Det här är ett hus som kan placeras på sjönära platser runtom i

Det här är ett hus som kan placeras på sjönära platser runtom i Dalsland, enskilt
eller i grupp.
Husets färg, form, material och proportioner påminner om det traditionella
torphuset. Faluröda träfasader med lockpanel bryter likt de gamla husen av
den mörka gröna skogen. Husformen är en förskjutning av den traditionella
hustypologin med proportioner i plan och fasad. Husets trästomme yttrar sig i
lika stora rum som kan delas av eller öppnas upp efter behov.
När man närmar sig huset möts man av en faluröd fasad som vilar på en
rödpigmenterad grund. Entrén till huset är placerad på ena gavelsidan bakom
en stängd trädörr. Gavelsidans form avslutas i två olika sidor. Den mer publika
höga fasaden öppnar upp huset mot förgårdsmarken och gatan. Orangeriet
bildar en omfamning av entrésidan och skapar en liten gård. Den mer privata
sidan är en lågt liggande fasad som gömmer sig under ett utskjutande tak som
följer landskapet ner mot vattnet. Huset har ett unisont tak över rum som är
4,2 x 4,2 meter stora. Rummen skiljer sig åt i volym och upplevs olika. Kvalitet,
atmosfär och känsla ändrar sig i takt med rörelsen genom huset.
Inifrån rummen är utsikten över horisonten och naturen obruten.
Orangeriet är en möjlighet för den boende att genom enkla medel försörja sig.
I glastaket finns solceller för att utvinna el. I orangeriet vistas man under större
delen av året. Rummet kan användas för att odla i, som verkstad, ateljé eller en
plats att ha stora kalas i.
Övervåning
Entrévåning
Planer, skala 1:100
0
5
10 m
a
b
a
b
a
b
a
b
Röda husen
1/5
1. Hopperud
2. Kvarnviken
3. Sillbodals-Näs
5. Äng
Översiktsplaner, skala 1:1000
4. Upperud
0
50
100 m
Röda husen
2/5
1. Hopperud
2. Kvarnviken
3. Sillbodals Näs
5. Äng
Situationsplaner, skala 1:400
0
20
40 m
4. Upperud
Röda husen
3/5
Elevation hög del
Elevation gavel med orangerie
Elevation entrégavel
Elevation låg del
Sektion a-a
Sektion b-b
Elevationer & sektioner, skala 1:100
0
5
10 m
Röda husen
4/5
1. Hopperud
2. Kvarnviken
3. Sillbodals Näs
4. Upperud
5. Äng
Exteriöra vyer
Röda husen
5/5