20150315

Härlövs IF 20150315
Fråga nr 1
Sverige kommer att få nya sedlar och mynt.
Några släpps i oktober 2015 och de sista i
oktober 2016. Vilken känd person kommer
att finnas på 100-kronorssedeln?
1 Greta Garbo
X Evert Taube
2 Birgit Nilsson
Härlövs IF 20150315
Fråga nr 2
Vem har ritat Pippi Långstrump?
1 Astrid Lindgren
X Ingrid Vang Nyman
2 Georg Riedel
Härlövs IF 20150315
Fråga nr 3
Vem representerade Sverige i Eurovision
Song Contest 2012 i Baku?
1 Loreen
X Carola
2 Molly
Härlövs IF 20150315
Fråga nr 4
Porslinet Gröna Anna utgavs av vilken
porslinsfabrik?
1 Uppsala-Ekeby
X Gustavsberg
2 Rörstrand
Härlövs IF 20150315
Fråga nr 5
I vilket land dricks det mest kaffe per
invånare?
1 Sverige
X Finland
2 Tyskland
Härlövs IF 20150315
Fråga nr 6
Vilken period kommer efter stenåldern?
1 Järnåldern
X Bronsåldern
2 Kopparåldern
Härlövs IF 20150315
Fråga nr 7
När man spelar curling ska stenarna komma
till en måltavla på isen. Vad kallas denna?
1 Ringen
X Nästet
2 Boet
Härlövs IF 20150315
Fråga nr 8
Från vilken blomma kommer saffran?
1 Krokus
X Maskros
2 Vallmo
Härlövs IF 20150315
Fråga nr 9
I vilken enhet mäts elektrisk spänning?
1 Ampere
X Watt
2 Volt
Härlövs IF 20150315
Fråga nr 10
Om man är medlem i Härlövs IF kan man ta
del av de aktiviteter som erbjuds i
föreningen. Vilka är dessa?
1 Skidor, orientering, löpning
X Skidor, orientering, löpning, innebandy
2 Skidor, orientering, löpning, cykling
Härlövs IF 20150315
Fråga nr 11
På bilden ser du en vanlig tärning med tre
prickar på framsidan.
Hur många prickar finns det på baksidan?
1
2
X
4
2
5
Härlövs IF 20150315
Fråga nr 12
Bockatorpet är nu uppbyggt igen efter en
brand som förstörde hela det gamla
Bockatorpet. När brann det ner?
1.
3 september 2012
x.
3 augusti 2012
2.
3 september 2013
Härlövs IF 20150315
FACIT 20150315
1.
1
2.
x
3.
1
4.
2
5.
x
6.
x
7.
2
8.
1
9.
2
10.
x
11.
x
12.
1