UTMÄRKTA PLATSER”

”UTMÄRKTA PLATSER”
Onsdagen 19 november kl. 19 på Bäckalyckan
 Evert Melin och Lars Erik Joakimson berättar om Museiföreningens 12 nya informationstavlor.
 Betydelsefulla platser i Götafors och Vaggeryd.
Kaffeservering
IOGT/NTO
Entré 50 kr
NBV
Waggeryds Museiförening
JUL I STUGAN
Söndag 7 dec kl 14-17
Adventskaffe i julpyntad
stuga. Lucia utgår från
Magnisa stuga vid framträdandet på scenen.
Välkommen!
NBV
Byarums Hembygdsförening och Waggeryds Museiförening ger
gemensamt ut 2015 års almanacka. Almanackan säljs som vanligt
av roteombud och i affärerna. Genom att Museiföreningen
erbjuder den via sitt medlemsutskick kan beställning göras med
e-post till [email protected]
Beställningar kan också göras till Ann-Sofie Andersson, telefon
036-18 90 51. Inbetalningsfaktura kommer med almanackan.
Ange namn och adress.
Almanackan kostar 50 kr + porto
Museiföreningen
Jönköpingsvägen
Ny studiecirkel har startat.
Nu gäller det Jönköpingsvägen. Har du minnen, bilder
och berättelser om Jönköpingsvägens affärer och
arbetsplatser så hör av dig
till Evert Melin 070-5161931
eller Gunilla Wallenberg
0393-31346
WAGGERYDS
MUSEIFÖRENING
C. SVENSSONS SMEDJA
1892 startade C. Svensson en vagnfabrik vid Stödstorpsån i Götafors. 1897 flyttade han vagnfabriken
till kvarteret Oden i Vaggeryd. I smedjan arbetade 24 smeder och hantlangare, samt sju hopsättare.
Tillsammans med verkmästare, kontorspersonal uppgick arbetsstyrkan till ca 35 personer.
Den 11 mars 1920 brann Vaggeryds Vagnfabrik ned. En vacker smedja i tegel och med lanternintak
uppfördes samma år på en ny plats något väster om den gamla tomten.
I början av 1920-talet minskade efterfrågan på vagnar och C. Svensson började tillverka karosser till
lastbilar och bussar.
I november 1923 sätts C. Svensson i konkurs men fabriken drevs vidare i olika ägarformer.
1946 brinner smedjan för andra gången. Den återuppförs samma år dock utan lanterniner.
1968 köper Vaggeryds köping fabrikslokalerna och hyr ut dem till olika företag.
AB Möbelkompaniet Rex, Steens Vagnfabrik AB, Bröderna Andersson Vagnfabrik,
AB Blomgren o Svensson är några exempel på företag som verkat i C. Svenssons smedja.
C. Svenssons smedja är ett betydelsefullt minnesmärke från Vaggeryds tidigaste industriverksamhet.
C Svensson med sin arbetsstyrka framför den nybyggda smedja 1923.
http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/479
Buss byggd av bröderna Andersson omkring 1937.
Inredning och lackering gjordes i C. Svenssons smedja
Södra fasaden av C. Svenssons smedja.
Foto Evert Melin
Kalesch tillverkad av Vaggeryds Vagnfabrik C. Svensson. Kalesch är en paradvagn med motställda säten dragen av
parhästar. Ägare – 2014 är Per-Olof Gustavsson, Örsby Sävsjö.
Hembygdsrådet beskriver kommunens historia
Hembygdsrådets åtta föreningar är mitt uppe i arbetet att förse Vaggeryds kommun med intresseväckande
informationstavlor med kultur- och samhällshistoriskt innehåll. Tavlorna kommer att ha samma utförande
och gemensam layout, med kort textbeskrivning, förklarande foton och kanske en karta.
Genom modern teknik vill vi locka fler att upptäcka vår lokala historia. På varje tavla finns qr-koder till
Riksantikvarieämbetets sida ”Platsr” och Vaggeryds kommuns sida Kulturspår. Genom qr-kod kan den
intresserade med sin smarta telefon koppla upp sig och få del av utförligare beskrivningar. Flera tavlor
kommer dessutom att utgöra punkter för alla de som roar sig med geocaching. På samtliga tavlor finns
Vaggeryds logotyp och symbolen ”Platser för att göra skillnad”. Hembygdsrådets föreningar kommer på
detta sätt markera över 100 platser, som bedöms angelägna att minnas i vår kommun.
Waggeryds Museiförening sätter i första omgången ut 12 tavlor. I Götafors uppmärksammar vi Götafors
Järnbruk och ”Mjölkkiosken” vid Hjortabron. I Vaggeryd blir det Vaggerydsgårdarna, sommarlagårdar,
Missionsparken, Vaggeryds kvarn, Stationen, Hotellen, Magnisa stuga, Hjalmar Anderssons Snickerifabrik,
C. Svenssons smedja och Folkets park vid Götastrand.
Onsdagen 19 november kl 19.00 kommer Evert Melin och Lars Erik Joakimson i detalj beskriva innehållet i
Museiföreningens 12 första tavlor.
Vaggeryds Hembygdsråd består av hembygdsföreningarna i Bondstorp, Byarum, Svenarum,
Tofteryd/Hagshult och Åker samt Miliseum, Waggeryds Museiförening och Östbo Historiska Sällskap.