Sommarfest i ladan Aktivitet på gården innan

Sommarfest i ladan
KÖRSCHEMA
Gäller när Långängens Gård koordinerar Er fest - Färdig senast 7 dagar innan festen
Datum
/
Antal gäster
Namn
Steg 1 - ANKOMST & MINGEL Tid:
Steg 2 - Middag
Ordinarie servering stänger klockan 16.00 - Tidigaste ankomst för
fördrink i trädgården utan externa gäster möjlig tidigast Kl. 16.30.
Middag serveras tidigast 18.00 om ingen annan överenskommelse nås.
Kunden måste själv placera namnkort och program på borden.
Färdmedel - Hur kommer gästerna hit?
VårEgen
Dukning
Innehåll - Beskrivning av dukning utöver standard
Buss
Tid:
Båt
Annat
Förrätt/Rätt 1
Ladan/Tältet
Mat
Annan
Dryck
Aktivitet på gården innan fest
Vigsel
Varmrätt/Rätt 2
JaNej
Mat
Konferens
Dryck
Annan
Ost/Rätt 3
Garderob
JaNej
På
Trädgården
bo
Bu rdet
ffé
Se
rv
era
s
Plats - Långängens Gård väljer egen back-up vid behov
Presentbord
Innehåll - Beskrivning av momentet
JaNej
Mat
Dryck
Serveringspersonal får servera under tal
Innehåll - Beskrivning av momentet
Bifogat finns bordsplacering med specialkost & allergier
Ljud & Ljus, eller scen kommer att finnas under middag
Eventation
Bifogat finns extra information om Steg 1 - Ankomst & Mingel
Annan
Bifogat finns extra information om Steg 2 - Middag
Sommarfest i ladan
KÖRSCHEMA
Gäller när Långängens Gård koordinerar Er fest - Färdig senast 7 dagar innan festen
JaNej
På
Dessert/Rätt 4
Steg 5 - Vickning
bo
Bu rdet
ffé
Se
rv
era
s
Steg 3 - Dessert & Tårta
Vickning
Mat
Mat
Dryck
Dryck
Tårta/Rätt 5
JaNej
JaNej
Innehåll - Beskrivning av momentet
Mat
Dryck
Tårta från Lidingö Bröd & Pâtisserie
Kaffe
Avec Till:
Bryt taffeln efter:
Dessert
Middag
Dessert
Tårta
Efter taffeln
Tårta
Bifogat finns extra information om steg 5 - Vickning
Innehåll - Beskrivning av momentet
Steg 6 - hemfärd
Tid:
Senast 03.00 - Vill ni förlänga under kvällen så tillkommer en avgift
på 3995:-/påbörjad timme efter utsatt tid utöver löpande kostnader.
Färdmedel - Hur kommer gästerna hem?
Buss
Båt
Bifogat finns extra information om steg 3 - Dessert & Tårta
Steg 4 - BAR & DANS
Bifogat finns extra information om steg 6 - Hemfärd
Bar - Regler och detaljer i steg 7 - Dryckregler
Betalas av:
Gäst
Annat
Kund
Kombo
Steg 7 - DRYCKREGLER
Beskriv vilket mandat vi har för att servera dryck under kvällen.
Ljud & Ljus
Egen lösning
Kontaktinfo till DJ, och/eller band:
Eventation
Live-musik
Bifogat finns extra information om steg 4 - Bar & Dans
Bifogat finns extra information om steg 7 - Dryckregler
Sommarfest i ladan
KÖRSCHEMA
Gäller när Långängens Gård koordinerar Er fest - Färdig senast 7 dagar innan festen
Steg 8 - ÖVRIGT
Tänk på att ju mer information ni förser oss med desto bättre service kan vi ge till Era gäster under kvällen. Ifall ni inte får plats med all information
under varje punkt kan ni antingen skriva det här, alternativt bifoga eget underlag. Markera då att det finns extra information i rutan under det momentet
där ni har mer information.
Körschemat kommer att vara rådande och användas av serveringspersonal, samt ansvarig från Långängens Gård på plats under kvällen.