APL perioder HT-2015 - Kristianstad kommun

APL praktik- för elever på vård- och omsorgsprogrammen, barn- och fritidsprogrammen, personlig assistent utb, HT-2015!
med reservation om eventuella förändringar!
För kännedom till våra verksamheter!
2015-07-15
Kristianstads kommun OMSORGSFÖRVALTNINGEN
HÖSTEN
ÄO 2015
Plusgymnasiet
Milnergymnasiet
Milnergymnasiet, Dagar/veckor som eleverna inte kan:
Wendesgymnasiet
Wendesgymnasiet
Wendesgymnasiet
Demens, korttid
5-6 pl av dessa SoS
v 44, 29/9, 20/10, 22/10, 15/12
Praktiska gymnasiet x = 1 dag o hela term. X= 3v:or
ons och 46-48 m-f
Praktiska gymnasiet x = 2 dag o hela term. X = 3v:or
ons o to. och 46-48 m-f
Praktiska gymnasiet x = 3 dag o hela term. X = 3v:or
ons, to o fr. 46-48 m-f
Gymnasiesärskolan, m-f = måndag-fredag, , ändr. 25 aug 3 veckor m-f
Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan
4 veckor m-f
5 veckor m-f
Miroi
HÖSTEN
SoS 2015
Vuxenutbildningen
Plusgymnasiet
Milnergymnasiet
Wendesgymnasiet
Wendesgymnasiet
Wendesgymnasiet
Praktiska gymnasiet
Praktiska gymnasiet
Furuboda folkhögskola
Hässleholm
Gymnasiesärskolan
ev.
2015-01-27, Rev 2015-02-19,15-03-11
Rev, 2015-07-09, 15-08-25
Vecka
VoB, htj
VoB, htj
Vuxenutbildningen Yrkesvux VoO 1
Vux.Utb. VoO reguljär
Vux.Utb. Äldres hälsa/livskval. dem 200 p
ons, 46-48 m-f
ons, to, o fr, 46-48 m-f
24/8 31/8 7/9 14/9
term 1
term 1
term 3
VoB DEM
VoB, htj
ÅK 3
ÅK 2
MP, 1d/elev ÅK 1
Mötesplats ÅK 1
Mötesplats ÅK 2
Mötesplats ÅK 3
VoB
Åk 1
VoB
Åk 2
VoB
ÅK 3
VoB, MP
ÅK 2
VoB, MP
ÅK 3
VoB, MP
ÅK 4
VoB
25 platser
25 platser
20 platser
29 platser
VoB
mixat
term 3
ÅK 2
ÅK 2
Åk 1
ÅK 2
Åk 3
Åk 1
ÅK 3
term 1
ÅK 2-4
v 39-51 är from 21 sept till 18 dec.
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
X X X X
X X X X
X X
X X X
50 platser
Fältstudier
x
X
5-6 platser
x
x
x
x
X X X X X X
x x x x x x x
x
x
x
X
x
x
x
X X X
5 platser
5 (13) platser
1 platser
3 platser
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
X
X
X
X
X X
X
2 platser
1 platser
14/12
X
2-4 platser
1 platser
30/11 7/12
44 45 46 47 48 49 50 51
X
X
X X X X
47 platser
X
X
x
x
x
X
x x
x x
x x
X
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
X X
x
x
x
?
Vecka
Spec.ped
HÖSTLOV vecka 44! (ej VUX)
4 platser
31 platser
5-6 platser
5-6 platser
2-4 platser
5 platser
?
3 platser
9 platser
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
X X X
X X X X X
X
X X
X X X
X
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
X
46 47 48 49 50 51
X X X
X X X X X
X
X
X
X
X X X X X
X X x x
X X x x
X
platser
Mvh Samordnare: Mary A Marks 044-136818
Äldreomsorg
Paul Nilsson 044-136902
Stöd- och serviceenheten