allmän domstol 2014, Helena Östblom

Ett axplock ur varumärkesrätten i de svenska allmänna
domstolarna under år 2014
Helena Östblom
januari 2015
Mål nr B 3383-10 (TR) B 1842-13 (HovR) och B 5484-13 (HD)
Åklagaren ./. Christer Skult
• Lagerföring och saluföring av varumärkesförfalskade
lagerprodukter (främst kullager och rullager)
Mål nr B 3383-10 (TR) B 1842-13 (HovR) och B 5484-13 (HD)
Åklagaren ./. Christer Skult
• Påföljd i Tingsrätten – Fängelse 1 år, skadestånd,
näringsförbud och förverkande av beslagtaget gods, ej
företagsbot
• Påföljd i Hovrätten – Villkorlig dom (motsvarande 4
månaders fängelse) och dagsböter, skadestånd,
näringsförbud, förverkande av beslagtaget gods,
företagsbot
Mål nr B 3383-10 (TR) B 1842-13 (HovR) och B 5484-13 (HD)
Åklagaren ./. Christer Skult
•Vid bedömning av brottslighetens straffvärde ska risk för
tredjemansskador beaktas
•Den samlade brottslighetens straffvärde är högre än vad
hovrätten kom fram till – 8 månader
•Ej artbrott
•Påföljd i Högsta Domstolen – Villkorlig dom och dagsböter,
näringsförbud
Mål nr T 7288-09 (Tr) T 4658-10 (Hovr) T 301-12 (HD)
Layher Aktiebolag ./. Mon.Zon Sverige AB och Jonathan Månsson
• Varumärkesregistrering LAYHER IR 0526453
• Är användningen av varumärket LAYHER enligt ovan
varumärkesanvändning ?
Mål nr T 7288-09 (Tr), T 4658-10 (Hovr) T 301-12 (HD)
Layher Aktiebolag ./. Mon.Zon Sverige AB och Jonathan Månsson
• Tingsrätten – Mon.Zon har inte använt varumärket
LAYHER på ett sätt som innebär varumärkesintrång
• Hovrätten – Mon.Zon har använt varumärket LAYHER på
ett sätt som innebär varumärkesintrång och skall
förbjudas användning samt att skadestånd skall utdömas
Mål nr T 7288-09 (Tr), T 4658-10 (Hovr) T 301-12 (HD)
Layher Aktiebolag ./. Mon.Zon Sverige AB och Jonathan Månsson
• Absolut skydd vid dubbel identitet men det krävs att
användningen skadar någon av varumärkets funktioner
• Högsta Domstolen –Mon.Zon har använt varumärket
LAYHER på ett sätt som skulle kunna innebära
varumärkesintrång men ändå NEJ inget varumärkesintrång
då ursprungsfunktionen hos varumärket LAYHER inte har
skadats
Mål nr T 461-12 (Tr) och T 5405-13 (Hovr)
CMINC Zalto AB ./. Svenska Spel
• Ordvarumärket GOOD CITIZEN är registrerat för varor
i klass 35, 36 och 41
• Svenska Spel har på sin webbplats under en tid
använt benämningen Good Citizen
• Är Svenska Spels användning av benämningen Good
Citizen varumärkesanvändning ?
Mål nr T 461-12 (Tr) och T 5405-13 (Hovr)
CMINC Zalto AB ./. Svenska Spel
• Tingsrätten – Svenska Spel har inte använt benämningen
Good Citizen på ett sätt som innebär varumärkesintrång
• Hovrätten – Svenska Spels användning av benämningen
Good Citizen är varumärkesanvändning och då
ursprungsfunktionen hos varumärket GOOD CITIZEN har
skadats föreligger varumärkesintrång
• Två domare var skiljaktiga i Hovrätten
• Ingen prövning i Högsta Domstolen
Mål nr T 18058-11 (Tr) och T 6270/13 (Hovr)
Länförsäkringar AB ./. A/S Matek
Länsförsäkringars figurvarumärken
Mateks figurvarumärke
Mål nr T 18058-11 (Tr) och T 6270/13 (Hovr)
Länsförsäkringar AB ./. A/S Matek
• Tingsrätten – Mateks förbjuds använda figurvarumärket
samt ska betala skadestånd till Länsförsäkringar
• Hovrätten – Mateks figurvarumärke är inte
förväxlingsbart med Länsförsäkringars figurvarumärke
• Målet är överklagat till Högsta Domstolen
Mål nr T 12057/11 (Tr) och T 289/13 (Hovr)
Folksam Ömsesidig Livförsäkring och Folksam Ömsesidig Sakförsäkring ./.
Folkia AS (gm Folkia AS Norge, Filial Sverige)
Folkia Svenska folkets långivare
FOLKIA
FOLKSAM
Folkia AS Norge, Filial Sverige
Folkia AB
Folkgirot
Mål nr T 12057/11 (Tr) och T 289/13 (Hovr)
Folksam Ömsesidig Livförsäkring och Folksam Ömsesidig Sakförsäkring ./.
Folkia AS (gm Folkia AS Norge, Filial Sverige)
• Tingsrätten:
- Ordvarumärket FOLKSAM hävs för vissa
finansieringstjänster
- FOLKIA är inte förväxlingsbart med FOLKSAM
- FOLKLÅN i ord och figur är förväxlingsbart med FOLKSAM
- FOLKGIRO och FOLKONOMI endast i figur är
förväxlingsbart med FOLKSAM
- Firmorna Folkia AS Norge, Filial Sverige, Folkia Svenska
folkets långivare, Folkgirot och Folkia AB är inte
förväxlingsbara med FOLKSAM
Mål nr T 12057/11 (Tr) och T 289/13 (Hovr)
Folksam Ömsesidig Livförsäkring och Folksam Ömsesidig Sakförsäkring ./.
Folkia AS (gm Folkia AS Norge, Filial Sverige)
• Hovrätten :
- Ordvarumärket FOLKSAM hävs för vissa
finansieringstjänster
- FOLKIA, FOLKLÅN, FOLKONOMI och FOLKGIRO samt Folkias
firmor gör intrång i kännetecknet FOLKSAM
- Folkia förbjuds att använda FOLKIA, FOLKLÅN, FOLKONOMI
och FOLKGIRO för finansiella tjänster
- Folkia förbjuds även att använda Firmorna Folkia AS Norge,
Filial Sverige, Folkia Svenska folkets långivare, Folkgirot och
Folkia AB
Mål nr T 6740-13 (Tr) och T 11976-12 (Hovr)
PrimoCiaoCiao Odengatan AB ./. Tahir Öztürk
Ciao Ciao AB
PrimoCiaoCiao Hornsberg AB
PrimoCiaoCiao Odengatan AB
PrimoCiaoCiao AB
PrimoCiaoCiao Franchise AB
PrimoCiaoCiao Liljeholmen AB
Mål nr T 6740-13 (Tr) och T 11976-12 (Hovr)
PrimoCiaoCiao Odengatan AB ./. Tahir Öztürk
• Tingsrätten – Firman Ciao Ciao AB skall inte hävas
• Hovrätten – Firman Ciao Ciao AB skall hävas
• Målet är överklagat till Högsta Domstolen
Ytterligare intressanta mål från år 2014
Mål från tingsrätten
•T 8075-11 Fontana Food AB ./. Nordex Food AB
(Varumärkesintrång)
•T 7461-12 Mobillån Sverige AB ./. Northmill AB
(varumärkesintrång och hävning av varumärke)
•T 7502-12 En Svensk Klassiker ./. i-strategi AB
(varumärkesintrång)
•T 3701-12 Procter & Gamble Sverige AB och Procter & Gamble
Company ./. Vendia AB (varumärkesintrång och avtalsvite)
•T 4157-12 Volvo ./. Solna Bilteknik AB (varumärkesintrång)
•B 6299-14 Åklagaren ./. BLAND Adnan Junaid Junaid (Brott mot
varumärkeslagen)
Två mål som avkunnas i januari 2015
Stockholms tingsrätt
•B 17726-11 Åklagaren ./. Håkan Mindelöf m.fl. (Brott mot
varumärkeslagen) – dom meddelas 16 Januari 2015
Svea hovrätt
•T 768-14 Swedish Match ./. V2 (Varumärkesintrång och
hävning) – Dom meddelas den 23 januari 2015
Tack för er uppmärksamhet !
[email protected]
Mobil 0727-232328