ENMX02-16-10 Hoverboard

151021 kl1504
Kandidatarbete vid Institutionen för Energi och Miljö
Titel *
Hoverboard
Beskrivning (bakgrund och problembeskrivning i ”image and text block”)
Framtiden är här!
Den 21 oktober 2015 15:04 ”landade” Marty Mcfly i ”Tillbaka till framtiden II” i Kalifornien, där han
tar, vad han tror är en sparkcykel, men det visade sig vara en Hoverboard, en skateboard utan hjul,
där lyftkraften är magnetisk.
Dagens utveckling inom kraftelektronik och batteri gör kanske detta äntligen möjligt.
Uppgiften är att skapa en bräda som är baserad på magnetisk lyftkraft och kan få en person
svävande. Alltså är detta möjligt idag eller får vi vänta ytterligare?
Målgrupp
E, F och Z elever
Gruppstorlek
3-6
Litteraturförslag
Speciella förkunskapskrav
Aktivt deltagande i kursen, EEK 140 eller motsvarande.
Handledare
Robert Karlsson
Examinator
Jimmy Ehnberg
Kan projektet dubbleras? JA / NEJ
Nej