Högsta betyg! - AB Stora Tunabyggen

Gruppförsändelse (samhällsinformation)
till samtliga postavlämningsställen
HUNDAR
VID BADPLATS
MINDRE
MATSVINN
Sunt förnuft räcker
oftast när du tar med
hunden till badet.
Så räddar du
maten från
soptunnan.
SID 17
SID 11
BORLÄNGE ENERGI, TUNABYGGEN OCH BORLÄNGE KOMMUN
INFORMERAR OM BYGGANDE, BOENDE OCH MILJÖ I BORLÄNGE.
NR 2 · JUNI 2015
Högsta betyg!
Ellen och Leonard testar lekplatser
ELCYKLAR
Sid 9
Marie-Louise Lindberg
fick chansen att prova
en el-cykel via sitt jobb
i Borlänge kommun.
Hon blev så förtjust att
både hon och hennes
man köpte varsin.
FORDONSGAS
Sid 6
Sid 4
TJÄRNA ÄNGAR
Nu startar byggandet
av länets första tankstation för fordonsgas.
Tankstationen byggs
intill den obemannade
bensinmacken vid Ica
Maxi.
SISTA SIDAN – INFORMATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN
Sid 12
Tunabyggen förbereder
om-, till- och nybyggnation av bostadsområdet Tjärna Ängar.
Ett projekt som kanske
kommer att pågå i 15 år.
2
VÄLKOMMEN
FÅGELMYRAS KOMPOSTJORD – smart både för dig och miljön......... 3
Notiser............................................................................................................. 4
Länets första mack för FORDONSGAS.. .................................................... 4
HUSAKUTEN – en räddare i nöden............................................................ 5
HÖGSTA BETYG! – Ellen och Leonard testar lekparker.......................... 6
Smart!
Scanna QR-koden
och läs Bo i Borlänge
i din smartphone
Bo i Borlänge ges ut fyra gånger per år i samarbete mellan
Borlänge Energi, Borlänge kommun och Tunabyggen. I tidningen
får du som bor i kommunen tips och nyttig information.
Har du några frågor eller tips till tidningen tar vi tacksamt emot
dem på 0243-730 60 eller [email protected]
Borlänge Energi Maxar kraften.................................................................... 8
Marie-Louise bytte ut bilen mot EL-CYKELN. . ........................................... 9
Låt oss presentera – SKRUTT & WATTIS!................................................ 9
Ornässtugan får en äkta ornäsbjörk........................................................ 10
SÅ RÄDDAR DU MATEN från soptunnan............................................... 11
Avklorera innan du tömmer poolen.......................................................... 11
Startskottet för NYA TJÄRNA ÄNGAR.................................................... 12
Arne vill berätta om Borlänges arkitektur .............................................. 14
TIPS till den miljömedvetna grönsaksodlaren.. ...................................... 16
Barn sol och mygg...................................................................................... 17
Notiser.......................................................................................................... 17
Frågor & svar
Räddningstjänsten Dala-Mitt..................................................................... 18
Borlängekrysset.......................................................................................... 19
Ettkrysstvå................................................................................................... 19
Information från Stadsbyggnadssektorn................................................. 20
Bo i Borlänge · Nr 2 · 2015 · Årgång 24
Adress Bo i Borlänge, Borlänge Energi, Box 834, 781 28 Borlänge
Ansvarig utgivare Anders Åberg, Borlänge Energi 0243-730 60
Produktion RR Reklambyrå, 023-232 90
Text RR Reklambyrå, Borlänge Energi och Lennart Hill
Foto RR Reklambyrå, Borlänge Energi och Tunabyggen
Tryck MittMedia Print, juni 2015
Om tidningen uteblir
De som bor i Borlänge får tidningen direkt i sin brevlåda. Tidningen distribueras som
samhällsinformation av SDR, vilket innebär att även du som har ”reklam, nej tack” på din brevlåda
får den. Har tidningen uteblivit så kan du hämta den på Borlänge Energis huvudkontor eller på
kommunens stadsbyggnadskontor på Sveatorget. Den finns även i stadshusets reception.
Vanliga frågor till
Borlänge Energis Kundcenter
Har du någon fråga till Borlänge Energi? Skicka in den till
Bo i Borlänge, Borlänge Energi, Box 834, 781 28 Borlänge.
Du kan också ringa till Kundcenter på 0243-730 60, e-posta
på [email protected] eller ställa frågan på
www.borlange-energi.se
Nedan ser du exempel på frågor som Kundcenter brukar få.
GRÖNT VATTEN
Varför är varmvatten grönt?
Information om dricksvattnet i Borlänge
Analysresultat v 13/2015–v 22/2015
Alla analyser enligt kontrollprogrammet har tagits. Av dessa rapporterades 6 st som
”Tjänlig med anmärkning” varav 6 st på grund av en förhöjd halt av actinomyceter.
Anmärkning på grund av actinomyceter är ur hälsosynpunkt helt ofarlig (actinomyceter förekommer i allt grundvatten och kan i stora koncentrationer medföra lukt på
vattnet). Orsaken till att den då och då ger upphov till anmärkningar är oftast dålig
omsättning.
BO I BORLÄNGE • NR 2 • 2015
Svar: Det är en läcka i din fjärrvärmeväxlare! Kontakta felanmälan för
hjälp att åtgärda felet.
GRÄVNING/LEDNINGSKOLLEN
Jag vet inte var ledningarna utanför huset ligger. Hur gör jag om jag
ska dränera om runt fastigheten eller sätta staket runt tomten?
Svar: Gå in på www.ledningskollen.se och begär ledningsanvisning för
att inte riskera att bli strömlös.
FÅGELMYRAS KOMPOSTJORD
3
Kompostjord
från Fågelmyra
Priser
Pris lösvikt: 220 kr/m3
Storsäck 0,5 m3 (vikt <650 kg): 190 kr
Storsäck 1 m3 (vikt <1 200kg): 320 kr
Kvaliteter
Anläggningsjord
Lämplig till all slags anläggning som gräsmattor,
planteringar och köksland. Innehåller 20 % Fågelmyrakompost, 55 % jord, 20 % grönkompost och 5 % sand.
Ej ogräsfri. Siktad i 10 mm såll.
Rabattjord
Lämplig jord till rabatter, trädgårdsland med mera.
Lägg på ett fem cm tjockt lager på rabatten som ett
täcklager, eller mylla ner i befintlig jord. Innehåller cirka
20 % Fågelmyrakompost, 45 % jord, 30 % grönkompost
och 5 % sand. Ej ogräsfri. Siktad i 10 mm såll.
Fågelmyrakompost
Används som gödsel och består av 100 % Fågelmyrakompost. Blandas med befintlig jord. Komposten är
ogräsfri och siktad med 10 mm såll.
Beställ jord för utkörning
Du kan beställa jordprodukter genom Fågelmyra
och få det levererat till önskad adress.
På Fågelmyra återvinningscentral
finns en av landets modernaste
komposteringsanläggningar. Här
förvandlas matavfallet
till kompostjord.
Telefon: 0243-731 36, telefontid vardagar: 07–16
Kostnad för utkörning inom Falun och Borlänge:
Lösvikt 5–10 m3: 735 kr/timme.
Storsäck 1 m3: 300 kr för första säcken, 100 kr för
varje säck utöver den första.
Kostnaden för jorden tillkommer. Leverans till en
adress.
Glenn och hans kollegor hjälper dig med lastningen om du köper kompostjord på Fågelmyra.
Fågelmyras kompostjord
– smart både för dig och miljön
Jordförsäljningen är i full gång på
Fågelmyra återvinningscentral. Här
kan du köpa prima anläggningsjord
eller rabattjord, skapad av det som
du och dina grannar slänger i kompostpåsen.
– Många som redan har med sig
släpvagn för att slänga skräp brukar passa på att köpa jord, säger
Glenn Grufman, Borlänge Energi.
På Fågelmyra återvinningscentral finns en komposteringsanläggning, och det är genom en avancerad och tids-
krävande process som matavfallet förvandlas till kompostjord. Cirka 1,5 år tar det att få fram en säljbar produkt.
Under processen övervakas temperaturutvecklingen vilket är viktigt för att säkerställa en bra behandling av matavfallet. När kompostjorden bedöms färdig tas ett paket
med prover för att kontrollera metallinnehåll m.m. Kompostjorden luckrar upp, ökar jordens vattenhållande förmåga och levererar näring till växterna under lång tid. Vid
Fågelmyra blandas komposten med jord, grönkompost
och sand och säljs som anläggningsjord eller rabattjord.
Det går även att köpa ren kompostjord.
BARA MATAVFALL I BRUNA TUNNAN
– Det är viktigt att kvaliteten är bra på det vi får in, säger Glenn Grufman. Det vill säga att Borlängeborna bara
slänger matavfall och inget annat i den bruna tunnan. Vi
får tyvärr in en hel del plastpåsar samt kvistar och annat
trädgårdsavfall som inte hör hemma där.
Personalen på återvinningscentralen hjälper dig med
lastning av storsäck. Om du inte kan hämta jorden på
Fågelmyra kan du få den utkörd.
I bruna tunnan ska du bara slänga matavfall
paketerade i de bruna kompostpåsarna.
BO I BORLÄNGE • NR 2• 2015
4
LÄNETS FÖRSTA MACK FÖR FORDONSGAS
Snabbladdare
för elbilar
Borlänge har även
fått en snabbladdare
för eldrivna fordon.
Den 30 maj invigdes
laddaren som du hittar
intill PK-möbler vid
Kupolen. Här laddar
du din elbil på 20–30
minuter. Laddaren är
tillsvidare gratis att
använda.
Hundra kräftfiskerätter
erbjuds Borlängeborna
Borlängeborna erbjuds att köpa fiskerätter för
kräftfiske. Kommunen säljer hundra fiskerätter
för 300 kronor per styck.
Fiskevårdsföreningarnas kostnader tillkommer med
100 kr per fiskerätt. Totalpriset blir således 400 kr, vilket
är 100 kr lägre än förra året.
Försäljningstillfällena för fiskerätterna inom
Borlänge centrala fiskevårdsområde och inom Runn
Södra fiskevårdsområde har redan varit, men alla
som är intresserade av fiskerätter har fortfarande
möjlighet att köpa dem av Leif Andersson på fritidsförvaltningen, 0243-745 31 (dagtid).
Kontant betalning gäller, dessutom krävs att
e-postadress lämnas vid köp av fiskerätter inom Runn
Södra. Fiskekort inom Borlänge centrala fiskevårdsområde köps på plats och kostar 100 kr.
Leif Andersson har också en uppmaning till
samtliga kräftfiskare:
– Alla kräftfiskare förstår förhoppningsvis att
betesfisken ska komma från samma vatten som det
kräftfiskas i. Detta för att förhindra spridning av sjukdomar till fisk och kräftor.
Ny sortering för
värmeljushållare
Nu räknas den lilla aluminiumhållaren till
värmeljusen inte som förpackning längre.
På EU-nivå har man nyligen genomfört en ändring i
förordningen om producentansvar för förpackningar
av metall. Man har nu bestämt att den lilla koppen,
eller hållaren av aluminium på värmeljusen, inte
längre ska betraktas som en metallförpackning. Den
ska därmed inte samlas in som sådan via de återvinningsstationer som är utplacerade i kommunen.
I stället ingår värmeljushållaren i det kommunala
insamlingsansvaret och blir då en del av det så kallade
kommunskrotet. Det är ett blandskrot som samlas in
via den fasta återvinningscentralen på Fågelmyra
eller via det mobila ”Fågelmyra on tour” som gör
30-talet stopp runt om i kommunen två gånger per år.
Aluminium är en metall som
fungerar bra att återvinna.
Vid återvinning går det
bara åt 10 % av den
energi som går åt att
producera nytt aluminium. Den går också
att återvinna om och
om igen.
BO I BORLÄNGE • NR 2 • 2015
”Våra sopbilar drivs med gas
och kommer att tanka vid
den nya pumpstationen”
Kjell-Olof Matsson på Borlänge Energi har märkt av ett ökat intresse för gasdrivna bilar.
Länets första mack
för fordonsgas
Nu startar arbetet med att
bygga länets första tankstation för
fordonsgas.
– Det känns bra att vi har
kommit så här långt på vår resa
och vi hoppas nu att Borlängeborna
får upp ögonen för gasdrivna fordon,
säger Kjell-Olof Matsson på
Borlänge Energi.
Borlänge Energi har arbetat länge med att byta sina
diesel- och bensindrivna fordon. Den första elbilen införskaffades redan 1992. Under de senaste tio åren har
bränsleförbrukningen för företaget minskat med 30 procent. Nu kommer fordonsparken att delvis förnyas med
bilar som drivs med elström eller biogas. Förhoppningen
är att användande av diesel och bensin ska minskas
ytterligare.
– Våra sopbilar blir gasdrivna och kommer att tanka
vid den nya tankstationen, säger Kjell-Olof.
FÖRNYELSEBAR BIOGAS
Tankstationen byggs intill den obemannade bensinmacken vid Ica Maxi. Till en början kommer gasen du
tankar att vara biogas producerad utanför länet, men
målsättningen är att det i framtiden blir möjligt att tanka
egenproducerad biogas, till exempel framställd från matavfallet som vi slänger i Borlänge.
– Vi hoppas att vår satsning på biogas som fordonsdrivmedel ska stimulera lokal biogasproduktion, säger KjellOlof och tillägger att Borlänge Energi har framställt biogas under flera år. På reningsverket rötas avloppslammet
som ger fjärrvärme och el.
– Den mängd gas som vi framställer där skulle räcka
för att driva den här tankstationen.
MÅNGA FÖRDELAR MED BIOGAS
Att köra på lokalproducerad biogas för med sig många
fördelar. Den största vinnaren är miljön – energin i matavfallet omvandlas till fordonsgas och näringsämnen
återförs till kretsloppet. Men det finns också ekonomiska
vinster. Kör du gasbil behöver du inte bry dig om oljepriserna.
– En lokal produktion gör att vi inte alls är lika känsliga för oljeprisets svängningar, förklarar Kjell-Olof.
Idag motsvarar priset på fordonsgas ett bensinpris på
11 kr/liter. Priset för en ny gasbil ligger ungefär i nivå
med nypriset för en dieselbil.
INTRESSET HAR ÖKAT
– Det märks att intresset för gasdrivna bilar har ökat. Fler
och fler ringer till oss och är intresserade och vill veta
mer om våra planer. Vi har också märkt att bilhandlarna
i närområdet är intresserade och att de börjar ta in och
sälja gasdrivna bilar. Vi vill få igång en marknad för fordonsgas och hoppas att våra projekt leder till att andra
företag blir intresserade av att bygga tankstationer för
fordonsgas här i staden.
Den nya tankstationen för gasdrivna fordon beräknas
vara klar i september i år.
HUSAKUTEN – EN RÄDDARE I NÖDEN
5
Husakuten
– en räddare i nöden
Om oturen är framme och timmen är sen kan du ringa Husakuten
– Borlänge Energis jourhjälp för
villaägare i nöd.
Stopp i avlopp, dörrar som går i baklås och vattenläckor
är problem de flesta villaägare måste tampas med någon
gång. Det är därför ett medlemskap i Husakuten kan vara
smart. Husakuten är Borlänge Energis hjälptjänst för villaägare.
– Husakuten har funnits sedan slutet av 90-talet.
Tanken var att erbjuda en extra service för våra kunder
i form av ett journummer du ringer om du får problem
i ditt hem, förklarar Lars Samuelsson, Borlänge Energi.
Något som bland annat kan underlätta för äldre att
bo kvar längre tid i sina hem. Många kanske tror att
Husakuten endast berör problem som har att göra med
de nyttigheter som vi levererar, men det går bra att ringa
även om andra problem uppstår. Händer något med ditt
hus ringer du bara till oss så förmedlar vi en hantverkare
som kontaktar dig inom tre timmar.
UTRYCKNINGSKOSTNAD INGÅR
Under arbetstid går numret till Borlänge Energis kundservice medan det på kvällstid och på helger går till jouren. Vid utryckning betalar du som medlem den faktiska
timkostnaden, medan Husakuten betalar utryckningskostnaden, för närvarande 1 500 kr/gång.
– Om arbetet kräver att vi kontaktar
utomstående hantverkare så blir det
någon av av de firmor som vi har samarbete med, säger Malin Karlsson, chef
för Energitjänster på
Borlänge Energi.
Det är framför allt
på kvällar och helger,
då det annars kan
vara svårt att få hjälp,
som ett medlemskap
i Husakuten kan vara
till stor hjälp.
– Men vi frågar ändå om kunden klarar sig till
vardagen eftersom det blir billigare för bägge parter,
säger Malin.
Om felet har att göra med någon av nyttigheterna som Borlänge Energi
levererar ska du först titta på
www.borlange-energi.se om
det är någon driftstörning.
”Det är framför allt på
kvällar och helger, som ett
medlemskap i Husakuten
kan vara till stor hjälp”
Husakuten
Ring när som helst på dygnet och få akut hjälp med ditt hus.
Det kan röra sig om följande:
ett elfel en dörr i baklås
stopp i avloppet en vattenläcka
ett trasigt fönster fel på pannan
För villakunder kostar medlemskap i Husakuten
30 kr/mån. För att få bli medlem i Husakuten måste
du vara kund hos Borlänge Energi. Kontakta Borlänge
Energi på 0243-730 60 eller gå in på hemsidan och fyll
i formuläret som du hittar under rubriken Kundservice
på www.borlange-energi.se
Om du är osäker på om du är med i Husakuten kan du titta på fakturan. Där står också numret
du ska ringa om oturen är framme.
BO I BORLÄNGE • NR 2• 2015
6
HÖGSTA BETYG! – ELLEN OCH LEONARD TESTAR LEKPARKER
Högsta betyg!
– när lekproffsen Ellen och Leonard testar lekplatser
Högre pappa! Det kittlar gott i magen när man gungar högt i stora ligg-gungan i ”Lloydparken”
Vilka är bättre tillämpade att
testa lekparker än ett test-team
bestående av två leksugna småknattar? Ellen, nyss fyllda 4 år
och lillbrorsan Leonard, 2,5 år fick
jobbet att testa två lekplatser i
Borlänge – Nyrenoverade ”Lloydparken” vid Kaplansgatan samt den
nya lekparken i Tjärnaheden. Med
beröm godkänt lyder det slutliga
betyget! Klart roligast var att bli
gungad riktigt högt av pappa Peter.
Det finns gott om lekplatser i Borlänge. Totalt i hela kommunen finns 94 lekparker som Borlänge Energi äger och
BO I BORLÄNGE • NR 2 • 2015
ansvarar för. Dessa lekplatser besiktas varje månad och
större felaktigheter åtgärdas omedelbart. Slitna redskap
repareras eller byts ut. Men vem kollar upp att lekparkerna verkligen är roliga att leka i? Bo i Borlänge gav jobbet
till två fullblodsproffs i branschen – syskonen Ellen, 4 år
och Leonard 2,5 år.
LIGG-GUNGAN BÄST
Första stoppet är vid nyrenoverade ”Lloydparken” vid
Kaplansgatan i Kvarnsveden.
Parken har fått sitt namn av att någon för länge sedan
dumpade bildelar från en Lloyd här och att delarna sedan
fastnat i den stora sälgen som växer där.
– Istället för att avverka det fina trädet lät vi det vara
kvar och gjorde en inhägnad runt det, berättar Katarina
Nilsson, Borlänge Energi. Det finns också en kort liten
saga som berättar om hur bilen hamnade där.
Lekplatsen är ganska liten men innehåller flera spännande leksaker. ”Snurran” blir genast populär hos syskonparet även om Leonard inte är riktigt överens med
storasyster om hur man ska åka på den. I parken finns
både en traditionell rutschkana samt en modernare klätterställning där nerfärden antagligen ska ske genom att
lägga benen över två metallstänger.
Bildelar från en gammal Lloyd har växt fast i trädet.
– Där skulle jag aldrig våga åka, konstaterar pappa Peter
Holmstedt.
En helt ok lekplats tycker test-teamet som uppskattade
den stora ligg-gungan mest. Särskilt när pappa gav ordentligt med fart!
ETT PERFEKT UTFLYKTSMÅL
En av de nyare lekplatserna i Borlänge är den i det nybyggda området Tjärnaheden. Här finns, förutom klätterställningar för olika åldrar, gungor och andra redskap,
en plan för landhockey/basket och en för beachvollyboll.
HÖGSTA BETYG! – ELLEN OCH LEONARD TESTAR LEKPARKER
7
Utflyktstips för leksugna
Här kommer lite tips om större lekplatser som kan vara värda ett besök.
Liljeqvistska parken, centrum
Tångringsparken, Hagalund
En liten men speciell lekplats där det finns mycket
att prova på. Här finns bland annat indiantema med
tält och kanot, klätterspiral, korggunga, karusell och
”löparbanor” runt en kulle med flera rutschkanor.
Vid sandleken finns en vattenkran så du kan göra
extra geggiga kakor!
Här finns bland annat två lite större klätterställningar
varav en med ramp. Det finns en rolig kompisgunga
där flera barn får plats. En hel djurpark med
roliga trädjur finns och dessutom en plaskdamm!
Pulkakulle och bollplan finns också.
Ringargatan, Kvarnsveden
Fint inbäddad i parkens grönska finns en liten
lekplats, men med en ritktigt stor lekställning! Här
finns även en gunga där föräldrar kan gunga tillsammans med barnen.
Här finns massor att göra! Kanske särskilt för de
mindre barnen. Här finns bland annat korggunga,
rutschkanor, tåg, hinderbana, karusell och inte
minst – en plaskdamm! Utöver det finns också
pulkakulle, grillplats, liten asfaltsplan för landhockey
och basket samt några små skatehinder.
Föreningsparken, Hushagen
Lekplats i Borlänges äldsta park. Här finns bland
annat korggunga, karusell samt klätterställningar
för små och lite större barn. Dessutom finns här
pulkakulle, beachvolleyplan, boulebana, bollplan
och fina blomsterplanteringar.
Stråket i Bullermyren
En grön oas i bostadsområdet. Här finns bland
annat basket- och bollplaner, linbana, labyrint,
tubrutsch och plaskdamm.
Soltorgsparken, Hagalund
Nygårdsparken, Nygårdarna
Park med gott om plats för spring! Här finns bland
annat tubrutschbana, bro med nät, klätterredskap
för yngre skolbarn, minirutschbana, cykelkarusell,
basketkorgar och fotbollsmål.
Bullerforsvägens lekplats, Forssa
Lekplats intill naturreservatet Älvravinerna. Här
finns bland annat korggunga, båt, klätterställningar,
karusell för de lite större barnen samt två grillplatser.
Passa på att ta en promenad runt den fina slingan
nere vid älvstranden.
Leonard gillar att klättra
Grillplats och gott om bänkar och bord gör det till ett
perfekt utflyktsmål för hela familjen. Som på andra nya
lekplatser finns en gummimatta istället för sand.
– Gummimattan är dyrare än sand men skyddar bra
mot fallskador och gör lekplatsen mer tillgänglig för
funktionshindrade, berättar Katarina Nilsson.
Gummimattan är blå som havet och Ellen utnämner sig genast till kapten på fartyget Elvira 3 – en av de
många lekattraktionerna i parken. Medan Leonard testar
gungor leker Ellen restaurang och serverar makaroner.
Efter en gemensam åktur i cykelsnurran ger test-teamet
två tummar upp för lekparken innan det är dags för lite
mat och vila efter all lek.
– De här lekparkerna är verkligen fantastiskt mycket
bättre än de som fanns när jag själv växte upp, säger Peter.
De är genomtänkta och välskötta och blir en naturlig samlingsplats för barnfamiljerna i området.
När man inte riktigt vet vad man ska göra kan man alltid hänga lite.
BO I BORLÄNGE • NR 2• 2015
8
BORLÄNGE ENERGI MAXAR KRAFTEN
”Vi vill rädda världen och vi
utgår från att ni vill hjälpa till!”.
Vilket gäng! Här är de flesta föreningar som Borlänge Energi sponsrar i år. Tillsammans har de nästan 10 000 medlemmar.
Borlänge Energi Maxar Kraften
Målet: att nå nästan hälften av Borlängeborna med budskap om miljön
Du kanske har lagt märke till det
någonstans… En annons, en skylt,
en logotype på ett par shorts eller
någonstans i din egen förening.
Borlänge Energi har i år introducerat ett nytt koncept för sponsring. Vi maxar kraften…
– Vi sponsrar i år 48 olika föreningar, säger Lena Lagestam
som är kommunikationsansvarig på Borlänge Energi. Vi
gör det eftersom vi vill ha deras hjälp att jobba för en
bättre miljö och ett renare Borlänge.
– För oss är det inte viktigast att vi har skyltar eller
tryck på kläder, även om vi gärna har vår logotype med
om det finns möjlighet. Vi vill däremot få möjlighet att
kommunicera med medlemmarna i respektive förening.
– De föreningar vi har valt att sponsra har sammanlagt närmare 10 000 medlemmar. Om vi utgå från att vi
har budskap som är tillräckligt viktiga, intressanta eller
minnesvärda så att de sprids vidare till familjerna till
medlemmarna och vi tänker oss att en familj består av
2,5 personer. Då har vi nått hälften av alla Borlängebor,
konstaterar Lena Lagestam.
Budskapen som Borlänge Energi vill sprida handlar
om miljö- och klimatfrågan. Eller som Lena uttrycker
BO I BORLÄNGE • NR 2 • 2015
det ”Vi vill rädda världen och vi utgår från att ni vill
hjälpa till!”.
TRE BUDSKAP STÅR I FOKUS I ÅR
1. MATAVFALL Du slänger bort 30 % av den mat du
köper. Det mesta av det vi slänger bort är faktiskt fullt
ätbart. Det är inte bra för varken miljön eller din plånbok.
Ta vara på dina matrester istället.
2. NEDSKRÄPNING Enligt en schablonberäkning som
det europeiska nätverket The Clean Europe Network
genomfört kostar nedskräpningen i Europa 225 kr
(25 euro) per invånare och år. Nedskräpningen kostar
Borlänge Energi mer än 2 miljoner kronor varje år. Vi
har 432 papperskorgar i Borlänge. Använd dem istället.
3. AVLOPP Människor spolar ner allt från matrester
till cigarettfimpar, snus, hår, tops, kemikalier och till
och med strumpbyxor i toaletten. Det förstör avloppsreningsanläggningen, och kan också göra att
slammet som
ska spridas på
våra åkrar, blir
obrukbart på
grund av föroreningar.
Vi har valt
ut föreningar
inom vitt skilda
områden för att
nå ut brett till så
många olika grupper av Borlängebor som möjligt. Det
handlar om allt från fotboll, hockey, handboll och konståkning till linedance, bågskytte och olika former av kultur,
teater, byföreningar och föreningar som tar samhällsansvar på ett eller annat sätt.
Vi kommer att besöka så många föreningar vi kan för
att berätta för medlemmar och publik om våra frågor,
fortsätter Lena Lagestam. Är det en match så kanske vi
utser matchens lirare och kommer då att överlåta en gåva
med ”Vi maxar kraften” som avsändare. Vi kanske står
som lotterivärdar om det finns lotterier eller tävlingar.
– Det viktiga för oss är som sagt var att få sprida våra
viktiga budskap, avslutar Lena Lagestam. Det är därför vi
samarbetar med Borlänges föreningsliv.
MARIE-LOUISE BYTTE UT BILEN MOT EL-CYKELN
9
”Bilen hade inte blivit
tankad på en hel månad!”
Testa en el-cykel
– låna på biblioteket
Nu äger både Marie-Louise och hennes man varsin elcykel.
Marie-Louise bytte ut
bilen mot el-cykeln
El-cyklar har blivit alltmer
populära. Att cykla med hjälp
av en el-motor gör att varken
uppförsbackar eller motvind får
särskild stor betydelse. MarieLouise testade och blev såld.
– Vi har satt på en korg på pakethållaren så att åka och
handla med cykeln är inga problem, berättar Marie-Louise.
Med el-motorn till hjälp så blir det inte heller tyngre.
Låt oss presentera:
Skrutocht Wattis!
I juni kommer dom att presenteras för Borlänges barn, Borlänge
Energis nya maskotar.
Skrutt är en pigg och snabb ekorre som samlar och sorterar och är expert på vad som ska stoppas i vilket kärl.
Wattis är en mullvad med dålig syn, alltid lika lugn och
riktigt duktig på kompostering och på att reparera
Marie-Louise Lindberg fick chansen att prova en el-cykel
via sitt jobb i Borlänge kommun. Hon blev så förtjust att
både hon och hennes man köpte varsin. Nu cyklar de
vart de än ska och är det en längre sträcka kommer de
ändå fram utan att vara svettiga.
BILEN INTE TANKAD PÅ EN MÅNAD
Marie-Louise berättar skrattande om när hon inte hittade
sin faktura från bensinbolaget. Hon ringde dem för att
fråga hur det kom sig. Det visade sig att det inte fanns
någon faktura, bilen hade nämligen inte blivit tankad på
en hel månad!
– Det betyder att vi förutom att få mer frisk luft och
motion också spar ganska mycket pengar som vi kan
trasiga saker. Skrutt och Wattis är vänner, de bryr sig
om naturen och tycker att människor ska vara snälla mot
varandra.
En satsning på att kommunicera med barn handlar
om att berätta för nästa generation om frågor som källsortering, miljö, vatten, energi och andra frågor som
Borlänge Energi ansvarar för.
– Under hösten kommer vi att lansera en kasperteater
som vi kallar ”toateater” för förskolebarn tillsammans
med Framtidsmuséet, berättar Lena Lagestam som är
kommunikationsansvarig på Borlänge Energi. Vi kommer även ta fram lite olika material som lär barn om våra
verksamheter.
Borlänge Energi ansvarar för mer än 90 lekparker i
Borlänge och i några av dem kommer Skrutt och Wattis
att finnas med på olika sätt.
Nu kan du låna en el-cykel på biblioteke
t
för att testa att cykla med lite hjälp av
el.
Du lånar cykeln under en dag, måndag
till
fredag mellan kl 8.00 och 16.00. För
att få
låna måste du ha fyllt 18 år samt kunn
a visa
upp giltig legitimation. Du lämnar 500
kr i
deposition som du får tillbaka vid återlämn
ing.
El-cykeln sponsras av den kommunala
energi- och klimatrådgivningen i Borlä
nge
kommun för att fler ska hitta ett alternativ
till bilen.
El-cykeln är fulladdad vid utlåning. En
laddning räcker upp till fem mil beroende på
hur
mycket stöd du behöver från eldriften. El-cy
keln
har tre växlar och fungerar utmärkt även
utan
eldrift – precis som en vanlig cykel. Max
hastigheten är 25 km/h.
Har du frågor?
Kontakta biblioteket, tel 0243-743 90
om du har frågor om lån av el-cykeln.
använda till annat, säger Marie-Louise.
Cykeln laddas med ett vanligt el-uttag och om MarieLouise bara åker mellan sitt hem i Hönsarvet och sitt
jobb i stadshuset kan en laddning räcka en hel vecka.
– Våra fina maskotar kommer att hjälpa oss att kommunicera frågor om miljö och vår verksamhet med barn i
Borlänge, helt enkelt, avslutar Lena Lagestam.
BO I BORLÄNGE • NR 2• 2015
10
ORNÄSSTUGAN FÅR EN ÄKTA ORNÄSBJÖRK
Ornässtugan
får en äkta Ornäsbjörk
Helena Ohlsson, Åsa Ehlis och Berndt Karlsson framför Ornässtugan.
En äkta Ornäsbjörk ska äntligen
planteras vid Ornässtugan. Det sker
den 6 juni, då både nationaldagen
och Björkens dag firas vid Ornässtugan.
– Vi hoppas att Björkens dag
blir en ny, återkommande tradition,
säger Åsa Ehlis, som är chef för
Ornässtugan
Det var 21 år sedan, när Helena Ohlsson läste sista året
på Vassbo naturbruksgymnasium, som hon planterade
den senaste Ornäsbjörken vid Ornässtugan. På nationaldagen i år är det dags igen. Helena jobbar idag som chef
för parkdrift på Borlänge Energi och har fått hedersupp-
draget att plantera ett nytt exemplar av den flikbladiga
björken (skänkt av Borlänge Energi) intill den förra.
– Fast den förra var inte en äkta Ornäsbjörk, säger
Helena. Det är däremot den som ska planteras nu.
SVERIGES NATIONALTRÄD
En äkta Ornäsbjörk kommer från det ursprungliga trädet som hittades ett par kilometer från Ornässtugan, vid
gården Lilla Ornäs, år 1767. Ornäsgårdens ägare Hans
Gustaf Hjort skickade några blad till Carl von
Linné som blev förundrad och intresserad.
Det första exemplaret av den mycket ovanliga björken växte sedan och blev över 120 år
gammal innan den knäcktes av en storm 1890.
Ornäsbjörken utsågs 1985 till
Sveriges nationalträd.
Ornäsbjörken är steril och
kan inte föröka sig själv, säger
Berndt Karlsson, som skrivit
en bok om trädet. Det är människan som för trädet vidare
”Den förra var inte en
äkta Ornäsbjörk. Det är
däremot den som ska
planteras nu.”
3 fakta om Ornäsbjörken
1
Ornäsbjörk (Betula pendula ’Dalecarlica’) är en sort som uppkommit
genom en spontan mutation av vårtbjörken, vilken gjort bladen djupt flikiga.
2
Ornäsbjörken blir 20–25 meter hög och får som fullvuxen en rundad, om än något ojämn,
krona. Huvudgrenarna har en spetsig vinkel mot huvudstammen och endast de yttersta
grenarna är hängande. Med detta växtsätt skiljer sig Ornäsbjörken från sin släkting vårtbjörken.
3
När Ornäsbjörken utnämndes till Sveriges riksträd blev den planterad i flertalet svenska
kommuner på en central plats. Det har senare visat sig att det på många platser i stället
planteras fransbjörkar. De kommunerna har dock senare erbjudits äkta vara.
BO I BORLÄNGE • NR 2 • 2015
och i dag sker det genom celldelning,
så kallad meristemförökning. Tidigare
ympade man.
– I nutid har det saknats en äkta
Ornäsbjörk här vid Ornässtugan, så
det känns bra att vi äntligen ska få hit
en, säger Åsa Ehlis som driver Ornässtugan.
FÖRSVARSMINISTERN KOMMER
Bland annat gör Borlängesonen Gunnar Kaj, känd för
Nobelfestens blomsterarrangemang, en spektakulär
plantering och försvarsminister Peter Hultqvist kommer och håller tal. Trädgårdsmästaren och äppelkännaren Olle Ridelius, Vassbo Trädskola, finns också på plats
den 6 juni. Olle har lyckats ympa fram en ny äppelsort,
Ornäsäpplet, som nu för första gången finns att köpa som
plantor.
– Det är Olles idé att Björkens dag anordnas, säger
Berndt.
SÅ RÄDDAR DU MATEN FRÅN SOPTUNNAN
11
Så räddar du maten
från soptunnan
I Sverige slänger vi en tredjedel
av maten i soptunnan. Den miljöpåverkan som maten ger upphov
till under sin väg från jord till bord
sker helt i onödan om maten ändå
slängs i slutändan.
– Mängden mat som slängs måste ner och därför vill vi
på Borlänge Energi göra vårt bästa för att det ska ske,
säger Christian Olhans. Det är både en rättvisefråga och
en miljöfråga som vi måste ta på allvar.
Inom kort kommer ett nytt budskap, som uppmanar
till mindre matsvinn, att pryda Borlängebornas kompostpåsar. Dessutom pågår flera projekt för att försöka
ändra på folks beteende. De föreningar som tar emot
sponsring från Borlänge Energi måste till exempel vara
mottaglig för olika budskap, där
minskning av matavfall
är ett av budskapen.
– Ingen kan göra
allt men alla
kan göra något.
Visst är det en
klyscha, men
det gör den
inte desto
mindre
sann.
Slokande dill och torrt bröd?
Det är bra synd att slänga halvtrötta men i grunden helt okej matvaror.
Här får du tips på några räddningsaktioner som gör dem som nya. (Källa: Tidningen Land)
1. ”Nybakt” bröd
5. Krispiga grönsaker
Pensla bröd som blivit lite torrt och trist med
vatten och slå in det i folie. Värm i 175 graders
ugnsvärme i upp till tio minuter så smakar det
som nybakat. Hårda vetebullar doppas i mjölk och
gräddas i ett par minuter för att bli mjuka igen. En
småtorr baguette sprejas med vatten och bakas
i tre–fyra minuter.
Grönsaker som blivit mjuka blir fräscha igen om
du lägger dem i kallt, saltat vatten en stund innan
de ska kokas.
I förebyggande syfte kan du lägga ett halvt äpple
i brödlådan. En halv rå potatis motverkar mögel.
6. Spänstig sallad
Lägg ledsen sallad i iskallt vatten i en timme.
Funkar även på rädisor och pepparrot till exempel.
7. Pigga örter
Hårdbröd och kex som blivit mjuka blir krispiga
och torra om du värmer dem i ugnen några minuter.
Det här fungerar även på chips och popcorn.
175 graders ugnsvärme, två–fem minuter.
Skär av en del av
stjälken på dill eller
persilja som börjat
sloka. Ställ dillen i
varmt vatten i kylen
och persiljan i kallt.
3. Fräsch ost
8. Gladare gurka
Linda in en ostbit som blivit torr i en handduk
fuktad med saltat vatten en stund så blir den
fräsch och god igen. I förebyggande syfte kan
du lägga en sockerbit i ostkupan så håller osten
bättre och möglar inte lika snabbt.
Skär av ändarna på en gurka som mjuknat och
lägg i isvatten i en halvtimme.
2. Krispiga snacks och knäckebröd
4. Fina fisken
När du ska tina fryst fisk, låt den tina i mjölk så
smakar den som färsk.
9. Upplivat ris
Kokt ris som blivit torrt och hårt fräschar du
snabbt upp i en kastrull med en liten skvätt vatten
i. Sätt på locket och värm på låg temperatur tills
riset är fräscht igen.
Tips på webben: slangintematen.se
Konsumentföreningen Stockholm har arbetat
med att minska matavfallet i livsmedelskedjan
sedan 2008. På slangintematen.se kan du få
flera tips och läsa mer om ämnet.
Avklorera innan du tömmer poolen
Bassäng- och poolvatten ska i första hand tömmas på den egna tomten.
En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller
klor alltid ska avkloreras innan poolen töms.
Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå
ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas. För
att skynda på processen kan man enklast använda askorbinsyra så avkloreras vattnet omedelbart. Askorbinsyra
är C-vitamin som finns att köpa som pulver på apotek
eller livsmedelsbutik. Det behövs bara 1 tsk askorbinsyra
till 1 m3 vatten (= 5 ml askorbinsyra till 1000 liter vatten).
Butiker som säljer bassängtillbehör har även andra kemikalier som påskyndar avkloreringen.
När vattnet är avklorerat kan det infiltreras i marken
genom att tömma poolen på en lämplig yta på den egna
tomten, till exempel på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Kontakta miljökontoret om du är osäker på
vad som är bäst i ditt fall.
BO I BORLÄNGE • NR 2• 2015
12
STARTSKOTTET FÖR NYA TJÄRNA ÄNGAR
”Huset får bland annat
nytt tak, nya inglasade
entréer, nya fönster och nya
installationer för ventilation,
el och värme.”
Nytt tak, nya balkongfronter och nya fönster är några av nyheterna när Klöverstigen 28 renoveras.
Startskottet för
nya Tjärna Ängar
Tunabyggen förbereder om-, tilloch nybyggnation av bostadsområdet Tjärna Ängar. Ett projekt som
kanske kommer att pågå i 15 år.
Snart påbörjas arbetet, med det
första huset på Klöverstigen 28
som pilotprojekt.
Kvarteret Tjärna Ängar är från slutet av 60-talet och
behovet av att renovera husen har funnits länge. För att
få en bild av hur de boende vill att Tjärna Ängar ska
förändras bjöd Tunabyggen, för några år sedan, in hyresgästerna till möten.
– Det framkom tydligt att ingen tycker att det krävs
någon lyxrenovering, berättar Anna Brask, projektsamordnare på Tunabyggen. Snarare handlade mycket av
diskussionerna om att öka tryggheten i området och att
få en ljusare och trevligare miljö. Vår ambition är att det
inte ska bli någon större hyreshöjning på grund av att vi
genomför renoveringen.
BO I BORLÄNGE • NR 2 • 2015
Anna är hyresgästernas kontaktperson
för frågor och funderingar kring projektet och har tidigare
bland annat arbetat i stora projekt
som renoveringen
av Betesgatan och
inflyttningen i Kv.
Lisselhagen.
– Vi arbetar aktivt med information till och dialog
med våra hyresgäster, fortsätter
Anna. Bland annat
har vi hållit ”trapphusmöten” för att få kontakt med så
många hyresgäster som möjligt.
MÅNGA POSITIVA KOMMENTARER
Utanför huset träffar vi Gulsan Dogan med dottern Jivan.
De bor på Klöverstigen 28 och tycker att det är bra att
husen snart ska renoveras.
I arbetet finns också Nimo Ahmed
med, som arbetar i receptionen i Tjärna Ängar. Nimo är
språkstöd i kommunikationen med framförallt Tunabyggens somalisktalande hyresgäster.
– Jag får höra många positiva kommentarer om att vi
ska rusta upp, säger Nimo. Det är många som frågar mig
om vad som kommer att göras och när det kommer att ske.
STARTSKOTTET FÖR NYA TJÄRNA ÄNGAR
13
Åtgärdsplan
för Klöverstigen 28
Här är en sammanställning av
Tunabyggens planerade åtgärder vid
renovering av Klöverstigen 28. Av olika
skäl kan det inträffa förändringar
i planen under arbetets gång.
Gemensamt
•
Nytt tak på huset
•
Trapphusen renoveras helt med nya entrépartier, ommålning, nya lägenhetsdörrar,
passagesystem och porttelefon.
•
Eget postfack för alla lägenheter
i entréplanet.
•
Individuell mätning av varmvatten (IMD).
Lägenheterna
Anna Brask, Gulsan och Jivan Dogan samt Nimo Ahmed utanför Klöverstigen 28.
BOR KVAR UNDER RENOVERINGEN
Huset får bland annat nytt tak, nya inglasade entréer,
nya fönster och nya installationer för ventilation, el och
värme.
– Det kommer även att bli en del förändringar på
balkongerna och de som nu bara har franska balkonger
kommer att få nya, fullstora balkonger, förklarar Maria
Mårds som är byggprojektledare. Inne i lägenheterna blir
bland annat badrummen renoverade med nya ytskikt
och ny inredning.
Efter utvärdering av upprustningen av Klöverstigen 28
kommer Tunabyggen att fortsätta med att rusta två till
tre hus åt gången.
– Hyresgästerna ska kunna bo kvar under renoveringen, säger Anna. Arbetet i varje trapphus kommer att
ta cirka två månader.
Byggstart förväntas bli runt månadsskiftet augustiseptember och arbetet med Klöverstigen 28 planeras
pågå fram till våren 2016.
Vad tycker hyresgästerna?
•
Lägenhetens planlösning behålls i huvudsak.
•
Balkonger monteras på fasad för lägenheter
om 1 rok på plan 2–3.
•
Nya fönster.
•
Byte av ett till tvårör på värmesystemet.
•
Byte av rör varmvattencirkulation.
•
Ett nytt elsystem installeras, med jordfelsbrytare och jordade uttag i alla rum.
•
Helt ny ventilation installeras, ett modernt
och energieffektivt system med balanserad
till- och frånluft.
•
Lägre takhöjd i hallen på grund av ny
ventilation.
•
Balkongfronter byts
•
Nya vattenkranar (engreppsblandare)
•
Ny fläktkåpa ovan spis i köken.
•
Ny tv-lösning.
Badrum
Jian Dashkoun
Nur Osman Ahmed
Fuad Abdulahi
Vad tycker du om renoveringen
på Klöverstigen 28?
Vad tycker du om renoveringen
på Klöverstigen 28?
Vad tycker du om renoveringen
på Klöverstigen 28?
– Det är roligt att Tunabyggen
tänker på Tjärna Ängar. Det ska
bli jättekul att vara med på den
här ”resan” och det är roligt att
vi får vara med och påverka hur
”hela loppet” ska se ut.
– Det är jättebra och roligt!
– Det känns bra!
Vad är det bästa med
renoveringen?
Vad är det bästa med
renoveringen?
– Att det blir fint ute, huset blir
fint, vet inte hur det ska se ut
inne än, säger Ahmed med ett
skratt.
– Att det blir snyggt ute!
Vad är det bästa med
renoveringen?
•
Väv på vägg.
•
Målat tak, ny belysning.
•
Matta på golv
•
Ny inredning (toalett, tvättställ och badrumsskåp)
•
Duschplats med duschstång för draperi är
standard. (Badkar kan fås som tillval)
•
Förberedd plats och anslutningar för egen
tvättmaskin.
– Balkongen, där är jag jämt,
säger Jian och skrattar.
BO I BORLÄNGE • NR 2• 2015
14
ARNE VILL BERÄTTA OM BORLÄNGES ARKITEKTUR
Arne vill berätta om
Borlänges arkitektur
Arne Ludvigsson och Christer Karlsson, Kvarnsvedens pappersbruk, pratar om Gamla brukets historia.
Arne Ludvigsson stadsvandringar
har utbildat tusentals människor
om Borlänges arkitektur- och stadsbyggnadshistoria.
– Jag startade med detta eftersom jag märkte att det saknades
en berättelse om hur Borlänge och
dess byggnader kom till, säger Arne.
”Stadsarkitekten Arne Ludvigsson har svarat för sådana
stadsvandringar under lång tid.”
Citatet är hämtat från rapporten Upplev kultur var dag,
skriven av Mats Svegfors, tidigare vd för Svenska Dagbladet
och Sveriges Radio samt f d landshövding i Västmanland.
Arne Ludvigsson, som engagerats i en nationell utredning om ny politik för arkitektur, form och design, förBO I BORLÄNGE • NR 2 • 2015
klarar vad hans stadsvandringar har med
Svegfors´ rapport att göra:
– Jag började jobba i Borlänge i december 1986 och märkte snart att Borlängeborna var stolta över att
komma från Borlänge, utom
när det kom till utseendet av
staden. Där tog det stopp. På
något sätt fattades en berättelse
om hur Borlänge och dess
byggnader kommit till. Av en
tillfällighet gjorde jag några
stadsvandringar och berättade om arkitekturstilar i
Borlänge. Fler hörde av sig
och så kontaktades jag av ABF som satte in en annons.
Sedan har det rullat på. Jag beskrev också Borlänges arkitektur i en serie artiklar i Bo i Borlänge. På ideell grund
har boken ”Berättelser om Borlänges arkitekturhistoria”
getts ut av Borlänge Rotaryklubb.
HAR GUIDAT 7 000 MÄNNISKOR
Om Arne Ludvigsson räknar stadsvandringar, föredrag och bussguidningar kan han summera att han
guidat cirka 7 000 människor under åren.
– Vanligast är att föreningar hör av sig.
Soltorgsgymnasiet och Högskolan Dalarna
har jag ett mångårigt samarbete med.
Senaste tillskottet är ”Strövtåg i Borlänge”
en DVD-film som journalisten och
filmaren Roland Engvall gjort med mig
som guide. För att spinna vidare på titeln
på Mats Svegfors´ rapport skulle jag kalla
min målsättning med allt detta för ”Upplev arkitektur var dag”, att människor ser
det vackra och också uppskattar det.
I Dalarna har redan en förstudie till den nationella
utredningen genomförts. Landstinget Dalarna har lett
projektet i vilket även Svensk Form, Sveriges Arkitekter,
Landstinget Västernorrland och Region Örebro involverats. Förstudien har resulterat i Svegfors´ rapport.
Arne Ludvigsson är engagerad i både förstudien och
den nationella utredningen.
Gamla Bruket är en
kulturbyggnad som
borde tas tillvara
och flyttas utanför
fabriksområdet.
ARNE VILL BERÄTTA OM BORLÄNGES ARKITEKTUR
15
Stadsvandringar
i Borlänge
Nästa stadsvandringar sker under
Nostalgidagarna.
Fredag 26/6, kl 11 och kl 15.
Samling utanför biblioteket på
Sveatorget.
I början av september blir det två till
stadsvandringar. Då i ABF:s regi. Håll
utkik efter tider i lokalpress samt på
ABF:s hemsida.
”Gamla Bruket är Borlänges
liggande Eiffeltorn och på pelarna
ser man likheten.”
Arne visar en av stålpelarna i Gamla Brukets källare. Det smäckra stålet är skyddat mot brand av
pålagd cement.
– Mats Svegfors har utrett hur den statliga kulturpolitiken
fungerar regionalt och lokalt i de tre länen. Landstinget
Dalarna har varit samordnare. Den startade före och
också oberoende av den stora nationella utredningen
”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form
och design” men med uppenbara kopplingar.
– Dalarna är ett av de få län som har ett råd för arkitektur och design. Länsstyrelsen är sammanhållande och
delar av rådet har träffat arkitekten Christer Larsson som
ansvarar för ”Gestaltad livsmiljö”. Den rapporten ska
vara klar i oktober i år.
SVERIGE BEHÖVER VÄSSA VERKTYGEN
Ludvigsson konstaterar att det är 17 år sedan staten såg
över kulturpolitiken. Han noterar att framför allt danskarna varit aktiva och samordnat sina resurser för att
också satsa på export av såväl designade produkter som
tjänster.
– Det är ingen slump att danska arkitektkontor finns
med uppdrag i Sverige. Sverige behöver därför vässa
verktygen.
Få regioner i Sverige kan konkurrera med Dalarna om
att stå för en tydlig visuell bild. Dalahästar, kurbits och
faluröda stugor är uttryck som är starkt förknippade med
regionen. En styrka, skriver Svegfors i sin rapport men
påpekar också att fara finns för svårigheter att erövra nya
positioner. Han hävdar att timmerhuskulturen i Dalarna,
med tättbebyggda byar och gråfärgade fäbodbyggnader,
innebär en extremt stark formtradition i det byggda dalalandskapet, men det innebär inte att designtraditionen är
lika stark.
Ludvigsson anser att en tradition och kultur kan bli
en tvångströja om det inte sker såväl ett vårdande som
en förnyelse.
– Ett litet, men ändå föredömligt exempel på att
förnya Dalarnas byggnadstradition är kiosken och serveringsbyggnaden till Ornäsloftet ritat av arkitekterna
Hidemark och Stintzing. Man känner släktskapen med
Ornäsloftet, men ändå är det uppenbart att det är en ny
gestaltning. Traditionen finns också där i alla underfundiga lösningar som är typiskt för Dalarnas gamla byggnadstradition.
GAMLA BRUKET – EN KULTURBYGGNAD
Trots Dalarnas synnerligen starka formtradition finns i
dag få arenor och mötesplatser där design och företag
möts. Gamla industrimiljöer i Avesta och Smedjebacken
erbjuder lokaler för utställningar, men fungerar inte som
nav för design och arkitektur, skriver Mats Svegfors.
– Det är viktigt att det finns nav i varje kommun,
kommenterar Arne Ludvigsson och fortsätter:
– En lokal som både tål såväl finlir som handfast skapande. Borlänge har en byggnad som skulle kunna bli ett
sådant nav. Det är 1897 års Maskinhall från Stockholmsutställningen, ritad av arkitekten Ferdinand Boberg. Stålkonstruktionen fraktades från Stockholm till Kvarnsveden
med tåg och blev första fabrikshall för Kvarnsvedens
pappersbruk. Gamla Bruket är en kulturbyggnad som
borde tas tillvara och flyttas utanför fabriksområdet. Det
skulle bli ett verkligt kulturnav för Borlänge och också
lite industrihistoria.
BO I BORLÄNGE • NR 2• 2015
16
TIPS TILL DEN MILJÖMEDVETNA GRÖNSAKSODLAREN
Tips till den miljömedvetna
grönsaksodlaren
Odlingssäsongen är här! Oavsett
om du bor i villa med stor trädgård
eller i lägenhet med balkong så är
det lätt att bli sin egen grönsaksodlare. Men tänk på att använda
naturgödsel och att hålla gifter
borta från odlingen.
Du som bor i villa och har odlat grönsaker förr kanske är
sugen på att prova några nya sorter? Varför inte använda
ett hörn i trädgårdslandet till att sätta sparris eller jordärtskockor? Bor du i lägenhet men vill ändå prova att
odla? Så morotsfrön i mjölkförpackningar – ett eller två
frön i varje liter. Eller varför inte odla potatis i en hink på
balkongen?
NATURGÖDSEL FÖLJER KRETSLOPPET
Du gör både naturen och dig själv en tjänst om du använder naturgödsel när du ger dina växter näring. Unni
Öhman på Borlänge kommun förklarar varför:
Ett grönt grilltips!
Grillad romansallad
Så här gör du
• 1 st romansalladshuvud
• 1 msk olivolja
• 75 g ädelost
• 1/2 dl majonnäs
• 1 dl crème fraiche
• 1 krm peppar
• 3 msk grovhackade,
rostade hasselnötter
• bladpersilja till garnering
1. Dela salladshuvudet på mitten. Pensla snittytorna
med oljan.
BO I BORLÄNGE • NR 2 • 2015
2. Mosa samman ädelost, majonnäs och crème fraiche
med en gaffel i en skål. Krydda med peppar.
3. Grilla salladen tills den fått fin färg. Lägg upp på ett
fat. Klicka på ostkrämen. Toppa med hasselnötter.
4. Garnera med en kvist bladpersilja.
Recept från ica.se
– Naturgödsel följer kretsloppet och om vi använder
det återför vi näring till jorden och förbättrar jordens
kvalitet.
Grönsakerna
som gödslas med naturgödsel kan ta upp och
innehålla fler viktiga spårämnen som
kroppen behöver.
Mineralgödsel eller
konstgödsel är
energikrävande
att producera
och fosforn
som är en del
av innehållet
håller på att ta
slut. Kadmium,
som kan finnas
som en restprodukt
i gödseln, kan dessutom
orsaka benskörhet.
Har du småkryp på
grönsakerna? Använd
blomsprutan med
såpalösning.
NATURENS EGET BEKÄMPNINGSMEDEL
Har du småkryp på grönsakerna? Använd blomsprutan
med såpalösning. Om växterna har fått bladlöss är det
allra bästa att utnyttja naturens eget bekämpningsmedel
– nyckelpigorna.
– Nyckelpigorna älskar bladlöss och äter dem till frukost, lunch och middag. Var försiktig med nyckelpigans
larver om du försöker få bort bladlössen. Bladlössen kan
du klämma mellan fingrarna men det mest effektiva är
att låta nyckelpigorna äta upp dem!
Att använda bekämpningsmedel i odlingarna är något
Unni bestämt avråder från.
– Om du äter besprutad mat går det att hitta rester av
bekämpningsmedlet i ditt urin. Varför låta gifter passera
din kropp?
BARN, SOL OCH MYGG
17
Hundar vid badplatser
Sunt förnuft räcker oftast när du tar med
hunden till en badplats. Det är viktigt att ta
hänsyn till badgästerna som är där.
”Barn under ett år har
nästan inget skydd
alls mot solen och ska
helst inte utsättas för
direkt solljus.”
Barn, sol och mygg
På sommaren är det många
som använder solkräm och myggmedel till sina barn, men flera av
de produkterna innehåller ämnen
som kan vara farliga för barnet.
– Barn är känsligare än vuxna,
både för solen och för olika gifter,
säger Anette Stångmyr på Miljökontoret.
VÄLJ RÄTT SOLKRÄM
När man ska välja solkräm är det viktigt att den skyddar
både mot UVA- och UVB-strålning. Det finns olika slags
solkrämer beroende på hur de skyddar mot solen. Solkrämer med fysikaliskt filter, t.ex. titandioxid, består av
små partiklar som reflekterar bort UV-strålningen.
Solkrämer med kemiskt filter skyddar genom en kemisk
reaktion som omvandlar UV-strålningen till oskadlig strålning. Kemiska solskyddskrämer kan tas upp av
kroppen. För barn under tre år rekommenderas därför
solkrämer med fysikaliskt filter. Observera att det kan
förekomma solkrämer med fysikaliskt skydd som innehåller zinkoxid. Zinkoxid är förbjudet i solskyddsprodukter som UV-filter. Däremot får zinkoxid användas i
andra hudprodukter, t.ex. Idomin, som inte ska användas
i solen.
Barnens hud är mycket känsligare än vuxnas eftersom
den är tunnare och därför lättare blir bränd. Barn som
bränner sig i solen löper ökad risk för hudcancer senare
i livet.
– Barn, oavsett ålder, bör vara i skuggan eller inomhus då solen är som starkast mellan klockan 11 och 15,
förklarar Anette.
Barn under ett år har nästan inget skydd alls mot solen
och ska helst inte utsättas för direkt solljus.
– Skydda de små barnen med kläder och solhatt,
använd inte solkräm. Äldre barn kan däremot använda
solkräm.
MYGG- OCH FÄSTINGMEDEL
När det gäller mygg- och fästingmedel så räknas dessa
som bekämpningsmedel. Det betyder att de kan ge allvarliga hälsoskador om de används för ofta eller i för stor
mängd.
– Även vid normal användning kan ämnena irritera
hud och ögon, säger Anette. Barn under tre år bör inte
använda mygg- och fästingspreparat.
Enligt kommunens lokala föreskrifter ska hundar
alltid vara kopplade på badplatser. Om du vill bada
din hund bör du inte göra det vid badplatsen utan i
andra delar av sjön. Vill du ändå bada hunden vid
badplatsen kan du i så fall göra det när det inte är några
badgäster där. Naturligtvis ska du inte rasta hunden
vid strandkanten. Anledningen är att det finns en risk
att små barn då får i sig bakterier från avföring när de
leker i sanden.
Enligt Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och
katter, ska du som hundägare hålla din hund under
uppsikt för att den inte ska orsaka skador eller andra
olägenheter. Det är Polisen, inte Borlänge kommun,
som är ansvarig för att reglerna följs och som kan ge
böter för den som till exempel inte tar upp hundbajset.
Taxan för hushållsavfall
och slamtömning höjs
1 juli höjs taxan för hushållsavfall och slamtömning med 5 %. Det blir den första höjningen
av avfallstaxan sedan 1 juli 2006.
Avfallsverksamheten ska inte generera vinster inom
företaget, men ska heller inte gå med förlust. En viss
liten marginal måste alltid finnas för att kunna investera
i ny utrustning som till exemplel fordon och tunnor.
– Vi försöker alltid effektivisera och se till att få ut
mesta möjliga effekt av varje krona, men till slut måste
priserna ut till konsument justeras för att kompensera
avfallsverksamheten för flera års kostnadsökningar,
säger Bo Wallström, Borlänge Energi. Nu finns ett sådant
behov.
För det vanligaste abonnemanget bland villahushåll blir höjningen 88 kronor/år. Trots höjningen
kommer vi fortfarande sammantaget att ha bland de
lägsta priserna i landet för alla de nyttigheter Borlänge Energi levererar till hushållen. Enbart inom avfallsverksamheten har Borlänge 18:e lägsta pris bland
Sveriges alla kommuner (drygt 270 kommuner är
dyrare!) (Källa: Fastighetsägarnas Nils Holgerssonundersökning 2014).
För slamtömning av enskilda brunnar blir höjningen 34–52 kronor per tömningstillfälle beroende
på brunnens volym.
Beslutet om höjningen av avfallstaxan togs vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj.
BO I BORLÄNGE • NR 2• 2015
18
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
DALA MITT
Lär ditt barn badvettsregler
Mer info på dinsäkerhet.se
Ett bra första steg så här innan sommarlov och semester
kan vara att lära ditt barn ett par enkla badvettsregler:
1. Bada aldrig ensam
2. Dyk inte i okända vatten
3. Knuffas eller tryck inte ner andra i vattnet
4. Ta reda på var du kan få hjälp om olyckan är framme
Drunkningsolyckorna
ökar under sommarlovet
Varje år drunknar omkring tio
svenska barn och nästan alla
under sommarlovet. Orsaken
är ofta bristande tillsyn från
en vuxen.
– När ett barn drunknar beror det ofta på bristande
tillsyn från en vuxen, säger Christian Söder som
arbetar med drunkningsfrågor på Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB).
– De flesta barn drunknar på badplatser eller i grannens
pool eller trädgårdsdamm. Genom ett par enkla förebyggande åtgärder kan olyckorna förhindras, fortsätter
Christian Söder.
SÅ KAN DU FÖREBYGGA
DRUNKNINGSOLYCKOR I SOMMAR
Det första och viktigaste är att aldrig släppa blicken från
barn som badar. Olyckorna sker snabbt och tyst. Lyft upp
barnet ur badkaret om t.ex. telefonen ringer. På stranden
bör man även vara med i vattnet när de mindre barnen
badar.
Det andra rådet är att inte lita för mycket på flythjälpmedel som t.ex. armpuffar, luftmadrasser och uppblås-
Tel: 0243-48 89 00 • Hemsida: www.dalamitt.se
Vi gör nytta i din värld och din vardag
Vi ägs av borlängeborna och finns tillgängliga dygnet runt.
Vi sköter el, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten, avfall,
gator, vägar och grönområden i hela stan. Tillgänglighet, stor hänsyn
till miljön och bra service till så låga priser som möjligt är vårt mål.
BO I BORLÄNGE • NR 2 • 2015
bara leksaker. Risken är att barnet hamnar på för
djupt vatten. Var i närheten!
Tredje rådet är att inte låta pooler stå fyllda utan
uppsikt. Töm alltid poolen efter användning eller
skaffa ett bra skydd. Det finns lagkrav på att fasta
pooler måste ha skydd.
MÅNGA OLYCKOR SKER
FÖRSTA DAGEN PÅ SEMESTERN
På semestern är det inte ovanligt att vi befinner oss
nära vatten, antingen vid pooler, sjöar eller hav.
Studier visar att vi då bör vara extra försiktiga då
vi anländer till hotellet eller campingen. Då går ofta
barnen på upptäcktsfärd till poolen eller stranden
medan föräldrarna är upptagna med annat.
19
TÄVLA OCH VINN
Borlängekrysset
Lös Borlängekrysset och skicka in svaret till: Bo i Borlänge, Borlänge Energi, Box 834, 781 28 Borlänge. Märk kuvertet: ”Borlänge­krysset”.
De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med var sin blomstercheck. Svaren måste vi ha senast den 4 juli 2015.
VATTENDRAG
BÖR MAN
MED MÅTTA
TEKLINGANDE
TITEL
KARPFISK
SE I PRETERITUM
STRID
SMÉAGOL
MELLOFINALIST
LÄTTNAD
IBLAND SLUTTILLFEST PÅ SKOLA
STÄLLNING MED DEL AV BAKKONSTER BENEN PÅ EN
EJ I VIND
LAMPTYP
EFTER SIGNATUREN
STOR STAD
I ASIEN
POJKBARN
RIKTNING
HÄST
KP:S FÖRSTA
FABRIKSHALL
ROR MAN
MULLVAD
MED DÅLIG
SYN
BASHÖGTALARE
LIVRÄDDARE PROFET
NÄST SIST
GER EXTRA
ERSÄTTNING
GRANNE
MED OZ
DANSANT
VINNARE
REGERADE
NIXON I
HIT SKULLE
GUMMORNA
VÄSTERÅS
FLYGPLATS
RR
REKLAMBYRÅ
IS-, LÖPAR- &
HINDER-
FÅR NY FÄRG
2016
STORA
SALAR
AVSTÅND
NORDLIGAST
I BALTIKUM
FN INTERNATIONELLT
VÄXT MED
STRÄVA BLAD
UR FOKUS
PIGG OCH
SNABB
EKORRE
UTMÄRKT
RALLYHUVUDSTAD
TIDNIG
INRIKTAD PÅ
NÄRINGSLIV
FINNS I
NÄSTAN
ALLA BILAR
ÄR KÄND
FÖR ATT
SPOTTA
SKA DRIVA
SOPBILARNA
METALLSKIVA
BESTÄMMER
VINST
DRAGTYG
KUNGEN AV
POP
BILMODELL
OCH DJUR
HÄSTHONA
FALSKT
INTRYCK
NILS TULL
DRICKS
TILL
SILLEN
Vad stod det i
Bo i Borlänge?
Vinnare av blomstercheck nr 1 mars 2015
BORLÄNGEKRYSSET NR 1 MARS 2015
Bibbi Sandberg, Lövskogsgatan 11, 784 68 Borlänge
Kerstin Hedlund, Årbyvägen 102, 784 37 Borlänge
Eva Gidlund, Kyrkvärdsgatan 8, 784 67 Borlänge
Barbro Sundkvist, Alderbäcksvägen 2, 781 99 Idkerberget
Gunnel Jerner, Släntgatan 8, 784 74 Borlänge
När du läst tidningen kan du vara med i vår tävling.
Svara på följande tre frågor och skicka in svaret till:
Bo i Borlänge, Borlänge Energi, Box 834, 781 28
Borlänge. Märk kuvertet: ”Vad stod det i Bo i Borlänge”.
De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med var
sin blomstercheck. Svaren måste vi ha senast den
den 4 juli 2015.
VAD STOD DET I BO I BORLÄNGE NR 1 MARS 2015
Ingemar Andersson, Lapp Andersväg 51, 784 56 Borlänge
Bertil Jobs, Operettvägen 5, 784 43 Borlänge
Margareta Svedberg, Vårbruksvägen 5, 784 61 Borlänge
Mary Björke, Risbindargatan 45, 784 66 Borlänge
Sölve Hedmark, Råbocksgatan 4, 784 50 Borlänge
1. Vad är Wattis?
1) En mullvad med dålig syn
x) En pigg och snabb ekorre
2) En pingvin med dålig självkänsla
Rätt lösning för Borlängekrysset nr 1 mars 2015
SID 11
NR 2 · JUNI
Leonard test
tyg!
ar lekplats
er
Sid 6
1) 1767
x) 1890
2) 1985
BEFINNER
SIG
TIDIGARE
SYSTEM
MED BETALD
LEDIGHET
BRASILIEN
STRANDSJÖ
PRIS I ASTRIDS NAMN
TOPPBETYG
ELCYKLAR
Sid 9
Marie-Louise
Lindberg
fick chansen
att prova
en el-cykel
via sitt jobb
i Borlänge
kommun.
Hon blev så
förtjust att
både hon och
hennes
man köpte varsin.
SISTA SIDAN
FORDONSGAS
Sid 4
TJÄRNA ÄNGAR
– INFORMATIO
Nu startar
byggandet
av länets första
tankstation för
fordonsgas.
Tankstationen
byggs
intill den obemann
ade
bensinmacken
vid Ica
Maxi.
N FRÅN SAMH
Sid 12
ÄLLSBYGGN
Tunabyggen
förbereder
om-, till- och
nybyggnation av bostadso
mrådet Tjärna
Ängar.
Ett projekt
som kanske
kommer att
pågå i 15 år.
ADSSEKTO
RN
JUNIOR
SKA EJ
SLÄNGAS I
NATUREN
EGYPTISK
SOLGUD
FÖRETAGSFORM
HÖGST I
CHICAGO
SKYDDANDE
BALLONG
100 PÅ EN
HEKTAR
EJ STARK
LAT OCH EJ
SKARP
ÅTERUPPSPELNING
NÄST STÖRST
I DALARNA
FÖRTÄRA
SPETSIG ERIK
X2 BILDAR
SKUMBOLL
PENNSPETS
TA BORT
JOD
RADIUM
VANLIG PREPOSITION
DÖMER UT
GRUNDEN
KRAFTIGT
TILL VISSA
FALL
DIETER
ÄR OCH VAR ÄR SAMHÄLTHE BEATLES LET BEROENDE AV
B
R G E
A I R
S L Ö
O M
D
A
R
A
T O R
A B B
R A D
A R A
R
G
KATTDJUR
I FÖRHÅLLANDE TILL
DJURSORT
ENGELSK
TRÄFF
KROPPS- OCH
MASKINDEL
RUNT
KEMISKT
TECKEN
TV-KANAL I
USA
T
B
LUGNANDE
ANLÄGGNING
SAM BENGTSSON
HÄR BYGGS
VINDKRAFT
PÅ ETT FÅR
Ellen och
2015
P O P U L
A M S T E
L A B A N
AFFIRMERANDE ORD
S
KLIPPVERKTYG
STJÄRNA
BORLÄNGE
ENERGI, TUNAB
INFORMERAR
YGGEN OCH
BORLÄNGE
OM BYGGA
NDE, BOEND
KOMMUN
E OCH MILJÖ
I BORLÄNGE.
Högsta be
SNÄLLT
SPÖKE
L
N
O
R
D
F
J
Ä
L
L
J A
R R B E
Ä
A
B
R
A M L
R I Å R
B
Ä L L R
R
T D J U
A G U N
A
M A S N
U D D
F I M P A R
S Å G A
HAR RITAT
JUSSIS
TORG
S
A
X
RITA BERG ÖKANDE KOM-
HOTAD
FISKART
Så räddar du
maten från
soptunnan.
E
KORSORDS- BLOTTAD VID
FÅGEL
KROG
LJUST NAMN
TOLKIENKARAKTÄR
MINDRE
MATSVINN
SID 17
FYRKANT
STOR
HUNDAR
VID BADPL
ATS
REDO FÖR
STRÖMAVBROTT
K O K A R
GÖMDE
SIG ANNE
FRANK I
Sunt förnuft
räcker
oftast när du
tar med
hunden till
badet.
K
ÄR BJÖRN
OCH DINGO
Gruppförsän
delse (samhällsin
till samtliga
formation)
postavlämni
ngsställen
FYND
KVICKA JÄRNVÄGSVAGNAR
2. Vilken är Borlänges äldsta park?
MEDVETSLÖSHET
UTAN BÖJ KAN FÄSTAS
SPEL
DEN TOLFTE
ÄDELSTEN
RR
REKLAMBYRÅ MED FÄRG-
GÖR VATTEN
VID 100 °C
ETTKRYSSTVÅ
SMUTSIGT
3. När hittades den första Ornäsbjörken?
EJ HELT
ALBUM
ARABLAND
FALLENHET FÖR
NÅGOT
1) Föreningsparken
x) Soltorgsparken
2) Liljeqvistska parken
HAL
ENLIGT
UTTRYCK
KÄND
FYLKING
BINATION
S
T
E
G
E
E L
E
A G
P A
O L
T E
E L
K E
Å G
R A
O N
R T
RÄTTSENLIG
SÄLJER
LÄKEMEDEL
TJUSIG
ETT MÅSTE
VID RODD
BO I BORLÄNGE • NR 2• 2015
Information från Samhällsbyggnadssektorn
om aktuella översikts- och detaljplaner och större byggnadsprojekt
Information eller synpunkter
15
Du som önskar information eller har synpunkter är
välkommen att höra av dig till respektive handläggare.
Samhällsbyggnadssektorn finns i Palladium,
Sveatorget, Borlänge.
(CE) (SJ)
(BL) (SN) (GB) (CH)
(DL)
Christina (Chia) Eriksson
Steve Johnson
Beate Löfvenberg
Sofia Nilsson Gabriel Barrioz Caisa Hjorth
David Larsson
741 05
741 85
666 57
740 07
664 31
741 24
741 08
11
9
4
7
16
21
3
6
8
12
22
14
13
20
18
10
17
11
19
2
5
ÖVERSIKTSPLANERING
1 Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort.
Sedan den kommuntäckande översiktsplanen
antagits fortsätter den rullande översiktsplaneringen
genom att en fördjupad översiktsplan för Borlänge
tätort tas fram. I arbetet ingår också att ta fram
aktuella planeringsunderlag för grönstruktur och
parkering.(BL)
Detaljplaneprocessen
Program
Programsamråd
Programskede
Planförslag
Plansamråd
Samrådsskede
Planförslag
Granskningsskede
Granskning
Antagande
Laga kraft
Antagandeskede
PLANPROGRAM, DETALJPLANERING
2 Lustbergsvägen, gång- och cykelväg m m.
Detaljplan för utökning av tomtmark och förbättrad
sträckning av gång- och cykelväg utmed Lustbergsvägen, samt parkering i kv. Tången. Detaljplanen ska
skickas ut för granskning våren/sommaren 2015. (SN)
3 Islamiskt center. En plats för ett islamiskt center
söder om Stadshuset har redovisats i ett godkänt
planprogram. Samtal förs med Islamiska förbundet
om det fortsatta planarbetet. (SJ)
4 Öster om Barkargärdet, bostäder m m. En ny
stadsdel planeras öster om Barkargärdet. Översiktliga
skisser för stadsdelens utformning har tagits fram
och ska förankras i den fördjupade översiktsplanen
för tätorten. (BL, GB)
5 Lusberget, arbetsplatsområde och
kombiterminal. Ett planprogram för arbetsplatsområde och kombiterminal vid Lusberget finns
framtaget. Arbetet med att ta fram detaljplan har
startat. (SJ)
6 Nordvästra Borlänge, skola i Tjärna hage. Ett
planprogram för tre nya skoltomter har godkänts,
och planarbete för en ny skola i Tjärna hage har
påbörjats. (CE, SN)
7 Nordvästra Borlänge, skola vid norra sportfältet.
Ett planprogram för tre nya skoltomter har godkänts
och planarbete för en ny skola vid norra sportfältet
har påbörjats (GB, SN)
8 Folkets park. Detaljplan för en ny stadspark. Planförslaget
har varit på samråd. (CE)
17 Jakobsgårdarna, bostäder. Planarbete har
påbörjats för bostäder norr om Studievägen. (CE)
9 Solåkern-Talludden, kommunalt bad. Detaljplan för ett
kommunalt bad har påbörjats. Samråd om planförslaget
under våren/sommaren 2015. (SN)
18 Centrum, bostäder vid Siljansvägen. Planarbete
för bostäder vid Siljansvägen mitt emot Korskyrkan
och SSAB. Planförslaget har varit på samråd under
våren och granskning är planerad till sommaren
2015. (GB)
10Mjälga, bostäder. Detaljplan för bostäder i kv. Åkerskogen och Karestäppan ska ut på nytt samråd. (SN)
11 Mjälga, bostäder. En detaljplan för bostäder på f.d.
Täppskolans tomt har antagits våren 2015. (GB)
12 Framtidsdalen, bostäder. Planarbete har påbörjats för
bostäder vid Vattenparken. Samråd planeras under hösten
2015. (SJ)
13 Centrum/Vasaparken, bostäder. Planarbete har påbörjats för bostäder på grusparkeringen vid Vasaparken. (SJ)
14 Centrum/Wallintorget, bostäder. Planarbete har påbörjats för bostäder vid Wallintorget. (SJ)
15 Kvarnsveden, ny väg till övningsområde. Detaljplan
för att möjliggöra en ny väg i Kolargatans förlängning till
räddningstjänstens övningsområde vid Bysjön. Samråd
planeras under våren/sommaren 2015. (SJ)
16 Domnarvet, bostäder och handel. Ändring av
detaljplan för att möjliggöra bostäder vid sågverksområdet
samt handel, kontor och lager vid f.d. bensinmack vid
Domnarvsrondellen. Planförslaget har varit på samråd
under våren 2015. (GB)
19 Gylle, bostäder. Planarbete för ca 60 bostäder på f.d.
Hemköps-/Leklandstomten i Gylle. Planförslaget har
varit på samråd under våren 2015.(GB)
20 Centrum, Maximtorget. Planarbete har påbörjats
för att bl. a. ge förutsättningar för Sibylla-kioskens
utveckling och för att den befintliga Waldorf-förskolan kan få permanent bygglov för sin verksamhet.
Samråd planeras till sommaren 2015. (DL)
21. Övre Tjärna, gruppbostäder. Planarbete för att
möjliggöra byggande av gruppbostäder vid Plogstigen. Planförslaget har varit på samråd. (DL)
22. Nygårdarna, bostäder. Planarbete för bostäder i
form av parhus för Skanska/BoKlok har påbörjats.
Samråd planeras till sommar/höst 2015. (CH, SJ)