Autodesk Inventor 2016 Autodesk Revit 2016

Nr. 1/2015
Autodesk Inventor 2016
Kopplar samman din konstruktion
 
Autodesk Revit 2016
Stabilitet och prestanda
NTI CADcenter AB: Göteborg - Helsingborg - Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund - Stockholm - Örebro
2
cadmagasinet NR. 1/2015
Releasen 2016
Vad ligger framför oss i datorkraft? Vilka förutsägelser och förhoppningar har ni för vad datorer
och program kommer att kunna göra i framtiden?
Vad händer sen? Om vi hade en superdator som kunde förutsäga framtiden, så skulle jag gärna
berätta.
Ingen kunde föreställa sig vidden av Internet, inte ens barnen som utvecklade det, eller att vi inte
skulle få slut på webbadresser. Vi är i en värld som ingen utformade eller förväntade, kör vi i full
fart mot - en vägg? Mot en klippa? Eller en ny gryning? Vi måste välja klokt, som om vi kunde…..
Å ena sidan får vi bröd och skådespel, massor med erbjudanden ofattbara för knappa några år
sedan - gratis e-post, telefonsamtal och kartor samt tunnland med bildutrymme. Å andra sidan,
någon eller något läser din e-post, och att samma någon eller något söker nya sätt att styra din
framtid.
Vissa saker är mer och mer fantastiska, vissa saker är mer hotfulla och förtryckande, förutom att
vi inte är överens om vilken som är vilken. Är Facebook och Google förunderliga sätt att kommunicera, eller ett hot mot vår integritet? Ja!
Men jag tar fasta på en ny gryning och Autodesk 2016 releaser.
Njut nu av läsningen och/eller våren
Björn Einarsson
cadmagasinet NR. 1/2015
Utgivare:
NTI CADcenter AB
Innehåll i cadmagasinet 1/2015:
Ansvarig utgivare:
Jens Bach-Ivanhoe
Redaktion:
Ann-Sofie Lundström
Oscar Persson
Björn Einarsson,
Torbjörn Jansson
Återigen får vi se en ny, imponerande AutoCAD release från Autodesk.
I år har man fokuserat på att...
Göteborg
Maskingatan 5
417 64 Göteborg
Tel: 010-2116900
Helsingborg
Berga Allé 1
254 66 Helsingborg
Tel: 010-2116900
Karlstad
Signalhornsgatan 124
656 34 Karlstad
Tel: 010-2116900
Kristianstad
Väverigatan 2
291 54 Kristianstad
Tel: 010-2116900
Linköping
Westmansgatan 47
582 16 Linköping
Tel: 010-2116900
Lund
Glimmervägen 6,
224 78 Lund
Tel: 010-2116900
Stockholm
Gustavslundsvägen 50
167 51 Bromma
Tel: 010-2116900
Örebro
Verkstadsgatan 4
702 27 Örebro
Tel: 010-2116900
Hotline
Tel: 010-211 69 99
Webbplatser:
www.nticad.se
www.mdoc.se
Layout/DTP: Kontekst.org
Tryk: Arco Grafisk A/S
Upplaga 42 000
ISSN: 0909-9123
Denna tidnings innehåll
skyddas av lagen om
upphovsrätt. Materialet
får inte kopieras utan
utgivarens skriftliga
medgivande.
3
AutoCAD 2016
.............. 4
AutoCAD/LT för Mac 2015
.............. 6
Autodesks nya affärsmodell
.............. 8
Autodesk Inventor 2016
............ 10
Navisworks 2016
............ 14
Autodesk Revit 2016
............ 16
Autodesk Simuleringsprodukter ............ 18
Autodesk Fusion 360
............ 20
Förutom en mycket stabilare plattform så bjuder Autodesk på nyheter
och funktioner så som...
De sätt som vi designar och bygger världen förändras snabbt,
vilket också förändrar de verktyg...
Med Inventor 2016 blir det nu möjligt att bryta igenom gränserna
som har varit typiskt för 3D-modellering. Det genom att...
Navisworks 2016 samma som förra året, men ändå inte.
När man öppnar Navisworks 2016 så finner man sig snabbt till rätta...
Revit-plattformen har varit med oss ett tag nu och det vi ser idag är
en väldigt mogen produkt. Fokus för Revit-plattformen har flyttats ...
Tillverkandeföretag har många utmaningar som de måste bemästra
för att överleva, vår erfarenhet är...
Autodesk Fusion 360 erbjuder en helt ny plattform som förenklar för
alla designers och utvecklingsingenjörer att skapa 3D-modeller och...
4
cadmagasinet NR. 1/2015
AutoCAD 2016
Snabbare, enklare och
bättre än någonsin!
Av Ann-Sofie Lundström
Återigen får vi se en ny, imponerande
AutoCAD release från Autodesk.
I år har man fokuserat på att snabba upp
och förenkla arbetet i programmet. Vi
hittar flera nya som förbättrade funktioner och självklart bjuder Autodesk oss
på en lista av nya systemvariabler.
Startflik
Välkomstrutan har nu blivit en fast startflik. Via denna flik har du alltid tillgång
till ny, öppna och dina senaste ritningar.
Förutom detta kan du också växla till
fliken Learn. Här hittar du nu också “Tip
of the Day”. Dagens tips uppdateras
varje dygn och det är lätt att växla mellan olika tips.
ändra direkt vid
pekaren eller via
kommandoraden.
Text
Vi kan nu skapa
en ruta runt våra
multilinetexter. Du hittar inställningen
i properties efter att du skapat din text.
Samma gäller för måttsättningstext och
hänvisningspilar. #5 på AUGI wishlist
över nya & förbättrade funktioner.
linje.
#2 på AUGI wishlist över nya & förbättrade funktioner.
Revisionsmoln
Att skapa och redigera revisionsmoln är
nu enklare och mer flexibelt än tidigare.
Välj mellan tre olika varianter; ”polygonal”, ”rectangular” eller ”freehand”.
Du kan också direkt i kommandot växla
visning samt redigera eller bygga på ett
befintligt moln. #4 på AUGI wishlist över
nya & förbättrade funktioner.
Förhandsvisning
Fler funktioner (så som Blend, Erase,
Stretch, Rotate och Scale) har fått förhandsvisning. Detta gör det enklare att
se resultatet i förhand och du slipper
extra redigeringar. Kan det till och med
innebära att Undo (ångra) kommer att
flyttas ner från första platsen av AutoCADs mest använda kommando?!
Måttsättning
PDF utskrift och hantering
Vad sägs om att kunna skapa “all” sorts
måttsättning i ett och samma kommando? I AutoCAD 2016 är detta verklighet! Inne i måttsättnings kommandot,
klicka på önskat objekt och programmet
känner själv av vilken sorts måttsättning den ska välja. Är du inte nöjd
med programmets val, är det enkelt att
Jag säger bara WOW!… var ska jag börja...?
Polylinjer
Nya snap-funktionen ”Generic Center”
ger dig mittpunkten på en stängd poly-
PDF-stödet har förbättrats avsevärt i
AutoCAD 2016 och erbjuder förbättrad
prestanda, flexibilitet och kvalitet.
cadmagasinet NR. 1/2015
Sökbar text
Truetype fonter blir nu sökbara texter i
PDF filen.
Bättre kvalitet
PDF filer från ritningar som innehåller
stora mängder text, polylinjer och mönster får bättre kvalitet.
Hyperlänkar
Hyperlänk kontrollen ger dig möjlighet
att lägga till hyperlänkar från ritningen
till PDF filen. Några exempel kan vara
att länka till en annan sida, annan fil
eller extern webbsida. Länkar från text,
bilder, block, geometri, attribut och fält
är också supporterade.
Externa referenser
Ännu en efterlängtad nyhet är att vi
nu, via nya systemvariabeln XREFOVERRIDE, kan kontrollera objekt som inte
har egenskapen ”ByLayer” direkt från vår
egna ritning.
Ändra den nya variabeln XREFOVERRIDE = 1 och du kan nu styra färg, linjetyp
och linjetjocklek på alla objekt i en xref
direkt från lagerlistan.
Förbättrad grafik
Den grafiska visningen av objekt har blivit betydligt bättre och tydligare. Vi slipper dessutom att manuellt uppdatera
våra ritningar och grafik med ”Regen” då
vi zoomat. Detta görs nu automatisk om
styrs av variablen REGENAUTO.
Bokmärken
Hantera systemvariabler
Som om detta inte vore nog kan du
också hantera bokmärken (bookmarks)
som skapas av dina sparade vyer (named
views). Detta och mycket mer.
Med nya systemvariabel monitorn kan
du snabbt identifiera och redigera systemvariabler som inte uppfyller dina
standarder.
Du kan också välja att få ett meddelande
om någon variabel har ett annat värde
än det du bestämt inne i monitorn.
System variabler
Som utlovat i början på denna artikel så
har vi en lista med nya systemvariabler
att lägga på minnet.
STARTMODE
GALLERYVIEW
XREFOVERRIDE
CMFADECOLOR
CMFADEOPACITY
REGENAUTO
CURSORBADGE
SYSMON
LEGACYCODESEARCH
REVCLOUDCREATEMODE
REVCLOUDGRIPS
Nya kommandon:
GOTOSTART
CLOSEALLOTHER
DIGITALSIGN
POINTCLOUDCROPSTATE
CMATTACH
SYSVARMONITOR
Vill du också påverka AutoCADs utveckling? Skicka in dina önskemål på förbättringar och nya funktioner till Autodesk
via AUGI Wishlist, www.augi.com
Vi visar dig nyheterna!
Vi erbjuder webbvisning av nyheterna i AutoCAD och AutoCAD LT (Mac och Windows). Boka din
plats redan nu då platserna är begränsade. OBS! Alla nyheter nämns inte i dessa artiklar, men
kommer att visas under webbvisningarna.
Nedan ser ni några av våra kommande webbvisningar:
27:e April 14:00 - AutoCAD/LT Nyheter (Windows)
28:e Maj 10:00 - AutoCAD/LT Nyheter (Windows)
28:e Maj 14:00 - Best of AutoCAD/LT for Mac (Mac)
5
Besök www.nticad.se för att se boka din plats.
●
6
cadmagasinet NR. 1/2015
AutoCAD/LT
för Mac 2016
Förutom en mycket stabilare plattform så bjuder Autodesk på nyheter och funktioner så som dynamiska block, layer states, quick
select och data links.
(tidigare kunde vi i
mac versionen inte
se lagerstatusar
som gjorts i windows versionen).
Snabbmarkering
Av Ann-Sofie Lundström
Dynamiska block
Äntligen! har vi möjlighet att skapa och
redigera dynamiska block i AutoCAD
och AutoCAD LT för Mac. Det innebär
att vi kan skapa och sätta in block som
är redigerbara och som kan ändra form.
Istället för att sätta in flera olika block
eller behöva byta ut ett block mot ett
annat kan vi nu bygga in all funktion i ett
och samma block. Vi kan också samarbeta och dela block med våra kollegor som
använder AutoCAD för Windows. Detta
öppnar upp en helt ny värld för dig och
dina ritningar. Har du inte jobbat med
dynamiska block innan så är det dags!
Lagerstatus
Vi har nu möjlighet att spara vår lagerstatus. Det innebär att du kan spara
ett nuläge vad gäller färg, linjetyp, och
information om vilka lager som är tända,
frysta och låsta. Du kan sedan enkelt
växla mellan sina sparade lagerstatusar.
Som en bonus kan vi nu också se sparade
lagerstatusar som följer med en ritning
”Quick Select” är ett snabbmarkeringsverktyg som ger dig möjlighet att snabbt
markera objekt i ritningen utifrån olika
kriterier. Funktionen innehåller också
en förhandsgranskning som hjälper dig
i ditt val.
Datalänkar
Du kan nu skapa en länk mellan en tabell
i ritningen och en Microsoft Excel fil. Du
kan också välja att redigera innehållet
i din tabell direkt på ritningen eller via
excel filen.
Fler nyheter…
OpenGL ger oss möjlighet att använda
vårt grafikkort maximalt vid exempelvis renderingar. Du hittar funktionen i
”Options”.
Förhandsvisning i kommandon ger
oss en bättre förståelse över vilket/
vilka objekt som kommer att påverkas
och även minska redigeringar i efterhand. Du hittar förhandsvisning i: Trim,
extend, lenghten, break, match properties, offset, chamfer och fillet.
Markering via ”lasso” finns nu som ett
alternativ till ”window” och ”crossing”.
Inne i layouten har vi fått en knapp där
du kan växla mellan ”Modelspace” och
”Paperspace”.
”Ncopy” finns nu också i Mac versionen
och låter dig kopiera geometri från ett
block eller referens direkt in i din egen
fil.
”Reset AutoCAD” återställer AutoCAD
för Mac till standardläge. Detta gäller
även inställningar och systemvariabler.
AutoCAD/LT för Mac via
eLearning
Under våren kommer vi på NTI CADcenter att släppa eLearning för AutoCAD för
Mac. Det innebär att du dygnet runt och
på ditt val av enhet kan lära dig AutoCAD för Mac samt hjälpfulla tips & trix.
Vi kommer också erbjuda denna form av
utbildning tillsammans med personlig
träning i ett paket. Releasedatum är
ännu inte fastställt, men håll utsikt på
vår hemsida och i din mailkorg.
Missa heller inte våra webinar där vi
visar nyheter samt tips och trix i AutoCAD/LT för Mac.
●
cadmagasinet NR. 1/2015
Find out
how cloud-based PLM connects everyone
involved in product development.
Autodesk® PLM 360 is an affordable, easy-to-use, and simple-to-deploy
product lifecycle management (PLM) solution in the cloud.
Part of the Digital Prototyping solution, companies of any size can take
advantage of PLM to streamline business processes for more efficient
product development, manufacturing, and delivery.
Find out more about Autodesk PLM 360:
www.autodesk.com
Autodesk is a registered trademark of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and
specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2014 Autodesk, Inc. All rights reserved.
7
8
cadmagasinet NR. 1/2015
Autodesks nya
affärsmodell
licenser. Kunder med abonnemang på sina permanenta licenser kommer att
få motsvarande förmåner
så länge abonnemanget är
aktivt.
AV Björn Einarsson
De sätt som vi designar och
bygger världen förändras
snabbt, vilket också förändrar
de verktyg vi använder och hur
företag och individer köper
och har tillgång programvara.
Idag har vi Perpetual license
+ Maintenance Subscription
(permanent licens + abonnemang) och Desktop Subscription (hyrlicens)
Skillnad mellan licensieringen
av en permanent licens och en
hyrlicens är, att en permanent
licens är knuten till klienten och alla
som loggar in kan använda programmet
medan en hyrlicens är knuten till en
användare ”Named User”.
Som ”Named User” kan användaren
installera licensen på vilken/vilka datorer som helst på och utanför kontoret.
Även i ett annat land. ”Named User” är
ett idenitetsbaserat licensieringssystem
som kopplar ihop en enskild användare
med licensen via ett Autodesk ID som
är kopplat till den enskilda användarens mailadress. (Det är inte tillåtet
att använda en allmän mailadress, t.ex.
[email protected] eller [email protected]öretaget.
se. Det måste vara en namngiven användare med en personlig företags-mail
kopplad till licensen). ”Named User” kan
ändras av Software Coordinator.
Autodesk kommer gradvis att övergå
till enbart hyrlicenser. I den första fasen
av denna övergång kommer nya säten
för fristående programvaror i allmänhet
endast vara tillgängliga som hyrlicenser
med början den 1 februari 2016. Hyrlicenser är tillgängliga på en månad,
kvartal eller årsvis, och Autodesk planerar också att införa ett nytt flerårigt
hyreserbjudande.
Våra kunder har länge bett om större
flexibilitet och mer värde från sina investeringar i mjukvara, och övergången till
hyrlicenser gör att Autodesk kan leverera både en förbättrad användarupplevelse samt tillgång till en bredare portfölj
av teknik. Autodesk planerar att ständigt
förnya och förbättra sina hyrlicensprodukter för att mera tätt integrera dem
med Autodesk molntjänster, och minska
frågor kring filkompatibilitet.
Kunder som har köpt sina permanenta
licenser före 1 februari 2016, kommer
att kunna fortsätta att använda dessa
Under hela denna period
kommer Autodesk och
samarbetspartners arbeta
med oss och er, för att göra
denna övergång så smidig som möjligt (och för
att hantera extraordinära
situationer), vi kommer att
ge så mycket varsel som
möjligt så att ni kan förutse
och planera för dessa förändringar.
Frågor & svar:
F1. Vad är hyrlicenser? Har användare av
hyrlicenser molnet för att lagra program
och data?
–Hyrlicenser ger tillgång till samma
fullständiga version som en permanent
licens men med en flexibel, pay-as-yougo strategi för en programvarubudget
som är lättare att hantera. Hyrlicenser
ger fördelar såsom tillgång till de senaste
program och produktförbättringar, och i
vissa fall, tillgång att välja molntjänster. Användardata kan fortsättningsvis
lagras på en lokal maskin, och varje
användning av Autodesks molntjänster
är valfritt.
F2. Vilka produkter kommer att påverkas
den 1 februari 2016?
–Autodesk planerar att avbryta försäljningen av nya permanenta licenser
cadmagasinet NR. 1/2015
generellt i alla länder, för de flesta fristående programvaruprodukterna (men
inte begränsat till) följande produkter
(OBS Suiter berörs ej, se F4):
• 3ds Max®
• AutoCAD®
• AutoCAD LT®
• AutoCAD for Mac
• AutoCAD LT for Mac
• AutoCAD® Architecture
• AutoCAD® Electrical
• AutoCAD® Mechanical
• InfraWorks®
• Inventor ®
• Inventor® Professional
• Inventor LT®
• Maya®
• Maya LT™
• MotionBuilder®
• Mudbox®
• Navisworks® Simulate
• Navisworks® Manage
• Revit® Architecture
• Revit® MEP
• Revit® Structure
• Revit LT™
F3. Betyder detta att kunder kommer att
förlora förmågan att använda befintliga
programvara som köpts som en permanent licens?
–Nej! Du har fortfarande kvar din permanenta licens av programvaran och
kan fortsätta att använda den i enlighet med ditt permanenta licensavtal.
Om programvaruprodukten omfattas
av abonnemang, kommer du också att
fortsätta att erhålla ditt abonnemangs
fördelar.
F4. Kommer permanenta licenser för
Autodesk Design Suites fortfarande vara
tillgängliga för köp efter 1 feb 2016?
–Ja! Nya permanenta licenser för Autodesk Design & Creation Suites och andra
svit erbjudanden kommer fortsättningsvis att erbjudas efter den 1 februari 2016.
En övergång till hyresarrangemang efter
denna tidpunkt kommer att meddelas i
god tid.
F5. Vad händer med mina permanenta
licenser på abonnemang?
–
Kunder med nuvarande abonnemangskontrakt efter feb 1, 2016, kommer
att fortsätta att få sina abonnemangs
fördelar.
9
F6. Vad gör Autodesk för att göra detta till
en enkel övergång?
– Autodesk gör flera saker att göra övergången till hyrlicenser så smidigt som
möjligt:
• Att ge den tid som behövs för att
bedöma alternativ och göra planer
genom att erbjuda ett helt år av förhandsinformation om förändringar
som kommer.
• Att tillåta abonnemangskunder att
fortsätta att förnya sina abonnemangsavtal och fortsätta med fördelarna med sitt abonnemang.
• Att skapa ett Autodesk konto för att
hantera alla dina produkter, abonnemang och tjänster
• Att ge möjlighet att låsa in din prenumerationstakt genom att införa
möjlighet till ett flerårigt hyres erbjudande.
●
10
cadmagasinet NR. 1/2015
Nyheter i Autodesk
Inventor 2016
Med Inventor 2016 blir det nu möjligt att bryta igenom gränserna
som har varit typiska för 3D-modellering. Genom att leverera en
ovärderlig koppling mellan din konstruktionserfarenhet, CAD data,
andra personer och processer som ingår för att få arbetet utfört
enklare. Från att tillhandahålla parametrisk direktredigering och
friformverktyg för att associativt ansluta dina Inventor data till
andra CAD-format, till att verkligen integrera dina elektriska och
mekaniska data till en enda konstruktion - Inventor 2016 hjälper
dig att koppla samman din konstruktion som aldrig förr.er dig att
sammankoppla samman din konstruktion som aldrig förr.
AV FREDRIK HALLIN
Ny teknik för Importera filer
från andra CAD-system
En associativ import av CAD-data från
CATIA, Solidworks, NX, Pro-E / Creo
och Alias-filer tillåter dig att upprätthålla en länk till den valda filen. Den
importerade geometrin i Inventor uppdateras om originalmodellen förändras.
Man har förenklat dialogfönstret
för import så att
det ger mer tydliga val, det finns
också en ny flik
som ger dig möjlighet att välja
vilka objekt som
skall importeras.
Man har förbättrat prestandan
för import genom
att aktivera multitråds användning. Det resulterar i att du kommer
att uppleva en förbättrad prestanda vid
arbete med filer från andra CAD-system.
Associative DWG
Nu kan du snabbt importera en AutoCAD DWG-fil i en Inventor part-fil
som en underlagsgeometri för din
3D-modell. Med hjälp av kommandot
Project DWG Geometry används för att
projicera DWG geometri. Med komman-
dot kan man välja öppna eller stänga
polyline-slingor samt DWG-block. Din
3D-modell i Inventor har nu en kopplad
relationer till den importerade AutoCAD
DWG geometrin. När en uppdatering
av geometrin för AutoCAD DWG-filen
har gjorts uppdateras din 3D-modell i
Inventor.
AutoCAD Electrical och
Inventor kompatibilitet
Den nya "Elektromekaniska" kopplingen
mellan Inventor (ej Inventor LT) och
AutoCAD Electrical ger ett smidigt datautbyte mellan 2D- och 3D-elektriska
konstruktioner. När du skapar en länk
mellan en AutoCAD Electrical och en
Inventor sammanställning blir projektfilerna associativ: Design Data ändringar
som gjorts i en produkt kan uppdateras i
en annan via funktionen Sync. Med kommandot Location View i Inventor som du
hittar i fliken Electromechanical kan du
visa enheter och ledningar som ingår i
både AutoCAD Electrical Ritningar och
Inventor sammanställningar.
cadmagasinet NR. 1/2015
11
Nya Snap Points i snabbmenyn
Tidigare var det endast alternativen
Midpoint, Center och Intersection som
fanns tillgängliga i snabbmenyn. Man
har nu lagt till följande alternativ: Endpoint, Apparent Intersection, Quadrant
och Mid of 2 points.
Part
Generellt
Sketch
Inventor Home
Tangent Dimension
Inventor Home har fått ett nytt förbättrat utseende och innehåller nu många
nya verktyg för att göra filhanteringen
enklare och snabbare. En av funktionerna är att man nu kan se Vault statusen för de senaste dokumenten och
det finns en ny filterfunktion där du på
effektivare sätt kan hitta dina dokumentet som du har arbetat med.
Du kan nu skapa tangentiella mått mellan cirklar eller bågar. Arbetssättet til�låter dig att skapa en fullständig sketch
genom att måttsätta till tangenten på
en cirkel istället för som traditionellt
mot cirkelns centrum.
Operativsystem
Inventor 2016 supporterar nu endast
64-bitars Windows 7, Windows 8 och
Windows 8.1. Inventor LT 2016 har ännu
stöd för 32-bitars Windows 7.
Work Plane
Funktionen Tangent to Surface and
Parallel to Plane har nu stöd för att tangera mot NURBS ytor.
Ecscape (Esc)
Nu är det möjligt att i avbryta en operation i en pågående process.
Face draft
Nu innehåller den nya kraftfulla alternativ som låter dig fixera eller flytta delningslinjen när du skapar en släppning
på detaljen.
Ruled Surface
Ett nytt kommando ger dig möjlighet att
skapa ytor på tre olika sätt genom funktionerna: Normal, Tangent och Sweep.
Det gör det enkelt att skapa fickor, dela
på komplexa solider efter att man har
använt kommandot Shell, eller för att
skapa en delningsplan för en gjutform.
Constraints Display
Valet för Show All eller Hide All Constraints inställningar förblir nu aktiva
genom hela sin tid vid editering. I tidigare versioner kvarstod inte inställningen
när du skapade en ny geometri eller ny
skiss.
Object Visibility
Nu är det möjligt att tända och släcka
en måttsättning för en 2D eller 3D skiss
med hjälp av filterfunktionen Object
Visibility.
Multi body
När man använder en Part-fil som innehåller flera solider har man nu infört
stöd för att välja flera solida objekt vid
användning av kommandot Mirror och
Pattern. Det är nu även möjligt att i en
multi solid skapa icke linjära objekt med
funktionen Pattern.
12
cadmagasinet NR. 1/2015
Freeform
Från att bara kunnat hantera solida geometrier kan man nu också arbeta med
öppna ytor. Det ger oss en rad nya möjligheter att ta fram modeller på ett sätt
som inte har varit möjligt i Inventor tidigare. Några av de nya funktionerna att
nämna är Freeform Plane som används
för att skapa avancerad geometri, Freeform Cylinder som nu hanterar öppna
cylindriska former eller Convert to Freeform som ger oss möjligheten att konvertera en solid modell till en Freeform,
där vi sedan kan manipulera geometrin
på ett sätt som inte har tidigare varit
möjligt.
Zero Bend Radius
Nu är det tillåtet att ange en nollradie
som inre bockningsradie och det går att
göra en plåtutbredning.
Multi-body parts
Funktionen är nu inkluderat i plåtmodulen och det möjliggör att du kan använda arbetsmetodiken top-down för att
konstruerar plåtdetaljer. Använd Make
Components eller Make Parts funktionen för att sedan skapa en plåtutbredning för varje enskild multi-body detalj.
Valet Midplane finns nu som ett alternativ när man skapar en Rectangular eller
Circular Pattern. Tidigare var det endast
möjligt att skapa pattern i en riktning.
Design Doctorn
Nu är det möjligt att väja flera constraints som är felaktiga i Design Doctorn. Du kan sedan använda delete eller
suppress för att åtgärda de felaktiga
relationerna i sammanställningen.
Thickness Detection
När man konverterar en Part till en
Sheet Metal Part kommer du att få frågan att välja Base Face. Efter att ha valt
sida kommer Inventor att mäta materialtjocken åt dig och ange det med automatik i fältet Thickness i dialogboxen
Sheet Metal Defaults.
Flat Pattern export av DWG och DXF
Sheet Metal
Pattern
I vissa programvaror för stans och bockningsmaskiner har det varit omöjligt att
använda en exporterad DWG eller DXF
flat pattern fil som har innehållit en
bockningscentrumlinje som går igenom
ett hål. Trim Centerlines at Contour i
dialogboxen för Flat Pattern DXF eller
DWG och under fliken Geometry gör
det nu möjligt att trimma av centrumlinjerna längs.
Assembly
Replace Components
Replace kommandot stöder nu mer än
en enda vald komponent. Flera liknade
eller flera olika komponenter kan väljas
antingen före eller efter att man har valt
kommandot Replace Component.
Prestanda inställning
För stora sammanställningar finns nu
valet Disable Automatic Refinement
under fliken Display i dialogrutan Application Option. Inaktivering av Automatic Refinement visar en grövre modell
i modelleringsfönstret och förbättrar
grafikprestandan för stora sammanställningar vid ändring av level of detail.
Inställningen för grov ytterkontur
används till du väljer kommandot Refine
Appearance under fliken View. TIPS: Om
du inaktiverar automatic refinement kan
också grafikprestandan förbättras för
komplexa modeller.
Drawing
Skapa ritning snabbt
Med ett nytt och snabbt sätt att kan man
nu skapa ritningar direkt från modellfönstret för en Part eller en Assembly fil.
Det genom att högerklicka på modellen
i Browsern och sedan välja Create Drawing View. Du får sedan valet att skapa
antingen en dwg- eller idw-ritning. Man
kan välja att först orientera modellen
innan man väljer funktionen eller att
göra det efteråt på ritningen via View
Cube som nu finns tillgänglig på rit-
cadmagasinet NR. 1/2015
ningen. Dialogrutan för Drawing View
har också förenklats och gjorts mindre
och man har infört mer funktionalitet i
Base View. Här kan man genom att dra
i hörnen ändra skalan för detaljen eller
genom att klicka på dessa skapa projicerande vyer. View Cube som nu finns på
ritningen gör det enklare att orientera
modellen både före och efter att man
har skapat första vyn.
Hidden Line Views för standard fästelement
Ett nytt val finns tillgängligt i dialogboxen för Drawing View och den ger dig
möjlighet att ta bort alla dolda linjer för
ett standard fästelement från Content
Center. Du hittar inställningen under
fliken Display Option och du kan välja
mellan Never och Obey Browser.
External Sketch Symbol
Du kan nu enkelt komma åt och dela
dina Sketch Symboler genom det nya
externa symbolbiblioteket. Symbolerna
är Inventor ritningsfiler, antingen dwgeller idw-filer och de sparas i en underkatalog i Design Data för ditt projekt.
Man har också lagt till sökfunktion i
dialogrutan för Sketch Symbols för att
du snabbt ska hitta en symbol. Man får
även en visningsbild på symbolen som
man har valt innan man placerar in den
på ritningen.
Transparanta komponenter
Du kan nu skapa en View Sketch på en
modell och projicera dess Work Features. Det tillåter dig sedan att använda
den projicerade Work Feature som en
referens eller att skapa constraints till
andra geometrier som är inkluderade i
vyn.
till RapidRT som har avancerade konfigurationsmöjligheter, dels för att höja
renderingskvailteten och att skapa en
rendering snabbare.
3D Printing Environment
En helt ny del i Inventor 2016 är nu stödet för 3D utskrift som ger dig möjlighet
att positionera och orientera modellen
inom ett utskriftsområde. Är modellen
för stor för skrivaren, har man möjlighet
att dela på modellen och sätta in anslutningselement, så att du sedan på ett
enkelt sätt kan montera din modell. För-
Du kan nu markera och högerklicka på
en komponent i Browsern i för en ritning
och välja Transparent. Objektet kommer
då att visas som en genomskinlig detalj
och utan dolda linjer.
Inventor
Studio
Inom visualisering har Inventor tagit ett
Projicera Work Features
13
rejält kliv och man kan nu skapa renderade bilder med högre kvalitet. En sak är
att alla lightning style i Inventor är nu
associerad med Image Based Lightning
(IBL), vilket ger verklighetstrogna bilder
vid rendering. Det innebär också att man
kan ha välja att inte ha några local lights
men du måste minst ha en IBL aktiv.
Det är rekommenderat att använda IBL
för att få att få bästa rendingsresultat.
Man har även ändrat renderingsmotorn
ändringar som du gör på modellen under
3D Printing påverkar inte din ursprungliga modell. När du är klar med konfigureringen skickar man utskriftsjobbet
till Autodesk Print Studio eller annat
utskriftsprogram för att börja skriva ut
modellen.
●
14
cadmagasinet NR. 1/2015
Navisworks 2016
AV Oscar Persson
Navisworks 2016 samma som förra året,
men ändå inte. När man öppnar Navisworks 2016 så finner man sig snabbt
till rätta, i mångt och mycket är denna
versionen helt identisk med föregående
version. Till en början funderar man till
och med på om det är någon skillnad
överhuvudtaget. Efter ett tag så märker
man att det faktiskt hänt ett fåtal saker,
men det som hänt är väldigt viktigt och
nyttigt för plattformen.
I stort är det tre saker som tillkommit
och utvecklats ifrån föregående version.
BIM 360 integration
Den största och viktigaste skillnaden
mot föregående version är integrationen med BIM 360 Glue. Som nu utökats och blivit riktigt användbar. Tidigare
kunde man visserligen publicera Navisworks modeller till BIM 360 Glue, men
i den processen tappade man i princip
all information utöver själva geometrin
och metadatan
på
objekten.
Ett arbetsflöde
som hade kunnat vara väldigt
intressant föll
rejält. Man blev
mer eller mindre
tvingad att välja
mellan BIM 360
Glue eller Navisworks och arbeta
med dem som
fristående program. De är fortfarande
fristående program, men vi kan nu göra
jobb i Navisworks och sedan publicera
det till BIM 360 Glue och faktiskt behålla
den viktiga samgranskningsinformationen. Det här öppnar upp för helt nya
möjligheter att kommunicera med en
projektgrupp och underkonsulter.
Det som följer med till BIM 360 Glue
är viewpoints och redlines, sets, objectlevel overides, TimeLiner Data, Quantification data och viktigast av allt Clash
Tests och resultat. Det vill säga allt som
är viktigt följer med till BIM 360 Glue.
Det hela sköts numera som en integre-
rad del i Navisworks och inte längre som
ett add-in utan en inbyggd funktion.
Det man ska tänka på när man arbetar
med Navisworks ihop med BIM 360 Glue
är att man hämtar alla modeller ifrån
BIM 360 Glue och inte ifrån sin lokala
disk. Det går fortfarande att arbeta på
klassiskt vis ifrån modeller liggandes på
ens egen hårddisk eller server, men man
mister då integrationsmöjligheten med
BIM 360 Glue. Ifall man jobbar med filer
ifrån BIM 360 Glue lägger man till filer
med Append i BIM 360 fliken. I denna
flik har man också möjligt att uppdatera
modellen ifall man fått nya filer med en
refresh knapp.
BIM Coordination Model i AutoCAD
Ytterligare ett stort steg för att kommunicera med projekteringsgruppen är
möjligheten att ta in Navisworksmodellen i AutoCAD. Direkt i AutoCAD 2016
finns det möjlighet att lyfta in Navisworksmodellen i sin helhet direkt via
ATTACH kommandot. Det går att ta in
både NWD och NWC formatet. Modellen kommer in på liknande sätt som vil-
cadmagasinet NR. 1/2015
15
tyget har fått möjlighet till
att skriva ut 2D sheet där
markups ifrån Quantification följer med. Linje tjockleken går också numera
att juster i Quantification.
Hyperlinks göms numera
om man sektionerar bort
eller gömmer dem. Lägger
man till redlining så uppdateras numera viewpointen
automatiskt och sparas.
ken annan referensfil som helst, och det
går att arbeta med den som ett vanligt
underlag.
PDF stöd
Du läste helt rätt, Navisworks har fått stöd för
PDF-filer. Endast 2D PDFfiler i dagsläget, men det
är fortfarande ett väldigt
stort steg framåt. I och
med att det går att ta in
2D PDF-filer kan vi också
använda dessa för mängdning i Navisworks via
Quantification verktyget.
Antigen använder man
PDF-underlaget för att
göra mängdningen direkt
ifrån dem, eller använder
man de som ett komplement till den modell-baserad mängdning.
Små förbättringar
Utöver dessa tre stora
funktioner har det hänt
lite smått och gott. Där finns utökat
stöd för en del filformat, däribland finns
det ett helt nytt stöd för Rhino3d som
tidigare saknades. Quantification verk-
Efter att man bekantat sig
med den här versionen av
Navisworks, upptäcker man
att en till början lite fattig
version visade sig vara en
väldigt rik version. Det är
en version där vi inte fått
så många nya blanka fina
knappar, istället har vi fått
en version som innehåller
funktioner för arbetsflödet.
Nya möjligheter att kommunicera ut vårt arbete i
Navisworks med BIM 360
Glue och AutoCAD integrationen. Nya möjligheter att mängda
och kommunicera ut mängdningen med
PDF-stödet. Navisworks har i mina ögon
tagit ett av de största kliven på länge. ●
16
cadmagasinet NR. 1/2015
Autodesk Revit 2016
AV Oscar Persson
Revit-plattformen har varit med oss ett
tag nu och det vi ser idag är en väldigt
mogen produkt. Fokus för Revit-plattformen har flyttats från nya knappar
till funktioner som förbättrar stabilitet
och än viktigare förbättrar möjligheten
att utöka modellen. I Revit 2015 kom
för första gången en riktigt stor Update
Release, så stor att den kom att kallas
Revit 2015 Release 2, eller för Update
Release 4 (UR 4). Här dök ett flertalet
nya funktioner upp, utöver stabilitet och
prestandauppdateringarna. Vad kan vi
då förvänta oss av Revit 2016?
Autodesk fortsätter på den inslagna
vägen och vi ser
inga stora nyheter
när det kommer
till
modellering,
däremot har stora
uppdateringar skett
kring stabilitet och
prestanda. Väger vi
in uppdateringarna
som dök upp redan i
UR 4 finner vi en hel
del smarta funktioner som finns med
i Revit 2016. Här
följer några av mina
egna favoritfunktioner som nu letat sig in i Revit 2016, några
som redan dök upp med UR 4 och en del
som är helt nya.
vy-fönstret och alla constraints tänds
upp och särskils genom att de blir röda.
Reveal Constraints (UR 4)
Load into Project and Close (UR 4)
Flyttar man en vägg i Revit förväntar
man sig att bara den väggen flyttas,
men så är inte alltid fallet. Ibland flyttas något med väggen på grund av en
constraint. Väldigt användbart ibland,
men ibland glömmer man av dessa constraints. Numera finns det en knapp
för att visa dessa constraints, ”Reveal
Constraints”, den ligger i raden med vy
inställningar. Man får en röd ram kring
När man arbetar i
revit händer det
att man använder
Family-editorn för
att redigera någon
familj. Detta kan
man behöva göra ett
par gånger. Tidigare
har family-ditorn
legat öppen i bakgrunden och efter
ett tag har man flera
olika familjer öppna
samtidigt, förvirringen blir total. Nu
finns det en smart
cadmagasinet NR. 1/2015
17
liten knapp som heter ”Load into Project
and Close”, vilken laddar in familjen i
projektet och samtidigt stänger familyeditorn.
Revisionsnumrering
I Sheet Issues/Revisions har vi nu möjlighet att styra numreringen av revision
både Numrerisk och Alfabetiskt, mot
tidigare endast alfabetiskt. Vi kan dessutom kombinera de två och använda
sekvenser av typen A1, A2, B1, B2, etc.
Där finns också möjlighet att lägga till
ett allmänna prefix/sufix för revisionsnumreringen.
Place Rooms Automatically
Rumsobjekten i Revit är inte bara rumsmarkeringar utan också en stor informationsbärare. Man finner sig ofta i
situationen att man vill skapa flera rum
på ett plan. Tidigare har man varit tvingad till att klicka sig igenom samtliga
utrymmen som man vill placera ett rum
på, nu har det dykt upp en knapp som
heter Place Rooms Automatically, som
automatiska placerar ut rum. Rummen
placeras ut på samtliga ytor som är
omslutna av rumsavgränsande objekt.
Väldigt smidigt, det man ska tänka på
är att det endast är nya rum som kan
placeras ut med detta verktyg.
Sectionbox by element
Att finna ett element i 3D-vyn har tidigare varit lite omständigt, man har kunnat
jobba med att temporärt isolera objekt
och därmed missat en del kringligande
objekt. Man har kunnat använda sectionbox, men då har man fått anpassa
den manuellt. Man har också kunnat
använda orient to view. Alla dessa strategier har stora begränsningar. Nu har
vi möjlighet att markera ett objekt i
t.ex. en planvy och välja sectionbox, då
skapas en sectionbox, i default 3d-vyn,
som är anpassad till objektet som är
markerat.
Sökmöjligheter (UR 4)
Revit har fått möjlighet till sökning i
de flesta drop-down menyerna. Så om
man t.ex vill sätt in en vägg kan man
söka efter rätt typ istället för att bläddra
igenom de ibland väldigt långa listorna.
Samma funktion återfinns i de flesta
egenskapsfälten, så om man t.ex. ska
litterera så kan man söka efter redan
använda littera. Det här är återkommande på fler ställen och underlättar
arbetet betydligt.
Sammanfattningsvis har vi fått en trevlig version av Revit, många uppdateringar kom redan i och med UR 4. Förutom
dessa uppenbara förbättringar har det
som alltid hänt en hel del under huven
på Revit. Läser man listan med uppdateringar så uppgår den till 10 sidor. De
flesta är förbättringar av redan befintliga funktioner. Den största av dessa
förbättringar är den nya renderingsmotorn för renderingar i Revit. Det har letat
sig in i renderings dialogen, den kallas
Autodesk Raytracer. Det finns alltså nu
möjlighet att rendera både med Nvidia
mental ray och Autodesk Raytracer, där
den senare är något snabbare. Det finns
också lite övriga skillnader och de kompletterar varandra väldigt bra.
●
18
cadmagasinet NR. 1/2015
Autodesk
Simuleringsprodukter
AV Torbjörn Jansson
Tillverkandeföretag har många utmaningar som de måste bemästra för att
överleva, vår erfarenhet är att det nästan
alltid handlar om en mix av dess fem:
• Prestanda
• Kundanpassning
• Kvalitet
• Miljö- & myndighetskrav
• Time to Market
Alla har sina
sätt att hantera
utmaningarna,
men det som är
gemensamt är
att man införde
2D CAD under
80-talet och 3D
CAD under 90–
talet. I början
av 2000-talet
hade det blivit
ekonomiskt försvarbart att ta
nästa steg: att
använda 3D CAD
modeller
till
FEM-, CFD- och
Plastfyllnadssimuleringar. De
som tog till sig
”Digital Prototyping” konceptet har sett hur
utvecklings kostnaderna minskat
samtidigt som
kvaliteten
på
produkten ökat.
Men nu 15 år
senare är det en
helt ny värld vi
lever i. Sedan
2000 har jordens befolkning växt med
1 miljard samtidigt som utbildningsnivån
ökat, fattigdomen minskat. Idag har 85%
alltså 6 Miljarder mäniskor tillgång till
mobiltelefon!
Det är en underdrift att säga att förutsättningarna har ändrats, köp kraften
har ökat men marknaden har flyttats
från Sverige & Europa ut i övriga världen
och konsumenten har fått ökad makt
genom tillgång till internet och mobiltelefon.
Vad krävs då år 2015 för att
vara framgångsrik - Jo det är
enkelt, man måste erbjuda
marknaden den bästa produkten!
Om man inte skall hoppas på tur eller
cadmagasinet NR. 1/2015
man råkar vara Nobel pristagare så måste man hitta nya sätt att arbeta. Digital Prototyping har varit framgångsrikt,
men det räcker inte längre att gör simuleringarna i slutet av produktutvecklingen, det ger dig en felfri produkt men
kanske inte den bästa. En framgångsrik
metod är ”Simulation Driven Product
Development” den innebär att man gör
simuleringar redan från början.
Resultat är att man till en mycket låg
kostnad kan utvärdera fler lösningar och
därigenom få en bättre produkt samt att
man tidigt kan bestämma inriktningen
och därigenom ta fram specifikationer
för kritiska komponenter som ventiler, vattenpumpar, luftfläktar, elektronikkomponenter men också plast- och
metallråvara. Det ger inköp och produktion möjlighet att tidigare börja planera
och prata med underleverantörer, vilket
kortar ledtiden.
Men det är lättare sagt än gjort. Ett stort
företag har resurserna att genomföra
förändringen men för ett mindre är det
en mycket stor utmaning. Man måste
ändra företagskulturen, omdefiniera
produktutvecklingsprocessen, investera i dyra beräkningsprogram, anställa
beräkningsingenjörer, införa ett PLM
system och utbilda personalen.
Autodesk har därför tagit fram en vision
för vad som krävs för att deras kunder
skall klara att införa ”Simulation Driven
Product Development”. Det handlar om
sex punkter som programvaran måste
uppfylla:
• Enkel att installera det skall finnas
singel, nätverk, Named User och
Cloud lösningar
19
• Lätta att använda för både för beräkningsingenjörer och konstruktörer.
• Ha stöd för olika CAD format; Inventor, Solidworks, CATIA, PRO E, CREO
och NX
• Lösa alla problemställningar som hållfasthet-, värme-, flödes-, kompositoch plastfyllnadsimuleringar
• Bra support med tillgång till material
laboratorier
• Rimlig kostnad
• Simulation CFD analysera och optimera värme, luft och vätskeflöden i
dina CAD modeller
• Flow Design, Simulera luftflöde och
gör vindtunnel tester på dina CAD
modeller
• Autodesk SimStudio, analysera,
reparera, förenkla, förändra och optimera CAD modellen innan simulering
med Autodesk Fusion direktmodellerings technologi
Autodesk har investerat 4 miljarder Kronor i sin strategi som går ut på att köpa
upp programvaror som passar in i produktportföljen. Med det senaste köpet
av NEi Nastran har man nu ett komplett
utbud av simuleringsprogramvaror.
Autodesk nya affärmodellen med Desktop Subscription är speciellt intressant
för kunder som vill införa ”Simulation
Driven Product Development”. Man slipper ju köpa själva programvaran, istället
betalar man endast en årlig avgift. Den
stora fördelen med Desktop Subscription är att man kommer igång och blir
lönsam utan att behöva börja med en
tung investering.
• Simulation Mechanical, Finite Element Analys (FEA) för att förutsäga
produktprestanda genom linjär, olinjär, termisk och dynamisk analys.
• Autodesk Nastran, FEA solver som
ger exakta resultat på komplexa problem.
• Autodesk Nastran In-CAD (Inventor) integrerad hållfasthetsberäkning
med Nastran solver.
• Autodesk Nastran In-CAD (SolidWorks) integrerad hållfasthetsberäkning med Nastran solver.
• Simulation Composite Analysis,
förbättra noggrannheten, effektivitet
och konvergens av olinjära FEA lösningar av kompositstrukturer.
• Simulation Composite Design, förutse hur komposit material och laminat
beter sig.
• Simulation Moldflow, Optimera och
validera dina plastkonstruktioner och
formsprutningsprocess.
• Simulation DFM (Inventor, SolidWorks & ProE/Creo), få realtids
återkoppling av producerbarhet och
miljöpåverkan tidigt i konstruktionsprocessen.
NTI CADcenter har varit en del av denna
strategi sedan 2010 då vi började vår
satsning att bli den ledande återförsäljaren inom simulering i Norden. Idag
är vi det utan konkurrens, ingen annan
Autodesk ÅF hantera hela utbudet från
hållfasthets, CFD, Composite till plastfyllnadssimuleringar. Vi har idag mer än
100 simuleringskunder, varav en stor del
använder CATIA, PROE, NX och SolidWorks. Vi har ett Nordiskt team som
kan hjälpa er med allt från rådgivning
kring val av programvaror till utbildning
& support och rena konsulttjänster. ●
Vill du veta mer tag kontakt med Torbjörn Jansson.
20
cadmagasinet NR. 1/2015
Autodesk Fusion 360
Har du Autodesk Product Design Suite
med subscription så är du en vinnare!
I årets release ingår nämligen Autodesk Fusion
360. Det är en helt ny plattform som förenklar
för designers och utvecklingsingenjörer att skapa
3D-modeller och samarbeta via molnbaserade
lösningar.
AV Torbjörn Jansson
Teknologin bakom Autodesk Fusion 360
gör det för första gången möjligt att
arbeta helt molnbaserat, med tillgång
till modeller och programvaror när som
helst, var som helst via mobila applikationer eller webb. Lösningen stöder
öppna designmiljöer
och ingenjörer och designers kan därmed använda och modifiera CAD-data
från många olika källor.
Autodesk Fusion 360 utgår ifrån Autodesk 360, företagets molnbaserade grundplattform och kompletterar Autodesks
övriga molnbaserade portfölj för tillverkningsindustrin, som även omfattar
Autodesk PLM 360, molnbaserad PLM,
och Autodesk Simulation 360, simuleringsverktyg som levereras säkert och
lättarbetat via molnet.
cadmagasinet NR. 1/2015
Produktutveckling i 3D i molnet – för tillverkningsindustrin
Autodesk Fusion 360 består av en omfattande uppsättning verktyg för produktutveckling, särskilt riktade mot de mindre företagen. Här kan alla behov inom
industriell och mekanisk produktutveckling tillgodoses, samtidigt som molnets
fördelar när det gäller tillgänglighet och
samarbetsmöjligheter utnyttjas maximalt. Autodesk Fusion 360 är också
kopplat till avancerade funktioner som
storskalig mockup, simulering, PLM och
rendering.
Autodesk Fusion 360 innehåller bland
annat funktioner för:
• Friform modellering & skulptering
• Solid modellering
• Parametrisk modellering
• Mesh modellering
• Standardkomponenter
• 2D Ritningar
• Sökfunktioner och möjlighet att
använda kommentarer
• versionshantering
• Mobil visning på telefon & surfplatta
• Möjlighet att dela eller publicera data
& konstruktioner
• API (programmeringsInterface)
• Konstruktionsgranskningar för hela
team
• Design variationer med förgrening &
sammanslagning *)
• 2- & 2,5-axlig bearbetning
• Utskrifter via 3D skrivare
• 3-axlig bearbetning *)
*) ingår i Fusion 360 Ultimate
Ny upplevelse för användaren
Autodesk Fusion 360 erbjuder användaren en radikalt annorlunda upplevelse
genom ett intuitivt användargränssnitt som kan anpassas efter respektive
roll och kunskapsnivå. Här finns både
inbyggd guidning för nybörjare som gör
det lätt att komma igång, och möjlighet
att gräva på djupet när det gäller funktionalitet för expertanvändaren. Oavsett nivå, kan användaren börja arbeta
inom några minuter och dra nytta av de
inbyggda möjligheterna till samarbete.
Fusion 360 lanserades sommaren 2013
och har nu mer än 50.000 använda-
21
re ! vara mer 90% är helt nya kunder
till Autodesk. Ett exempel är Redpoint
Studios, ett företag som arbetar med
industridesign och produktutveckling i
New England, USA. De började arbeta
med Autodesk Fusion 360 för att hjälpa
kunderna lansera sina produkter snabbare på marknaden. ”Det är fenomenalt
enkelt att börja använda. På bara några
dagar modellerade jag sådant som skulle
tagit månader, om inte år, av NURBSmodellering att lära sig”, säger Matthew
Harris, industridesigner hos Redpoint
Studios. “Potentialen för den här produkten är helt enkelt enorm och jag kan
knappt vänta på nästa steg.”
●
22
cadmagasinet NR. 1/2015
NTI CADcenter AB: Göteborg - Helsingborg - Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund - Stockholm - Örebro