Lediga platser nationellt program

2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Andreasgymnasiet
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet
Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet
20
20
20
3
4
3
17
16
17
Totalt
60
10
50
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
1
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Botkyrka kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Ekonomiprogrammet inr juridik, S:t Botvids gymnasium
Naturvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, S:t Botvids gymnasium
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap och samhälle, särskild variant inom det estetiska
Restaurang- och livsmedelsprogrammet inr kök och servering, Tumba gymnasium
Samhällsvetenskapsprogrammet inr beteendevetenskap, S:t Botvids gymnasium
Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, S:t Botvids gymnasium
10
10
5
16
20
20
1
2
0
4
13
6
9
8
5
12
7
14
Totalt
81
26
55
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
2
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Carl Wahren Gymnasium
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad /mark och anläggning, lärling, Carl Wahren
Barn- och fritidsprogrammet inr fritid och hälsa/pedagogiskt arbete lärling, Carl Wahren gymnasi
El- och energiprogrammet, Carl Wahren gymnasium
El- och energiprogrammet inr automation/elteknik/energiteknik lärling, Carl Wahren gymnasium
Hotell- och turismprogrammet inr hotell och konferens/turism o resor lärling, Carl Wahren Gymn
Industritekniska progr. inr driftsäk,underhåll/process/produkt,maskintekn lärling, Carl Wahren Gy
Restaurang- och livsmedelsprogrammet inr kök och servering lärling, Carl Wahren Gymnasium
VVS- och fastighetsprogrammet, Carl Wahren Gymnasium
VVS- och fastighetsprogrammet inr fastighet/VVS lärling, Carl Wahren Gymnasium
Vård- och omsorgsprogrammet lärling, Carl Wahren Gymnasium
5
10
10
10
10
10
7
5
5
5
0
4
0
1
0
1
2
0
0
0
5
6
10
9
10
9
5
5
5
5
Totalt
77
8
69
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
3
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Carlgrenska Waldorfgymnasiet
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Estetiska programmet inr waldorf, Carlgrenska Waldorfgymnasiet
Naturvetenskapsprogrammet inr waldorf, Carlgrenska Waldorfgymnasiet
Naturvetenskapsprogrammet inr waldorf-natur, Carlgrenska Waldorfgymnasiet
10
10
10
4
6
0
6
4
10
Totalt
30
10
20
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
4
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Consensum
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Vård- och omsorgsprogrammet, profil Akutsjukvård, Hälsa & Friskvård, Högskola/Universitet, Co
60
39
21
Totalt
60
39
21
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
5
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Cybergymnasiet Odenplan
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Estetiska programmet inr bild och formgivning, Cybergymnasiet
Estetiska programmet inr estetik och media, Cybergymnasiet
Estetiska programmet inr musik, musikproduktion, Cybergymnasiet
Humanistiska programmet inr språk, Cybergymnasiet
Hantverksprogrammet inr frisör, Cybergymnasiet
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap och samhälle, Cybergymnasiet
Samällsvetenskapsprogrammet inr medier, information och kommunikation, Cybergymnasiet
Teknikprogrammet inr informations- och medieteknik, Cybergymnasiet
Teknikprogrammet inr samhällsbyggande och miljö, Cybergymnasiet
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
25
25
6
20
25
8
12
60
16
13
6
2
13
5
4
5
49
12
12
19
4
7
20
4
7
11
4
197
109
88
6
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Danderyds kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Spetsutbildning matematisk specialisering, Danderyds gymnasium
25
17
8
Totalt
25
17
8
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
7
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Design & Construction College, Hermods
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Estetiska programmet inr bild och form, Design och Construction College
Hotell- och turismprogrammet inr turism och resor, Design och Construction College
Samhällsvetenskapsprogrammet med inr beteendevetenskap, Design och Construction College
Teknikprogrammet inr design och produktutveckling, Design o Construction College
Teknikprogrammet inr teknikprogrammet inr samhällsbyggande, Design och Construction Colleg
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
16
40
17
30
28
10
35
13
26
22
6
5
4
4
6
131
106
25
8
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Didaktus skolor Jakobsberg
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Didaktus Jakobsberg
Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Didaktus Jakobsberg
Vård- och omsorgsprogrammet, Didaktus Jakobsberg
20
15
20
11
6
11
9
9
9
Totalt
55
28
27
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
9
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Didaktus skolor Liljeholmen
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Didaktus Liljeholmen
Vård- och omsorgsprogrammet, Didaktus Liljeholmen
25
20
16
8
9
12
Totalt
45
24
21
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
10
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Distra Bygg Gymnasium
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, Distra Bygg Gymnasium Stockholm
Bygg- och anläggningsprogrammet inr måleri, Distra Bygg Gymnasium Stockholm
16
16
2
1
14
15
Totalt
32
3
29
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
11
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Djurgymnasiet Stockholm
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Naturbruksprogrammet inr djur, profil häst,Djurgymnasiet
18
14
4
Totalt
18
14
4
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
12
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Drottning Blankas Gymnasieskola
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Estetiska programmet inr bild och form, profil modedesign, Drottning Blankas gymnasieskola
20
12
8
Totalt
20
12
8
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
13
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Ekebyholmsskolan, Rimbo
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Naturvetenskapsprogrammet, Ekebyholmsskolan
Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekebyholmsskolan
20
20
7
2
13
18
Totalt
40
9
31
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
14
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Energigymnasiet, Täby
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
El- och energiprogrammet, Energigymnasiet i Täby
VVS- och fastighetsprogrammet, Energigymnasiet i Täby
32
32
1
4
31
28
Totalt
64
5
59
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
15
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Energigymnasiet, Upplands Väsby
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
El- och energiprogrammet, Energigymnasiet Upplands Väsby
VVS- och fastighetsprogrammet, Energigymnasiet Upplands Väsby
32
32
2
5
30
27
Totalt
64
7
57
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
16
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Framtidsgymnasiet i Stockholm
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
VVS- och fastighetsprogrammet, Framtidsgymnasiet i Stockholm
40
19
21
Totalt
40
19
21
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
17
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Friluftsgymnasiet
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Hotell-och turismprogrammet inr turism och resor profil event,kultur,idrott,turism,Friluftsgymnasiet
Naturbruksprogrammet inr djur profil djur och turism, Friluftsgymnasiet
Naturbruksprogrammet inr lantbruk profil naturbruk och turism, Friluftsgymnasiet
Naturbruksprogrammet inr lantbruk profil skärgård och turism, Friluftsgymnasiet
Naturbruksprogrammet inr skog profil jakt, fiske och turism, Friluftsgymnasiet
32
11
11
11
11
0
0
0
0
1
32
11
11
11
10
Totalt
76
1
75
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
18
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Fryshusets gymnasium
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Estetiska programmet inr estetik och media skrivare, Fryshusets gymnasium
Estetiska programmet inr musik rocksoul gitarr, Fryshusets gymnasium
Estetiska programmet inr teater, Fryshusets gymnasium
Handels- och administrationspr. inr handel och service profil entreprenörskap, Fryshusets gymna
Handels- och administrationspr. inr handel och service profil entreprenörskap dans, Fryshusets g
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap profil grön entreprenör, Fryshusets gymnasium
Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap,profil ungdomskultur/dans Fryshusets
Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap,profil NIU basket,Fryshusets gymnasiu
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap, profil skrivare Fryshusets gymn
Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, profil speldesign Fryshusets gymnasi
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
15
10
16
40
10
8
12
10
8
16
9
6
8
7
0
3
4
6
2
11
6
4
8
33
10
5
8
4
6
5
157
62
95
19
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Gnesta Praktiska Gymnasium
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Bygg- och anläggningsprogrammet, Gnesta Praktiska Gymnasium
Barn- och fritidsprogrammet, Gnesta Praktiska Gymnasium
Handels- och administrationsprogrammet, Gnesta Praktiska Gymnasium
Hantverksprogrammet inr frisör, Gnesta Praktiska Gymnasium
VVS och fastighetsprogrammet, Gnesta Praktiska Gymnasium
10
10
10
10
10
0
2
0
0
2
10
8
10
10
8
Totalt
50
4
46
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
20
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Grillska Gymnasiet Stockholm
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Barn- och fritidsprogrammet inr fritid och hälsa, Grillska gymnasiet Stockholm
Estetiska programmet inr estetik och media, Grillska gymnasiet Stockholm
Handels- och administrationsprogrammet inr handel och service, Grillska gymnasiet Stockholm
Hantverksprogrammet inr frisör, Grillska gymnasiet Stockholm
Restaurang- och livsmedelsprogrammet inr kök och servering, Grillska gymnasiet Stockholm
Samhällsvetenskapsprogrammet inr medier, information och kommunikation, Grillska gymnasiet
Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhäll profil mot bistånd och hjälparbete , Grillska gymn
Teknikprogrammet inr informations- och medieteknik, Grillska gymnasiet Stockholm
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
48
24
24
18
18
24
24
24
32
6
16
6
12
8
12
8
16
18
8
12
6
16
12
16
204
100
104
21
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Grillska Gymnasiet Sundbyberg
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Restaurang- & livsmedelsprogrammet inr kök & servering, Grillska Gymnasiet Sundbyberg
18
13
5
Totalt
18
13
5
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
22
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Gullviva Gymnasium
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap och samhälle, Gullviva gymnasium
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Gullviva gymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet inr samhällsvetenskap, Gullviva gymnasium
22
22
18
5
8
6
17
14
12
Totalt
62
19
43
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
23
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Gymnasieskolan Futurum
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Handels- och administrationsprogrammet inr handel och service, Gymnasieskolan Futurum
15
9
6
Totalt
15
9
6
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
24
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Haninge kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Bygg- och anläggningsprogrammet inr anläggningsfordon, husbyggnad och måleri, Fredrik Fre
Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad och måleri, lärling, Fredrik Fredrika Bremerg
Estetiska programmet inr bild och formgivning, Fredrika, Fredrika Bremergymnasierna
Estetiska programmet inr estetik och media, Fredrika, Fredrika Bremergymnasierna
Estetiska programmet inr musik, Fredrika, Fredrika Bremergymnasierna
Fordons- och transportprogrammet inr lastbil och mobila maskiner, lärling Fredrik Fredrika Brem
Handels- och administrationsprogrammet Riksäpplet Fredrika Bremergymnasierna
Industritekniska programmet inr svetsteknik, Fredrik, Fredrika Bremergymnasierna
Restaurang- och livsmedelsprogrammet Riksäpplet Fredrika Bremergymnasierna
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
40
20
24
24
20
10
30
18
30
27
10
14
12
10
5
26
8
11
13
10
10
12
10
5
4
10
19
216
123
93
25
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Hermods Gymnasium
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Samhällsvetenskapsprogrammet inr medier, information och kommunikation, Hermods gymnasi
Teknikprogrammet inr informations och medieteknik, Hermods gymnasium
18
24
14
15
4
9
Totalt
42
29
13
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
26
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Huddinge kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark och anläggning, måleri lärling Sågbä
Bygg- och anläggningsprogrammet inr måleri, Sågbäcksgymnasiet
Barn- och fritidsprogrammet inr fritid och hälsa, Sågbäcksgymnasiet
Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Sågbäcksgymnasiet
Barn- och fritidsprogrammet inr socialt arbete, Sågbäcksgymnasiet
Hotell- och turismprogrammet, Sågbäcksgymnasiet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet inr kök och servering Sågbäcksgymnasiet
Samhällsvetenskapsprogrammet inr beteendevetenskap, profil Psykologi, Huddingegymnasiet
Vård- och omsorgsprogrammet, Sågbäckgymnasiet
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
30
20
26
26
26
26
20
34
26
11
6
5
12
11
8
1
29
16
19
14
21
14
15
18
19
5
10
234
99
135
27
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Håbo kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Naturvetenskapsprogrammet inr. naturvetenskap och samhälle Fridegårdsgymnasiet
Samhällsvetenskapsprogrammet inr. beteendevetenskap, Fridegårdsgymnasiet
16
20
4
16
12
4
Totalt
36
20
16
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
28
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
International IT College of Sweden
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Ekonomiprogrammet inr ekonomi, International IT College of Sweden
Estetiska programmet inr estetik och media, International IT College of Sweden, Stockholm
Samhällsvetenskapsprogr inr medier, information och kommunikation.International IT College of
25
15
15
19
8
6
6
7
9
Totalt
55
33
22
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
29
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Internationella Kunskapsgymn/Intern Coll
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Samhällsvetenskapsprogrammet, Internationella Kunskapsgymnasiet
40
24
16
Totalt
40
24
16
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
30
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
IT-gymnasiet i Sundbyberg
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Estetiska programmet inr estetik och media, IT-gymnasiet Sundbyberg
15
10
5
Totalt
15
10
5
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
31
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
IT-gymnasiet Åkersberga
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
El- och energiprogrammet inr dator- och kommunkationsteknik IT-gymnasiet Åkersberga
Estetiska programmet inriktning estetik och media IT-gymnasiet Åkersberga
Estetiska programmet inr musik IT-gymnasiet Åkersberga
Teknikprogrammet inr informations- och medieteknik IT-Gymnasiet Åkersberga
15
15
15
15
6
9
7
8
9
6
8
7
Totalt
60
30
30
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
32
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
IT-Gymnasiet, Södertörn
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Estetiska programmet inr estetik och media IT-gymnasiet Södertörn
Estetiska programmet inr musik, IT-gymnasiet Södertörn
Samhällsvetenskapsprogrammet inr medier, information och kommunkation, IT-gymnasiet Söde
10
8
12
4
4
6
6
4
6
Totalt
30
14
16
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
33
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
JENSEN gymnasium Internationella
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Samhällsvetenskapsprogrammet inr beteendevetenskap, JENSEN gymnasium Internationella
Vård - och omsorgsprogrammet, JENSEN gymnasium Internationella
28
17
22
7
6
10
Totalt
45
29
16
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
34
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
JENSEN gymnasium Norra
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Samhällsvetenskapsprogrammet inr medier, information och kommunikation profil journalistik, J
20
8
12
Totalt
20
8
12
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
35
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Järfälla kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Bygg- och anläggningsprogrammet, YTC-gymnasiet
Estetiska programmet inr bild och formgivning, Mälargymnasiet
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap och samhälle, NT-gymnasiet
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, NT-gymnasiet
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap profil idrott, NT-gymnasiet
Teknikprogrammet inr design och produktutveckling profil Arkitektur och Design, NT-gymnasiet
Teknikprogrammet inr design och produktutveckling profil Robot, NT-gymnasiet
Teknikprogrammet inr informations-och medieteknik profil Interaktiv design, NT-gymnasiet
Teknikprogrammet inr informations- och medieteknik, profil Medieteknik, NT-gymnasiet
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
40
17
30
60
30
25
25
25
25
23
10
16
49
10
11
10
21
3
17
7
14
11
20
14
15
4
22
277
153
124
36
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Järna Naturbruksgymnasium
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk Järna Naturbruksgymnasium
15
8
7
Totalt
15
8
7
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
37
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Kristofferskolan
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Estetiska programmet inr waldorf, Kristofferskolan
Naturvetenskapsprogrammet inr waldorf, Kristofferskolan
30
40
19
17
11
23
Totalt
70
36
34
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
38
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Kulturama gymnasium Odenplan
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant, inr naturvetenskap och samhälle profil musik, KG
17
12
5
Totalt
17
12
5
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
39
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Kunskapsgymnasiet Globen
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Ekonomiprogrammet, Kunskapsgymnasiet Globen
66
60
6
Totalt
66
60
6
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
40
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Mediagymnasiet i Nacka
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Estetiska programmet inr estetik och media, Mediagymnasiet i Nacka
Estetiska programmet inr. estetik och media profil foto, Mediagymnasiet Nacka Strand
Estetiska programmet inr. teater, Mediagymnasiet Nacka Strand
60
20
12
49
14
6
11
6
6
Totalt
92
69
23
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
41
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Metapontum
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Metapontum
25
10
15
Totalt
25
10
15
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
42
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Mälardalens Ridgymnasium i Värmdö
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Naturbruksprogrammet inr lantbruk profil häst, Mälardalens Ridgymnasium i Värmdö
25
6
19
Totalt
25
6
19
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
43
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Märsta Praktiska gymnasium
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, Märsta Praktiska Gymnasium
Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad lärling, Märsta Praktiska Gymnasium
Bygg- och anläggningsprogrammet inr måleri lärling, Märsta Praktiska Gymnasium
Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete lärling, Märsta Praktiska Gymnasium
El- och energiprogrammet inr elteknik lärling, Märsta Praktiska Gymnasium
Handels- och administrationsprogrammet inr administrativ service, Märsta Praktiska Gymnasium
Handels- och administrationsprogrammet inr administrativ service lärling, Märsta Praktiska Gym
Handels- och administrationsprogrammet inr handel och service lärling, Märsta Praktiska Gymn
Hotell- och turismprogram inr hotell och konferens, Märsta Praktiska Gymnasium
Hotell- och turismprogram inr hotell och konferens lärling, Märsta Praktiska Gymnasium
Hotell- och turismprogrammet inr turism och resor lärling, Märsta Praktiska Gymnasium
VVS- och fastighetsprogrammet inr fastighet, Märsta Praktiska Gymnasium
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
6
12
12
12
12
4
12
12
4
12
12
12
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
6
11
11
11
11
4
12
12
4
12
12
11
122
5
117
44
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Nacka Enskilda gymnasium
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Nacka Enskilda gymnasium
30
26
4
Totalt
30
26
4
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
45
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Nordiska Musikgymnasiet
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Riksrekryterande estetisk spetsutbildning (solistutb m tvärvetenskaplig profil) Nordiska Musikgym
15
10
5
Totalt
15
10
5
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
46
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Norrtelje teknik-och naturbrukgymnasium
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
El- och energiprogrammet, Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium
Naturbruksprogrammet, Norrtelje teknik- och naturbruksgymnasium
Teknikprogrammet inr samhällsbyggande och miljö, Norrtelje teknik- och naturbruksgymnasium
VVS- och fastighetsprogrammet, Norrtelje teknik- och naturbruksgymnasium
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
32
20
25
32
6
8
12
8
26
12
13
24
109
34
75
47
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Norrtälje
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Bygg- och anläggningsprogrammet, Rodengymnasiet
Fordons- och transportprogrammet, Rodengymnasiet
Handels- och administrationsprogrammet, Rodengymnasiet
Vård- och omsorgsprogrammet, Rodengymnasiet
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
32
36
45
25
24
28
40
17
8
8
5
8
138
109
29
48
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Novalisgymnasiet
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Estetiska programmet inriktning bild och formgivning Novalisgymnasiet
Estetiska programmet inriktning estetik och media, Novalisgymnasiet
10
10
1
0
9
10
Totalt
20
1
19
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
49
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
NTI-gymnasiet Sollentuna
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
El- och energiprogrammet inr dator- och kommunikationsteknik, NTI-Gymnasiet Sollentuna
Handels- och administrationsprogrammet inr handel och service, NTI-Gymnasiet Sollentuna
20
25
16
13
4
12
Totalt
45
29
16
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
50
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
NTI-gymnasiet, Södertälje
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
El- och energiprogrammet NTI-gymnasiet i Södertälje
Teknikprogrammet NTI-gymnasiet i Södertälje
32
32
12
12
20
20
Totalt
64
24
40
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
51
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Nya Designgymnasiet i Nacka
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Estetiska programmet inr bild och formgivning, profil design, mode och inredning, Designgymnas
Hantverksprogrammet inr textil design, Designgymnasiet
Teknikprogrammet inr design och produktutveckling, Designgymnasiet
30
30
30
14
16
15
16
14
15
Totalt
90
45
45
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
52
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Nykvarns Praktiska gymnasium
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Bygg- och anläggningsprogrammet, Nykvarns Praktiska Gymnasium
El- och energiprogrammet, Nykvarns Praktiska Gymnasium
Fordons- och transportprogrammet, Nykvarns Praktiska Gymnasium
Handels- och administrationsprogrammet, Nykvarns Praktiska Gymnasium
Hotell- och turismprogrammet, Nykvarns Praktiska Gymnasium
Industritekniska programmet inr svetsteknik, Nykvarns Praktiska Gymnasium
Naturbruksprogrammet inr djur, Profil djurpark hund häst, Nykvarns Praktiska Gymnasium
Naturbruksprogrammet inr trädgård, Nykvarns Praktiska Gymnasium
Samhällsvetenskapsprogrammet, Nykvarns Praktiska Gymnasium
Vård- och omsorgsprogrammet, Nykvarns Praktiska Gymnasium
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
18
10
12
12
10
12
10
4
8
10
7
4
2
5
3
1
0
0
0
2
11
6
10
7
7
11
10
4
8
8
106
24
82
53
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Nynäshamns kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Bygg- och anläggningsprogrammet, Nynäshamns gymnasium
El- och energiprogrammet, Nynäshamns gymnasium
Ekonomiprogrammet, Nynäshamns gymnasium
Estetiska prgrammet, Nynäshamns gymnasium
Naturvetenskapsprogrammet, Nynäshamns gymnasium
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Nynäshamns gymnasium
Samhällsvetenskapsprogrammet, Nynäshamns gymnasium
Teknikprogrammet, Nynäshamns gymnasium
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
16
32
20
15
16
16
20
16
3
24
13
1
11
5
11
10
13
8
7
14
5
11
9
6
151
78
73
54
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Odenplansgymnasiet
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Hantverksprogrammet inr frisör, Odenplansgymnasiet
Hantverksprogrammet inr övriga hantverk, Odenplansgymnasiet
Samhällsprogrammet inr medier, information och kommunikation, Odenplansgymnasiet
Teknikprogrammet inr informations- och medieteknik, Odenplansgymnasiet
10
10
15
15
4
5
2
10
6
5
13
5
Totalt
50
21
29
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
55
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Plusgymnasiet
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Barn- och fritidsprogrammet inr fritid och hälsa, Plusgymnasiet
Estetiska programmet inr. musik, Plusgymnasiet
Hantverksprogrammet inr Hudvård, Plusgymnasiet
Hantverksprogrammet inr stylist, Plusgymnasiet
Hantverksprogrammet inr stylist lärling, profil MakeUp artist, Kundkonsultation, Försäljning, Plus
Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Plusgymnasiet
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
28
20
14
56
10
25
23
6
7
36
1
20
5
14
7
20
9
5
153
93
60
56
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Praktiska, Nacka
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, Praktiska Nacka
Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad lärling, Praktiska Nacka
Bygg- och anläggningsprogrammet inr måleri, Praktiska Nacka
Bygg- och anläggningsprogrammet inr måleri lärling, Praktiska Nacka
Handels- och administrationsprogrammet inr administrativ service, Praktiska Nacka
Handels- och administrationsprogrammet inr administrativ service lärling, Praktiska Nacka
Handels- och administrationsprogrammet inr handel och service, Praktiska Nacka
Handels- och administrationsprogrammet inr handel och service lärling, Praktiska Nacka
Hotell- och turismprogrammet inr turism och resor, Praktiska Nacka
Hotell- och turismprogrammet inr turism och resor lärling, Praktiska Nacka
VVS- och fastighetsprogrammet inr fastighet lärling, Praktiska Nacka
Vård- och omsorgsprogrammet, profil akutsjukvård, Praktiska Nacka
Vård- och omsorgsprogrammet lärling, profil hälsopedagogik/kost/träning, Praktiska Nacka
Vård- och omsorgsprogrammet lärling, profil akutsjukvård, Praktiska Nacka
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
4
12
12
12
7
2
1
3
2
1
1
0
2
1
0
0
6
2
5
10
11
9
10
11
11
12
10
11
4
12
6
10
160
28
132
57
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Profilgymnasiet
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap Profilgymnasiet
50
3
47
Totalt
50
3
47
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
58
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Realgymnasiet i Stockholm
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Naturbruksprogrammet inr djur profil hästhållning, Realgymnasiet Stockholm
31
26
5
Totalt
31
26
5
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
59
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
S:ta Ragnhildgymnasiet Södertälje
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Naturvetenskapsprogrammet S:ta Ragnhildsgymnasium
56
45
11
Totalt
56
45
11
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
60
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Salem kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad lärling, Rönninge gymnasium
Teknikprogrammet inr informations och medieteknik, Rönninge gymnasium
25
32
20
24
5
8
Totalt
57
44
13
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
61
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Sigtuna kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Handels- och administrationsprogrammet inr handel och service, Arlandagymnasiet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet inr kök och servering, Arlandagymnasiet
Vård- och omsorgsprogrammet, Arlandagymnasiet
20
16
16
9
5
8
11
11
8
Totalt
52
22
30
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
62
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Sjömansskolan
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Sjöfartsutbildning däck och maskin riksrekryterande, Sjömansskolan
25
21
4
Totalt
25
21
4
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
63
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Skärgårdsgymnasiet
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Bygg- och anläggningsprogrammet inr anläggningsfordon Skärgårdsgymnasiet
Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad Skärgårdsgymnasiet
Bygg- och anläggningsprogrammet inr måleri Skärgårdsgymnasiet
El- och energiprogrammet inr elteknik Skärgårdsgymnasiet
Hantverksprogrammet inr frisör Skärgårdsgymnasiet
Hantverksprogrammet inr hår- och makeupstylist
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
10
20
10
20
20
20
2
3
1
13
8
9
8
17
9
7
12
11
100
36
64
64
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Skärgårdsgymnasiet Östra
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Fordons- och transportprogrammet inr personbil Skärgårdsgymnasiet Östra
Restaurang- och livsmedelsprogrammet inr kök och servering Skärgårdsgymnasiet Östra
16
16
10
2
6
14
Totalt
32
12
20
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
65
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Sollentuna kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap och samhälle särskild variant musik, Rudbeck
Samhällsvetenskapsprogrammet inr medier, information och kommunikation särskild variant m
Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap särskild variant musik, Rudbeck
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
8
6
6
1
2
0
7
4
6
20
3
17
66
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Stillerska Filmgymnasiet
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Estetiska programmet inr estetik och media, profil film, Stillerska filmgymnasiet
Estetiska programmet inr teater, Stillerska filmgymnasiet
25
25
10
3
15
22
Totalt
50
13
37
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
67
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Stockholms läns landsting
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Naturbruksprogrammet inr djur profil djursjukvård Berga naturbruksgymnasium
Naturbruksprogrammet inr djur profil häst/naturvetenskap, Berga naturbruksgymnasium
Naturbruksprogrammet inr djur profil häst Berga naturbruksgymnasium
Naturbruksprogrammet inr lantbruk profil jordbruk, Berga naturbruksgymnasium
20
15
40
15
11
5
11
10
9
10
29
5
Totalt
90
37
53
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
68
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Stockholms Praktiska gymn Bromma
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Stockholms Praktiska Gymnasium Bromma
VVS- och fastighetsprogrammet, Stockholms Praktiska Gymnasium Bromma
5
20
1
14
4
6
Totalt
25
15
10
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
69
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Bygg- och anläggningsprogrammet, Stockholms Praktiska Gymnasium Liljeholmen
El- och energiprogrammet, Stockholms Praktiska Gymnasium Liljeholmen
Fordons- och transportprogrammet, Stockholms Praktiska Gymnasium Liljeholmen
Handels- och administrationsprogrammet, Stockholms Praktiska Gymnasium Liljeholmen
Hotell- och turismprogrammet, Stockholms Praktiska Gymnasium Liljeholmen
Hantverksprogrammet, Stockholms Praktiska Gymnasium Liljeholmen
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
30
25
18
14
30
10
11
17
4
4
14
5
19
8
14
10
16
5
127
55
72
70
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Stockholms stad
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kist
Barn- och fritidsprogrammet inr fritid och hälsa, profil idrottsvetenskap, Midsommarkransens gym
El- och energiprogrammet inr automation, elteknik, S:t Eriks gymnasium
Ekonomiprogrammet inr ekonomi profil entreprenörskap, Ross Tensta gymnasium
Estetiska programmet inr estetik och media profil animation, S:t Eriks gymnasium
Estetiska programmet inr estetik och media profil film och regi, S:t Eriks gymnasium
Estetiska programmet inr estetik och media profil TV, S:t Eriks gymnasium
Fordons- och transportprogrammet inr lastbil och mobila maskiner (inkl lärling från år 2) Stlms
Fordons- och transportprogrammet inr personbil (inkl lärling från år 2) Stockholms Transport- oc
Hotell- och turismprogrammet inr hotell och konferens samt turism o resor, Sthlms hotell- och re
Hantverksprogrammet inr frisör, S:t Eriks gymnasium
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Ross Tensta gymnasium
Restaurang- och livsmedelsprogrammet inr kök och servering, Stockholms hotell- och restaurang
Restaurang- och livsmedelsprog. inr kök och servering lärling, Stockholms hotell-och restaurang
Samhällsvetenskapsprogrammet inr beteendevetenskap, Ross Tensta gymnasium
Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Ross Tensta gymnasium
Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap med specialpedagogisk profil,, ESS-gy
Teknikprogrammet inr informations- och medieteknik, Stockholm Science & Innovation School Ki
VVS- och fatsighetsporgammet inr fastighet. Kista gymnasium
Vård- och omsorgsprogrammet profil akutsjukvård, Ross Tensta gymnasium
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
30
30
75
28
20
20
8
20
30
83
30
20
90
20
28
28
22
64
5
20
15
24
68
16
15
16
3
11
25
79
21
12
83
14
8
7
8
57
1
6
15
6
7
12
5
4
5
9
5
4
9
8
7
6
20
21
14
7
4
14
671
489
182
71
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Sundbyberg stad
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Bygg- och anläggningsprogrammet inr. måleri, S:t Martins gymnasium
Fordons- och transportprogrammet inr. personbil, S:t Martins gymnasium
Hantverksprogrammet inr. finsnickeri, S:t Martins gymnasium
Hantverksprogrammet inr. frisör, S:t Martins gymnasium
Hantverksprogrammet inr. textil design, S:t Martins gymnasium
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
17
19
17
30
17
6
10
5
7
2
11
9
12
23
15
100
30
70
72
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Säkerhetsgymnasiet
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
El- och energiprogrammet inr elteknik, särskild variant bevakning och säkerhet, Säkerhetsgymna
55
41
14
Totalt
55
41
14
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
73
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Södertälje kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Bygg- och anläggningsprogrammet inr måleri Torekällgymnasiet
Estetiska programmet inr bild och formgivning, Wendela Hebbegymnasiet
Estetiska programmet inr dans, Wendela Hebbegymnasiet
Estetiska programmet inr musik, profil musikproducent, Wendela Hebbegymnasiet
Estetiska programmet inr musik, profil singer/songwriter, Wendela Hebbegymnasiet
Estetiska programmet inr musik, profil musiker och sångare, Wendela Hebbegymnasiet
Fordons- och transportprogrammet inr personbil Torekällgymnasiet
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap Täljegymnasiet
Samhällsvetenskapsprogrammet inr medier information och kommunikation Wendela Hebbegy
Teknikprogrammet inr design och produktutveckling Wendela Hebbegymnasiet
Teknikprogrammet inr samhällsbyggande och miljö Wendela Hebbegymnasiet
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
7
11
12
10
10
13
14
32
15
10
12
2
6
5
2
3
4
4
23
10
6
8
5
5
7
8
7
9
10
9
5
4
4
146
73
73
74
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Södertälje Praktiska Gymnasium
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Hotell- och turismprogrammet, Södertälje Praktiska Gymnasium
Hantverksprogrammet profil inredning, Södertälje Praktiska Gymnasium
Hantverksprogrammet inr florist, Södertälje Praktiska Gymnasium
Hantverksprogrammet inr hår- och makeupstylist makeupstylist profil personal shopper, gelnagla
Naturbruksprogrammet inr djur profil häst hund djurpark, Södertälje Praktiska Gymnasium
Restaurang och livsmedelsprogrammet, Södertälje Praktiska Gymnasium
Vård- och omsorgsprogrammet, Södertälje Praktiska Gymnasium
8
6
6
16
10
10
14
3
1
0
4
2
6
4
5
5
6
12
8
4
10
Totalt
70
20
50
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
75
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Teknik och Servicegymnasiet
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Riksrekr industritekniska programmet inr driftsäkerhet o underhåll profil spårbunden trafik,Tekni
23
4
19
Totalt
23
4
19
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
76
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Tyresö kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Bygg- och anläggningsprogrammet, Tyresö gymnasium
Bygg- och anläggningsprogarmmet inr måleri, Tyresö gymnasium
El- och energiprogrammet, inr dator och kommunikationsteknik, Tyresö gymnasium
Fordons-och transportprogrammet, Tyresö gymnasium
Hotell och turismprogrammet, Tyresö gymnasium
Hantverksprogrammet inr övriga hantverk, hår och makeupstylist, Tyresö gymnasium
Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap,Tyresö gymnasium
Teknikprogrammet inr design och produktutveckling Tyresö gymnasium
Teknikprogrammet inr informations- och mediateknik Tyresö gymnasium
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
16
16
22
16
22
10
16
16
16
6
1
16
11
13
4
5
6
7
10
15
6
5
9
6
11
10
9
150
69
81
77
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Täby kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Åva gymnasium
Vård- och omsorgsprogrammet, Åva gymnasium
24
24
18
12
6
12
Totalt
48
30
18
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
78
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Täby Praktiska Gymnasium
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
El- och energiprogrammet inr dator och kommunikationsteknik, Täby Praktiska Gymnasium
El- och energiprogrammet inr dator och kommunikationsteknik lärling, Täby Praktiska Gymnasiu
El- och energiprogrammet inr elteknik, Täby Praktiska Gymnasium
El- och energiprogrammet inr elteknik lärling, Täby Praktiska Gymnasium
Handels- och administrationsprogrammet inr handel och service lärling, Täby Praktiska Gymnasi
Hotell- o turismprogrammet inr turism och resor,Täby Praktiska Gymnasium
Hotell- o turismprogrammet inr turism och resor lärling, Täby Praktiska Gymnasium
Hantverksprogrammet inr stylist, Täby Praktiska Gymnasium
Hantverksprogrammet inr stylist lärling, Täby Praktiska Gymnasium
Naturbruksprogrammet inr djur, Täby Praktiska Gymnasium
Naturbruksprogrammet inr djur lärling, Täby Praktiska Gymnasium
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
8
12
8
12
12
8
12
8
12
8
12
1
1
0
4
3
3
3
1
1
2
1
7
11
8
8
9
5
9
7
11
6
11
112
20
92
79
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Täby yrkesgymnasium
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Fordons- och transportprogrammet inr personbil, Täby yrkesgymnasium
Fordons- och transportprogrammet inr transport, Täby yrkesgymnasium
10
12
2
5
8
7
Totalt
22
7
15
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
80
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Upplands Väsby kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Teknikprogrammet inr informations- och medieteknik, Väsby Nya Gymnasium
32
27
5
Totalt
32
27
5
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
81
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Upplands-Bro kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Estetiskaprogrammet inr estetik och media, Upplands-Bro gymnasiet
Fordons-och transportprogrammet, Upplands-Bro gymnasiet
Samhällsvetenskapsprogrammet, Upplands-Bro gymnasiet
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
32
52
80
11
47
49
21
5
31
164
107
57
82
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Vackstanäsgymnasiet
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Naturbruksprogrammet inriktning trädgård Vackstanäsgymnasiet
16
5
11
Totalt
16
5
11
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
83
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Vallentuna kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Bygg- och anläggningsprogrammet, Vallentuna Gymnasium
Ekonomiprogrammet inr ekonomi, profil internationell ekonomi, Vallentuna Gymnasium
Handel- och administrationsprogrammet inr handel och service, Vallentuna Gymnasium
16
10
22
10
3
6
6
7
16
Totalt
48
19
29
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
84
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Värmdö kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Barn och Fritidsprogrammet inr. fritid och hälsa, Gustavsbergs gymnasium
Barn- och fritidsprogrammet inr. pedagogiskt arbete, Gustavsbergs gymnasium
Hantverksprogrammet inr frisör, Gustavsbergs gymnasium
Hantverksprogrammet inr stylist, Gustavsbergs gymnasium
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap och samhälle Gustavsbergs Gymnasium
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap och samhälle profil marinbiologi Gustavsbergs
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Gustavsbergs Gymnasium
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap profil marinbiologi, Gustavsbergs Gymnasium
Samhällsvetenskapsprogrammet inr. beteendevetenskap, Gustavsbergs gymnasium
Samhällsvetenskapsprogrammet inr. samhällsvetenskap, Gustavsbergs gymnasium
Vård- och omsorgsprogrammet, Gustavsbergs Gymnasium
Vård- och omsorgsprogrammet, profil akutsjukvård, Gustavsbergs Gymnasium
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
8
16
12
20
16
12
16
12
16
16
10
10
3
2
7
7
0
2
8
3
7
3
4
1
5
14
5
13
16
10
8
9
9
13
6
9
164
47
117
85
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Värmdö tekniska gymnasieskola
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Bygg- och anläggningsprogrammet, Värmdö Tekniska gymnasium
El- och energiprogrammet, Värmdö Tekniska gymnasium
Fordons- och transportprogrammet, Värmdö Tekniska gymnasium
Hantverksprogrammet inr. frisör, Värmdö Tekniska gymnasium
Teknikprogrammet, Värmdö Tekniska gymnasium
VVS- och fastighetsprogrammet, Värmdö Tekniska gymnasium
16
16
28
8
12
16
1
8
6
0
3
3
15
8
22
8
9
13
Totalt
96
21
75
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
86
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Yrkesgymnasiet, Huddinge
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Bygg- och anläggningsprogrammet, lärling, Yrkesgymnasiet Huddinge
Fordons- och transportprogrammet inr personbil, lärling, Yrkesgymnasiet Huddinge
Handels- och administrationsprogrammet inr handel o service, lärling, Yrkesgymnasiet Huddinge
Hantverksprogrammet inr frisör, lärling, Yrkesgymnasiet Huddinge
Industritekniska programmet inr svetsteknik, lärling, Yrkesgymnasiet Huddinge
VVS- och fastighetsprogrammet inr VVS, lärling, Yrkesgymnasiet Huddinge
Vård- och omsorgsprogrammet, profil undersköterska, lärling Yrkesgymnasiet Huddinge
Totalt
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
22
18
15
14
15
19
15
9
3
3
6
2
12
4
13
15
12
8
13
7
11
118
39
79
87
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Yrkesgymnasiet, Sollentuna
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Bygg- och anläggningsprogrammet, lärling, Yrkesgymnasiet Sollentuna
Fordons- och transportprogrammet inr personbil, lärling Yrkesgymnasiet Sollentuna
Handels- och administrationsprogrammet inr handel och service, lärling, Yrkesgymnasiet Sollent
Hantverksprogrammet inr frisör, lärling, Yrkesgymnasiet Sollentuna
Vård- och omsorgsprogrammet profil undersköterska, lärling, Yrkesgymnasiet Sollentuna
15
11
15
10
10
8
5
10
6
3
7
6
5
4
7
Totalt
61
32
29
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
88
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Yrkesgymnasiet, Stockholm
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Bygg- och anläggningsprogrammet; Husbyggnad, lärling, Yrkesgymnasiet Stockholm
Bygg- och anläggningsprogrammet, måleri, lärling, Yrkesgymnasiet Stockholm
Hantverksprogrammet inr frisör, lärling, Yrkesgymnasiet Stockholm
Vård- och omsorgsprogrammet, profil undersköterska, lärling, Yrkesgymnasiet Stockholm
20
15
8
15
14
0
3
5
6
15
5
10
Totalt
58
22
36
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
89
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Yrkesplugget
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Fordons- och transportprogrammet inr personbil, Yrkesplugget
Fordons- och transportprogrammet inr personbil MC-teknik och småmotorer, Yrkesplugget
15
15
10
7
5
8
Totalt
30
17
13
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
90
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Örjanskolans gymnasium
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Estetiska programmet inriktning waldorf särskild variant Örjanskolans gymnasium
Naturvetenskapsprogrammet inriktning waldorf särskild variant Örjanskolans gymnasium
25
25
7
3
18
22
Totalt
50
10
40
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
91
2015-08-10
LEDIGA PLATSER
Österåkers kommun
08:51:23
anm. Samtliga nationella program visas som har minst 3 lediga platser och inga reserver
Studieväg
Antal Antal Lediga
platser antagna platser
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap och samhälle, Österåkers gymnasium
Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Österåkers gymnasium
Teknikprogrammet inr information och- och medieteknik, Österåkers gymnasium
Teknikprogrammet inr teknikvetenskap, Österåkers gymnasium
7
25
16
16
1
16
9
7
6
9
7
9
Totalt
64
33
31
Egna rapprter/KSL/STATISTIK/ledpl_k.rpt
92