Att bifoga typgodkännandeansökan, lotter

2015-09-25
Typgodkännande
Till typgodkännandeansökan av lotter ska följande
bifogas:
1.
2.
3.
4.
Ifylld ansökningsblankett.
Vinstplan för lotten.
Tio provlotter.
Utlåtande från Nationellt forensiskt centrum (NFC) att lotten
uppfyller Lotteriinspektionens villkor för lotter och
slumptalsgeneratorer.
Vinstklasser
Lotter delas in i olika vinstklasser beroende på högsta vinstvärdet.
Klass 1 med högsta vinstvärde
Klass 2 med högsta vinstvärde
Klass 3 med högsta vinstvärde
Klass 4 med högsta vinstvärde
Klass 5 med högsta vinstvärde över
1/33 av gällande prisbasbelopp
1/6 av gällande prisbasbelopp
1 gällande prisbasbelopp
10 gällande prisbasbelopp
10 gällande prisbasbelopp
Lotteriinspektionens generella villkor för lotter finns på vår webbplats
http://www.lotteriinspektionen.se/lagarregler
Likaså förteckning över typgodkända lotter
http://www.lotteriinspektionen.se/typgodkannande
Ansökningsavgifter:
Aktuella ansökningsavgifter finns att läsa på:
http://www.lotteriinspektionen.se/avgifter
När vi mottagit ansökan får ärendet ett diarienummer, som vi meddelar er
per post.
Ange det aktuella diarienumret på inbetalningen samt vid kontakt med oss.
Vänligen notera att ansökan handläggs först när ansökningsavgiften är
betald.
Ansökningsavgiften betalas via bankgiro 5050-0875.
1(1)