Siljaterminalen - Stockholm Parkering

2015-07-29. Med reservation för förändringar n
o
r
n
di
Li
äge
n
No
ajväge
www.stockholmparkering.se
n
Värtahamnen
n
heg
av
sg
.
h
Öst
am
m
Tallink
Frihamnsterminalen
ar
E20
lud
Tege
Sehl-g.
stedts
Danshög-
sg
Försvarets
88 p-platser
Pris/Hinta/Hind
100 SEK/24 t
Max p-tid/Sallittu
pysäköintiaika/
Maksimaalne
parkimine aeg:
4 dygn/vrk/päeva
hamn
Krigsarkivet
160 p-platser
Pris/Hinta/Hind
100 SEK/24 t
Max p-tid/Sallittu pysäköintiaika/Maksimaalne
parkimine aeg:
7 dygn/vrk/päeva.
Bristol
Sand
äg
e
n
.
90 p-platser
Pris/Hinta/Hind
100 SEK/24 t
Max p-tid/Sallittu
pysäköintiaika/
Maksimaalne
parkimine aeg:
4 dygn/vrk/päeva
n
n
Gärdet
aje
aK
sd
d .
lu ten
e
g uk
Te iad
v
Hamburg
at a
Tallink/ Siljaparkeringen
Malmvägen
.
nv
Gärdets
sjukhus
ementsg
Kamp
.
ICA
am
H
Sandhamnstan
plan
nsga
Hamburgsvägen
dr
Sö
dham
Hangö
vägen
a
Värtaväge
n
Södra Bassängkajen
dr
Sö
.
sg
ck
Gärdet
San
62 p-platser
vid/ lähellä/lähedal
Hotel Scandic Ariadne
Pris/Hinta/Hind
100 SEK/24 t
Max p-tid/Sallittu pysäköintiaika/
Maksimaalne parkimine aeg:
5 dygn/vrk/päevä
Värtaterminalen
Finlandsparken
ba
ds
äge
Kiel
jen
Fjärde
Bassängv.
dsv
Norra Bassängka
Tredje
Bassängv.
Södra Hamnv.
lud
Hamnpirsv.
Yttre
Hamnpirs
kajen
Norra Hamnpirskajen
me
en
Bilväg
Autotie
Sôidutee
Norra K
Jägmästarg.
Värtaverket
Teg
e
n
rv.
vä
je T
Tred
kogsgr.
at
a
Gångväg
Kävelytie
Kônnitee
gen
n
väge
ingö
Lid
ar
v
Dianaog
k
SGerlesborgs- parken
skolan Kolargatan
ortens
kola
Parkkipaikat
Värtaterminaalin lähistöllä
Parkimisala
Värtaterminali lähedal
nvä
am
n
n
ta
ga
g.
t
ak
P-platser vid
Värtaterminalen
570 p-platser
Pris/Hinta/Hind
50 SEK/24 t
Max p-tid/Sallittu
pysäköintiaika/Maksimaalne parkimine aeg:
16 dygn/vrk/päevä.
dra .
n
A ärv
Tv
H
rra
is-
e
avä g
an
Di
m
te
Ar
g.
s
od
r
m
Ni
Ropsten
Ropsten
Millesgården
Ropstens
infartsparkering
Första
Bassängv.
Andra
Bassängv.
asv
erk
sv
b
gö
Magasin 3
Frihamnen