INVENTERING AV PLATSER FÖR FERIEPRAKTIKEN

Datum
Vår beteckning
2015-03-06
Tillväxtavdelningen
Ferie 0918-141 39
KS-15700207-2
INVENTERING AV PLATSER FÖR FERIEPRAKTIKEN
SOMMAREN 2015
Senast 2015-03-20 vill vi ha Ert svar
Nu är det dags att ha planerna inför sommarens ferieverksamhet klara, och därför
uppmanas kommunens verksamheter att lämna besked om möjligheten att ta emot
ungdomar på er arbetsplats.
För att få ta emot ferieungdomar måste det finnas en ansvarig handledare som
respektive verksamhet själv tillhandahåller och bekostar. Daglig handledning är mycket
viktigt för en god arbetsmiljö för ungdomen. Den som råder över arbetsstället har det
totala skyddsansvaret för ferieungdomarna och en skyldighet att se till att arbetsmiljön är
bra (se information i ”Minderårigas arbetsmiljö”, finns på Norsjö kommun hemsida). Det
innebär att varje arbetsplats måste göra en riskbedömning, med utgångspunkt från
att det handlar om minderåriga i arbetslivet.
Arbetsmarknadshandläggaren sköter det administrativa arbetet kring feriepraktiken och
ferieungdomarnas lön bekostas av Norsjö kommun. Målsättning för ferieverksamheten är
att ge ungdomar en värdefull sysselsättning under några sommarveckor samtidigt som
ungdomarna ges tillfälle att skaffa sig en första värdefull erfarenhet från arbetslivet. Det
ger också arbetsgivarna en möjlighet att få en första kontakt med framtida arbetskraft.
Feriearbete kan sökas av ungdomar skrivna i Norsjö kommun som gått ut årskurs 9 och i
mån av plats för dem som gått ut gymnasiets årskurs 1.
Under v. 20-21 får kontaktpersonen ni angett för feriearbetsplatsen information om vilka
ungdomar som tilldelats plats. Vi kan inte garantera att ni får det antal feriearbetare som
ni önskar då antalet platser kommunen kan erbjuda minskar i jämförelse med tidigare år.
Anmälan görs enklast genom att ladda ned blanketterna från Norsjö kommuns
hemsida, där finns både anmälningsblankett och blankett för riskbedömning. Fyll i
samtliga uppgifter och skicka dem som e-post till [email protected] Det
går också bra att skicka anmälan i pappersform med internposten till Eleonore
Hedman eller som brev till Norsjö kommun/Ferie, 935 81 Norsjö.
Har ni några funderingar är ni välkomna att höra av er till Eleonore Hedman, 0918-141
39
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Norsjö Kommun
Storgatan 67
935 81 NORSJÖ
E-postadress: [email protected]
TELEFON/FAX
Telefon 0918-140 00 vx.
Fax 0918-141 00
BANKGIRO
5741-0151
ORGANISATIONSNR.
21 20 00 – 2858
1(1)