SKÄRGÅRDSDUVAN 2015 OBS Ändrade platser

SKÄRGÅRDSDUVAN 2015
OBS Ändrade platser
Engelholm
20150502
Vikbolandet
20150606
Söderköping
20150801
Final
20150905
OBS finalen bestäms efter omgång 3.
Startavgift för varje disciplin bestäms vid första mötet.
Tävlings discipliner
2*15 duva individuellt samt lag
2*25
”
Söderköping skeet Engelholm trapp samt
Vikbolandet sporting.
Vid pennan
Peder Grankvist
Ändrad av L Edstam