Utbildningar för cirkelledare! Utbildningar för cirkelledare

Våren 2015
Våren 2015
www.sv.se/skane
Utbildningar
Utbildningar för
för
cirkelledare!
Utbildningar
förcirkelledare!
cirkelledare!
- -SVs
SVserbjudande
erbjudandetill
tillalla
allacirkelledare
cirkelledareinom
inomSV
SV
Följande utbildningar är planerade i vår
- välj dag och plats som passar Dig bäst!
Dag och tid: Tisdagen den 3 och 10 mars, kl 09.00-12.00
I cirkelns mitt - Grund
I SVs kvalitetsstrategi ingår att samtliga cirkelledare genomgår
utbildningen "I cirkelns mitt - Grund".
Grundutbildningen ger förutom kunskap om arbetet i en studiecirkel också ett givande utbyte med andra cirkelledare. Den
är även en kvalitetsstämpel som är gemensam för alla studieförbund.
Vi blandar teoripass med individuellt arbete och grupparbete.
Cirkelledarutbildningen är indelad i tre block:
SVs värdegrund, folkbildning och folkbildningsuppdrag
 Studiecirkelns pedagogik
Ledarrollen, dialog och konflikt
Kostnad: För dig som jobbar som cirkelledare inom SV Skåne är utbildningen kostnadsfri. (Utbildningen är sub-
ventionerad. Kostnad utan subvention 2 000 kr/
person).
Målgrupp: Utbildningsdagarna vänder sig till alla cirkelledare om inget annat anges.
Plats:
Ledare:
Anmälan:
(krävs deltagande på båda träffarna för att tillgodoräkna sig utbildn.).
SV, Grynbodgatan 20, Malmö
Laila Callegari
Senast två veckor innan kursdagen till er kontaktperson
på respektive SV-avdelning. Max 12 deltagare!
Dag och tid: Fredagen den 20 mars, kl 09.00-16.00
Plats:
Ledare:
Anmälan:
Dag och tid:
Plats:
Ledare:
Anmälan:
SV, Södergatan 10, Helsingborg
Åsa Willysson
Senast två veckor innan kursdagen på tel 010-703 08 40.
Dag och tid:
Plats:
Ledare:
Anmälan:
Fredagen den 11 april, kl 09.00-16.00
SV, Södergatan 10, Helsingborg
Åsa Willysson
Senast två veckor innan kursdagen på tel 010-703 08 40.
Dag och tid:
Plats:
Ledare:
Anmälan:
Fredagen den 17 april, kl 09.00-16.00
SV, Villavägen 12, Eslöv
Åsa Willysson
Senast två veckor innan kursdagen på tel 010-703 08 40.
Lördagen den 28 mars, kl 09.00-16.30
SV, Grynbodgatan 20, Malmö
Laila Callegari
Senast två veckor innan kursdagen till er kontaktperson
på respektive SV-avdelning. Max 12 deltagare!
En fördjupning på grundutbildningen "I cirkelns mitt".
Dag och tid: Lördagen den 18 april, kl 09.00-16.30
Plats:
SV, Grynbodgatan 20, Malmö
Ledare:
Laila Callegari
Anmälan:
Senast två veckor innan kursdagen till er kontaktperson
på respektive SV-avdelning. Max 12 deltagare!
Dag och tid: Fredagen den 8 maj, kl 09.00-16.00
Plats:
Ledare:
Anmälan:
SV, Villavägen 12, Eslöv
Åsa Willysson
Senast två veckor innan kursdagen på tel 010-703 08 40.
jan 2015