TDDC74 - Checklista innan inlämning

TDDC74 - Checklista innan inlämning
17 januari 2015
Denna checklista innehåller att antal saker att stämma av inför inlämning
(och under kodandet). Längre förklaringar, och fler råd/krav, finns i PRAM
Coding Guidelines.
Mer generella programmeringsråd:
• Är variabel- och parameternamn beskrivande?
Ex: res eller result snarare än param3 om det är en resultatparameter.
• Har du bra procedurnamn (i den utsträckning du kunnat välja)?
Ex: fac eller factorial snarare än f2 eller
calculate-factorial-of-a-number-and-return-it.
• Är koden välkommenterad?
Beskriver kommentaren vad något - en funktion, variabel, ett kodstycke - är eller gör snarare än hur den gör det i detalj?
• Är koden korrekt indenterad1 och har lagom radlängd (≤ 80 tecken)?
• Lyfts gemensamma mönster ut till högre-ordningens funktioner (labb
2-)?
Annorlunda: undviks klipp-klistra-programmering?
Mer kurs- och språkspecifikt:
• Klarar labben alla (eventuella) automattester?
• Inga hängande parenteser (det ska inte se ut som i C++, Java. . . ).
• Använder du bara tillåtna primitiver? Sådana som står i appendix
för laborationen du arbetar på, eller laborationerna innan den (la 1-3).
1
Tryck Ctrl-I i DrRacket.
1