INNAN Läsningen: Förutspå Textkopplingar

INNAN Läsningen:
Förutspå
Ledtråd 1
Textkopplingar
Jag tror texten kommer att handla om…
Ledtråd 2
INNAN läsningen:
Ställa frågor
Ställ tre frågor och gissa svaret på frågorna.
EFTER läsningen
Sammanfatta
3-2-1
Skriv 3 saker du lärt dig
Skriv 2 frågor
Skriv 1 sak som intresserade dig