Valhandlingar Höst-SM 2015 - Kungliga Maskinsektionen, THS

Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
VALHANDLINGAR
Valberedningen
Sammansättning
Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen
består detta verksamhetsår av:
Christoffer Bator, P13
Johanna Dolk, P11
Erik Hedin, M13
Gustav Johansson, M12
Nils Jörgensen, M14
Frida Levin, M12
Melker Magnerius, P12
Anna Wong, P13
Till sammankallande för Valberedningen valdes Anna Wong.
Arbetssätt
Valberedningen träffades första gången 15 september. Inför läsårets första SM har Valberedningen
granskat befintliga intervjuunderlag och kravprofiler från tidigare år och därefter kompletterat och
utvecklat materialet med vad som ansetts behövligt. Målsättningen för underlagen som tagits fram för
posterna är att de ska spegla sektionens gemensamma bild av hur verksamheten bör utföras och utvecklas
i framtiden.
Ansökningsperioden för posterna var mellan 15 och 29 september. Information kring valen nådde ut till
sektionens medlemmar via:




Maskinsektionens hemsida
Maskinsektionens Facebook-sida
Affischering på anslagstavlor i M-byggnaden
Inspring för Ettan gjord av styrelsen
Ansökan eller nominering till poster har gjorts via ett formulär på Maskinsektionens hemsida. Det har där
varit möjligt att nominera en kandidat anonymt. Efter ansökan/nominering har Valberedningen kontaktat
de sökande/nominerade och genomfört intervjuer samt talat med referenser vid behov.
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Utskriftsdatum
2015-10-07
Organisationsnr
802010-5246
Webbplats
www.maskinsektionen.se
Postadress
Valberedningen
Maskinsektionen, THS
100 44 Stockholm
Kontaktuppgifter
[email protected]
Sida
1 (10)
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Ettans post (styrelseledamot)
Önskad profil
Till Ettans post har Valberedningen letat efter personer som visar stort intresse och engagemang för att
utveckla sektionen, gärna genom att kunna belysa konkreta idéer på områden där man vill påverka.
Sökande kandidater bör vara lyhörda för medlemmars, framförallt övriga Ettans, åsikter och önskemål
samt visa ansvarstagande då besluten som tas i styrelsen påverkar hela sektionen. Ettans post är avsedd att
vara en lärorik post och för att få in Ettans röst i styrelsen, därför har styrelseerfarenhet varit meriterande,
men inget krav.
Sökande
Totalt antal sökande: 1, varav 1 har dragit tillbaka sin ansökan.
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Utskriftsdatum
2015-10-07
Organisationsnr
802010-5246
Webbplats
www.maskinsektionen.se
Postadress
Valberedningen
Maskinsektionen, THS
100 44 Stockholm
Kontaktuppgifter
[email protected]
Sida
2 (10)
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Koordinator
Önskad profil
Till posten som koordinator har Valberedningen sökt en person som finner intresse av att engagera sig i
Styrelsearbetet samt är intresserad av att genomföra de administrativa uppgifter som arbetet innebär.
Koordinatorn ansvarar för att information från styrelsemötena når Kommunikationsnämndens
Ordförande (KNO) samt sektionens medlemmar, och därmed önskas den sökande vara strukturerad och
kunna arbeta kontinuerligt.
Sökande
Totalt antal sökande: 1
Robin Wahlmark
Intervjuad av: Gustav Johansson och Christoffer Bator
Personligt brev
Hej Sektionen!
Jag heter Robin, kommer från Stockholm, är 22 år gammal och går mitt fjärde år på maskin. Just nu har
jag nyligen börjat min master inom mekatronik vilket är spännande och kul! På fritiden ser ni mig som
nöjdast när jag sitter i en båt och drar upp en gädda på 10kg.
Efter lite mer än 3 år här på sektionen känner jag mig hemma och väl bekant med hur sektionen fungerar.
Jag har engagerat mig i smörjkammarnämden, phöst som phöto och varit med i flera föreningar, främst
kmdk. Med denna bakgrund känner jag att jag har den erfarenhet som krävs för att ta en aktiv roll i
styrelsen. Jag ser fram emot att arbeta för att utveckla sektionen och jag vill få alla att känna sig delaktiga
och välkomna.
Rollen som koordinator passar mig väl då jag bland annat gillar att planera och jag känner mig redo att
axla det ansvar som denna post innebär. Att vara noggrann, ärlig och att passa tider ser jag som
självklarheter.
Vi ses på SM!
Med vänliga hälsningar
Robin Wahlmark
Valberedningens beskrivning
Robin ger ett glatt och positivt intryck. Han började studera på KTH direkt efter sina gymnasiestudier och
läser nu fjärde året, sitt första som masterstudent på Mekatronik.
Han har under flera år funderat på att söka en styrelsepost då han vill vara med och jobba med att
sektionen ska ha ett brett utbud av föreningar så man tilltalar flera människor. Anledningen till att han
söker först i år är för att han har velat samla på sig olika erfarenheter från engagemang i sektionen för att
på så sätt förstå vad Maskinsektionen står för. Han vill även sträva efter att förbättra överlämningar mellan
nämnder så att dessa kan utvecklas även med hög omsättning på medlemmar.
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Utskriftsdatum
2015-10-07
Organisationsnr
802010-5246
Webbplats
www.maskinsektionen.se
Postadress
Valberedningen
Maskinsektionen, THS
100 44 Stockholm
Kontaktuppgifter
[email protected]
Sida
3 (10)
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Valberedningens utlåtande
Robin ger ett strukturerat intryck och han trycker flera gånger under intervjun på att det är viktigt att
slutföra uppgifter man tagit på sig, han beskriver sig som mycket ansvarsfull och ambitiös. Under
intervjun ger han ett mycket gott intryck, skulle ibland kunna vara lite mer konkret med precis vad det är
han vill förbättra.
Referensen intygar att Robin ibland är lite lågmäld i grupp men alltid glad. Utöver det så styrks det att
Robin är mycket ambitiös och väldigt strukturerad. Referensen intygar således det intrycket som gavs
under intervjun.
Valberedningen väljer att förorda Robin till posten som koordinator.
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Utskriftsdatum
2015-10-07
Organisationsnr
802010-5246
Webbplats
www.maskinsektionen.se
Postadress
Valberedningen
Maskinsektionen, THS
100 44 Stockholm
Kontaktuppgifter
[email protected]
Sida
4 (10)
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Sångledare
Önskad profil
Sångledaren har som uppgift att sångleda de gasquer som hålls inom Maskinsektionen och därför har
Valberedningen sökt en person som är glad och positiv och kan skapa bra stämning på gasquer. Detta
innebär god planeringsförmåga inför sittningar samt en förmåga att vara spontan och flexibel för oväntade
situationer. Sångledaren bör ha tillräckligt med pondus för att kunna fånga gasquegästernas
uppmärksamhet då det händer att det förekommer sämre gasquedisciplin på en del sittningar. Eftersom
det är många gasquer som hålls under ett verksamhetsår bör Sångledaren ha intresse av att gå på dessa och
kunna samarbeta med de som anordnar de olika sittningarna. Vidare bör kandidaten ha god insikt i
Maskinsektionens traditioner och erfarenhet av Maskinsittningar.
Sökande
Totalt antal sökande: 4, varav 3 har dragit tillbaka sin ansökan
Jens Johansson
Intervjuad av: Erik Hedin och Johanna Dolk
Personligt brev
Mitt namn är Jens Johansson. Jag är 21år och går mitt tredje år på M.
Jag har studerat musik sen jag var 8år och har sjungit så länge jag minns. På maskinsektionen har jag även
engagerat mig i Jubelspexet två år och nu även ett tredje år som Orquesterchef.
Att söka sångledare är nånting som har intresserat mig ända sen jag började här på maskin, men jag har
velat vänta ett tag eftersom att jag gärna ville bidra till nästa upplaga av sångboken!
Jag tycker att sångledare verkar kul eftersom att jag älskar att sjunga, plus att man får alla andra att sjunga
med!
Som sångledare kommer jag att planera i god tid, improviseras där det behövs om inte planeringen håller,
ta in låtförslag och bjuda in gamla sångledare på nån låt. Allt detta tycker jag leder till en bättre och roligare
gasque.
Mina styrkor är att jag känner mig väldigt bekväm i att ta lite mer plats och att jag känner mig väldigt
bekväm när det gäller att sjunga. Det är också bra att jag har pluggat musik eftersom att jag då kan välja en
tonart på låtarna så att inte alla skriker sönder rösten efter första låten. Jag har inte heller nått problem
med att säga åt folk på skarpen om det behövs, vilket kan vara väldigt bra om det är en stökig sittning.
Jag ser väldigt mycket fram emot nästa SM och att få prata om varför jag passar som nästa sångledare!
Mvh
Jens Johansson
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Utskriftsdatum
2015-10-07
Organisationsnr
802010-5246
Webbplats
www.maskinsektionen.se
Postadress
Valberedningen
Maskinsektionen, THS
100 44 Stockholm
Kontaktuppgifter
[email protected]
Sida
5 (10)
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Valberedningens beskrivning
Jens söker Sångledarposten då han tror att det kommer att bli kul och berättar att han har varit intresserad
av den sedan tidigare, men väntat för att även få vara med och skriva den nya sångboken. Jens anser att
Sångledarens främsta ansvarsområden är planering av gasquen och samarbete med personalen och de som
skall gyckla. Jens anser att egenskaperna för rollen är att ha pondus och kunna leva sig in i rollen som
Sångledare. Han trycker även på att Sångledaren inte är där för att glänsa med sin sång själv, utan att se till
att alla sjunger med.
Valberedningens utlåtande
Jens verkar väl insatt i vad posten som Sångledare innebär. Han uttrycker med stor entusiasm att han är
beredd att lägga den tid som rollen innebär med planering, och verkar ha tänkt igenom hur han kan
hantera lägen och kompromissa för att lösa situationer som kan uppstå. Han har pratat med tidigare
Sångledare och verkar även ha en bild av hur han vill göra med den nya sångboken.
Med sin musikalitet och glädje tror vi att han skulle hantera rollen väl.
Valberedningen väljer att förorda Jens till posten som Sångledare.
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Utskriftsdatum
2015-10-07
Organisationsnr
802010-5246
Webbplats
www.maskinsektionen.se
Postadress
Valberedningen
Maskinsektionen, THS
100 44 Stockholm
Kontaktuppgifter
[email protected]
Sida
6 (10)
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Öfverphösare
Önskad profil
Posten som Öfverphösare (ÖPH) kräver någon med målet att skapa en så bra mottagning för de
nyantagna som möjligt. Som Öfverphösare ska man ha goda ledarerfarenheter då man är projektledare
över en stor organisation. Man ska kunna motivera sin chefsgrupp samt kunna hantera konflikter och lösa
problem på ett bra sätt. Då det är Öfverphöseriet som planerar och strukturerar hela mottagningen, har
Valberedningen även sökt personer med bra planeringsförmåga som kan hålla många bollar i luften.
Sökande
Totalt antal sökande: 2 par


Amanda Fagerström och Frida Nordanås
Joel Mars Bodell och Alicia Huzelius
Amanda Fagerström och Frida Nordanås
Intervjuade av: Nils Jörgensen och Frida Levin
Personligt brev
Hej,
Vi heter Frida och Amanda. Phösningen är något vi båda brinner för och därför söker vi posten som
ÖPH. Nedan följer en kort beskrivning av oss samt våra tankar om Phösningen 2016.
Frida:
Jag går mitt fjärde år på M, är 25 år och kommer från en liten by i Hälsingland som heter Järvsö. Under
min tid på KTH har jag varit med i Jubelspexet i två år och phöst i två år. I Phösningen har jag phöst som
ek0 och C-ek0. Jag ser mig själv som en driven person som har koll på läget. Innan jag började på KTH
jobbade jag som butikschef, vilket var väldigt nyttigt då jag lärde mig att leda och motivera grupper av
människor. Jag hann också med att resa runt ett halvår i Australien och Asien, vilket var grymt kul!
Amanda:
Jag är 23 år, kommer ifrån Skåne och läser mitt tredje år på M. Redan från början valde jag att engagera
mig i sektionen och har sedan dess b.la. varit med i spexet två år, suttit i Studienämnden och phöst som
SprÖPO och C-SprÖPO. Som person är jag väldigt målinriktad, älskar utmaningar och att lära känna nya
människor. Jag har under hela mitt liv haft handboll och träning som mitt stora intresse. Innan jag började
på KTH har jag upplevt studentlivet i både Lund och Uppsala vilket varit väldigt kul och utvecklande.
Våra mål med Phösningen:
Vi vill att Phösningen ska vara kul och tillgänglig för alla. Alla nyantagna ska känna sig välkomna och ha
samma förutsättningar att kunna delta. Ett tight phöseri som har väldigt kul tillsammans kommer ge
n0llan bästa möjliga start på Maskinsektionen.
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Utskriftsdatum
2015-10-07
Organisationsnr
802010-5246
Webbplats
www.maskinsektionen.se
Postadress
Valberedningen
Maskinsektionen, THS
100 44 Stockholm
Kontaktuppgifter
[email protected]
Sida
7 (10)
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
För att lyckas med detta vill vi vara en större del i sponsorsökandet, detta genom ett nära samarbete med
NN där vi tar över det arbete som rör Phösningen. Vi tror att vi kommer kunna få ut mer då vi har en
tydligare bild av vad vi kan erbjuda företagen. På så vis kan vi minska kostnaderna för n0llan och därmed
göra Phösningen mer tillgänglig.
God sammanhållning och stämning i phöseriet, inte bara inom grupperna, är något vi strävar efter. Varje
phösare ska känna sig bekväm i sin roll och aldrig vara osäker på vad som är rätt eller fel. Struktur och
tydlighet är viktiga byggstenar i detta arbete. Vi tycker att det är viktigt att Phösningen utvecklas och är
inte rädda för att förändra den. Därför vill vi tillsammans med chefsgruppen noga gå igenom alla event.
Under året vill vi som ÖPH alltid vara närvarande och tillgängliga. Vi ser fram emot utmaningen som
posten innebär och är extremt taggade på att sätta igång arbetet med Phösningen 2016!
Valberedningens beskrivning
Amanda och Frida har båda engagerat sig flitigt i sektionen. Amanda har varit med i Moment, Armada,
Studienämnden och Jubelspexet, och Frida har varit med i Jubelspexet och var EKO-chef i förra årets
spex. Båda var chefer i årets Phösning. De båda tycker att mottagningen är väldigt rolig, både för n0llan
och phösare, och eftersom de hade så roligt när de själva var n0llan vill de nu se till att framtida n0llan får
en minst lika bra mottagning.
De har tillsammans erfarenheter från olika typer av grupper och därför en bred förståelse för hur
mottagningen är strukturerad som organisation. De ser utvecklingspotential, har tydliga visioner för vart
de önskar ta mottagningen nästa år och verkar även ha en tydlig idé om hur de ska nå dit. Ett område de
önskar fokusera på är att få in mer pengar till nästa års mottagning. Det viktigaste för att en mottagning
skall bli lyckad menar de är ett Phöseri som vågar ta eget ansvar, har tydlig struktur, bra sammanhållning
och inte är större än att alla har en betydande roll.
De har utforskat vad rollen innebär och pratat med ÖPH från föregående år, från Maskin såväl som andra
sektioner, och verkar ha god förståelse för vad som krävs. De tror att rollen som ÖPH kommer ta mycket
tid och vara ganska krävande, men samtidigt vara väldigt kul och lärorik. De anser att en bra ÖPH är en
organiserad person som kan delegera uppgifter och är positiv, tillgänglig och välkomnande.
De tycker att de kompletterar varandra bra, både när det gäller kunskaper om Phösningens olika grupper
och även när det kommer till personliga egenskaper och konflikthantering.
Valberedningens utlåtande
Amanda och Frida verkar vara samspelta och väl insatta i vad rollen som ÖPH innebär. De har en proffsig
inställning och en klar bild av hur de vill dela upp arbetet samt hur de ska gå till väga för att nå sina mål.
De har nyttiga erfarenheter av ekonomisk organisation och kontakt med företag.
Valberedningen väljer därför att förorda Amanda och Frida.
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Utskriftsdatum
2015-10-07
Organisationsnr
802010-5246
Webbplats
www.maskinsektionen.se
Postadress
Valberedningen
Maskinsektionen, THS
100 44 Stockholm
Kontaktuppgifter
[email protected]
Sida
8 (10)
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Joel Mars Bodell och Alicia Huzelius
Intervjuade av: Nils Jörgensen och Frida Levin
Personligt brev
Hallå där SM!
Jag heter Alicia Huzelius och är 23 år gammal och går mitt fjärde år på maskin. Jag ser mig själv som en
glad och utåtriktad person som gillar att peppa andra och har en förkärlek till att planera och ha struktur.
Innan studentlivet började arbetade jag med inköp på Volvo Powertrain vilket innebar att förmedla
information mellan företag och kund samt lösa problem som kunde uppstå. Redan från mina första
stapplande KTH-steg har jag känt ett stort intresse för maskinsektionen och visste direkt att jag ville
engagera mig. Jag har sedan dess varit med i klubbnisse, två gånger i PR-gruppen samt i årets manusgrupp
för Jubelspexet. Förra året gjorde jag en utbytestermin i Valencia vilket ledde till att jag är med i
internationella gruppen i år. Under phösningen har jag i två år varit med i nUppÖk. Phösningen för mig är
en tid fylld med glädje och gemenskap, det är häftigt att så många människor kan arbete tillsammans och
ha lika stort engagemang för samma sak. Att få vara med och utforma nästa års mottagning skulle var ett
fantastiskt och utmanande arbete. Jag känner mig redo att axla ansvaret som krävs i rollen som ÖPH och
att göra phösningen 2016 till den mottagning som går till historien.
Jag heter Joel Mars Bodell och är en 22-årig kille ifrån Nacka, strax utanför Stockholm. Innan jag började
på maskin har jag alltid varit en person som gillat att idrotta mycket. Att ha en stor umgängeskrets där man
ständigt kan ha kul och hitta på nya saker med massor av olika människor, nu går jag mitt fjärde år på
maskin och kul är något som jag verkligen fortfarande har. Sedan jag börjat här har jag engagerat mig i det
mesta. Jag har varit med i klubbnissarna, varit med två år i idrottsnämnden, framförallt som ansvarig för
maskins korpenlag i fotboll, har dessutom varit med i valberedningen. I spexet har jag varit dekor, skådis
och är nu manuschef. Men framförallt har jag varit med i phösningen i tre år, två gånger som n0g, varav
en som n0gchef och som KPH senast i år. Allt detta engagemang har varit så otroligt roligt och givande,
både vad gäller erfarenhet och alla fantastiska människor man lärt känna. Nu känner jag mig redo att ta på
mig den kanske största uppgiften, att vara ÖPH. Jag kan inte beskriva hur otroligt taggad jag är på att få
projektleda mottagning 2016 och göra den till det bästa någonsin både för phösare och för n0llan.
Vi två har känt varandra redan från början av KTH-tiden då vi tillsammans var med i klubbnissarna och
nu jobbar vi ihop med årets manus. Vi tänker väldigt lika, är bekväma med varandra och vågar säga vad vi
tycker och tänker. Framförallt brukar vi ha väldigt roligt tillsammans. Det är saker som kan hjälpa oss
mycket i vårt samarbete och vi hoppas att vår glädje kommer att smitta av sig på hela phöseriet.
Våra huvudsakliga mål med mottagning 2016 är att varje phösare och n0llan ska känna trygghet,
gemenskap och såklart ha väldigt roligt. Därför vill vi ta ut chefsgruppen och phöset tidigare för att få mer
tid att lära känna varandra i phösgrupper, phösklasser och phös som helhet. Eftersom vi tror att en
starkare sammanhållning mellan klassphös skapar en trygghet som kommer leda till att fler kommer vara
mer taggade att hänga med sina klasser och n0llan. Kommunikation är en fråga som vi brinner för och vi
tror att mycket handlar om att föra vidare information på ett bra sätt. Det ska finnas möjlighet för
cheferna att diskutera informationen med sina grupper, där det är lätt att ställa frågor och funderingar. Det
gäller framförallt phösarlagen och hur man hanterar olika situationer som kan uppstå när man hänger med
n0llan. Allt för att kunna känna sig trygg under mottagningen. Vi kommer också vara tydliga med att
chefer kommer behöva prata med varandra och samordna de event man har tillsammans med olika
grupper.
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Utskriftsdatum
2015-10-07
Organisationsnr
802010-5246
Webbplats
www.maskinsektionen.se
Postadress
Valberedningen
Maskinsektionen, THS
100 44 Stockholm
Kontaktuppgifter
[email protected]
Sida
9 (10)
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Alla event kommer att ses över och diskuteras huruvida de ska ändras, flyttas eller vara kvar. Där kommer vi
titta mycket på utvärderingen av årets mottagning och låta chefsgruppen vara med och bestämma. En
tidigareläggning av uttagning kommer kunna möjliggöra detta.
Vi har även en tanke på att ytterligare föra fram historien och skådespelet bakom mottagningen och göra det
tydligare för både n0llan och phösare om att det här är en lång resa mot värdigheten. Vilket vi tror kommer
göra det roligare att ta på sig sin ”phösarkaraktär” och lättare för n0llan att vara taggad även hela vecka 4.
I dagens läge känner vi att svarta punkten kan skapa osämja i phösningen och vi vill införa en gradering på
svarta punkten för att åstadkomma mer rättvisa. Vi hoppas även att ovanstående punkt ger en mer acceptans
för de påföljder det kan ge att bryta mot phösarlagen. Vi har även tänkt ändra sättet man anmäler folk på, så
man kan få en förklaring vad tanken bakom anmälan är från personen som anmält och även undvika ”onödiga”
anmälningar.
Slutligen har vi ett personligt mål, vi vill att alla phösare ska känna sig bekväma med oss som ÖPH och våga
komma fram och prata.
Puss och kram
Alicia och Joel
Valberedningens beskrivning
Joel och Alicia har båda varit mycket sektionsaktiva. Joel har bland annat varit med i Idrottsnämnden två år,
senast som ansvarig för Maskins Korpenlag. De var klubbnissar tillsammans och de har båda varit med i
Jubelspexet flera år, även i år. De har varit del av mottagningen i flera år, Joel har varit C-n0g och Alicia jobbar
just nu med den internationella gruppen. De båda tycker att Phösningen är väldigt kul och känner att de vill
vara med och utveckla och sätta sin egen prägel på nästa år.
Sinsemellan har de erfarenheter från olika grupper och hänvisar till en god insikt i vad som är viktigt att tänka
på under mottagningens gång. Deras hjärtefråga anser de är kommunikation, och mycket fokus tycker de ska
ligga på feedback och internkommunikation så att alla phösare känner sig trygga i sin roll. De är väldigt öppna
för att se över de ändringar och önskemål som årets utvärdering kommer ge vid handen. De känner att vissa
event kanske behöver ändras på och att den svarta respektive röda punkten bör ses över. Det viktigaste för en
lyckad mottagning är enligt dem ett ännu tajtare Phöseri som skall våga leva ut skådespelet mer, och ha en
tydligare röd tråd så att nollan förstår att de är på väg mot värdigheten.
De har undersökt vad rollen innebär och har pratat med ÖPH samt chefsgrupper från föregående år, och
verkar ha god insikt i bl.a. hur mycket tid som krävs. Båda säger sig vara bra på planering, och båda menar att
de har den tiden som behövs för att fullborda Phösningen 2016. De tror att rollen som ÖPH kommer att
innebära mycket slit, men att det slutligen är värt det.
De anser att sin styrka är att peppa andra och varandra, att göra sig tillgängliga för alla phösare, och känner att
de ofta tycker likadant och har lätt att komma överens.
Valberedningens utlåtande
Joel och Alicia verkar ha god samverkan och vara införstådda i vad planeringen som ÖPH innebär. De har en
positiv effekt på varandra och trivs med att sprida glädje och bjuda på sig själva. De har fleråriga erfarenheter
av mottagningen och andra engagemang i sektionen.
Valberedningen väljer därför att förorda Joel och Alicia.
Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Utskriftsdatum
2015-10-07
Organisationsnr
802010-5246
Webbplats
www.maskinsektionen.se
Postadress
Valberedningen
Maskinsektionen, THS
100 44 Stockholm
Kontaktuppgifter
[email protected]
Sida
10 (10)