Innan Wickbergs Conditori blev raggarfik, porrklubb, kliinningsaffiir och

Innan Wickbergs Conditori blev raggarfik, porrklubb, kliinningsaffiir och
Iiinslokal höIls hiir musikaliska salonger. Här ses bröderna Pettersson.
BergJövs orkester på tjugotalet. Från vänster Nr/s Runnqvist, Gunnar Larssamils, KIas Enbäck, Sven WVhlberg, Folke Forsberg samt Ivar Berglöv.