Utbildningskatalog 2015

“JAG LOVAR ATT INTE
GÖRA DIREKTÖRN BESVIKEN
OM DIREKTÖRN LÅTER MIG
GÅ EN UTBILDNING.”
UTBILDNINGAR FÖR FÖRETAG SOM VILL FRAMÅT.
VÄLKOMMEN TILL TEK´S UTBILDNINGAR, SEMINARIER OCH PROGRAM NÅGONSTANS NÄRA DIG.
VI SÄLJER INTE DET VI HAR UTAN
KÖPER DET DU BEHÖVER.
Det är vi som servar dig med
närarrangerad kompetensutveckling.
Innehåll
HR-DAGEN
Sid 3
LEAN-DAGEN
PAULIN RUBENSSON
Sid 3
STEN LILJEDAHL
MENTORPROGRAM
Sid 3
ARBETSMILJÖ
Sid 4
DATA
Sid 5
LEDARSKAP & PERSONLIG UTVECKLING
Sid 6
JAANA MIETTINEN
TEKNIK OCH SÄKERHET
Sid 7-8
ANNELI BENGTSSON
MARKNAD & KOMMUNIKATION
Sid 9
På Slottsmöllan i Halmstad finner ni Jaana, Paulin,
Anneli och Sten. I Varberg finns Therése till er
tjänst. Varmt välkommen att kontakta oss.
VERKSAMHETSUTVECKLING
Sid 10
THERÉSE CÁRMENES
KARLSSON
2
LÄS MER OM VÅ RT UTB UD OCH A NM Ä L DI G PÅ W W W. T E K . SE
MEDLEM & NÄTVERKSINFO
Sid 11
HR-DAGEN 2015
PÅ HOTELL MÅRTENSSON HALMSTAD
MENTORPROGRAM
FÖR LEDARE OCH CHEFER 2016
- EN UTVECKLINGSRESA I DET PERSONLIGA LEDARSKAPET
Foto: Erik Lundback
En inspirerande dag där du möter kollegor inom HR-området och deltar i
workshops kring det senaste inom HR. Vilken roll har HR i morgondagens
organisationer? Vad är Agilt HR och varför ska vi arbeta med det?
Möt bl.a. Magnus Dalsvall som har lång erfarenhet inom HR- och personalfrågor och som just nu är aktuell med sin senaste bok ”Äkta organisation:
framtid, utmaningar och potential.”
Anmäl dig till HR-dagen på tek.se
1 Oktober 08.00 – 15.00
Pris: 2 500 kr exkl. moms
Medlem i TEK/Kompetensutveckling Varberg: 1 700 kr exkl. moms
LEAN-DAGEN 2016
Genom ett organiserat upplägg med en grundlig matchning av adept och
mentor erbjuder vi en utvecklingsresa i det personliga ledarskapet. Programmet pågår under ett år där adept och mentor från olika organisationer och branscher träffas för att ha en dialog kring adeptens utmaningar
och möjligheter i sin ledarroll. Adepten träffar sin mentor två timmar
i månaden. Dessutom innehåller programmet fem halvdagsseminarier
med olika teman fokuserat på ledarskap.
Programmet var väldigt bra. Matchningen var helt avgörande
och det blev en jättebra matchning. Hade letat själv tidigare,
men inte hittat någon lämplig mentor. Jag kan verkligen rekommendera andra ledare att delta i programmet.
Björn Skattberg, VD Frigadon
Start: 4 Mars 2016
Pris: 22 000 kr exkl. moms/adept
För medlemmar i TEK/Kompetensutveckling Varberg:
Pris: 17 000 kr exkl. moms/adept
28 JANUARI 2016
Varje år arrangerar vi en LEAN-dag där LEAN, som filosofi och arbetssätt, står i fokus. Kom och upplev intressanta talare, goda exempel och
erfarenhetsutbyte. Vi delar även ut pris till årets LEAN- företag i Halland/
Nordvästra Skåne. Årets program handlar om att ”Se helheten” där vi vill
väva ihop människans beteende och nödvändigheten av att skapa system för utveckling.
KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OCH INTRESSEANMÄLAN:
Paulin Rubensson, [email protected] 0708-610235
Therése Cármenes Karlsson, [email protected],
070-3055557
Anmäl dig till LEAN-dagen på tek.se
K O N TAK TA O S S VIA M EJL T [email protected] T EK.S E EL L ER P Å T EL EF ON 0 3 5 - 1 7 1 8 9 0
3
ARBETSMILJÖ
ARBETSMILJÖANSVAR FÖR CHEFER
VI BRUKAR DELTA I TEK´S KURSER
OCH REKOMMENDERAR ALLA ANDRA
FÖRETAG ATT GÖRA DETSAMMA.
”Att ha en mentor att bolla små och stora frågor med
är ett fantastiskt stöd i vardagen och har gett mig en
större trygghet i min roll som chef. Att få ta del av min
mentors synpunkter och erfarenheter som specialist,
har vidgat mina vyer och hjälper mig att se framåt på
ett annat sätt än tidigare.”
Charlotte Falk, Personalchef Baker Tilly Halmstad
SATSNINGARNA SOM TEK GÖR I GYMNASIESKOLAN KÄNNS JÄTTEBRA. DET
ÄR PRECIS I VÅR LINJE.
Teddy Eriksson, VD Tomal AB
”Anledningen till att vi är med är att det är lokalt förankrat. Att det är lätt att utbilda sin personal.”
Utbildningen riktar sig till chefer med övergripande ansvar för arbetsmiljön inom ett företag eller en
avdelning inom ett företag. Deltagarna skaffar sig
kompetens för att kunna uppfylla ansvaret och lär sig
de viktigaste kraven som ställs i lagar och föreskrifter.
Halmstad Start: 8 -Okt 8.30 - 16.30 Tot 8 tim
Pris: 5100 kr (medlem 4100 kr)
BÄTTRE ARBETSMILJÖ
- GRUNDUTBILDNING (BAM)
Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på
arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och utvecklar
deltagarnas förmåga till ett eget lärande. Deltagare är
du som är chef, arbetsledare, skyddsombud, annan
facklig företrädare som utifrån din funktion har behov
av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.
Halmstad Start: 20-Nov8.30 - 16.30
Varberg Start: 10-Nov 8.30 - 16.00 Tot 24 tim
Pris: 8 800 kr (medlem 7 200 kr)
GRUNDKURS BAS P OCH BAS U
Innehållet baseras på och harmoniserar med krav
enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbeten.
Varberg Start: 4-Nov 8.30 - 16.30 Tot 16 tim
Pris: 9 300 kr (medlem 7 500 kr)
Marcus Bengtsson, VD Getinge Storkök AB
4
LÄS MER OM VÅ RT UTB UD OCH A NM Ä L DI G PÅ W W W. T E K . SE
DATA
EXCEL FÖR SJÄLVLÄRDA
EXCEL AVANCERAD
Kursen vänder sig till dig som i viss utsträckning använder programmet idag, men vill lära dig mer för att
kunna använda det på ett effektivare sätt.
För dig som kan Excel bra och vill bli ännu bättre.
Halmstad Start: 3-Nov 13.00 - 16.00 Tot 9 tim
Pris: 4 300 kr (medlem 3 500 kr)
Torup Start: 22-Sep 9.00 - 12.00 Tot 9 tim
Halmstad Start: 3-Nov 9.00 - 12.00 Tot 9 tim
Pris: 3 600 kr (medlem 2 900 kr)
OFFICE AKUTEN
- FORMATERING & FORMATMALLAR I WORD
EXCEL AKUTEN
- FORMLER & ENKLARE FUNKTIONER
Kursen för dig som känner dig osäker på hur du gör
beräkningar i Excel.
Varberg Start: 23-Sep 8.30 - 11.30 Tot 3 tim
Pris: 2 800 kr (medlem 1 900 kr)
EXCEL GRUND
Kursen ger dig grundläggande kunskap i Excel.
Halmstad Start: 5-Okt 13.00 - 16.00 Tot 18 tim
Pris: 5 800 kr (medlem 4 700 kr)
Varberg Start: 4-Nov 8.30 - 16.30 Tot 16 tim
Pris: 7 250 kr (medlem 5 200 kr)
EXCEL FORTSÄTTNING
Kursen ger dig fördjupade kunskaper i Excel. Du får
möjlighet att ta med dig praktiska exempel från ditt
dagliga arbete där du kan vidareutveckla företagets
egna applikationer.
OFFICE AKUTEN - OUTLOOK
Outlook - inte bara ett program för att skicka och ta
emot e-post. Lär dig mer om programmets funktioner.
Varför blir det extra avstånd mellan raderna när man
trycker Enter? Måste de färdiga formatmallarna för
rubriker vara blå och hur fungerar det här med tabulatorinställningar egentligen?
Varberg Start: 7-Okt 13.00 - 16.00 Tot 3 tim
Pris: 2 800 kr (medlem 1 900 kr)
OFFICE AKUTEN - ONENOTE
OneNote är förmodligen det minst kända programmet i Microsofts Officepaket, men kanske det mest
användbara? Hur kan du nyttja det i ditt arbete?
Varberg Start: 7-Okt 8.30 - 11.30 Tot 3 tim
Pris: 2 800 kr (medlem 1 900 kr)
Halmstad Start: 5-Okt 9.00 - 12.00 Tot 15 tim
Pris: 5 300 kr (medlem 4 300 kr) Varberg Start: 2-Dec 8.30 - 16.30 Tot 16 tim
Pris: 7 540 kr (medlem 5 400 kr)
Varberg Start: 23-Sep 13.00 - 16.00 Tot 3 tim
Pris: 2 800 kr (medlem 1 900 kr)
K O N TAK TA O S S VIA M EJL T [email protected] T EK.S E EL L ER P Å T EL EF ON 0 3 5 - 1 7 1 8 9 0
5
LEDARSKAP & PERSONLIG UTVECKLING
UTVECKLINGSSAMTAL & LÖNESAMTAL
COACHA COACHEN
Varför har vi utvecklingssamtal och vad syftar de till.
Under dagen får vi bekanta oss med olika sätt att
hålla utvecklingssamtal. Vilken är kopplingen mellan
utvecklingssamtal och lönesamtal? Kan samtalen användas som styrmedel för chefen? Vi går från företagets övergripande visioner/strategier, via gruppen ned
till individuell nivå.
Utbildningen ger dig som ledare möjlighet att utvecklas genom att få nya verktyg och synsätt kring hur du
kan coacha både dig själv och dina medarbetare.
Halmstad Start: 7-Okt 8.30 - 16.30 Tot 8 tim
Pris: 4 600 kr (medlem 3 700 kr) LEDARUTBILDNING
En bred ledarutbildning i hur du bygger team, blir
en bättre kommunikatör och tryggare i din roll som
ledare. Utbildningen riktar sig till dig som är arbets-/
produktionsledare, avdelningschef eller VD på ett
mindre företag.
Varberg Start: 21-Okt 9.00 - 17.00 Tot 16 tim
Pris: 8 300 kr (medlem 6 700 kr)
TEAMLEDARUTBILDNING
Kursen stärker dig i din ledarroll och ger verktyg för
att utveckla ditt team på bästa sätt. Du får även värdefulla verktyg inom kommunikation, presentationsteknik samt planering och uppföljning. En ledarutbildning för dig som inte är chef.
Halmstad Start: 3-Feb 8.00-12.00
Pris: 9 700 kr (medlem 7 800 kr) Halmstad Start: 8-Okt 8.30 - 16.30 Tot 28 tim
Pris: 13 600 kr (medlem 10 900 kr)
6
LÄS MER OM VÅ RT UTB UD OCH A NM Ä L DI G PÅ W W W. T E K . SE
Tot 20 tim
NY SOM CHEF
- GRUNDLÄGGANDE CHEFSUTBILDNING
Basutbildning för chefer som tar upp grundläggande
och viktiga områden du behöver känna till för att få en
snabb och gynnsam start på din nya karriär som chef.
Teori varvas med konkreta övningar. Vid sista utbildningstillfället får du göra en unik handlingsplan för din
vidareutveckling som chef.
Halmstad Start: 12-Nov 8.30 - 16.30 Tot 32 tim
Pris: 13 500 kr (medlem 10 900 kr)
TEKNIK OCH SÄKERHET
MOBILA ARBETSPLATTFORMAR
- GRUND OCH REPETITION
TRUCKFÖRARUTBILDNING B 1 DAG
(E-TRUCK, INTERAKTIV TRUCKUTBILDNING)
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om
och handhavande av mobila plattformar. Kursen är
en auktoriserad utbildning för liftar enligt Liftutbildningsrådet.
Kursen är en interaktiv truckförarutbildning där teoridelen görs på egen hand framför datorn. De praktiska
övningarna genomförs tillsammans med utbildare och
övriga utbildningsdeltagare och avslutas med uppkörning.
Halmstad Start: 21-Sep 8.30-16.00
Pris: 3 600 kr (medlem 2 900 kr)
Halmstad Start: 19-Okt 8.30-16.00
Pris: 3 600 kr (medlem 2 900 kr) Halmstad Start: 14-Dec 8.30-16.00
Pris: 3 600 kr (medlem 2 900 kr)
Tot 8 tim
Tot 8 tim
Tot 8 tim
Tot 8 tim
Tot 8 tim
ELANSVAR ÖVERSIKT
HJULLASTARUTBILDNING,
INDUSTRIELL HANTERING
Hjullastarutbildning där du efter godkända prov erhåller utbildningsbevis godkänt av Arbetsmarknadens
parter samt Yrkesinspektionen (TLP-2010).
Halmstad Start: 16-Nov 8.30-16.00
Pris: 5 000 kr (medlem 4 200 kr)
Halmstad Start: 21-Okt 7.30-16.00
Pris: 4 100 kr (medlem 3 500 kr)
Halmstad Start: 15-Dec 7.30-16.00
Pris: 4 100 kr (medlem 3 500 kr) Tot 16 tim
Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och annan
teknisk personal som berörs av ellagsstiftningen när
det gäller anläggningsansvar, personsäkerhetsansansvar och behörighetsansvar. Du får en övergripande
bild av svensk ellagsstiftning och de dokument som
styr ansvarsfrågorna inom elområdet.
Halmstad Start: 12-Okt 8.30 - 16.30 Tot 8 tim
Pris: 5 200 kr (medlem 3 900 kr) ESA 14 REPETITION OCH UPPDATERING
Repetition av tidigare genomgången ESA 05 med
uppdatering på nyheter i ESA
Halmstad Start: 14-Okt 8.00-16.00 Tot 8 tim
Pris: 5 900 kr (medlem 4 800 kr) K O N TAK TA O S S VIA M EJL T [email protected] T EK.S E EL L ER P Å T EL EF ON 0 3 5 - 1 7 1 8 9 0
7
forts. TEKNIK OCH SÄKERHET
TRAVERSFÖRARUTBILDNING ENLIGT ISO 9926-1
STÄLLNINGSBYGGNAD UPP TILL 9 M
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om handhavande, lastkoppling samt materialhantering. Du
kommer att få genomföra praktiska övningar.
Kursen ger övergripande kunskaper inom ställningsbyggande upp till 9m. Du lär dig aktuella regelverk
såväl som planering och säkerhet samt vilka olika
ställningstyper och arbetsmetoder du kan använda.
Halmstad Start: 20-Okt 8.30-16.00
Pris: 3 500 kr (medlem 2 900 kr)
Tot 8 tim
Halmstad Start: 21-Okt 8.30-16.00
Pris: 2 900 kr (medlem 2 700 kr)
TRUCKFÖRARUTBILDNING B
(E-TRUCK, INTERAKTIV TRUCKUTBILDNING)
Kursen är en interaktiv truckförarutbildning där teoridelen görs på egen hand framför datorn med stöd av
utbildare. De praktiska övningarna genomförs tillsammans med övriga utbildningsdeltagare och avslutas
med uppkörning.
Halmstad Start: 18-Nov 8.30-17.00
Pris: 4 500 kr (medlem 3 900 kr)
Tot 16 tim
ELSÄKERHET VID YRKESMÄSSIG VERKSAMHET
Kursen ger dig en inblick i den svenska ellagstiftningen och gör att du kan förstå och tillämpa de föreskrifter, standarder och regler som finns. Dessutom
erhåller du kunskaper om de faror som kan finnas vid
arbete med El.
Halmstad Start: 25-Nov 8.30 - 16.30 Tot 8 tim
Pris: 5 200 kr (medlem 3 900 kr) 8
LÄS MER OM VÅ RT UTB UD OCH A NM Ä L DI G PÅ W W W. T E K . SE
Tot 8 tim
MASKINSÄKERHETSKRAV
– MASKINDIREKTIVET, RISKBEDÖMNING OCH RISKREDUCERING AV NYA, BEGAGNADE OCH OMBYGGDA MASKINER.
Kursen baseras på de obligatoriska krav som Maskindirektivet ställer. Du som deltar får kunskaper om
dess innehåll samt olika metoder för riskbedömning
och riskreducering samt kännedom kring hur direktiv,
föreskrifter och standarder inom området påverkar
företagets verksamhet vid utveckling, konstruktion
och ombyggnad av maskiner.
Halmstad Start: 01-Dec 8.30 - 16.30 Tot 8 tim
Pris: 4 500 kr (medlem 3 600 kr)
MARKNAD & KOMMUNIKATION
KREATIV FÖRHANDLING
PRESENTATIONSTEKNIK
Du lär dig kommunikationsmodellen som ger förhandlingsresultat. Du får identifiera och hantera olika
förhandlingsstilar. Utbildningen vänder sig till chefer,
säljare och inköpare som vill utveckla sin kompetens
inom området förhandling.
Efter kursen känner du dig säkrare och mer professionell i dina presentationer. Du lär dig att lägga upp och
genomföra en väl genomtänkt presentation anpassad
för målgruppen.
Varberg Start: 17-Nov 9.00 - 16.00 Tot 15 tim
Pris: 11 000 kr (medlem 8 900 kr)
VINNANDE FÖRSÄLJNING
Vässa dig själv som säljare! Avgörande för ett företags
framgång är hur försäljningsarbetet lyckas. Alla som
jobbar med att sälja i någon form behöver säljträning.
Det är nödvändigt att investera tid för att utveckla sitt
säljande. För detta behövs en strukturerad säljprocess.
Halmstad Start: 18-Nov 8.30 - 16.30 Tot 24 tim
Pris: 13 000 kr (medlem 9 800 kr) VINN DIN MARKNAD
Konkurrenssituationen är tuff i många branscher, troligtvis även i din. Vinnarna är de som har en aktiv och
effektiv marknadsbearbetning med syfte att få nya
kunder och bygga den framtida kundmixen. Syftet
med utbildningen är att . - Öka försäljningen - Få nya
kunder - Förbättra lönsamheten.
Varberg Start: 25-Nov 8.30 - 16.30 Tot 8 tim
Pris: 4 800 kr (medlem 3 900 kr) PROJEKTMETODIK
Genom utbildningen får du insikt i projektet som
arbetsform och kunskap i olika verktyg som används
i projekt. Du får även kunskap i att driva ett projekt
från start till mål.
Halmstad Start: 9-Nov 8.30 - 16.30 Tot 16 tim
Pris: 9 400 kr (medlem 7 500 kr)
DIGITAL MARKNADSFÖRING
För dig som vill lära dig hur digital marknadsföring
fungerar och hur man praktiskt jobbar mot ökad närvaro på internet. Få de grundläggande verktygen och
kunskapen till att lättare hitta dina kunder online och
effektivt jobba mot ökad marknadsandel.
Varberg Start: 12-Okt 8.00-12.00
Pris: 4 400 kr (medlem 3 600 kr)
Tot 8 tim
Halmstad Start: 5-Apr 8.30 - 16.30 Tot 24 tim
Pris: 15 000 kr (medlem 12 000 kr)
K O N TAK TA O S S VIA M EJL T [email protected] T EK.S E EL L ER P Å T EL EF ON 0 3 5 - 1 7 1 8 9 0
9
SPRÅK
VERKSAMHETSUTVECKLING
SVENSKA PÅ FÖRETAGET
EKONOMISTYRNING GRUND
EKONOMI GRUND
Behovsanpassad språkträning som främst fokuserar
på den kommunikativa/funktionella sidan av språkanvändningen t.ex. vardagssituationer, sociala kontakter.
Kursen ger dig grundläggande/uppdaterade kunskaper kring ekonomiska begrepp samt rapportering. Du
får också arbeta med metoder för enklare analyser
och styrmedel. Målet är att du ska få en bättre förståelse för de ekonomiska sambanden.
Vad skiljer en likviditetsbudget från en resultatbudget? Vad är en balans-respektive resultaträkning & hur
hänger dessa ihop? Hur fungerar momsredovisningen? Att ha en god förståelse om ekonomiska termer
undelättar samarbetet mellan ekonomipersonal &
övriga på företaget samt främjar företagets resultat.
Halmstad Start: 24-Sep 8.30-11.30
Pris: 6 100 kr (medlem 4 900 kr) Tot 15 tim
AFFÄRSENGELSKA
Kursen utgår från individens aktuella kunskapsnivå
och arbetar mot att utveckla förmågan att använda
det engelska språket i internationella, yrkesmässiga
kontakter. Kursen är inriktad mot olika former av
affärskommunikation (skriftligt och muntligt) och kunskap om sociala och kulturella förhållanden.
Halmstad Start: 6-Okt 8.30-11.30
Pris: 6 200 kr (medlem 4 900 kr)
Tot 15 tim
ENGELSKA – ENSKILD UNDERVISNING
Vi erbjuder enskild undervisning i engelska anpassat
efter deltagarens önskemål och nivå. Kontakta oss för
mer information.
FRANSKA – ENSKILD UNDERVISNING
Vi erbjuder enskild undervisning I franska anpassat
efter deltagarens önskemål och nivå. Kontakta oss för
mer information.
10
Halmstad Start: 23-Sep 9.00-16.00
Pris: 8 200 kr (medlem 6 500 kr)
Tot 14 tim
Halmstad Start:26-Nov
Pris: 7 900 kr (medlem 6 000 kr)
Tot 16 tim
ARBETSRÄTTSUTBILDNING GRUND
Grundläggande kunskaper i arbetsrätt underlättar en
korrekt hantering av personalfrågor, och man kan därmed undvika konflikter och tvister som kan vara både
tidskrävande och kostsamma.
Varberg Start: 8-Okt 9.00-17.00
Pris: 9 800 kr (medlem 7 900 kr) Tot 16 tim
INTERNREVISION AV LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET ISO 9001:2015 OCH MILJÖ ISO 14001:2015
Utbildningen ger dig de kunskaper som krävs för
att kunna genomföra interna revisioner av ledningssystem enligt nya ISO 9001 och ISO 14001 på ditt
företag.
Halmstad Start: 11-Nov 8.30 - 16.30 Tot 16 tim
Pris: 8 600 kr (medlem 6 900 kr) LÄS MER OM VÅ RT UTB UD OCH A NM Ä L DI G PÅ W W W. T E K . SE
Vad gäller kursutbudet så är det fantastiskt att
kunna få utbildning på hemmaplan. Att kunna
få en utbildning anpassad efter verksamheten
och vår organisation, våra problem, våra utmaningar. Alla som drivs av utveckling och
kompetensutveckling och vill stärka sin organisation och sina medarbetare har något att
hämta hos TEK.
Johanna Pousette, VD Nordexa AB
Nätverk som utvecklar.
TEK och Kompetensutveckling Varberg koordinerar kvalitativa nätverk. För närvarande har vi igång 40 olika nätverk inom nästan lika många områden. Minsta
gemensamma nämnare är att de genomsyras av lärande och erfarenhetsutbyte.
Våra nätverks bredd och kontinuitet är unika i sitt slag och i samarbete med våra
medlemsföretag fortsätter vi att både utveckla befintliga samt starta nya inom
spännande områden.
SÅ HÄR FUNGERAR VÅRA NÄTVERK:
Som koordinatorer ansvarar vi för all samordning, vi tillsätter bl a nätverksledare
och sköter all administration. Vi arbetar också med att vid behov lyfta in extern
kompetens om det finns önskemål om detta. Det är viktigt för oss att nätverken
ger optimal nytta för deltagaren. Detta bygger naturligtvis mycket på deltagarnas egna engagemang men också på att vi har aktiva nätverksledare som driver
mötet.
För dig som är intresserad av att gå in i ett nätverk erbjuder vi en möjlighet att
testa på nätverket vid ett tillfälle. I vissa fall krävs dock övriga deltagares godkännande.
Nätverken i TEK är en av de stora fördelarna. Jag är
själv med i ett VD-nätverk. Där får man träffa andra företag och lyssna av hur de gör i vissa olika frågor. Jag
skulle starkt rekommendera TEK till andra företag.
Teddy Eriksson, VD Tomal AB - Medlem i TEK
VILKET NÄTVERK PASSAR DIG?
Anmäl dig till nätverket du väljer
ADMINISTRATÖRER
på [email protected] eller ring 035-17 18 90
EKONOMICHEFER
ELKRAFT HR-SPECIALISTER
INKÖPSCHEFER
IT– OCH DATAANSVARIGA
KOMMUNIKATION
KVALITETS– OCH MILJÖANSVARIGA
LAGER– OCH LOGISTIKANSVARIGA
LEAN OFFENTLIG SEKTOR
LEDARNÄTVERK
LEDNINGSSYSTEM
MARKNADSNÄTVERK
MELLANCHEFER
PERSONALCHEFER
PERSONALCHEFER, STÖRRE FÖRETAG
PRODUKTIONSCHEFER
PROJEKTLEDARE
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR, LEAN
SÄLJARE/SÄLJCHEFER
UNDERHÅLLSCHEFER
VD NÄTVERK
VD NÄTVERK ÄGARLEDDA FÖRETAG
På www.tek.se anmäler du dig direkt till oss via den utbildning
som du är intresserad av. Du är också varmt välkommen att ta
kontakt med oss på mejl [email protected] eller telefon 035-17 18 90.
K O N TAK TA O S S VIA M EJL T [email protected] T EK.S E EL L ER P Å T EL EF ON 0 3 5 - 1 7 1 8 9 0
11
Bli medlem och nyttja oss som kompetenspartner.
Våra öppna utbildningar och seminarier bokas efter våra kunders
behov och är till för alla. Här i utbildningskatalogen ser du lite
av det breda utbud vi har. Vi arbetar som ett bollplank och en
vägledare till 400 medlemsföretag i Halland och nordvästra Skåne. Tillsammans hittar vi rätt form av kompetensutveckling som
matchar behoven. Som medlem får du ett rabatterat pris på de
öppna utbildningarna och har möjlighet att ta del av en rad andra
medlemserbjudanden.
Vi vill göra skillnad och investerar därför vårt ekonomiska överskott i gymnasieskolorna på de orter vi verkar. Välkommen!
TEK Kompetenscentrum
Slottsmöllan 10 B, 302 31 Halmstad
Besöksadress: Slottsmöllan ingång E
Telefon 035-17 18 90
Kompetensutveckling i Varberg AB
Norrgatan 16
432 41 VARBERG
Telefon 0340-155 55
www.tek.se
eloh&wijk Reklambyrå AB
Tryck: KB Media
Nyfiken på medlemskap?
Mejla på [email protected] eller ring 035-17 18 90