Domararvoden 2015 - Södermanlands FF

SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Org. Nr 818 000-2597
DOMARERSÄTTNINGAR 2015 I SÖDERMANLAND.
Gällande mellan Södermanlands Fotbollförbund och Södermanlands Fotbolldomareförbund.
Överenskommelsen gäller från och med 1 januari 2015 t.o.m. 31 december, 2015 och omfattar endast
sanktionerade matcher. Avtalet reglerar även domararvoden vid inomhusfotbollen (Futsal) och
5 mannafotboll. All inomhusfotboll gäller avtalet tiden 1 april 2015 – 31 mars 2016.
( Förkortningar: HD= Huvuddomare, AD= Assisterande domare, ED= Ensamdomare).
Herrar:
Serie
HD:
Div. IV, Regional reservlagsser, 790:-
Serie
AD:
575:-
Vänskapsmatcher:
HD:
AD:
395:290:-
ED:
595:-
U21 allsvenskan, U21 Superettan
U21 regional serie
U19 allsvenskan, U19 elit, U19 div 1
Div. V, U17
710:520:355:260:535:Elitserien junior
710:520:355:260:535:Div. VI, övrig junior
615:450:310:225:460:Övriga lägre distriktsserier.
610:450:305:225:460:Veteaner
420:165:315:Senior- DM.
Efter högsta lagets serietillhörighet (Dock högst div. IV)
Junior- DM.
Efter högsta lagets serietillhörighet (Dock högst div. IV)
Juniorallsvenskan Elit, Juniorallsvenskan och Pojkallsvenskan regleras enligt SvFFs föreskrifter och
finns som länk på SöFF hemsida – domare.
P16 o P15 Sörmlandslag
P16 Regional
P15 Regional
P16
P15
P14
710:625:625:510:510:270:P13/P12 samt övriga 11/9-manna 240:Divisionspel 1/2
410:Divisionspel 3
375:Divisionsspel 4 - 6
240:7-manna ungdom
170:5-manna ungdom (utomhus)
90:-
520:455:455:-
315:315:-
230:230:-
470:470:385:385:205:180:310:280:180:130:70:-
Sörmlandscupen
Efter högsta lagets serietillhörighet
Kval till Buster cup.
Efter högsta lagets serietillhörighet.
Obs. Vid ungdomsmatcher där AD användes skall ersättningen vara 75% av HD-ersättningen
Domararvodet vid sammanslagna ungdomsserier blir ett medelvärde av de olika seriernas arvoden
Rademachergatan 34 632 20 Eskilstuna
Telefon: 016- 126523, 126524, 126526, 126527 och 126530 Fax 016-510339 – Pg 989 07-9 – Bg 150-29 88
Kontorstider måndag- torsdag 08.00-16.00, fredag 08.00-12.00
Telefontider måndag – torsdag 10. 00-12.00, 14.00-16.00 fredag 10.00-12.00
E.post: [email protected] Hemsida: www.svenskfotboll.se/sodermanland
DAMER:
Div. II, F19
Div. III
Div. IV, Regional Flickor 17
Serie
HD:
710:615:610:-
Serie
AD:
520:450:450:-
Senior- DM
Efter högsta lagets serietillhörighet ( Dock högst div. III)
Svenska Spel F17
Junior- DM
Sörmlandslag F16, F15
Divisionspel 1 - 2
Divisionspel 3 - 5
7-manna ungdom
5-manna ungdom utomhus
700:510:615:300:240:170:90:-
510:285:450:-
Vänskapsmatcher:
HD:
AD:
355:260:310:225:305:225:-
350:-
255:-
ED:
535:460:460:-
525:-
225:180:130:70:-
Matcher där Sörmlandslagen ingår räknas alltid som tävlingsmatch.
Arvoden Futsal (inomhusfotboll) fr. o.m. 1 april 2014 – 31 mars 2016.
Futsal/femmannafotboll:
Ersättning per domare
Två domare/match:
En domare/match:
Junior- och seniorfotboll
Damer och herrar: matchtid
12 minuter 105:”
20 minuter 190:”
under 20 min
8:75/min
Övrig fotboll ungdom
4:10 kr/minut
5:20 kr/minut
OBS….
All senior och junior fotboll skall dömas av 2 domare
Ersättning utgår endast för ordinarie matchtid som domaren dömer, d v s ej förlängningar och
straffsparkstävlingar.
7-manna fotboll inomhus rekommenderas ersättning enligt Futsalersättningen.
Restidsersättning:
Utgår om domaren/assisterande domarna för att fullgöra sitt uppdrag måste resa:
mer än 80 km enkel väg
utgår 130 kr
mer än 150 km enkel väg
utgår 200 kr
mer än 200 km enkel väg
utgår 250 kr
mer än 250 km enkel väg
utgår 400 kr
Avståndet mellan orterna regleras genom KAK:s avståndstabell i de fall den går att tillämpa.
Reskostnadsersättning:
Resekostnadsersättning utgår med 3:00 kr/km inklusive passagerare, denna ersättning kan komma
justeras under pågående avtalsperiod. Ersättning räknas från bostaden.
Samåkning till och från uppdrag skall ske i så stor utsträckning som möjligt.
Domare som inte är körkortsberättigad eller inte har bil får ta billigaste färdsätt (troligtvis buss) till
idrottsplattsen, bussbiljett skall redovisas till kassören.
Förlorad arbetsförtjänst och traktamente:
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller traktamente utgår inte i distriktets tävlingar.
Domare i flera matcher i rad:
Om domare dömer flera matcher i rad utgår endast ett restidsarvode (om ovanstående villkor uppfylls)
och endast en reseersättning. Arvode utgår i förhållande till antal matcher.
Sist kallad domare:
Sist kallad domare till platsen skall döma matchen. Resersättning och restidsarvode till den andre
domaren utgår från den instans som dubbelbokat domaren.
Kvalspel:
Vid kvalspel till högre serie utgår det arvode som tillämpas i den serie man kvalar till.
Cupmatcher:
Vid cupmatcher och DM sanktionerade eller anordnade av Södermanlands FF utgår arvode efter
högsta serietillhörighet, dock högst Herrar div. IV samt Damer div. III arvode.
Övriga matcher (vänskapsmatcher) före seriestart:
Ensamdomare erhåller 75 % av tävlingsarvodet.
Domarteam erhåller 50 % av tävlingsarvodet.
Lagens högsta serietillhörighet avgör arvodets storlek.
Övriga matcher (vänskapsmatcher) efter seriestart:
Arvodet räknas som tävlingsmatch.
Inställd eller WO-match:
När match ställs in/lämnas WO, matchdagen utgår restidsarvode á 130:- till domare oavsett om
han/hon infunnit sig på matchplatsen eller inte.
Vid inställd eller wo match, där domaren/assisterande domarna infunnit sig på idrottsplatsen, utgår
ersättning för resan samt tillämpligt restidsersättning, dock lägsta restidsarvode (d v s lägsta
restidsarvode 130:- utgår även om resa understiger 80 km enkel resa).
Utbetalning av ersättning
Där förening vill betala via konto skall domarersättningen finnas på domarens konto senast 6
kalenderdagar efter matchen. Om ej domaren fått ersättningen till sitt konto skall han meddela
distriktsförbundet som då tar över ansvaret och garanterar domaren ersättningen.
Utbytesmatch:
Vid match där Distriktsförbunden tillsätter domare från annat Distrikt ( s k ”utbytesmatcher”) utgår
ersättning enligt detta avtal.
Det gäller även de olika utvecklingsgrupper som finns i regionen.
Avbruten match:
Arvode och övrig ersättning utgår som om matchen fullföljts.
Eskilstuna i januari 2015.
……………………………………..
Lars Wessman
Södermanlands Fotbollförbund
………………………………………
Valter Timmerman
Södermanlands Fotbolldomarförbund