Handelskalender för 2015.

Merrant Alpha select SEK
2015
Köp
Sälj
Nav Datum
avräkningsnota före
Jan
22-Jan
26-Dec
31-Jan
28-Feb
Feb
19-Feb
23-Jan
27-Feb
31-Mar
Mar
23-Mar
24-Feb
31-Mar
30-Apr
Apr
22-Apr
26-Mar
30-Apr
31-May
Maj
21-May
24-Apr
29-May
30-Jun
Jun
22-Jun
26-May
30-Jun
31-Jul
Jul
23-Jul
26-Jun
31-Jul
31-Aug
Aug
21-Aug
27-Jul
31-Aug
30-Sep
Sep
22-Sep
26-Aug
30-Sep
31-Oct
Okt
22-Oct
25-Sep
30-Oct
30-Nov
Nov
20-Nov
26-Oct
30-Nov
31-Dec
Dec
18-Dec
25-Nov
30-Dec
31-Jan
Aug
28-Aug
27-Jul
31-Aug
30-Sep
Sep
29-Sep
26-Aug
30-Sep
31-Oct
Okt
29-Oct
25-Sep
30-Oct
30-Nov
Nov
27-Nov
26-Oct
30-Nov
31-Dec
Dec
29-Dec
25-Nov
30-Dec
31-Jan
Anmälan om köp av andelar skall ske senast 17.00, 7 handelsdagar innan månadsskifte
Betalning ska ske senast två dagar efter instruktion.
Anmälan om försäljning av andelar skall ske senast 35 kalenderdagar innan sista helgfria dagen i varje månad
Merrant Alpha select (USD Share class)
2015
Jan
Köp
29-Jan
Sälj
26-Dec
Nav Datum
31-Jan
avräkningsnota före
28-Feb
Feb
26-Feb
23-Jan
27-Feb
31-Mar
Mar
30-Mar
24-Feb
31-Mar
30-Apr
Apr
29-Apr
26-Mar
30-Apr
31-May
Maj
28-May
24-Apr
29-May
30-Jun
Jun
29-Jun
26-May
30-Jun
31-Jul
Jul
30-Jul
26-Jun
31-Jul
31-Aug
Anmälan om köp av andelar skall ske senast 17.00, 2 handelsdagar innan månadsskifte
Betalning ska ske senast två dagar efter instruktion.
Anmälan om försäljning av andelar skall ske senast 35 kalenderdagar innan sista helgfria dagen i varje månad