Informationsbrev februari 2015

Viktiga datum:
APT





Förskolan Gunghästens informationsbrev feb 15
Hej
16 februari
16 mars
20 april
18 maj
8 juni
Planeringsdag.
29 maj 2015
Vi har nu haft en planeringsdag där vi tillsammans följt upp och planerat
vårens verksamhet utifrån var vi befinner oss i förhållande till våra mål och
utvecklingsområden.
Nya nämndmål från Barn och Utbildning för förskolorna i Tyresö kommun
under 2015 som vi ska arbeta för är:
 Upplevelsen att tryggheten ska öka

Lärandet ska öka i verksamheten

Öka delaktigheten för barn och vårdnadshavare
Gårdsfest 27 maj 15-17
Telefonnummer
Hästen
Hästen 1: 070-169 83 23
Hästen 2: 070-169 83 21
Gungan
Utforskarna: 070-169 83 24
Äventyrarna: 070-169 83 22
Bitr. förskolechef
Yvonne Haldrup
08-5782 96 82
Vi ber er ringa eller sms:a
innan kl:8:00 om ert barn är
sjukt eller ledigt så vi kan
planera dagen och
verksamheten. Ring även och
berätta när ert barn kommer
tillbaka.
Utöver nämndmålen kommer förskolorna att under våren 2015 fortsätta att
lägga fokus på våra utvecklingsområden:
 Dokumentera barns lärande

En skola/förskola för var och en, arbeta med värdegrunden och
inkludering.
Personal
Förskolorna är så gott som fulla med barn vilket medför att vi har vikarier i
verksamheten. Trycket i kommunen på barnomsorgsplatser är just nu stort.
Att rekrytera förskollärare är svårt så de tjänster vi har på Båten och Pusslet
ersatt med vikarier tills vi kan anställa.
Nya medarbetare
På Sagans förskola välkomnar vi barnskötare Camilla Nygårds som kommer att
arbeta på Bullerbyn.
Barnskötare Emmie Malmqvist Jelvin vikariera för Emma Klippare som är
sjukskriven.
På Gunghästen vikarierar barnskötare Johanna Jansson fram till april i Gungans
arbetslag.
Information:
Vill passa på att tacka er som nu lagt in ert/era barns tider i e-tjänst portalen.
Detta underlättar schemaplaneringen utifrån barntätheten under dagen,
möjligheten och att kunna skicka ut information till aktuella mejladresser. Vill
samtidigt påminna om att det är viktigt att barnens aktuella tider skrivs in.
Brukarundersökningen är nu avslutad och vi inväntar nu resultatet som sedan
analyseras för att förbättra verksamheten för era barn och er, tack för er
medverkan.
Hoppas vi alla nu får en skön vår att se fram emot.
Yvonne Haldrup
Biträdande förskolechef
08-5782 96 82
Hej alla familjer på Gunghästen!
Nu har vi kommit igång med vår verksamhet på hemvisterna i form av inskolning, olika
projekt med matematik som fokus, gruppverksamheter och annat spännande. Detta är
resultatet från planeringsdagen då vi utvärderade och planerade vårt arbete utifrån vår lokala
arbetsplan.
När man pratar om lärande tänker man kanske oftast på skolan. Men lärandet är en viktig del
av vår verksamhet i förskolan. Då grunden till det livslånga lärandet startar här. En viktig
skillnad är att skolan arbetar med uppnående mål dvs. att barnen ska ha uppnått en viss
kunskap i en viss ålder. I förskolan arbetar vi med strävansmål dvs. vår verksamhet ska ge
barnen möjlighet att tillägna sig kunskap. Vi utgår från förskolans läroplan och barnens
intressen. Utifrån dessa erbjuder vi olika aktiviterer och utmaningar där barnen har möjlighet
till att skapa egna upplevelser och lärande.
”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostra
och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och
utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och
inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärande
samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter,
kunskaper och färdigheter. ”(lpfö 98/10 2:2)
I det här informationsbrevet lyfter hemvisterna hur vi arbetar med lärandet med fokus på
matematik under våren.
Det är även dags för utvecklingssamtal, håll utkik i hallen på ditt/dina barns hemvist.
För att vi på bästa sätt kunna planera med personal, verksamhet och rätt mängd mat, är det
viktigt att ni: Ändrar barnens tider på Skolportalen så att de är uppdaterade, håller dessa tider
samt ringer och sjuk- och friskanmäler ditt barn.
Utforskarna
Hej!
Vårterminen är här med nya möjligheter och utmaningar.
Vi hälsar två nya kompisar välkomna som har börjat hos oss på
Utforskarna i januari, gruppen består nu av 11 barn. Det har blivit
lite förändringar i gruppen då två Utforskare har börjat på
Äventyrarna, men gruppkänslan finns kvar och de nya kompisarna
känner sig välkomna och trygga. Lugn, trygghet, gemenskap och
att vara en bra kompis är något vi ständigt tillsammans med barnen jobbar med, detta visar sig
i att barnen får en känsla av empati inför varandra och det blir ofta pussar, kramar och skratt
tillsammans.
I slutet av februari och i början på mars kommer vi att erbjuda uppföljningssamtal och
utvecklingssamtal. Lappar om tider kommer att finnas i hallen.
Vi välkomnar snön! Vi har haft mycket lek och lärande ute på gården, vi åker pulka – fort/
sakta, vi bygger snöbollar – stora, små, mellan, vi färger snön med karamellfärg och
vattenfärg, vi blandar färg -lite/mycket/ mer/ mindre, vi skapar olika former i snön, vi gör
snöänglar, vi utforskar vem har gjort olika spår i snön… barnen för även uppleva att snön är
kallt och kan smälta i handen… nya upplevelser i vintertiden.
Utforskarnas språkprojekt går vidare, nu med fruktteman. Vi
har haft mysiga morgnar och vi tänkte utnyttja fruktstunden
mer, vi blandar frukten med lite språk och matematik: vad har
frukten för form, färg, hur ser stödtecknet ut, matematiska
begrepp när vi delar frukten: hel, halv, fjärdedel, vi räknar hur
många bitar vi kan få/ behöver till alla barn, 1,2,3,4,5…
Lärande och intressen
Utforskarna älskar att måla! Intressen för färger, nyanser och
former växer. Vi försöker att ge nya utmaningar, prova olika
tekniker och material, inomhus och utomhus. Handmålning blev
väldigt uppskattat, barnen tycker om att känna på färgen och
utrycka sig med händerna. Vi provar med ljusbordet just nu, barnen
blev nyfikna över det och experimenterar själva med ljus, färger,
former och reflexer.
Genom rytm och musik skapar vi egna musik instrument, trummor
och maracas blev populära och vi fortsätter att skapa och spela i
stora rummet! Barnen älskar att banka och trumma, efter musikens
takt eller egen takt! Världens folkmusik fortsätter, sist hade vi rysk
och kinesisk folkmusik. Barnen följer musik med kroppsrörelser,
följer egen rytm och koordination.
Intressen
 Magneter
 Bondgård
 Hemvrån
 Bilar och tåg
 Dans
 Musik
 Böcker
 Babblarna
 Bygg
 Sång
 Skapande
 Måla och rita
 Snön
 Ljusbordet
 Legobordet
Hälsningar Lotta, Anneli och Johanna
Äventyrarna
Gruppen
Nu är vi redan inne i februari och verksamheten är i full gång. Vi har sedan årsskiftet hälsat
några nya kompisar välkomna till Äventyrarna. Det är spännande med nya kompisar!
Det är viktigt att ni föräldrar är uppmärksamma när vi sätter upp lappar om att blöjor eller
extrakläder är slut, vi har inga extrablöjor och väldigt lite extrakläder.
Den 23 februari kommer vår student Josefine från förskollärarprogrammet till oss igen. Hon
kommer att vara här till slutet av mars.
Intressen och Lärande
Vi har sett att det finns ett stort intresse bland barnen för sagor och att läsa
böcker och därför kommer vi att arbeta med projekt ”I sagans värld”
under våren. Som vi berättat tidigare har vi fokus på matematik på
förskolan och detta kommer vi att väva in.
Vi startade upp projektet med att berätta sagan om Isfågeln och
visade ett isägg som vi hade hittat. Syftet var att vi ville att
barnens skulle få en spännande upplevelse som triggade
fantasin, samtidigt som det blev naturvetenskapligt experiment
vilket öppnade upp spännande funderingar hos barnen. Hur
känns ägget? Vad finns i ägget? Vad kommer att hända med ägget?
Barnen ritade kring sagan om isägget.
Veckan efter fortsatte vi arbetet med storfavoriten Bockarna bruse. Vi har t.ex.:

Berättat den traditionella sagan och använt oss av intresselådan.





Sjungit sången.
Läst boken ”Bockarna bruse går till badhuset”.
Några barn har målat trollet.
Några barn har skapat bockarna i lera.
Tittat på sagan i olika utformning på Youtube.
Vi kommer att arbeta med barnens egna favoritböcker och önskar
därför hjälp av er föräldrar. En vecka i taget kommer vi att läsa och
arbeta kring ditt barns favoritbok som ni skickar med hemifrån. Vi
meddelar på torsdagen veckan innan det är ditt barns tur att ta med en bok.
Om ni har skokartonger och annat återvinningsmaterial tar vi tacksamt emot det!
Vi jobbar med barnens första bokstav och deras namn och vi ser att fler och fler börjar känna
igen ordbilden(sitt namn)! På samlingstavlan har vi tagit bort barnens bilder och ersatt med
deras namn. Vi uppmuntrar barnen att titta efter sitt namn, vi hjälper till och visar vilken
första bokstav de ska leta efter för att sedan sätta upp namnet på tavlan. I badrummet har vi
ställt ner blöjkorgarna med barnens namn på för att de självständigt ska kunna hämta sin blöja
(vi har ett litet öga så att det blir rätt :)
Hälsningar Elin, Katarina och
Johanna
Hästen 1
Gruppen
En ny spännande termin har just börjat. Ibland kan vi njuta av att åka i backen och av det
härliga vintervädret. Vi har åkt stjärtlapp med de som har godkänd hjälm.
Vi har nu fått in Agneta, som är ett känt ansikte och har börjat jobba på Hästen 1.
Vår lärarkandidat Mia L. kommer tillbaks v 8-10 för sin sista Vfu-praktik.
Vecka 7 – Valentinveckan som avslutas med Alla hjärtans dag passar vi på att
lyfta olika dilemman som kan utlösa konflikter och bra exempel som visar hur vi
kan vara mot varandra. Detta gör vi bland annat genom rollspel för varandra, ritar
händelser och tillsammans arbetar vi med problemlösning i både konflikter och
situationer där vi kan se vad mycket bra vi gör tillsammans och mot varandra.
Intressen och lärande
Matematik
Som ni kanske har sett och hört har vi nu fokuserat på området ”mätning”.
Vi såg att det fanns ett intresse och nyfikenhet kring det i gruppen. T ex i: Hur lång är jag?
Vem är längst? När är man störst? Är det längden eller åldern som avgör när man är störst?
Vi har utmanat barnen i att te x gissa om man är längre eller kortare än en
meter, mäta saker som är ca en meter. Hur många cm går det på en meter?
Hur långt är 1 centimeter eller 1 decimeter?
Vi har letat saker som är 1 cm/1 dm. 10 meter, hur långt är det?
Vi har gjort skodiagram med skoavtryck av våra skor.
Nu går barnen runt och mäter olika saker och använder nya begrepp som de erövrat.
Höstens
arbete med matematik och musik resulterade bl a i
Luciaframträdande och arbetet med ”Tomterock”. I arbetet med att skapa gitarrerna såg vi
olika begrepp lyftas fram som t ex förstoring, förminskning, förm, längd, storlek, mönster i
användandet av olika tekniker. Framför allt takt och musikglädje.
Det var mycket sång och musikglädje kring hela Luciafirandet.
Cirkus och rörelsegruppen fortsätter med cirkusskola, rörelseaktiviteter
och 10 små indianer.
Här finns många utmaningar att prova på. T ex takt och rytm, lyssna på
instruktioner, antalsuppfattning samt möta olika matematiska begrepp.
Vi fortsätter utforska olika områden kring matematiken under vårterminen. Vi kommer bl a
undersöka lite kring volym, tid och symmetri.
De äldsta barnen som börjar förskoleklass till sommaren träffas varje
vecka och gör någonting tillsammans.
Nu finns tider uppe på whitebordtavlan i hallen för utvecklingssamtal. Detta gäller barnen
födda 2010 och 2011. 2009:orna har sina avslutningssamtal i maj.
Hälsningar från Mia, Monica och Agneta.
Hästen 2
Gruppen
Nu när snön har kommit så ha de barn som har en godkänd hjälm gått iväg och åkt stjärtlapp,
så låt gärna hjälmarna vara kvar på förskolan. Information om vilka hjälmar som är godkända
finns på whiteboardtavlan. Det är dags för utvecklingssamtal och det gäller barnen som är
födda 2010 och 2011, barnen födda 2009 kommer att ha sina avslutningssamtal i maj. Tiderna
kommer att hänga i hallen så skriv upp er på en tid som passar.
Vi börjar varje dag kl. 09.00 med att ha ett morgonmöte där barnen får förhandsinformation
om vad som händer under dagen och vilka barn som ska vara var i de dagsaktuella
projektgrupperna. Av den anledningen är det viktigt att alla barn är här så de vet vad som sker
under dagen då barnen i denna stund kan vara med och påverka sin dag och få veta vad som
kommer att hända, vilket skapar en trygghet.
På tisdagar så kommer en grupp att ha miniröris på eftermiddagen och barnen kommer att
turas om.
I torsdags hade vi en leksaksdag som barnen hade önskat och det var uppskattat. När barnen
tar med sig leksaker hemifrån de andra dagarna så leder det ofta till onödiga konflikter som vi
kan undvika med hjälp av er hemifrån, vilket vi nu hoppas att ni hjälper oss med.
Vi kommer att ha 2 samlingar innan lunchen och även fortsätta med 2 vilor efter maten. Vi ser
att barnen hittar nya kompisar att leka med och att barnen även hittar nya intressen. Vecka 7
så kommer vi att ha Valentinvecka som avslutas med alla hjärtans dag där vi bakat
kärleksbakelser, pyssel, rita olika känslor, göra alla§ hjärtansdagskort och att prata om hur vi
är mot varandra finns i fokus.
Intressen/ Lärande
Det stora intresset just nu hos de flesta barnen är djur och därför så har vi valt att ha det som
projekt denna termin. Varje barn har fått berätta vad de har för favoritdjur och vad de vet om
just sitt djur. Vi ser även att barnen väldigt gärna ritar olika djur och att de konstruerar olika
hem till djuren med klossar, sjalar och växter.
När vi gick till skogen på promenad så hittades en stor gren som är en del i den nya miljö som
vi håller på att bygga och grenen hänger i taket. I grenen hänger det gröna band som ser ut
som blad, några barn var med och mätte med hjälp av en linjal och klippte. De använde olika
mått som längden och höjden på ett bord, längden på linjalen.
Matematik kommer att komma in i projektet genom att se de olika djurens mönster, vi
kommer att jobba med begrepp som längd, vikt m.m.
Vi har lånat mycket olika böcker om djur som barnen gillar att bläddra i och som vi läser.
Barnen lär sig om olika djur och utvecklar sitt eget språk genom att berätta om sitt favoritdjur.
Vi letar även information på internet om det är något som vi inte hittar i de böcker vi har. Vid
morgonmötet så pratar vi om hur många bokstäver vi har i våra namn och att några har få
bokstäver och några fler.
Hälsningar Johanna, Khadija och Jennie