September-november 2015

Pastorns tankar
Förbön är något centralt i den
kristna församlingen. Gång
efter annan uppmanar oss nya
testamentet att be, både enskilt
och tillsammans.
I samband med våra förmiddagsgudstjänster kommer vi att
delvis förnya formen. Ljusbäraren kommer vi att fortsätta
med som vi gör och vi kommer
att komplettera med en skål
fylld av sand som vi också kan
tända ljus i. Det har visat sig
att ljusbäraren inte räcker till
för alla ljus.
Vi kommer också ha möjlighet
att fylla i förbönslappar och
lägga i en bönekorg. Dessa
bärs fram i slutet av gudstjänsten för gemensam bön. Då
läses de inte upp.
Jag kommer sedan att läsa dem
en gång under veckan och
personligt be. Om du lägger
ner en vit lapp blir det förbön
under en vecka och skriver du
på en gul sträcker sig förbönen
under två månader.
Du får naturligtvis vara helt
anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn.
Just nu arbetar vi med vårt
kapell så att denna bönens
plats skall få tjäna bäst i vår
församling. Goda förslag finns.
Så vill jag önska er allt gott
och vi ber om en välsignad
hösttermin i vår församling.
Lars Widéll
Vecka 40
Tisdag 29 september
18.00
Alpha
Varför ska jag be och hur?
Onsdag 30 september
14.00
Onsdagsträffen
Åldrandets sjukdomar
Ellen Beran berättar
18.00
Musikalövning
Torsdag 8 oktober
15.30
Andakt
Hovhults äldreboende
Söndag 11 oktober
11.00
Gudstjänst med tema
Uppenbarelseboken
Tacksägelsedagen
Lovsång
Lars Widéll, Anna Wallin, Sofia Grönlund
- sång.
Vecka 42
OKTOBER
Torsdag 1 oktober
16.30
Bön
18.00
Bibelstudium
Kolosserbrevet
Fredag 2 oktober
RPG´s höstmöte
Fiskebäcks Missionskyrka. Anmälan.
Söndag 4 oktober
11.00
Gudstjänst med nattvard
Helige Mikaels dag
Änglarna
Lars Widéll
Vecka 41
Tisdag 6 oktober
18.00
Alpha
Varför ska jag läsa Bibeln
och hur?
Onsdag 7 oktober
14.00
En kopp kaffe och en psalm
14.00
Akvarellklubben
18.00
Musikalövning
Tisdag 13 oktober
10.00
Andakt
Skogslyckans äldreboende
18.00
Alpha
Hur leder oss Gud?
Onsdag 14 oktober
14.00
Onsdagsträffen
Sån´t folk finns inte
Christian Persson berättar
18.00
Musikalövning
Torsdag 15 oktober
19.00
Församlingsmöte
Lördag 17 oktober
11.00
Musikalövning
15.00
Musik i Södertull
Musikalen Tillsammans
Söndag 18 oktober
15.00
Musik i Södertull
Musikalen Tillsammans
Vecka 43
Måndag 19 oktober
18.00
Alpha
OBS! Dagen!
Hur ska jag stå emot det
onda?
Torsdag 29 oktober
16.30
Bön
18.00
Bibelstudium
Kolosserbrevet
NOVEMBER
Tisdag 20 oktober
18.30
Idrottsföreningar inbjudna
till föreläsning
Söndag 1 november
11.00
Gudstjänst
Onsdag 21 oktober
14.00
Akvarellklubben
Lars Widéll, Kerstin Alexandersson,
Läsarsångskören.
Torsdag 22 oktober
18.30
Idrottsföreningar inbjudna
till föreläsning
Vecka 45
Fredag 23 oktober
9-12
Arbete för missionen
Fredagsklubben
Söndag 25 oktober
11.00
Gudstjänst
21:a sönd. eft. Trefaldighet
Samhällsansvar
Margareta Berntsson, Lauri Piensoho
Vecka 44
Tisdag 27 oktober
18.00
Alpha
Varför och hur ska vi berätta
om vår tro för andra?
Onsdag 28 oktober
14.00
Onsdagsträffen
Så länge skutan kan gå
Lars Widéll sjunger och berättar om Evert
Taube.
19.00
Läsarsångskören övar
Sönd. eft. Alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Tisdag 3 november
18.00
Alpha
Helar Gud idag?
Onsdag 4 november
14.00
Akvarellklubben
Lördag 7 november
Alphadag om den Heliga
Anden
Söndag 8 november
11.00
Gudstjänst med tema
Uppenbarelseboken
21:e sönd. eft. Trefaldighet
Förlåtelse utan gräns
Lars Widéll, Lars-Göran Berg
Vecka 46
Tisdag 10 november
10.00
Andakt
Skogslyckans äldreboende
18.00
Alpha
Vad ska vi ha kyrkan till?
Onsdag 11 november
14.00
Onsdagsträffen
Önskan
Ketty Andersson berättar om
biståndsarbete
Torsdag 12 november
18.00
Bibelstudium
Kolosserbrevet
Lördag 14 november
17.00
Musik i Södertull
i Pingstkyrkan
Storbandskonsert med The Mission Big
Band från Västra Götaland.
Sångsolist: Sara Salomonsson, Skövde
Dirigent: Lars Widéll
Söndag 15 november
11.00
Sånggudstjänst
Söndag före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Vecka 48
Onsdag 25 november
14.00
Onsdagsträffen
Jultraditioner
Gun Jarnedal berättar
19.00
Körövning
Torsdag 26 november
16.30
Bön
18.00
Bibelstudium
Kolosserbrevet
Söndag 29 november
11.00
Högtidsgudstjänst
1:a i advent
Ett nådens år
Lars Widéll, Ewa Larsson. Kören och
solister. Församlingen firar 30 år. Nya
mattan invigs.
Vecka 49
Lars Widéll, Anna Wallin, Vikens kör.
Onsdag 2 december
14.00
Akvarellklubben
Vecka 47
Onsdag 18 november
14.00
En kopp kaffe och en psalm
14.00
Akvarellklubben
19.00
Körövning
Fredag 20 november
9-12
Arbete för missionen
Fredagsklubben
Söndag 22 november
11.00
Gudstjänst
Domssöndagen
Kristi återkomst
Lars-Göran Berg, Karin Henningson
Torsdag 3 december
15.30
Andakt
Hovhults äldreboende
Lördag 5 december
10-12.30 Julförsäljning
Söndag 6 december
11.00
Gudstjänst med nattvard
och tema Uppenbarelseboken
2:a i advent
Guds rike är nära
Lars Widéll, Inger Johnsson. Sara Palm
Granat och Björn Granat sång och musik.
Församlingsboken
Högtidsdagar
6 okt.
Olof Lång 90 år
23 okt.
Johnny Olsson 80 år
2 nov.
Berit Stenqvist 80 år
Bortrest
11 nov.
Reinhold Frisk 80 år
Avlidna
Sara Lundell avled den 10 juni.
Begravningsgudstjänst hölls i Ljungs
kyrka den 10 juli.
Till vännen Anita Larsson,
när jag vandrar i fjällen
Klockljungens spröda klingande påminner mig
att jag borde vara hos dig
Hålla din hand när du väntar in
den dova klangen från kyrkornas klockor
Forsen som porlar, rinner, störtar fram
som tiden, som livet så fort, för fort,
med oss och förbi oss
Men som du, som vi, som är ensamma,
alltid har Vännen så väntande nära
Har du också vänner som bär,
som vakar och tröstar dig
Som ger lite tillbaka från alla du tröstat och stöttat
Lite tillbaka, i väntan
på ängsklockans sista toner
Anita Larsson avled den 27 juli.
Så samlar jag nu för att fortsätta ge Begravningsgudstjänst hölls i Equmenia- tillbaka,
kyrkan i Alingsås den 10 augusti.
som du, utan åtskillnad ge
För alla att veta att du var vännen
Att vi nu är vännerna som får ge vidare
Linneans sköra klirrande nära marken
Lyssna, så hör vi,
Birgitta Dalstad-Frisk och Reinhold Frisk den klingar oss in i evigheten
Ringer dig hem till din mor och far,
Nordanvindsvägen 2
till Vännen som väntar, 451 60 UDDEVALLA
som alltid har väntat
Ny adress
tel. 070-265 82 12 (Birgitta)
tel. 070-327 56 76 (Reine)
Följ oss på Facebook!
Dom säger att du har gått bort
och du har gått bort från oss
Men regnbågen över sjön
bekräftar det jag redan vet,
att du har kommit hem
från vännen Britt R