Nerikes kattklubb - Stockholms Kattklubb

STOCKHOLMS
KATTKLUBB
Inbjuder till sin internationella
VÅR utställning
7-8 Mars 2015
Sollentuna Rackethall
2-certifikatsutställning, ställ ut en
eller två dagar, ca 440 katter per dag.
Ägarna visar katterna för domaren
Icke nominerade katter kan lämna
utställningen efter att alla domares
nomineringar är klara, via hänvisad
utgång.
DOMARE
Jörgen Billing,DK
Eric Reijers,CZ
Veikko Saarela,FI
Luigi Comorio,IT
Anne Köhn, DK
Lena Björkander,SE
Hannah Jensen,SE
Kriistina Rautio,FI
Fabio Brambilla,IT
Michael Edström,SE
Raymond Saetre,NO
Allround
Allround
Allround
Allround
1,2
2
1,2
1,2,4
1,2,3
1,2,4
1,2
Reservation för domarändringar!
VETERINÄRBESIKTNING
Lördag 7.00 – 8.30
Söndag 7.30 – 8.30
Stamtavla/huskattbevis eller under
reg.intyg, ID-märkning samt giltigt
vaccinationsintyg ska uppvisas.
(enligt SVERAKs regler).
ANMÄLAN
Anmälningstid 1/1 – 31/1 2015.
Alla anmälningar är bindande. En
blankett / katt för båda dagarna.
Klubbsekreterarna får gärna maila
anmälningarna till:
Kat 2
Inger Nilsson,
[email protected]
Kat 1,3,4,5
Marie Westerlund,
[email protected]
ÄNDRINGAR
Byte av katt endast efter kontakt med
respektive kategoriansvarig.
ASSISTENTER/ELEVER
[email protected]
BURPLACERING
Det kommer att vara fri placering inom
respektive kategori båda dagarna.
PRISER
Anmäles till: [email protected]
EGEN BUR
Var vänliga att anmäl detta till
Anita Ekholm då vi hyr bord till dessa.
[email protected]
(Vi accepterar EJ egna burar på
SVERAK bord)
ANMÄLNINGSAVGIFTER
Per katt och dag
300kr
Ingen kullklass denna gång
Sen-veteranklass
300kr
(om utställd i annan klass 150 kr)
Senior = katt som är 7–10 år.
Veteran = katt som är över 10 år.
Uppfödarklass
0kr
Avelskatter
300kr
(ställd i annan klass 0kr)
Klass 13a, 13b, 13c
300kr
Assistenter ersätts med 300 kr + mat
MONTERPLATSER
Kontakta: Anita Ekholm
[email protected]
ALLMÄN INFORMATION
Domarfördelningen läggs ut på vår
hemsida ca 14 dgr före utställningen.
Cafeteria med mat finns i hallens regi.
Gott & billigt!!
FIFes och SVERAKs regler gäller
www.sverak.se
UPPLYSNINGAR 18.00 - 20.00
Inger Nilsson: 0768-506995
[email protected]
Katarina Östh-Kopp: 0731-572121
[email protected]
Huskatter över 10 månader ska vara
kastrerade.
Ekonomi:
Katarina Östh-Kopp, 0731-572121
[email protected]
Alla kokarder kostar 20kr utom titel
som är gratis!
Katalog
40kr
Utställningskommissarie:
Inger Nilsson, 0768-506995
[email protected]
(säljes i informationen på utställningen)
AVGIFTEN
Insättes på Postgiro: 254098-7
Stockholms Kattklubb
C/O Katarina Östh-Kopp
Skogalundsklippan 26
131 39 Nacka
För utländska utställare:
NDEASESS, IBAN
SE 34 9500 0099 6042 0254 0987
Kattens regnr, ägare, telnr och
utställningsdag måste framgå av
betalningen.
Återbetalning efter anmälningstidens
slut endast mot av SVERAK godkänt
veterinärintyg enligt
utställningsreglerna § 1.15,
HOTELL
Scandic Sollentuna +46851726400
Hotellcentralen 08-7892490
.
Upplysningar,
Jourtelefon under utställningen:
Stefan Davidsson, 070-862 87 74
Johan Remmerth, 070-143 17 80
Caroline Davidsson, 073-9862969
För nyheter och info om utställningen
Besök oss på nätet:
www.stockholmskattklubb.se
eller på vår
Facebooksida
VI I SK ÖNSKAR ER ALLA VARMT
VÄLKOMNA TILL EN HÄRLIG
KATTHELG