180 hp 180 hp

DMP
D IG ITA L M E D I E P R O D UKTI O N
DIG ITA L MEDIEPRODU KT ION
180 hp
180 hp
Programtyp: Nybörjarprogram
Studieform: 100%, Normal
Behörighet: Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(områdesbehörighet 5/A5)
Urval: Betyg-Högskoleprov 60/40 procent
Studieort: Umeå
Examen: Filosofie kandidatexamen, huvudområde: informatik. Inriktning: digital medieproduktion.
Vill du skapa upplevelser inom webb-, reklam-, tv-, film- eller spelbranschen? Vill du vara
med och påverka framtiden och se den före alla andra? Då har du kommit rätt!
ST U D I E V Ä G L E DA R E
Osäker eller har fler frågor?
Kontakta oss på [email protected]
Besök gärna vår hemsida www.informatik.umu.se
Det här är utbildningen för dig som vill få praktisk kunskap likväl som en teoretisk förståelse
inom digital medieproduktion. Den treåriga utbildningen fokuserar på områden så som
kreativ design, användbarhet, upplevelser, digital efterbearbetning, postproduktion, crossmedia, projektarbete samt digitalt entreprenörskap. Digtal medieproduktion är ett brett område
och efter examen väntar en arbetsmarknad, i och utanför Sverige, på dig.
VAD ÄR DIGITAL MEDIEP R OD U KT I O N ?
Digital medieproduktion är skapande och
utveckling av digitalt material och kännetecknas av visuella effekter, interaktion,
upplevelse och berättande.
IN S L AG F R Å N UT B I L D N INGE N:
• Användbarhets- och upplevelsedesign
• Bildredigering och visuella effekter
• Postproduktion
• Idé- och konceptutveckling
• Innovation och entreprenörskap
• Utvärdering och analys
• 3D-modellering
• Foto och film
SÅ LÄSER DU:
DIGITA L MEDIEPR ODU KTION 1
KREAT IV MEDIEPRODU KT ION 1
P LU G G A U TO M L A N DS !
Undervisningen bedrivs framförallt i
form av föreläsningar, workshops, seminarier och gruppövningar, ofta tillsammans med företag inom området och i
nära relation till vår forskning.
• Interaktionsdesign för digitala medier
• Framtidens digitala mediesamhälle
• Grafisk formgivning & digital bildredigering
• Att skapa upplevelser i digitala medier
• Mediaproduktion för WWW
• Icke-linjärt och interaktivt berättande
• Gestaltningsteknik
VALBAR TERMIN
K RE ATI VA STUDIEMILJÖER
• Digital ljudredigering
• Valbara/valfria kurser
Som student hos oss får du tillgång till en
studiomiljö utrustad med bland annat,
Avid Master Composer, Adobe Master
Collection och Autodesk Maya samt
datalabb med tre olika platformar Mac
OS X, Windows, och Linux. Självklart har
vi också film- och fotoutrustning med
tillhörande ljus- och ljudutrustning. Du
har tillgång till våra studiemiljöer dygnet
runt.
• Digitalt entreprenörskap
Våra studenter har möjlighet att söka utbytesstudier utomlands. Under en valbar
termin har du möjlighet att fördjupa dina
kunskaper inom ett valt område. Några
exempel på var tidigare studenter åkt till:
Irland, England, Indonesien, Kina, Mexiko Australien, Kanada och USA.
DIGITA L MEDIEPR ODU KTION 2
DIGITAL REDIGERING OCH
POSTPR ODU KTION
• Grundläggande icke-linjär redigering
• Redigeringsteknik och postproduktion
• Design i teori och praktik
• Design av crossmedia
KREAT IV MEDIEPRODU KT ION 2
• Avancerad medieproduktion
• Digitala medier: Trender, forskning och
tendenser
• Examensarbete i informatik med inriktning
mot digital medieproduktion
JAG VILLE HA TID FÖR ATT VARA
KREATIV OCH TRÄFFA LIKASINNADE. DET HÄR ÄR EN STIMUL-
NÄR UTBILDNINGEN ÄR SÅ PASS
BRED FÅR MAN PROVA PÅ DE
MESTA, DET ÄR BRA NÄR MAN
INTE RIKTIGT VET VAD MAN
VILL BLI.
- Fanny Bleikvassli Routovaara, student
Utbildningen förbereder dig även för
vidare studier på avancerad nivå till
exempel: Människa-datorinteraktion och
sociala medier, och IT Management, samt
för efterföljande forskarutbildning.
ERANDE MILJÖ ATT VARA I.
- Sofia Ytell, student
PÅ DEN VALFIRA TERMINEN
ÅKTE VI TILL KALIFORNIEN FÖR
VAD FÅR MAN FÖR JOBB?
Några av våra alumner arbetar idag som
grafisk designer, formgivare, animatör i
3D/2D, filmare, redigerare, webbutvecklare, applikationsutvecklare, 3D-generalist, informatör och AD. Många driver
egna företag inom mediebranschen.
ATT STUDERA FILM, DET VAR MYCKET PAPPER ATT FYLLA I MEN
ALLT SLIT VAR VÄRT DET!
- Per Nordgren, Erik Nilsson Ranta, Alexander
Nilsson och Joel Andersson, studenter
D I G I TA L ME DI E P RODUKTI ON
180 hp
PROGRAMÖVERSIKT