ARBETSMÖTE FÖR BARNAHUS SKARABORG

Skaraborgsgruppen mot barnmisshandel och sexuella övergrepp
inbjuder samtliga parter för att vi ska bli ännu bättre!
ARBETSMÖTE FÖR BARNA HUS
SKARABORG
Inbjudna är företrädare från Hälso- och sjukvården;
BUP 4 platser, BUM 4 platser, Polismyndigheten 6 platser, Åklagare 5 platser,
Särskilda företrädare 4 platser, Socialtjänsten 32 platser fördelat 2 per kommun
och ytterligare 2 platser till Skövde kommun. Samverkande parter ombeds utse
och anmäla utifrån fördelat platsantal så att vi får en god spridning.
Tid
fredagen den 22 maj k 08.30-12.00
Plats
Skövde Gothia Science park, lokal Insikten
Program
08.30-09.00
09.00-09.45
09.45-10.00
Morgonfika
Anna Forssell, doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet
presenterar utvärderingen Barnahus Skaraborg, innehåll och
slutsatser.
Redovisning av verksamhetsberättelse för Barnahus 2014,
Roland Bertilsson, Skövde kommun.
Bensträckare innan arbetspass
10.15 -12.00 World café
Arbetsmöte med utvärderingens förbättringsförslag som grund.
Vi utgår från barnets bästa i ”de fyra rummen”:
Skyddet, Brottsutredningen, Fysisk hälsa, Psykisk hälsa
Hur ska våra organisationer svara upp mot det på bästa sätt?
Ambitionen är att förbättringsförslag skrivs på plats så att dagen
kan sammanfattas till en rapport som kan underställas
ledningsgruppen för Barnahus.
Avgift
Anmälan
Finansierande parter för Barnahus står kostnaden för
arbetsmötet.
på bifogad Skaraborgs Kommunalförbunds webb
http://www.skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/
senast den 30 april 2015
Kontaktperson Pia Jonsson-Axelsson, 0500-49 72 04
[email protected]