OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT.

OMSORG
FÖR HÖGSTA
LIVSKVALITET.
OAVSETT.
VÄLKOMMEN!
Joakim Lavesson
Regionchef Funktionsnedsättning
010-130 35 25
[email protected]
2
Frösundas resa startade 1994
Frösundas resa startade 1994 med en liten verksamhet inom personlig assistans.
Med åren har verksamheten både breddats och utvecklats.
Idag är vi 8 000 medarbetare över hela Sverige som ger omsorg, vård, stöd och service
inom affärsområdena äldreomsorg, funktionsnedsättning, personlig assistans och individ
och familj. Det gör oss till en av de största privata aktörerna i Sverige.
Vi drivs av ett starkt kundfokus och vårt mål är att erbjuda våra kunder högsta möjliga
livskvalitet.
Våra tjänster sorterar under Lagen om stöd och service (LSS), Socialförsäkringsbalken
och Socialtjänstlagen (SoL). Frösunda har funnits sedan 1994.
www.frosunda.se
BRETT
TJÄNSTEUTBUD
Personlig assistans
•
Personlig assistans
•
Team Frösunda
•
Ledsagning
Funktionsnedsättning
• Daglig verksamhet
• Boende
• Skola
• Coachning
• Korttidsvistelse
Individ och familj
• HVB-hem
• Familjehem
• Resurspersonsboende
• Boendestöd och daglig
sysselsättning
Äldreomsorg
• Äldreboende för personer med
somatisk sjukdom och
demenssjukdom.
VISION
Vi är det självklara valet i Norden och en förebild
för hur social omsorg drivs ansvarsfullt
och med hög kvalitet.
MISSION
Vi får förtroende för att vi tar ansvar.
VÄRDERINGAR
Respekt – genom ett värdigt och individuellt
bemötande skapar vi trygghet och glädje.
Engagemang – vi bryr oss om människor och
känner stolthet över vad vi åstadkommer.
Nyfikenhet – vi söker aktivt nya kunskaper som
gör skillnad för våra kunder.
VÅRA HJÄRTEFRÅGOR
6
Transparens och
öppenhet är vårt sätt
att bygga förtroende
VÅRA KVALITETSMÅL
• >90% kundnöjdhet
• 100% avtalstrohet
• 100% regulatorisk
följsamhet
På frosunda.se kan du ta del av vår Förtroenderedovisning som visar
vår syn på kvalitet, vad vi har gjort 2013 och vad vi tänker göra 2014.
7
8
FRÖSUNDAS ORGANISATION
9
KUNDOMBUDSMAN
Finns till för att kunden alltid ska ha någon
oberoende att vända sig till beträffande
synpunkter/klagomål.
•
Arbetar med hur kunden upplever
kvaliteten.
•
För den enskilde personens talan.
•
Kundombudsmannen finns också till som
stöd för våra chefer.
KONTAKT
Kicki Johansson
010-130 34 30
[email protected]
10
KORT OM VÅRT UPPDRAG
Vi har från Södermalms stadsdelsförvaltning fått ett tydligt uppdrag hur vi ska driva
verksamheten.
Uppstart och kommunikation görs i dialog och samarbete med
stadsdelsförvaltningen. Såväl Frösunda som stadsdelsförvaltningen och Attendo är
angelägna om att övergången blir så smidig som möjligt för alla berörda.
Vår utgångspunkt är alltid att vi planerar efter
varje individs behov. Utifrån vår långa erfarenhet
innebär det att vi lägger bemanningstäthet
utefter de behov av omsorg som varje kund har.
11
AKTIVITETER I VERKSAMHETEN
Aktiviteter i verksamheten utgår från deltagarnas individuella
önskemål, behov och intressen. Exempelvis:
•
Produktionsinriktade arbetsuppgifter
•
Praktikplatser
•
Konst och vernissage
•
Musik, sång, teater och dans
•
Media och kommunikation
•
Sinnesstimulering och taktil massage
•
Friskvård
•
Djur och natur
12
VAD BLIR NÄSTA STEG?
Planera och genomföra uppstarten av verksamheten 1 april.
Vi har ett team som jobbar heltid med förberedelser och kommer att säkerställa att vi
håller våra löften såväl innan som under och efter uppstarten.
•
•
•
•
•
•
•
Förändringar inom såväl organisation som bemanning och kompetens
Arbetstider anpassade utifrån kundernas behov
Förändrade arbetssätt
Höga kunskapskrav på medarbetare
Höga krav på flexibilitet och intresse att arbeta nära kunden
Mål- och ansvarsbeskrivning för respektive roll
Nya aktiviteter
13
Annette Granström, HR-specialist
010 - 130 57 23
[email protected]
VERKSAMHETSÖVERGÅNG
Vilka omfattas av verksamhetsövergången?
• Alla tillsvidareanställda samt tidsbegränsade anställningar som löper över
övergångsdatumet omfattas.
• Personer med behovsanställning/timvikarier omfattas inte.
Vad händer med anställningsvillkoren för de som omfattas av
verksamhetsövergången?
• Anställningsvillkoren dvs. nuvarande befattning, lön, anställningstid och
tjänstgöringsgrad övergår oförändrat till ny arbetsgivare men kan därefter komma att
ändras.
• Intjänad övertid och komp.tid slutregleras av nuvarande arbetsgivare.
Du som medarbetare gör ett aktivt val
• Du som omfattas av verksamhetsövergången ska göra ett aktivt val om du vill att din
anställning ska gå över till Frösunda eller inte.
• Blankett delas ut till alla berörda medarbetare idag den 16 december.
• Senast den 16 januari behöver du lämna besked om ditt val – därefter gäller vanlig
uppsägningstid.
15
MEDARBETARE MED
BEHOVSANSTÄLLNING
• Timvikarier omfattas ej av
verksamhetsövergång
• Vi kommer att bjuda in timvikarier
till separat möte
• De vikarier som är intresserade av
anställning i Frösunda för fortsatt
vikariat, hänvisas till vår microsajt
www.frosunda.se/uppstartsodermalm
16
INRANGERINGSFÖRHANDLING
Inrangeringsförhandling är planerat att ske i januari
• Attendo och Frösunda tillämpar samma centrala kollektivavtal:
Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E),
som är tecknat mellan Vårdföretagarna och Kommunal, Vision,
Fysioterapeuterna m fl.
• Inrangeringen sker från 1 april 2015 och därmed gäller även Frösundas policys
och rutiner gäller från 1 april. Ni kommer att från dag ett ha tillgång till
Frösundas ledningssystem som innehåller alla dokument, rutiner och policys.
• Målsättningen är att vi har ett klart schema i början av februari.
o
Schemat bygger på kundgruppens behov, vilket vi baserar vår grundbemanning på.
17
SCHEMA/TÄTHETSSCHEMA
Nedan är ett exempel på hur schemat skulle kunna se ut
•
•
Detta är ännu ej anpassat efter kundernas närvarotider
Notera att inga tjänstgöringsgrader är 100%
18
TIDSPLAN
16 December
Infomöte
Januari
Inrangeringsförhandling
16 Januari
Sista dag att
lämna besked
om övergång
Microsajt:
www.frosunda.se/uppstartsodermalm
19
Mars
Anställningsavtal
1 April
Verksamhetsövergång
MER INFORMATION
Telefonlinje
Måndag - fredag:
kl. 8.00 - 9.00
Tel: 010 - 130 36 60
Microsajt:
www.frosunda.se/uppstartsodermalm
20
KONTAKTUPPGIFTER
Eva Malmborg, Uppstartsansvarig
010 - 130 36 60
[email protected]
Annette Granström, HR-specialist
010 - 130 57 23
[email protected]
Joakim Lavesson, Regionchef Funktionsnedsättning
010-130 35 25
[email protected]
21
FRÅGOR?
22