Cykelhage-delta-cyklos

DELTA Cykelhage
DELTA Cykelhage
Staden blir alltmer förtätad. Fler fordon och färdmedel samsas på samma yta. Ökat
cyklande ställer krav på nya platser för cykelparkeringar.
DELTA Cykelhage är framtagen för att skapa ordning i staden. Med de markerande
och avskärmande gavlarna kombinerat med DELTA cykelställ blir cykelparkeringen
tydlig, säker och intuitiv. Cykelhagen kan placeras utanför trottoaren, på bilparkeringar,
mellan bilarnas körfält, vid gågator, hållplatser, arenor eller andra platser där man
önskar en markerad cykelparkering med god ordning.
Cykelhagen ingår i DELTA-systemet, vilket gör att den är väldigt flexibel och kan
byggas med önskat totalmått och c/c mått, utifrån de DELTA-sektioner som finns.
TYDLIG ORDNING
- Cykelhagarnas unika utformning och funktion med en markerad gavel skapar en
tydlig och god ordning kring cykelparkeringen.
FLEXIBEL & MOBIL
- C/c mått - flera valmöjligheter: 500, 600 och 700mm.
- Totalmått och antal platser kan anpassas med alla DELTA-sektioner.
- Tre olika förankringsalternativ, inkl. mobila fundament.
- Välj RAL-färg för tydlig profilering eller anpassning till omgivande miljö.
ANVÄNDARVÄNLIG
- Intuitiv och enkel parkering som alla kan och känner igen.
- Cykelstället är utformat med både ramlåsning och stadig uppställning.
- Se mer info om funktionen under cykelstället DELTA.
ROBUST OCH SÄKER
- Designad och byggd för att tåla krävande utemiljö.
- Cyklisten låser fast cykelns cykelram och hjul i cykelställets bygel.
ART. NR
312434 Cyklos DELTA Cykelhage c/c 500mm
Sektioner 2m/2,5m - 4/5 platser
312435 Cyklos DELTA Cykelhage c/c 600mm
Sektioner 2,4m/3m - 4/5 platser
313436 Cyklos DELTA Cykelhage c/c 700mm
Sektion 2,8m - 4 platser
Andra sektioner finns som special.
Artikelnumret kompletteras med totalmått på cykelhagen.
Ex.
312434-7,5m - Cyklos DELTA Cykelhage c/c 500mm, 7,5m – 15 platser.
312435-14,4m - Cyklos DELTA Cykelhage c/c 600mm 14,4m – 24 platser.
osv.
FÖRANKRING
Alt. 1 – Adapter + betongfundament
Alt. 2 – Nedgjutningsrör
Alt. 3 – Betongfundament (slät yta) ovan mark – mobilt
MATERIAL
- Förzinkat + pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
DESIGN: S-E JOHANSSON
Cyklos AB
+46 (0)8 68 40 50 60
[email protected]
www.cyklos.se
[1512]