-15
15:45
15:45
@
INTE
FRÅN
T
I
L
L
SKICKAS
PÅ
NÄTET
ÄMNE
ÅTRÄD
BAKTERIEFRITT
BLIR
ÖVER
R
E
S
T
E
R
STJÄL
RÄCKT
ETT TAG
KORTHUGGET
MUNTER
ARGSINT
VILL GENERÖS
SES MED
MAN
OMBORD
KORRIGERAR
Svåra krysset
2015-06-15 15:42
ÄR VÄL
SKIDBARA
GUBBAR VÄSEN?
K
V A
L
D A
SKÄRMEN?
HAR
ÖKÄNDA
2
STYRDE
ESTER
PAS DE
DEUX
3
MULEN
ÄR VÄL
ETT
SAMTAL
STATUSTECKEN
4
UTFOR-
5
FÖRMADE
LORAR BUDSKAP
LÅGA
BARN
F
A
A L
N
S A
R
Ä
T
T
E
L
Ä
G
T Ö G
R
N E
B E T
N E
R
6
BRA
INSTÄLLNING
7
HÖJDBEGREPPET
EN MED
HALM
8
SKJUTER
MILITÄRER
EN PÅ
SPÅRET
DEN MED ÄR VÄL
EN
REJÄLT
ALDRIN I SKÄRPTA
11
PURIMMÅNAD
MEDIAÄMNE
GÅR I
ULAANBAATAR
12
BLEV
AXEL
PÅ RYGG
13
UPPTRÄDANDET
A
R
T
I
K
U
L
E
R
A
D
E
N
S
D A S I
I T Y D
T U D E
R
B
T S K O
T Ö A
N I E R
Ö G
D
D A R
B R O T
E N D E
D A N S
Ö D
A S
DE GÅR
I SKOGEN
LUNDLÄGE
ÅKTE
EN SOM
BLEV
TAGEN
T
L J
O
N
O U
T T
S
P
R E
A L
T A
T
A N
T R
BRY
ANMÄRKNING
MED FOT
SPELADE
PRINS
HAR NOG
KASSA
KAN
SKJUTAS
PÅ ISEN
KAN DET
I MARS
SVÅR ATT
LOCKA
ÄLDRE
SPELSNURRA
BLYGAS
ENGAGERAT
CHANSLÖS
ÄR
OVANLIG
HONOLULURANKA
REST
PÅ
BOTTEN
PITCHER
DEN ÄR
STARK
I KOPPAR
I BASER
DET BRUKAR MAN
VISKA PÅ
MED PAZ
KALLAS
BERUSAD
NAURU
ÄR NOG
INTE
TAKTLÖSA
LEDIG
LEDER ÄR
DAG FÖR
FALL EN DEL
U
R
A
L
EN SOM
SLANT
HÅLLIT
KURS
ROMANFILM
MEDELRÖRELSE
P R
E
S
O
N
E
R
L A
E N
I D
E
D
A L
T A
A
MUNTERT
UTROP
PÅ ÖSTGRÄNSEN
SKÄNKSLAG
LÄMNA
TILLBAKA
B
Ö
N
A
N
D
E
S
M
T T S Å R
R Y K T E
A R
T V
S
E L
A S K I G
S T I G E
A G A N
T S
U
R
H U S
I T A T
E R S
S
R I T E T
O I S E
I N G
N
L
H E S
P R E S S
A
T R O
K A
A N
E T O N
T E R G E
GÖR VÄL
LEDNING
RIVAS
IBLAND
ÄR INTE
GRÄNSLÖSA
TOG INTE
SES PÅ
NITRAKA
GICK
ED PÅ
BLIR DEN
PÅ FATET
GÅR
I NÄTEN
STOPP
I FLÖDET
ÄR SAMMA FÖR
FOLK
OCH FÄ
DET FÖRBJUDNA RISET
KARL MARX-STAD
E
KORT
FÖR
TIDSTYP
BOR VÄL
BJÖRN I
DEN MED
STRÅKAR
HAR VÄL
VÄNNER
PÅ
VÄNNER
L
EN MED
NATT
OCH DAG
TILL UPPSATTA
FICK KANSKE FRIA
A
M
N
E
S
T
I
OFTA
FÖRE
CAMBRIDGE
Å
ALBERTS
ÄMNE
FRANSK
FLOD
SKICKAS
KVICKT
FÖR
VISSA
SKENSTUDIER
ÄR EN
VISS
FREDRIK
DEN FÖR
POPEN
STOD PÅ
HUVUDET
KAN VI
VÄL
KNYTA
KRYP
PÅ PLÅT
I KISA
FÖRR
Finn fem fel
2015-06-15 15:46
2015-06-15 15:44
R
A
D
A
B
C
D
E
N
F
G
M
A
R
I
A
N
N
E
H
I
J
K
L
M
N
O
Z
E
B
R
A
SMÅSJUNGA
O
M
S
O
R
G
GILLAR
FEST
P
R
I
S
S
G E
N
U R
E
D A
A
N O
TRADITION
ANTILOP
DÖRRTEXT
FYNDCHANS
TIDSUTTRYCK
KORTA
DAGEN
HADE
MER ÄN
ETT SPÅR
Naturrutan G R Ä V L I N G
2
2015-06-15 15:39
F
E L
G
A T
I
E D
M
U T
E R
R A
M
L P
L A
VÅGAR
INGET
1
2
3
4
13
1
5
6
16
14
O G Ä R
D O N A
E L
G
F LYRIK
Å G
G A L E
A TYSKT
A N
BILS ÅMÄRKE
G
S T A
A N
P
R A S P
G N O
TRYTER
FÖR
JÄKTAD
STRUTSLIKNANDE
FÅGLAR
10
2
PEDAL
6
6
9
19
6
5
4
6
2
5
4
6
N A
S
N Y
E L
J
D A
B
R E
I R
A
N A
9
2
5
17
19
2
16
14
14
16
21
6
5
13
12
9
11
4
22
6
1
5
6
2
12
4
18
5
3
6
13
8
11
15
6
18
16
13
12
4
16
19
9
S
T
Ä
D
A
D
E
5
2
10
11
5
12
6
15
15
4
19
4
11
6
5
16
5
15
6
F I N T
R Ä
A V
A
VVÅGAR
R Å
U R IINGET
A N
K E N
G
V A R S
S A
Å T
O D L A R
TRYTER
T R E A FÖR Ö
JÄKTAD
A T
M
A J
G
Ö M S A
3
F
P E L
R G
I A T
S
I
S E D
E M
U T
R E R
E R A
A
M
L P
O L A
4
19
22
6
17
20
16
14
9
1
4
4
15
8
20
6
6
3
7
M U
L A G
K N
GILLAR
FEST
B O
Y R V
R
E
Å T R
Å S
O G
R A T
T T Å
14
P
O
B E
S
R I
2
9
MITT I
MELLAN
5
9
6
1
13
14
12
4
16
6
12
1
2
4
6
12
6
12
12
19
2
23
2
4
9
19
12
6
4
23
7
6
21
7
9
6
E EE ET TT TO O
O OF FF F F FF F
DD
DD
A B C D E F
STRUTSYY
O
G
H
U
R
TT TA AA
SS SSI SIS
IS
TT
EE
R
AA A ANVÄND
OY
GO
HG
UH
RU
TR
SA
I S
TS
ET
RE
R
AR
O
G
H
U
R
ANVÄND
3-5
AV
NEDANSTÅENDE:
3-5
AV
NEDANSTÅENDE:
ANVÄND
ANVÄND
3-5
AV
3-5
NEDANSTÅENDE:
AV NEDANSTÅENDE:
LIK-1 B Å K A R
ASSIETT
ASSIETT
ASSIETT
ASSIETT
LL
EE
G
O
BBI BIT
IT
AA
R
N
AA
LL LL
AA
R
EL
GE
G
OG
O
BO
I T
AT
RA
R RK KK
NK
N
AN
LA
AL
RA
RR
NANDE
BULLE
BULLE
BULLE
2BULLE
E
V R E D
HAKLAPP
HAKLAPP
HAKLAPP
HAKLAPP
LL LA AA
N
AA
N
AA
SS SV VV
U
R
NA
N
AN
NA
N
AN
SA
UV
U UL LL LD D
D DD
RD
RR
FÅGLAR
SOCKER
SOCKER
SOCKER
SOCKER
3SUGRÖR
L V I V
E
SUGRÖR
SUGRÖR
SUGRÖR
EE
UE
U
U
RU
R
R
OR
O
O OG G
G
NG
N
NI NID
I D
ID
ED
EE
RE
R
RMILJARRA AA
SA
SS TRADISE EE
AE
AA A
4 Ö R T
E T
TION
H
H HN N
N
RN
R
R
KR
KK K E EE EC C
C
HC
H
H
A DERS
H
AA
RA
R
R
MR
M
M
ÖM
Ö
Ö
RÖ
R
RR
5 N I T I D
ANTIAA
PA
PP
AP
AA AÖ Ö
Ö
KÖ
KK
EK
EE
NE
N
N NK KKI KILI FÖDA
LIL LA AA
GA
G
G
NG
N
N NH H
H
UH
U
U
SU
SS SA AA6 ABI BB
AB
AA
SD
A
SS A
SR
D
LOP
LL L S SS
LS
LL
AL
AA
VA
VV VL LL
AL
AA
NA
N
N
K PAPN
KK KS SS
NS
N
N
AN
AA
RA
R
R
AR
AA AO O
O
MO
M
M
SM
SS7 SU
U
U
UUE
NU
AU
SU A
STAD
PERS8 S
G
I
S
O
P
SS
AS
A
A
F
A
F
F
T
F
T
T
T
N
N
N
N
S
S
S
I
S
I
I
I
K
K
K
O
K
O
O
L
O
L
L
K
L
K
K
A
K
A
A
A
O
O
O
K
O
K
K
K
C
C
C
C
S
S
S
A
A
A
L
A
L
L
I
L
G
I
I
G
G
I
G
PEDAL
I NORDKLÄMMA
AG
L L
LA
D
D DITALIEN
OO
O
DO
D
DI DIS
I S
IS
KS
KK
AK
AA
TA
TT TH VÅRD
H
H
OH
O
O
AO
AA
RA
R
R RS SS
LS
LL
AL
AA
KA
KK KI G
II9 G
G
IL
LL
A
A
RA
R
RM
RÄ
10 R I A R
N
U
U
PU
PP PP
FP
FFI FIN
I N
IN NN
AN
AA
RA
R
R
ER
EE EO O
O
NO
N
N
DN
D
D DK KK KA DÖRRAA AE EE
NE
N
N
EN
EE EE EE EÖ Ö
ÖÖ
I HOTAT
11
S
ER D
KK
RK
R
RIGASRIT
I T
IT
AT
AA AI IT
I T
IT T Å ÅÅ
LÅ
LL LE EE
TE
TT
AT
AA
PA
PP PTEXT
P PR R
R
OR
O
O
TO
TT
AT
AA AO
RR
RR
RD
PIPPIPIPPI
PIPPIPIPPI
12 I N
T R A
FYNDPRINSESSA
PRINSESSA
PRINSESSA
PRINSESSA
M
M
M
M
E
E
E
G
E
G
G
O
G
O
O
I
O
I
S
I
S
I
S
T
S
T
T
T
H
H
H
H
O
O
O
K
O
K
K
A
K
A
A
P
A
P
P
I
P
I
I
I
S
S
S
T
S
T
T
U
T
U
U
G
U
G
G
A
G
A
A
A
SKIKT
SAFTSAFT
SAFTSAFT
13 I S Y T A
CHANS
TÅRTSPADE
TÅRTSPADE
TÅRTSPADE
TÅRTSPADE
UPPFINNARE
UPPFINNARE
UPPFINNARE
UPPFINNARE
P PPI PIP
I P
IP PPI PII IE EE
RE
R
R RA AA
TA
TT TT
ET
EE
NE
N
N
TN
TT
AT
AA
TA
TT TT TT
VT
VVI VII IT TTA TM
M
MM
B C D E F
YOGHURT
YOGHURT
YOGHURT
YOGHURT
ILI LILHALVLL
VL
VV
RV
R
R
ÅR
ÅÅ
LÅ
LL LS S
M
SM
S
M
AM
AA
RA
R
R
TR
TT TA AA AE E
M
EM
E
M
UM
U
U UG G
G
LG
LO
L O
LO
BO
BB BS SS S
TÄNK
PÅ
ATT
PÅINTE
ATTKÖRA
INTE
KÖRA
DUBBELRUTEDUBBELRUTE- I
TÄNKTÄNK
TÄNK
PÅ ATT
PÅINTE
ATT
KÖRA
INTE
KÖRA
DUBBELRUTEDUBBELRUTENYCKLAR
NYCKLAR
ÖVER
ÖVER
MITTEN
MITTEN
(RUTA
(RUTA
18-19).
18-19).
NYCKLAR
NYCKLAR
ÖVER
ÖVER
MITTEN
MITTEN
(RUTA
(RUTA
18-19).
18-19).
APOR
TT
EE EI II IF FF
LLI LIN
IN
AA AT TT
AA
R
SS
PP P
S SS SA AA AI II I A AA
TA
ET
L F
I N
AN
AT
RA
R RA AA
SA
PS
UNDVIK
UNDVIK
DEN
DEN
ALLRA
MINSTA
MINSTA
TECKENTECKENUNDVIK
UNDVIK
DEN
ALLRA
DENALLRA
ALLRA
MINSTA
MINSTA
TECKENTECKENSTORLEKEN
STORLEKEN
I INYCKLARNA,
I NYCKLARNA,
OM
OM MÖJLIGT.
STORLEKEN
STORLEKEN
I NYCKLARNA,
NYCKLARNA,
OM MÖJLIGT.
OMMÖJLIGT.
MÖJLIGT.
ÅÅ
R
TT
SS
PP
AA
D
EE EV VV
AA
R
IT TT TT
SS
AA
R
D
JÖ
JÖ Ö
T TT
ÅT
RÅ
R
TR
ST
PS
AP
DA
D
ED
AV
RA
RI RIT
I T
ST
AS
RA
R R A AA
DA
D
JD
J Ö
TIDSHÄNDA
RR
R
R
U
U
U
U
A
A
A
G
A
G
G
D
G
D
D
A
D
A
A
A
I
I
N
I
N
I
N
A
N
A
A
R
A
R
R
R
T
T
T
T
S
S
M
S
M
S
M
Å
M
Å
Å
L
Å
L
L
A
L
A
A
N
A
N
N
D
N
D
D
D
K
K
KK
UTTRYCK
MISSA
MED
INTE!
KORTA
B
B
A
A
L
L
O
L
O
N
N
G
G
E
E
R
R
O
O
G
G
A
A
L
L
I
K
I
K
A
A
K
K
A
A
L
L
L
A
A
D
D
E
B
B
A
A
L
L
O
L
O
N
N
G
G
E
E
R
R
O
O
G
G
A
A
L
L
I
K
I
K
A
A
K
K
A
A
L
L
L
A
A
D
D
E
EE
RUM
DAGEN
OO
O OU U
U
LU
LL LL
AL
AA AR R
RI RID
I D
ID
LD
LL
EL
EE
KE
KK
TK
TTI TO
II O
O
IN O
N
N NL LLI LG
II G
G
I G
G
AG
AA
RA
R
R
ER
EE
NE
N
NN
G
Å
D DD
N NA AA
R
G
IA G
A AGI G
G
N
GG
ÅG
ÅÅ
S ÄR
SS SE EE
DE
D
AD
AA
NA
N
LA
LL
VL
VV VV VV
RV
R
ÄR
ÄÄ
KÄ
KKI KG
II G
A
EG
EE
NE
N
AN
AA A
MITT
B
V I S
R L A
E
K
D Ä N
A G A
A T
MAMAGERT
GERT
OMRÅDE
SPÅTT
DEN
DEN
DEN
DEN
ÄRMANFÅR
DEÄR
ÄR DE
DE ÄR DE
FÅRMAN
MANFÅR MAN
FÅR
BÖRJAR BÖRJAR
BÖRJAR
SKÄRPTA
I BÖRJAR
BLÅSAI I BLÅSA
BLÅSA I BLÅSA
STÄD- STÄDSTÄDSTÄDKAN
KAN SKÄRPTA
KAN SKÄRPTA
KAN SKÄRPTA
ÅKER ÅKER
ÅKER ÅKER
NÄTT HJÄLP
NÄTT
NÄTT
TIDIGT TIDIGT
TIDIGT TIDIGT
STICKASSTICKAS
STICKAS
HJÄLP HJÄLP
HJÄLP
KENZA- KENZALEJO- LEJOKENZA-STICKAS
LEJO- LEJOKENZANOLLA NOLLA
NOLLA NOLLA
BURO BURO
NINNOR NINNOR
BURO BURO
NINNOR NINNOR
HJÄLPA HJÄLPA
HJÄLPA HJÄLPA
TILL
TILL
TILL
TILL
DEL AV DEL
DELAV
AV DEL AV
VÄRLDEN15:47
VÄRLDEN
VÄRLDENVÄRLDEN
2015-06-15
Y
L
L
E
RUNT
1530
ÅRETÅRET
ÅRET
RUNTÅRET
RUNT
1530RUNT
15301530
STORA
STORA
FAMILJENÖJET
FAMILJENÖJET
STORA
STORA
FAMILJENÖJET
FAMILJENÖJET
H
TEMA:
TEMA:
BARNKALAS
BARNKALAS
TEMA:
TEMA:
BARNKALAS
BARNKALAS
ANVÄND
ANVÄND
MINST
MINST
12-13
AV
12-13
AV NEDANSTÅENDE:A
ANVÄND
ANVÄND
MINST
MINST
12-13
AV
12-13
NEDANSTÅENDE:
AVNEDANSTÅENDE:
NEDANSTÅENDE:
APA APA
APA APA
L
BALLONGER
BALLONGER
BALLONGER
BALLONGER
COWBOY
COWBOY
COWBOY
COWBOY
LÄNGTAT
DUK DUK
DUK DUK
S
EUROEURO
EUROEURO
EFTER
GÅS GÅS
GÅS GÅS
D
ILLVRÅL
ILLVRÅL
ILLVRÅL
ILLVRÅL
JETPLAN
JETPLAN
JETPLAN
JETPLAN
KRITAKRITA
KRITAKRITA
U
LEGOBITAR
LEGOBITAR
LEGOBITAR
LEGOBITAR
MASKMASK
MASKMASK
K
ODJUR
ODJUR
ODJUR
ODJUR
ART1530-049-072.indd 72
MAGERT
DUGGA
TVÅ
PLAN I
LUFTEN
NISSE
SÄNKT D
GÅR
UNDER
YTAN
BLIR
TILL
MJÖL
MJUK
I
V
E
R
N
MELLAN
ETT OCH
TRE
ART1530-049-072.indd 61
Stora familjenöjet
2015-06-15 15:36
FÖRTJÄNST
PURITANER
GLÖDEN
P
R
I T T O
R U O T S
E
M E J
R I T
A
D E S S
U R
T A
B O V E T
Å T A R
T T R I G
A
A L L
R Ä T T A
MOTAT
IVÄG
SVERIGE I
FINLAND
AVTAL
TIDVISARE
CIRKEL
VÅGBRYTARE
A K V
U R
N A D
M E
A G A
S O L
K A
E
L
T
E
E G N
R E
9 10 11 12 13 14 15
LAGT
I VISS
ORDNING
RASANDE
S
M
A
R
T
DRÄNERA
ADELSMAN
GRODDJUR
SÖTSAKERNA
ODENS
BROR
VILL
GIRIGA
HA
9 10 11 12 13 14 15
KAN
VARA
BEN
L E
E N S
M B O
U R
A S T
N K E
S E R
V
A
A N T
R A
T V
Ä T A
PRATADE
IHOP SIG
GODKÄNNA
YTTRADE
KLYFTIG GAMMAL
KUNG
ART1530-049-072.indd 71
3
2
5
SÄTTA
I EN
GRUPP
GÄRNA
H
M E
L
S
T
K
1
DRIVA
OMKRING
UTAN
PLAN
B B B
S
TA T
A
D RAA
D D
T
A
MM
ASANDE
M
LIS L
S
K S
K K
LL
E L
E
NE
N N
S SA A A
N
K
E K
EL E
L L
K
O
TO
TT TT T
G
IA G
A A
MÅL
FÖR
NÅL
I
Ä
G
A
R
E
I
V
I R
A
T
SERIE- SERIESERIE- SERIENALLE
NALLE NALLE
ELE- KYLT
ELEELE- NALLE
ELEKYLT
KYLT
GANS GANS
GANS
BILDAR BILDAR
BILDAR GANS
BILDAR
FUROR FUROR
FUROR FUROR
ST
TA
IL
O
LL
M
S
N
IK
L
K
O
TG
I
H
FÖRNAM
TAR
MÅTT
BÄRSKAGGAR
BANKA
9
D
D E J T E
E V A K U E R
M
H A M L A
E
L
P E N
N G B E R G
T
E N A R E
I
R Ö R A N
N A G G
F E
D
D E E
M A T
B R O
U M E B O
R
K E L I G
T A P A S
L J
O
O
A
P E P P
ROMERSK
FYRA
GÖR
GÖR
GÖR
GÖR
INGEN INGEN
INGEN INGEN
GLAD
GLAD
GLAD
GLAD
BRYSKT BRYSKT
BRYSKT BRYSKT
DENKAN
KANDEN KAN
DEN KANDEN
STICKAS STICKAS
STICKAS STICKAS
VAR
VAR
VAR
VAR
HÄLSAD! HÄLSAD!
HÄLSAD! HÄLSAD!
GJORDE GJORDE
GJORDE GJORDE
LÄRDE LÄRDE
LÄRDE LÄRDE
EN
EN
EN
EN
HOFFHOFFHOFF- HOFFPÅ
PÅ
PÅ
PÅ
BARON BARON
BARON BARON
MANN MANN
MANN MANN
DISTANS DISTANS
DISTANS DISTANS
PENGEN PENGEN
PENGEN PENGEN
HÖRN HÖRN
HÖRN HÖRN
MÅL
FÖR
NÅL
SPELET SPELET
SPELET SPELET
FYLLA
IGEN
UDDLÖS
VAR PÅ STORVAR
VARPÅ
PÅ VAR PÅ
STOR- STORSTORJAKT
JAKT
JAKT
JAKT
STADS- STADSSTADSEFTER STADSEFTER
EFTER EFTER
BON
BON
BON NÅGOT
BON
NÅGOT
NÅGOT NÅGOT
MUSKEL-MUSKELMUSKEL-MUSKELKNUTTENKNUTTEN
KNUTTENKNUTTEN
SLOG SLOG
SLOG SLOG
PÅ SLÅ PÅ
PÅSLÅ
SLÅ PÅ SLÅ
I II I
R
N
AN
A
S A
S
E
TT TT
A T
A
O
TL O
LT L
T
G
IA G
A A
O
NS S
A S
A
M
A
T TV VI
TIDIG
G
I G
IE G
EL
DYGNSL
A
DA
D DT
DEL
E
N N
T
A
V V
D
E E
E
N N
ERÖVERÖVERÖV- ERÖVBRUKAR BRUKAR
BRUKAR BRUKAR
KAN
KAN
RADE KAN
RADE
RADE
RADE
PLATS- PLATSPLATS- PLATSKYLT
MAN MAN
MAN
SÖKSÖKSÖKSÖKNÄTNÄTNÄTNÄTFARA
FARA
ANDE ANDE
ANDE ANDE
HINNA HINNA
HINNA FARA
HINNA
LYAFÖR
FÖR LYA FÖR
LYA FÖR LYA
UNGKARLUNGKARL
UNGKARLUNGKARL
SESPÅ
PÅ SES PÅ
SES PÅ SES
FORTET FORTET
FORTET FORTET
MED MED
MED MED
TONIC? TONIC?
TONIC? TONIC?
DRIVA
OMKRING
UTAN
PLAN
ART1533-Losningar1530.indd 2
PARTI
PARTI
LÅGLÅGLAND
LAND
KAN
MAN
FARA
10
G L U N
A
N
T O N
T T A D
Y
E
A G N A
A L
P P E
E
M
T J I M
T E
E S T E
R P E N
E M A
G R A T
VÄRMER
HAND
SKAPAR SKAPAR
SKAPAR SKAPAR
KAOS KAOS
KAOS KAOS
STUVA
I
L
E
N
G
E
T
I
N
G
B
O
N
K
A
R
S A
O
K
H E
KALLAS
KANSKE
HENRIK
P
I R
A
N A
O R
G
1
Ä
R
E
N
D
B E
E
D R
J A
A S
T
Ö
S K
E U
S T
H
A
N
S
GÖRS
MED
LITEN
BOLL
GÅ
INSTRULÅNG- MENT
SAMT FRÄLSE
F
A
R
T
S
K
I
L
D
4
BOR
MAN
MED
STYR I
MUSLIMSKT
LAND
E
V I S
A D
L E R
A E
L L O
A
L
R L
M I L
A R E
R
N
T A
K A D
O N E
3
AVFALL
2015-06-15 15:46
LAGT
I VISS
ORDSNING
L
A
A N D
S
E
A L L
C
K
FLOD I
SIBIRIEN
STOCKNING
TYCKS
ANDRA
TONEN
ETT GÄNG GLADA HERRAR SOM UNDER MÅNGA ÅR VAR
SVERIGES LEDANDE DANSBAND. VI SÖKER NAMNET PÅ
BANDET SOM UPPHÖRDE 2004. DE GAV UNDER SIN KARRIÄR
UT EN ALBUMSERIE DÄR VARJE PLATTA HADE SAMMA TITEL
MED ETT ORDNINGSNUMMER. VAD KALLADES ALBUMSERIEN?
MÖBELVIRKE
FÅR MAN
PÅ KÖPET
TYGFOGAR
ISTER
Snipp snapp
1994
GREKISK
GUDINNA
GER
OLJA
B
J
2
FÖR
SÅNGAKTIVITET
L E
E N S
M B O
U R
A S T
N K E
S E R
V
A
A N T
R A
T V
Ä T A
VRIDS
VID LOV
LIKNAR
BULVAN
IGÅNG
HELA
TIDEN
D
VIRKE
AV AL
S
T
A N
E
N I N G
N T O N
A T E
O D E R
L E R
I
B E
V
A M
E N R I
R
T R
G
MJÖLKDJUR
FRID
GREVÉ
BLIR BESLUTAT
2015-06-15 15:39
F
KIRURGSLANG
TRODDE
DITHÄN
DET
BARKAR
Allmänbildaren
7
16
E
A
13
6
8
2
8
5
4
4
11
4
14
5
8
8
1
13
D
A R
A
R E D G
V
E I
E T T
I D
E
D A R R
A
E A
S O P
MÄ T
R
N O
E D D A
T R A S
T A
T
12
1
E
K A
S
Ä K
T E
A
B
B A
A S
D E
R
G A
Å T
T
A V
I
I N
N S
A T
8
4
11
5
I L K
S A
A G E
K R
N A
A MM
V R A
A L
K T
A
I
S I L
K L A
A L
D E P
G U
S A M
A L P
N
A
S K
18
5
4
8
4
10
3
20
5
2
13
8
4
11
2
9
1
3
L
D E
A
MM
E
O N
L A
A
G R
2
C
Å K
V
V I
R T
I T
D
A S
I
L L
I A
O S
I N
I S Y
1
1
B
B
E
L
Ö
N
I
N
G
A
R
11
Minnenas television
O
T
A
A
K
L E T
L
R
A
E
TV
O
P
E
L
A
O
RI
G
ET
E
R
N
A
D
T
VK
E
V
O
R
E
N
S
TJ
E
A
A
R
K
L
A
N
IK
E
B
U
NS
I
LE
L
L
I
I
T
T
F
F
O
O
R
R
U
U
M
M
KAN MAN
LÄNGRE DOSAN
PÅ PALL
KAN MAN
LÄNGRE DOSAN
PÅ PALL
ART1530-049-072.indd 55
S
VPI
D E L
O
R
A D A
V
T AEN
A NHONAN
D
MED
BASSEXA
SÄNG
I ROM
ÄGGRENA
FAKTA
FORMAD
BÄR
TOFSAR
ALLTSÅ
K
K
O
O
K
K
O
O
S
S
HANVET
VETMYCKET
HAN
MYCKET
VET MYCKET
HAN VET HAN
MYCKET
PÅDET
DET PÅ
DET DOLLARPÅ DET PÅ
JAGARE"JAGARE"
JAGARE"JAGARE"
GRÅBEN GRÅBEN
GRÅBEN GRÅBEN
BASTU- BASTUBASTU- BASTUHAGE- HAGEHAGE- HAGEDOLLARDOLLAR- DOLLAROMDJURENS
DJURENS
OM DJURENS
OM
OM DJURENS
CHOSE- CHOSECHOSE- CHOSEHALA? HALA?
HALA? HALA?
DEL
DEL
DEL
DEL
BRITS BRITS
BRITS BRITS
UNDAN- UNDANUNDAN- UNDANSÄLL- SÄLLSÄLL- SÄLLGÅRD GÅRD
GÅRD GÅRD
BETEENDE
BETEENDE
BETEENDE
BETEENDE
FRIA FRIA
FRIA FRIA
PROVA PROVA
PROVA PROVA 2015-06-15 15:42
FLYKT FLYKT
FLYKT FLYKT
SYNTA SYNTA
SYNTA SYNTA
VÅGA VÅGA
VÅGA VÅGA
VAKAR VAKAR
VAKAR VAKAR
BRUKADEBRUKADE
BRUKADEBRUKADE
EVERT EVERT
EVERT EVERT
TAUBE TAUBE
TAUBE TAUBE
8
J A P
A S A
K R
V E
E T T
R
U
K Ö R
A R B
N E O
14
FÖRE
SOM
FÖRLED
RIK
MIN
HAR
DEN
GAMMAL ÄR EN
LÄNGE SMÄRTA
VÅR SFÄR
MODER
AD
INTERIM
SPRIDABÖRJAT
PÅ
VÄTSKA
MED GAS
ART1530-049-072.indd 60
HIMLA HIMLA
HIMLA HIMLA
LITEN
LITEN
LITEN
LITEN
HIMLA- HIMLAHIMLA- HIMLAKROPP KROPP
KROPP KROPP
A
A
R
R
G
G
A
A
KVÄLLSKVISTEN
BÄR
TOFSAR
FÖRTROENDE
13
TIDNINGAR
SOM KAN BLI
FÖRLÅTER SÄMRAR
SOM
SIKT
FÖRE
MYGGOR
UR
GÅR
KÖKET
MIN
SOM I ÄR
RYTM
REPRIS
LÄGGA
BESLAG
PÅ
ART1530-049-072.indd 60
ANNAT
ÄN SÅ
ÄR
ANNAT
ILSKNA
ÄN SÅ
ÄR
ILSKNA
E
E
FÖRTROENDE
ART1530-049-072.indd 65
ART1530-049-072.indd
TIDNINGAR 70
BASSÄNG
ÄGGFORMAD
ÖSTAFRIKAN
EN
SORTS
TRAKTOR
A
A
R
R
K
K
FRÅN
VISS
NÖT
FRÅN
VISS
NÖT
Stora kryptot
R
O
C
H
A
N
T
R
Ä
J
T
S
T
F
Ä
R
K
©Bulls
EN
SORTS
TRAKTOR
GJORDE
TUPPEN
IBLAND
EFTER
FATA
IBLAND
EFTER
VÄXER
FATA
GÄRNA
DÄR DET
VÄXER
ÄR
VÅTT
GÄRNA
DÄR DET
ÄR VÅTT
TOALETT
LORA
FÖRSÖKA
FÖRMÅ
FÖRSÖKA
FÖRMÅ
EN BÅT
FÖR NOA
ART1530-SomHundOchKatt.indd 1
U S T A K
T T E F A
A S R F G
D N U L F
D D K I F
R T S O R
T K N A I
A
Y KRW EI VSI RT
F A N I B A O
F GNT KF LOI CE
F
L FÄE K
L LOÄ R
H
R
I F U I I S A
V RSE R
O
B AÖT A
N
A I ET N
B TDE T
T
U
S T T I T N R
E
S
R
L
I
O E G G A B Ä
O
T MI I A
J
A RKA O
Ö A L S U T T
A M E T N
D T N H B S S
LI I TI A
T
S MRR Å
I A G S A O F
X
K L U S
T N X H B M Ä
B U
U
B
E T I EO P
O OPL
T IP O
T R A N S P O R T M E
T R SA VNE S
PV
E P A
A
P AA K AST
S P REA Y
T A
T T
SI NP LRE A
Y
T A
I N
Stora landskapskrysset
ÖSTAFRIKAN
HÄTSKHET
HOPPHÄTSKSANSA
HET
HOPPSANSA
GJORDE
ORDNA
TUPPEN
ÄDELGAS
C I B R E D I T S R Å G I E R R
D N O R I E X K L U S I V T T K
ÄR EN
GLOBETROTTER
BÖRDA
GÅRDVARSBÖRDA
NAMN
GÅRDVARSNAMN
ORDNA
ÄDELGAS
Huller om buller
Lilla lången
SA
ATTJI
NÖD
TILLTAL
TILL
VÄN
TILLTAL
TILL
OM
VÄN
BRUTEN
FÖRARM
BERETT
OM
112
BRUTEN
FÖR- SLÅ
ARM
BERETT
SLÅ 112
2015-06-15 15:38
I H S U B O
K T L Å N S
F O R O P P
S I C U A R
R A N K F E
D N L G N O
A R N T E E
IL H ÄS U
A BSO US SRT
K T L Å N S T T E
E SNR
FL O TR M
O P SP A
S
A I TC UI AGR DE NRU
R A N K F E D D K
S NNL GD NMO RK TOS
D
A
GR IN TA EÖE TF KMN
L Ä A S S R Y R I
N N K I Å B
L T M S E N F N F
A
R Ä TK
Å TGI GL E LR M
S N D M K O V S R
T A T A I K
G I A Ö F M U E N
N
I ÅRB E
CN IK B
E SDR
Å G L L M T A K O
D N O R I E
T A T A I K A M E
Ö
Ö
V
V
A
A
N S
N S
Ö
Ö
S K
S K
A
A
O R
O R
J O
J O
FOTFÄSTE
SA
FOTATTJI
FÄSTE
T
T
R
R
U
U
G
G
P L A
P L A
A
A
A R G
A R G
M O
M O
A L
A L
PRÖJÄR
SADE
DRÖJA STARKT
MED UPP
I KOPPAR
SOM
OCH
N
N
Y
Y
I
I
S
S
A
A
D
D
KYLD
I SÖRMLÄNDSKA VAGNHÄRAD VÄNTADE DENNA
HÖK PÅ ETT SKROVMÅL. DEN BLEV INTE LOTTLÖS.
LUNCH
LÅTA
SOM BI
AKTUELL
GAMLA
ROMARES
GAMLA
TORG
ROMARES
TORG
S
S
A
A
L
L
E
E
M
M
©Bulls
DRA SIG
FRAM I
SPÅRET
GENOM
H A H
U L Å
O L
G E L
E
E
N Ä R
U R E
I G T
N
T
T I V
M A
S A K
U M A
R
N
R A D
A R E
T
B E L
E R
NOG
SORGLIGT
NOG
SKULPTUR
SÅNGARE AL
FAKIR
SÅNGARE AL
FAKIR
KVÄLLSKVISTEN
© Bulls
FÖRE
SÅ
METKROK
BLOMFJÄLL
MÄRKA
MED BLI
IDYLLISKT
ÄR
REPLIKER
ÄR
REPLISORGKER
LIGT
LILJEVÄXT
2015-06-15 15:44
SYNS
I FÖNSTER
SYNS
I FÖNSTER
© Bulls
FÅR KUT
DRAR
DRAGET
MAGNUS,
KONUNG
SAGOVÄSEN
HÖRS
AV
RÄDSLA
A
A
D
D
R
R
E
E
S
S
S
S
EN BÅT
FÖR NOA
© Bulls
Bulls
©
SKÄLLA
IRANSK
KUNG
DE VAR
GUDAR
I
I
V
V
Ä
Ä
N
N
T
T
L
L
Ä
Ä
G
G
E
E
© Bulls
TON I
SKALA
KONST I
RINKEN
VWMODELL
MÅSTE
DET SOM
SKA BLI
MÅSTE
BÄTTRE
DET SOM
SKA BLI
BÄTTRE
©Bulls
ALLTSÅ
G
I
R G O
S
E
L A D
L Ä F S A
Ä L
A N
V A R S
V A G N
I
N A T
A K A
V
A R M E
E R
A K
N G O L A
O
F Ö R
R R A R
M A R T Y
A L L
T
L I F T
H A G A R
A R
T A
T E I S T
OMKOPPLARE
©Bulls
B
E
R
G
S
B
T E
S
S T
I
G
A
R
H E
SES PÅ
MOUNT
EVEREST
AKTUELL
© Bulls
Läsarbilden
P
P
I
I
T
T
T
T
O
O
R
R
E
E
S
S
K
K
T
T
PÅ RAD
GODISMÄRKE
BESVÄR
PERIODEN
©Bulls
IDYLLISKT
©Bulls©Bulls
2015-06-15 15:37
FÅR
ANESTESI
PUTS
KNÄPP
ELOGE
Ä V
R I S
K Ö
D I V
A N S
I G
M A K
R O
E N S
K A S
T
A
R S
Ä T E
A N
S S A
A
D
G R E
D I S
A N
G E
GRÖNSAK
BUSKAGET
INTE
TILLLAGAD
BENDELEN
FINNS
UTFLYKT
TRUMFKORT
SPELA
BIROLL
LEVER
OCH
HJÄRTA
SO
ÄR NYUTSLÄPPTA
KOR
TIDEVARV
SÄGS
OFTA
DOM
KLOCKA
O
Ö D R
T
G
T R A
E N
S S
N A S
Å
O
R A N
E N D
T T
O S
V G Ö
E
M
R Ö M
K L A
A M R
R A
G O
V A L
E R M
SLÖSAT
OCH
GÅTT
TILL
VALLOKALEN
ART1530-049-072.indd 54
Som hund & katt
ART1530-049-072.indd 64
ART1530-049-072.indd 50
P
R
E
Y S
S
E
K
R
E
T
F E
R
A
R
B E
GRYTBO
HAR
KAPUSCHONG
STRÅ
SNÖBOLLSKRIG
V
I
N
T
E
R
L
E
K
INFORMERAR
MASSMEDIER
©Bulls
3
7
DRICKS
DET
DRICKS
KANSKE
DET PÅ
KAFFE
KANSKE
KAFFE PÅ
KORT
NUMMER
KORT
NUMMER
4
BETER
SOM
MYGEL SIG
BETER
ETT
SVAGARE
KOLLA
© Bulls
LANTO, 1
SÅNGERSKA
7
DU
FÖRR
5
DROSKA
K
K
DURKSLAG
DURK-
KOLLA
SLAG
3S
©Bulls
F
E
L
H A
K
T
I
G
T
DEN
ÄR HAL
17
7
A T
T A
L
A R
M I
I K
R A
A
L A
E N
R G
O
I R
K A
O K
N A
T
O T
L E
E R
FISK
I
FISK
RÖK
I
RÖK
G BBR Ä
V L I 91:ans
N G kryss
B
B
2
S
S
I K
R
S I4 K
U S E L L
U S E L6 L
1S T 5
E
S T
E
O V Ä N
14 O V Ä2 N
R R I G A
R R I G A
S Ö 19K E2 R
10
S Ö K E R
A G A R E
A G A R E
6 D 14R
D R 16
Y
Y
TILLSTÅND
TILLAV
STÅND
LYCKA
AV
LYCKA
2R
GÅR
GÅR
GÅR
GÅR
RYNKA RYNKA
RYNKA RYNKA
VERK- VERKVERK- VERKSTÄL- STÄLSTÄL- STÄLLANDE LANDE
LANDE LANDE
UTSKOTTUTSKOTT
UTSKOTTUTSKOTT
GULA GULA
GULA GULA
SÖTA SÖTA
SÖTA SÖTA
RINGARRINGAR
RINGARRINGAR
POLERARPOLERAR
POLERARPOLERAR
BÅTDEL BÅTDEL
BÅTDEL BÅTDEL
SÄNDERSÄNDER
SÄNDERSÄNDER
I
II
I
NORGE NORGE
NORGE NORGE
GNAGNA- GNAGNA- KANSKE
DON DON
DON DON
KANSKE
KANSKE KANSKE
KORT GARE
KORT
KORT KORT
GARE GARE
GARE
JUAN JUAN
JUAN JUAN
ÄR DET ÄR
ÄRDET
DET ÄR DET
TORRT I TORRT
TORRTI I TORRT I
FINT
FINT
FINT
FINT
PULVER PULVER
PULVER PULVER
B
O
L
O
G
S N
A
SMUT- SMUTSMUT- SMUTSIGT
I HON
FISKAR FISKAR
FISKAR FISKAR
SIGT MED
SIGT
SIGT
MED MED
MED
I HON JIPPO
I HON
I HON
JIPPO JIPPO
JIPPO
INFOR- INFORINFOR- INFORMAMAMAMATIONS- TIONSTIONS- TIONSTEKNIK TEKNIK
TEKNIK TEKNIK
ÄR
ÄR
ÄR
ÄR
FÖR
FÖR
FÖR
FÖR
SJÄLVISK
SJÄLVISK
SJÄLVISK
SNABB
SNABBSLALOMSNABB SNABB
VOLVOSLALOM-SLALOMSLALOMVOLVO- VOLVOVOLVO- SJÄLVISK
LEVEBACKE BACKE
BACKE
LEVE- BACKE
LEVE- LEVEMODELL MODELL
MODELL
FLICKA MODELL
FLICKA
FLICKA FLICKA
RANS RANS
RANS RANS
I ÖGAT I ÖGAT
I ÖGAT I ÖGAT
ÄR DENÄR
ÄRDEN
DENÄR DEN
NI
NINI
NI
HAR HAR
HAR HAR
G
Z O N
E M U
B S
R O D
A R A
G N
GÖR
UV
GÖR
GÖR
UV
UV
ILLA- ILLAILLA- ILLASINNAD SINNAD
SINNAD SINNAD
ISFIGUR ISFIGUR
ISFIGUR ISFIGUR
ÄR
RÖDÄR
ÄR
RÖDÄR
RÖD- RÖDMARI
MARI MARI
LISTAD
MARI LISTAD
LISTAD LISTAD
FISK
BOINE BOINE
BOINE
FISK BOINE
FISK FISK
KERMIT
EN
ÖGLA
SAKNARSAKNAR
SAKNARSAKNAR
SPÄN- SPÄNSPÄN- SPÄNNING NING
NING NING
DRÖM DRÖM
DRÖM DRÖM
IVRIG IVRIG
IVRIG IVRIG
SES
SES
SES
SES
OKTO- OKTOOKTO- OKTOHÅNFULLHÅNFULL
HÅNFULLHÅNFULL
BER- BERBER- BEROVANLIGOVANLIG
OVANLIGOVANLIG
TÖS TÖS
TÖS TÖS
HARDET
DETHAR DET
HAR DETHAR
ÄR
ÄR
ÄR
ÄR
NUCKANNUCKAN
NUCKANNUCKAN
UNDER- UNDERUNDER- UNDERVISNINGVISNING
VISNINGVISNING
TILL
TILL
TILL
TILL
HÄST HÄST
HÄST HÄST
LAGER LAGER
LAGER LAGER
UNDER UNDER
UNDER UNDER
MAT- MATMAT- MATJORDEN JORDEN
JORDEN JORDEN
SMÅSJUNGA
AV SIG AV
AVSIG
SIG AV SIG
SES
SES
SES
SES
SJÄLV SJÄLV
SJÄLV SJÄLV
RUNT RUNT
RUNT RUNT
SOM
SOM
SOM
SOM
VERKET VERKET
VERKET VERKET
FÖRLED FÖRLED
FÖRLED FÖRLED
SILVER SILVER
SILVER SILVER
GHOST GHOST
GHOST GHOST
I BITAR I BITAR
I BITAR I BITAR
BONING BONING
BONING BONING
USCH! USCH!
USCH! USCH!
DE
GÅR
IGEN
KÖR KÖR
KÖR KÖR
PÅ
PÅ
PÅ
PÅ
SPÅRETSPÅRET
SPÅRETSPÅRET
TRIST TRIST
TRIST TRIST
NALLARNALLAR
NALLARNALLAR
DE
DE
GÅR
GÅR
IGEN
IGEN
DE
GÅR
IGEN
FÖRBUND
EN
FÖRBUND
FÖRBUND
FÖRBUND
EN
EN
EN
FÖR
RIKTIG RIKTIG
FÖR
FÖR
FÖR
RIKTIG RIKTIG
LÄRARE LÄRARE
HEJARE HEJARE
LÄRARE LÄRARE
HEJARE HEJARE
ÄR KLOT-ÄR
ÄRKLOTKLOT-ÄR KLOTFORMIG FORMIG
FORMIG FORMIG
T
O
A
S
T
G
J
K
V I S
A D
L E R
A E
L L O
A
L
R L
M I L
A R E
R
N
T A
K A D
O N E
H
A
R
T
S
K
I
L
D
1
I
L
E
N
10
H
KILOVOLTKILOVOLT
KILOVOLTKILOVOLT
ÖVER- ÖVERÖVER- ÖVERDRIVET DRIVET
DRIVET DRIVET
LYXIGA LYXIGA
LYXIGA LYXIGA
I
I
J
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
K
TRÄD TRÄD
TRÄD TRÄD
TIDIGT TIDIGT
TIDIGT TIDIGT
TALANG TALANG
TALANG TALANG
I USA I USA
I USA I USA
AVSATT AVSATT
AVSATT AVSATT
FARVÄL FARVÄL
FARVÄL FARVÄL
RYSS RYSS
RYSS RYSS
BLOM- LAPPA
BLOMBLOM- BLOMLAPPA LAPPA
LAPPA
FULL- FULLFULL- FULLMAR I MAR
MARI I MAR I
TRÄFFARTRÄFFAR
TRÄFFARTRÄFFAR
HAVET HAVET
HAVET HAVET
GETAPU-GETAPUGETAPU-GETAPUBEBEBEBELIEN
LIEN
LIEN
LIEN
STÄMD STÄMD
STÄMD STÄMD
MIDJA MIDJA
MIDJA MIDJA
KANFÅ
FÅ KAN FÅ
KAN FÅ KAN
ARTIKEL ARTIKEL
ARTIKEL ARTIKEL
ARTROS ARTROS
ARTROS ARTROS
NAMN- NAMNNAMN- NAMNKAJA KAJA
KAJA KAJA
GAV
GAV
GAV
GAV
FÖRFÖRFÖRFÖRART1530-049-072.indd
65
LÅTER LÅTER
LÅTER LÅTER
SOM
SOM
SOM
SOM
MYGGORMYGGOR
MYGGORMYGGOR
RING- RINGRING- RINGMASKARMASKAR
MASKARMASKAR
NÄSVISANÄSVISA
NÄSVISANÄSVISA
MATERIAMATERIA
MATERIAMATERIA
HYLLATHYLLAT
HYLLATHYLLAT
STRUTSSTRUTS
STRUTSSTRUTS
G
A
G
I
T
E
R
A
DO
DO
DO
DO
LYCKLYCKLYCK- LYCKI
II
I
LIG
LIG
LIG
LIG
SKALAN SKALAN
SKALAN SKALAN
SNOKA SNOKA
SNOKA SNOKA
DELMÅL DELMÅL
DELMÅL DELMÅL
TRE- TRETRE- TREGIRAFF- GIRAFFGIRAFF- GIRAFFDJUR DJUR
DJUR DJUR
KANT KANT
KANT KANT
GÅNGNAGÅNGNA
GÅNGNAGÅNGNA
SILVER SILVER
SILVER SILVER
IOWA IOWA
IOWA IOWA
SÖKS SÖKS
SÖKS SÖKS
HELT HELT
HELT HELT
SEGT SEGT
SEGT SEGT
PÅ
PÅ
PÅ
PÅ
OCH OCH
OCH OCH
UPPUPPUPPUPPVIRKE VIRKE
VIRKE VIRKE
HÅLLETHÅLLET
HÅLLETHÅLLET
FINNINGFINNING
FINNINGFINNING
TERROR-TERRORTERROR-TERRORHAND- HANDHAND- HANDLING
LING
LING
LING
I LJUSETI LJUSET
I LJUSETI LJUSET
CORNE- CORNECORNE- CORNEDEL AV DEL
DELAV
AV DEL AV
LIS
LIS HÖNA
LIS HÖNA
LISHÖNA
HÖNA
FARTYG FARTYG
FARTYG FARTYG
OHYRA OHYRA
OHYRA OHYRA
ELLER ELLER
ELLER ELLER
SPANSKTSPANSKT
SPANSKTSPANSKT
NÖT
NÖT
NÖT
NÖT
BRAVO BRAVO
BRAVO BRAVO
TUSEN TUSEN
TUSEN TUSEN
FÖRMAN
FÖRMAN
FÖRMANFÖRMAN
I
II
I
ROM ROM
ROM ROM
VAR VAR
VAR VAR
SKATT SKATT
SKATT SKATT
GOD- GODGOD- GODKÄNT KÄNT
KÄNT KÄNT
GÖR
UV
KAN
VARA
EN
VILLA
BLOMMABLOMMA
BLOMMABLOMMA
KATT- KATTKATT- KATTDJURET DJURET
DJURET DJURET
BÄLGA BÄLGA
BÄLGA BÄLGA
I SIG
I SIG
I SIG
I SIG
SVARTI I SVART I
SVART I SVART
MUGGENMUGGEN
MUGGENMUGGEN
LÄGGA LÄGGA
LÄGGA LÄGGA
IHOP
IHOP
IHOP
IHOP
GREKISKGREKISK
GREKISKGREKISK
TAR
TAR
BETALAS
DRYGAR
TAR
TAR
BETALAS
BETALASBETALAS
DRYGARDRYGAR
DRYGARGUDINNA
GUDINNA
GUDINNA
GUDINNA
I
VID
VIDUT
UT
UT
TAG I TAG
TAGI I TAGVID
VID
UT
MOTMOT- FÄRSEN
MOT- MOTVATTNETVATTNET
VATTNETVATTNET
IMPORT IMPORT
IMPORT IMPORT
FÄRSEN FÄRSEN
FÄRSEN
VILJA VILJA
VILJA VILJA
DEN
DEN
DEN
DEN
SKREV SKREV
SKREV SKREV
SNORRESNORRE
SNORRESNORRE
KAN
KAN
VARA
VARA
EN
EN
VILLA
VILLA
ÖGLA ÖGLA
ÖGLA ÖGLA
KLYFTIG KLYFTIG
KLYFTIG KLYFTIG
SKOOG SKOOG
SKOOG SKOOG
OCH
OCH
OCH
OCH
SALLERTSALLERT
SALLERTSALLERT
IBLAND IBLAND
IBLAND IBLAND
STÅND MELLAN
STÅND STÅND
STÅND
MELLAN MELLAN
MELLAN
MASK MASK
MASK MASK
PÅ
PÅ
PÅ
PÅ
KROKEN KROKEN
KROKEN KROKEN
FÅGLAR FÅGLAR
FÅGLAR FÅGLAR
SER
SER
SER
SER
I FRAMÅT
BILD I BILD
BILDI I BILD
FRAMÅT
FRAMÅTFRAMÅT
PRO- PROPRO- PRORÖR SIGRÖR
RÖRSIG
SIGRÖR SIG
JEKTORJEKTOR
JEKTORJEKTOR
SAKTA SAKTA
SAKTA SAKTA
ILÄSES
LÖST ILÄSES
I LÖST TALLIUM
I LÖST
LÖST
LÄSES LÄSES
TALLIUM
TALLIUM
RUM
RUM TALLIUM
RUM
TILLTILLTILLTILL-
ÖSTSTATÖSTSTAT
ÖSTSTATÖSTSTAT
FÖRR FÖRR
FÖRR FÖRR
KADAVERKADAVER
KADAVERKADAVER
ÅT LJUD-ÅT
ÅTLJUDLJUD-ÅT LJUDLIGT
LIGT
LIGT
LIGT
GUD I GUD
GUDI I GUD I
BABYLON
BABYLON
BABYLON
BABYLON
SPRIT SPRIT
SPRIT SPRIT
LÄSER LÄSER
LÄSER LÄSER
HASTIGTHASTIGT
HASTIGTHASTIGT
KAN
VARA
EN
VILLA
TRÄTRÄTRÄTRÄSPETS SPETS
SPETS SPETS
SKÖRDE-SKÖRDESKÖRDE-SKÖRDEREDSKAPREDSKAP
REDSKAPREDSKAP
SVAGT SVAGT
SVAGT SVAGT
KAFFE KAFFE
KAFFE KAFFE
HÖGSTAHÖGSTA
HÖGSTA
LIVLIVLIV- HÖGSTA
LIVBETYG BETYG
BETYG BETYG
EGEN
EGEN EGEN
FÖRR FÖRR
FÖRR EGEN
FÖRR
HUTTRA HUTTRA
HUTTRA FARLIG
HUTTRA
FARLIG
FARLIG FARLIG
NÄTT
RUM
GÄNG GÄNG
GÄNG GÄNG
DEN
DEN
DEN
DEN
SKREV SKREV
SKREV SKREV
PORTIE- PORTIEPORTIE- PORTIEREN I REN
RENI I REN I
TA DEN TA
TADEN
DEN TA DEN
KORTAREKORTARE
KORTAREKORTARE
VÄGEN VÄGEN
VÄGEN VÄGEN
© Bulls
ORÄTT
8
12
SKAPA
16
11
D
R
A
M
A
T
I
K
B
1
B
A
A
13
R
R
N
N
16
V
V
A
A
G
G
N
2
N
© Bulls
© Bulls
KAN DET 7
SIG BRA
8
L
L
Ä
Ä
R
R
A
A
R
R
I
I
N
N
N
N
A
A
N
N
SKJUTER
FAR
SKJUTER
ELLER FRÖKEN
FAR
MOR
ELLER FRÖKEN
HALLON
MOR
GÅR
HALLON
RUNT
PÅ
GÅR
TIVOLI
RUNT PÅ
TIVOLI
MÅNGA
7
© Bulls
10
ATMOSFÄR
6
MELLAN
2015-06-15
2015-06-15
15:40
15:40
HADE
MER ÄN
ETT SPÅR
Bulls
9
SPÄNNING
5
©Bulls
7
SKOLJUD
4
ILAT
CA
3,14
2
K
K Y N
I
A
S T R
A R
I X
V I A
F
S L O
T A R
O G I
R
S
T I M
D
O R S
M E N
F
U
Å T T
N E T
G A
M O
SÖDERPOJK
2
© Bulls
© Bulls
E
S
P
A L
A
N
S
A
M E D
A K
R A S
T
L
A P A
I N
J A G
O N
K O M
R
A
A M R
R E
T A
T E N
3
©Bulls
1
BRED
GATA
©Bulls
Lätt till svårt
Kära besväret
2015-06-15 15:57
2015-06-1