Fallet som inte kommer varje jour, men kanske på din nästa…..

Fallet som inte kommer varje jour,
men kanske på din nästa…..
Åse Allansdotter Johnsson
Thoraxradiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Pneumomediastinum
Pneumomediastinum
Pneumomediastinum = luft från..
§  Trachea och bronker
§  Lunga
§  Pleura
§  Esofagus
§  Huvud-hals
§  Retro- och intraperitoneum
Pneumomediastinum
§  Alveolruptur:
§ 
§ 
§ 
§ 
-spontan
-ventilatorbehandling (PEEP)
-kompression av thorax (”blunt trauma”)
Trachea/bronk skada
Thoraxdrän, mediastinoskopi
Revbenfraktur (luft dissekerar sig via subcutis thoraxvägg-hals)
Spontan/iatrogen perforation: -pharynx
-esofagus
-duodenum
-colon/rektum
Spontan alveolrupturpneumomediastinum
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
Astma
Maratonlöpning, raveparty (ansträngning)
Cocain
Diabetisk ketoacidos
Lungfibros
Förlossning
Luften kan dissekera sig och ge pneumothorax
Symtom vid
spontan pneumomediastinum
§  Bröstsmärta, dyspné, subcutant emfysem
§  AT gott, afebril
Forshaw Surg Today 2007;37:888-892
Esofagusperforation
Radiographics 2008;28:1541-1553
Symtomatologi
§  Påverkat allmäntillstånd- ofta dyspné
§  Bröstsmärtor
§  Feber
Genes esofagusperforation
§  Iatrogen
75%
§  Spontan
15%
–  (Boerhaaves syndrom) <10%
§  Främmande kropp
§  Trauma
Muir et al. Eur J Cardio-thoracic Surgery 2003
Boerhaave´s
syndrom
§  Intragastriskt tryck
vid kräkning 200
mmHg
§  Esofagus ruptur vid
ca 350 - 500mm Hg
§  Ruptur vid kräkning
mot stängd övre
oesopfagus
sphincter
Historik
Svartz N 1932. Matsmältningsorganens sjukdomar:Medicinskt Folkbibliotek, Bonniers
Prognos
§  Tidig perforation - diagnos <24 h
§  Sen perforation - diagnos >24h
§  Mortalitet fördubblad vid sen diagnos av
perforation (10-45%)
§  50% av perforationer upptäcks efter 24h
Utredning
§  Esofagusröntgen
–  Läckage (falskt neg upp till 25%)*
§  CT-thorax (med och utan po kontrast)
–  Pneumomediastinum, pneumothorax,
läckage, utbredning mediastinit, empyem
*Bueker Radiology 1997;202:683-6
CT lokaliserar skadan exakt
Före och efter po kontrast
Igensatt stent och läckage
Esofagusperforation vid mediastinoskopi
Esofagusperforation vid mediastinoskopi
CT kontroll för att utesluta diagnosen
visar läckage upp längs hela mediastinoskopikanalen….
MDCT vid frågeställning om läckage
esofagus/interponat i thorax
§  Undersökning utan och med peroral kontrast
§  Omnipaque 20 ml140mg/ml spädd med 40 kranvatten (1:3)
§  Om ytterligare thoraxfrågeställningar körs serie 1 utan peroral
kontrast med i.v kontrast och sedan serie 2 med peroral kontrast.
§  Patienten dricker med sugrör och sista klunken kontrast tas alldeles
innan patienten instrueras andas in och håll andan (patienten sväljer
och håller sedan andan). Patieten dricker mellan 20-50ml
kontrastlösning.
§  Ev. kan ytterligare en serie, efter patienten druckit vatten, behöva
utföras om kontrasten upplevs för tät och ger artefakter alt tätare
kontrast.
Som radiolog kan Du förbättra patientens prognos
- ha diagnosen i åtanke!