Verksamhetsberättelse Heby Nästa 2014

Verksamhetsberättelse
år 2014
Heby Nästa
Verksamhetsberättelse för år 2014
Alla medlemmar i Heby Nästa arbetar
ideellt och styrelsens jobb är att förena
Hebys krafter till att utveckla Heby till ett
bättre och mer levande Heby. Ett samhälle
som är trivsamt att bo i och som andra vill
flytta till. Alla som vill vara med och
påverka Hebys framtid till det bättre kan
bli medlemmar.
Under året har Heby Nästa återkommande
diskuterat medlemsvärvning, för nya
krafter behövs i styrelsearbetet liksom i de
flesta föreningar. Vi kan tyvärr inte säga
att vi varit speciellt framgångsrika utan
den nya styrelsen måste intensifiera
rekryteringen av nya medlemmar.
Den traditionella våryran hölls den 10 maj.
Davids tivoli fanns på plats, ponnyridning
anordnades av Heby ryttarförening, korpen
hade dansuppvisning och zumba och Röda
Korset sålde fika på torget. HAIF friidrott
arrangerade Heby Runt - en flickklass och
en pojkklass. Ett mycket uppskattat inslag
på Våryran var Kent Hansson som
berättade och visade bilder om ”Heby förr”
i nya Centrumkyrkan. Västerlövsta och
Vittinge kyrkokörer sjöng in våren och
dagen avslutades med ett uppträdande av
Hebybandet Dandruff.
Karnevalsfredagen den 15 augusti blev
också mycket lyckad. Lions sålde kräftor,
Peter Pans tivoli lockade många, det var
ponnyridning och marknad vid
Tegelbruksmuseet och Heby
skytteförening visade upp sin verksamhet.
Kvällen avslutades med att Heby Nästa
delade ut ambassadörspriset till Leif Lind.
Julmarknad på torget hölls den 13 dec.
Heby AIF och Heby Brottarklubb var
huvudarrangörer. Skolans lucia sjöng på
torget och Häst i Heby ordnade hästar och
vagnar till Luciatåget runt Heby. ICA
sponsrade marschaller längs hela
Kyrkogatan och dessa ställdes ut av Lions.
För fjärde året i rad så delade föreningen
ut priset – Årets Hebyambassadör. Förra
året gick priset till Kent Hansson. Årets
Hebyambassadör blev Leif Lind som är
en hängiven entreprenör och underhållare.
Älgparken i Gårdsjö har blivit en stor
turistmagnet och Leif har fått namnet
Älgmannen i medierna. Leif underhåller
även i Bröderna Bröl med stor framgång.
Föreningen samarbetar gärna med Heby
kommun och föreningslivet för att få till
stånd ett levande och trivsamt Heby som
människor vill bo och verka i. Vår
målsättning under 2015 är att fler företag
och enskilda ska ansluta sig till Heby
Nästa så att vi kan fortsätta att vara
delaktiga i Hebys utveckling!
Heby Nästa
Sida2 av 2
Möten under år 2014
Årsmötet för verksamhetsåret 2013 hölls den
17/3 2014 i Heby Folkets hus.
Styrelsemöten:
2014-02-10 (Johanssons El)
2014-03-17 (Årsmöte samt konstituerande
möte i Folkets hus)
Heby Nästa har under året haft ett bra
samarbete med Heby kommun, Heby
tegelbruksmuseum, Heby AIF, Heby Folkets
hus och park, Lions, Röda Korset, svenska
kyrkan, Centrumkyrkan och Hebys
affärsidkare.
2014-04-07 (Johanssons El)
2014-04-22 (Johanssons El)
2014-06-11 (Johanssons El)
2014-06-30 (Johanssons El)
2014-08-26 (Johanssons El)
2014-11-24 (Johanssons El)
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Lennart Ericsson, ordförande
Öka inflyttningen till Heby
Annelie Persson, vice ordförande
Öka företagandet
Sebastian Runeklev, sekreterare
Öka byggandet av
Carola Bergsten, kassör
bostäder
Övr. ledamöter:
Tätare tågtrafik
Göran Lindal
Bättre och fler aktiviteter
för ungdomar
Bättre samverkan mellan
olika generationer
Olle Palmqvist
Styrelsen tackar för visat förtroende under
det gångna verksamhetsåret och önskar den
nya styrelsen lycka till med Heby Nästa!
Heby 2014-12-31
För Styrelsen/
______________________________
Lennart Ericsson, ordf. Heby Nästa
www.hebynasta.se
Thomas Nilsson
Suppleanter:
Maria Olsson
Åsa Olsson
Hebys lokala utvecklingsgrupp
Föreningens syfte är att på olika sätt
bidra till att utveckla Heby på ett
positivt sätt genom att engagera
människor i lokalt utvecklingsarbete.
Att vara en lokal utvecklingsgrupp i
olika samhällsfrågor. Föreningen
skall främja idrotts- och kulturlivet,
arbeta för att förbättra handel och
allmänna kommunikationer, arbeta
för inflyttning och nyetablering samt
värna om miljön.
Medlemmar: Såsom föreningens
medlem kan godkännas en person/en
förening/ett företag som antar
föreningens syfte. Fysiska personer är
ordinarie medlemmar. Föreningar och
företag är stödjande medlemmar. En
person per företag eller förening
räknas som ordinarie medlem och har
därmed rösträtt.