VENTYOTM Nästa generations lustgassystem för smärtlindring

VENTYO
Nästa generations lustgassystem
för smärtlindring
TM
VENTYO™
Nu lanserar vi VENTYO™ – det senaste tillskottet
till Lindes familj av medicinska gasterapier
Utandningsanslutning
Ratt för inställning av
oxygen-/lustgaskoncentration
Inandningsanslutning
Öppning för luftintag
från rummet
Indikator överskottsutsug
Indikator för
lustgastillförsel
Indikator för
oxygentillförsel
Anslutning oxygen
Anslutning reservoar
Anslutning lustgas
VENTYO™ blandaren gör administreringen av lustgas både säker
och enkel. De särskilda säkerhetsfunktionerna omfattar:
•Direkt inställning av lustgas/
-syrgaskoncentration
Vår nya och förbättrade
lustgasblandare gör det enklare
än någonsin att ge gravida
kvinnor effektiv smärtlindring
under förlossningen.
Det lättanvända och kompakta
allt-i-ett-instrumentet medger
enklare blandning och tillförsel av
medicinsk lustgas och medicinsk
oxygen för smärtlindring.
•Integrerad andningsstyrd
ventilmekanism
På/av-knapp
Anslutning luft
•Inbyggt evakueringssystem
•Automatisk avstängningsmekanism
Anslutning UTL
•Indikatorer för lustgas och oxygen
•Flödesindikator för överskottsgas
MED - 690 en 2000
Linde Gas Therapeutics tillhandahåller expertis i samarbete med hälso- och sjukvård
avseende medicinska gaser, utrustning, utbildning, teknisk och terapeutisk utveckling.
Linde Gas Therapeutics är representerat i mer än 30 länder i tre världsdelar.
AGA GAS AB, Linde Gas Therapeutics | 181 81 Lidingö | Sverige
Telefon: 08 731 10 00 | Fax: 08 765 52 87 | www.linde-gastherapeutics.com